CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dovoluji si požádat o laskavé sdělení, zda byl pokyn DS-2 k daňovému vymáhání někdy novelizován, zda je zveřejněn na webu ministerstva financí, či zda jej hodláte zveřejnit a kdy. Současně žádám o jeho zaslání v aktualizované podobě.

Pokud nelze tento požadavek vyřídit jinak, prosím o sdělení v rámci zákona č. 106/1999 Sb.

Sdělené informace budou využity pro publikaci v připravované příručce o exekucích a případně konfrontovány s judikaturou Nejvyššího správního soudu (mohlo by se jednat např. rozsudek ve věci sp.zn. 2 Afs 132/2007).

Odpověď:

Dne 1. 12. 2008 obdrželo Ministerstvo financí Vaše elektronické podání ve věci žádosti o sdělení informace, týkající se pokynu DS — 2 o postupu při výkonu daňové exekuce, resp. zda byl tento pokyn někdy novelizován, zda je zveřejněn na webu Ministerstva financí, či zda bude zveřejněn a kdy. K této Vaší žádosti sdělujeme následující informaci:

Pokyn č. DS — 2, o postupu při výkonu daňové exekuce, který byl Ministerstvem financí vydán dne 31. 8. 1993, pod čj. 252/47958/1993, byl dne 30. 5. 2008 zrušen ministrem financí ke dni 31. 5. 2008, a to s ohledem na jeho neaktuálnost. Z uvedeného důvodu není a ani nemůže být zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva financí nebo České daňové správy. Bezpředmětný je tak i Váš požadavek o jeho zaslání v aktualizované podobě.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář