CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na stránkách MF ČR jsem se dočetl o Programu spolupráce mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou 2008 -2010. Bude možné prostředky z Programu spolupráce mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou 2008 - 2010 čerpat na rekonstrukci tepelného hospodářství využívající obnovitelné zdroje energie (sláma, dřevní štěpka atd.) na území Jihočeského kraje? Předpokládaná výše investice 40 mil.Kč. Pokud ano, kdy lze očekávat uveřejnění výzvy k podávání žádostí o dotaci? Může prostředky čerpat malý a střední podnikatel nebo jsou určeny pro veřejnou správu (obce, kraje, jimi zřízené organizace, ...) nebo neziskový sektor?

Odpověď:

Jak je uvedeno na stránkách MF, program Vlámsko-české spolupráce je zajišťován Ministerstvem zahraničních věcí, Odborem států jižní a jihovýchodní Evropy. Obracejte se proto prosím na pracovnici MZV paní Kateřinu Šternbergovou (Katerina_Sternbergova@mzv.cz), která zajišťuje koordinaci programu i souborné předkládání projektů za Českou republiku.

Všechny informace, které k tomuto programu máme k dispozici na MF, obsahuje dokument: "Program spolupráce mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou 2008 -2010", který je ke stažení na našich stránkách. Termín pro předložení kompletních projektů/kompletních žádostí o spolupráci vlámské straně v roce 2009 byl stanoven na 31.března 2009, žádosti však lze zasílat i před tímto datem - což velmi doporučujeme. Projektová žádost je spíše složitá a vlámští partneři mohou vznést připomínky, jejichž řešení může vyžadovat dodatečný čas.

Předpokládám, že téma využívání obnovitelných zdrojů energie by podpořeno být mohlo, otázkou však zůstává typ projektu, příjemce projektu, zpracovatel projektu, možné budoucí výnosy z projektu, atd. Toto je ale nutné projednat s Ministerstvem zahraničních věcí, jako s koordinátorem programu. Také připomínáme, že projekty v rámci tohoto programu budou přijímány každoročně (2008 - 2010). Projekt s rozpočtem 40mil. Kč je pro tento typ programu nevhodný. Rozpočet by musel být krácen, nebo by mohla být financována jen část projektu.

Problematickou stránkou tohoto programu je fakt, že projekty jsou financovány vlámskou vládou pouze do výše 50% jejich uznatelných nákladů. O zbylou část nákladů se vždy dělí vlámský partner projektu a český příjemce. Účast vlámského partnera na projektu je nutností již v době předkládání žádosti. Finanční závazky (podíl financování) jednotlivých projektových partnerů se definují již při předkládání projektu a jsou předmětem schvalování vlámskou stranou.

Projektům, které mají vysokou šanci na schválení a financování vlámskou vládou, ale nemají zajištěného vlámského partnera, by mělo MZV pomoci ve vytipování vlámské spolupracující instituce, a to ve spolupráci se zastoupením ČR v Belgii nebo přímo ve spolupráci s vlámskou vládou. Vzhledem k našim předchozím zkušenostem můžeme konstatovat, že vlámská strana je při hledání partnerů velmi nápomocná.

Pokud je pro Vás tato informace nedostatečná, nebo pokud byste po konzultaci s MZV potřeboval informace o praktických zkušenostech s realizací projektů, kontaktujte mne prosím znovu.

Pro Vaši informaci dodávám, že v předloňském roce se podařilo prosadit 4 projekty, v loňském roce byl předložen jediný, který bohužel ani po intenzivním hledání nenalezl vhodného vlámského partnera.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.