CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

V rámci studie realizované Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluje požádat o sdělení následujících informací.

České právnické osoby, resp. právnické osoby se sídlem na území České republiky (o fyzických osobách platí obdobné) v současné době běžně vstupují do obchodní interakce s právnickými osobami zahraničními, a to se sídlem ve státě EU, či mimo něj, který se vyznačuje zejména nízkou daňovou povinností povinného subjektu daňovém ráji (tzv. offshore společnosti).

Dovolujeme se tedy dotázat Ministerstva financí České republiky,

  • zda vydalo či disponuje metodickým pokynem upravujícím postup správců daně, pokud tento správce zjistí, že česká právnická osoba spolupracuje s touto tzv. off-shore společností, resp. v jejích účetních knihách zjistí platební transakce s touto tzv. off-shore společností (např. se sídlem na Kypru, Seychelách apod.),
  • zda správce daně rozlišuje v rámci provádění kontroly přístup k subjektům, kteří s takovými tzv. off-shore společnostmi obchodují, oproti subjektům, kteří s takovými společnostmi neobchodují a
  • zda se i v rámci této skupiny tzv. off-shore společností společnosti rozlišují, např. zda se jedná o tzv. off-shore společnost se sídlem ve státě EU (Kypr), mimo EU (např. v USA — Wyoming) či v zemích rozvojových (tzv. banánové republiky, např. Seychely, Republika Dominika apod.).

Dovolujeme si upozornit, že existence těchto tzv. off-shore společností způsobuje pro český stát nemalé daňové ztráty, a proto nás zajímá, jakým způsobem Ministerstvo financí proti takovému jednání zasahuje. Vaše sdělení bude začleněno do analýzy Ústavu zpracované k dané problematice.

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 4.12.2008 k otázce daňových rájů Vám sdělujeme, že Ministerstvo financí České republiky si je plně vědomo závažnosti dané problematiky a tímto mezinárodním aspektem se intenzivně zabývá.

Česká republika jakožto člen Evropské unie (EU) a člen Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) postupuje koordinovaně v souladu se strategickými principy, kterými se řídí tyto organizace, tj. i co se týče daňové optimalizace a mezinárodního daňového plánování. Praktiky mezinárodního daňového plánování a stále více se prosazující agresivní tržní strategie nadnárodních podniků jsou pak jednoznačně spojeny s offshore strukturami. Za účelem sjednocování přístupu daňových správ v boji proti daňovým podvodům usilují členské státy OECD o implementaci postupů, na kterých se společně dohodly. Základním zdrojem informací v této oblasti je dialog v oblasti daňových záležitostí mezi členskými a nečlenskými zeměmi v rámci tzv. Global Forum on Taxation, přičemž stěžejním cílem globálního přístupu na poli daňové transparence je stanovení takového prostředí, ve kterém budou zásadní světová finanční centra dodržovat vysoký stupeň transparentnosti a efektivní výměny informací jak pro civilní účely, tak pro daňově trestní záležitosti.

V případě potírání škodlivé hospodářské soutěže splňuje daňový systém České republiky základní požadavky na jeho neutralitu spojenou s nepoškozováním ostatních účastníků celosvětového obchodu, stejně jako požadované standardy v oblasti výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní a OECD nevyslovilo výhrady. Významným počinem v oblasti mezinárodní spolupráce ohledně daňových záležitostí je uzavírání bilaterálních smluv o mezinárodní výměně informací a smluv o zamezení dvojího zdanění.

Rovněž EU prosazuje přísnější postup proti odlivu peněz zrychlením revize evropských pravidel pro zdaňování příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru. Jsme přesvědčeni, že vyzdvižení této oblasti jako jedné z priorit České republiky v době jejího nadcházejícího předsednictví EU dokládá náš eminentní zájem na řešení této oblasti. Podnětem k těmto krokům byla nejen např. nedávná kauza v Liechtenštejnsku.

Dalším nástrojem v boji proti přesunu zisků, zdanitelných příjmů do zahraničí, vč. daňových rájů, je ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví povinnost správného nastavení cen v obchodních vztazích se spojenými osobami, příp. uspokojivé doložení rozdílu. Není-li tzv. převodní cena stanovena tak, jako by byla sjednána mezi nezávislými osobami nebo není-li rozdíl uspokojivě doložen, jsou následně správcem daně činěna příslušná zákonná opatření.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi činí česká daňová správa příslušné kroky vedoucí k potírání daňových úniků ve spojení s využíváním výhod poskytovaných daňovými ráji. Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o rizikovou oblast, která může mít významný fiskální efekt na hospodářské zájmy České republiky, nemůžeme bohužel zveřejňovat konkrétní informace o strategických postupech, a to i s ohledem na znění § 3 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.