CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999Sb o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí informace ve formě neověřené fotokopie „pokynu MF ČSR, ze dne 5.7.1968 vedený pod č.j. 314/25-496/68“ Hledal jsem tento „pokyn“ v archivu katastrálního úřadu, ale zde není.

Odkaz na tento pokyn je v dohodě o vydání věci uzavřené mezi Bytovým podnikem Praha 10 a Jeronýmem Colloredo Mannsfeldem – ročník 1912 Tuto dohodu přikládám v kopii k této mé žádosti.

Odpověď:

Ministerstvo financí k Vašim dvěma žádostem ze dne 20.11.2008 (doručeny elektronickým podáním), které jste uplatnil s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zaslání dokladů ve věci pana Jeronýma Colloredo — Mannsfelda, případně o poskytnutí informací o předmětných dokladech, sděluje následující.

Pokud jde o Vaši žádost v elektronickém podání opatřenou č.j. 98355/34061K dne 21.11.2008, jíž požadujete zaslání fotokopie dokladu „pokynu MF ČSR ze dne 5.7.1968 vedený pod č.j. 314/25-496/68“, sdělujeme, že doklad nebyl v dostupném spisovém materiálu dohledán. Vzhledem k tomu, že na předmětný doklad odkazovala povinná osoba v dohodě o vydání věci, doporučujeme Vám obrátit se s touto žádostí na příslušnou povinnou osobu, případně jejího právního nástupce. (Pro pořádek dodáváme, že jsme Vámi avizovanou přílohu k žádosti neobdrželi).

K Vaší druhé žádosti v elektronické podobě opatřené č.j. 98 356/2008 dne 21.11.2008, zasíláme v příloze kopii (kopie) požadovaného dokladu, tj. usnesení Okresního soudu ve Zbirohu, odd. I., sp.zn. D 78/47 ze dne 8.5.1947. Podotýkáme, že originálem uvedeného dokladu nedisponujeme, proto Vám doporučujeme (vzhledem k tomu, že kopie nemá žádnou průkaznou hodnotu) obrátit se na dědické oddělení příslušného soudu. (Pro pořádek uvádíme, že tuto žádost jsme dne 24.11.2008 obdrželi i běžnou poštou).

Vzhledem k četnosti Vaší korespondence Vás závěrem žádáme o sjednocení Vašich případných dalších požadavků tak, abychom věc mohli vyřídit současně.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář