CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základe zákona č. 106/1999 Sb. žiadam o poskytnutie nasledovných informácii:

 • Ako su rozdelené príjmi zo závislej činnosti fyzických osôb s trvalým pobytom CR medzi štátny rozpočet a rozpočet obce, kde má fyzická osoba trvalé bydlisko
 • Ako su rozdelené príjmi zo závislej činnosti fyzických osôb cudzincov s dlhodobým pobytom ČR medzi štátny rozpočet a rozpočet obce, kde má cudzinec nahlásený dlhodobý pobyt.
 • Prečo Stredisku cenných papierov je umožnené mať inú cenu pre zriadenie účtu pre občanov ČR a inú cenu pre občanov ćlenského štátu EU? Pričom napr. štátny príspevok na bývanie v rámci stavebného sporenia je viazaný na dlhodobý pobyt.

Rovnako sa mi zdá veľký nepomer medzi cenou za zriadenie účtu pre cudzinca a občana ČR.

Odpověď:

K Vašim dotazům zasílám stanovisko odborných útvarů Ministerstva financí a Střediska cenných papírů.

Rozdělování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:

Problematiku řeší zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zákon nerozlišuje zda byla daňová povinnost odvedena občanem ČR s trvalým pobytem na území ČR nebo cizincem s povolením dlouhodobého pobytu na území ČR.

Celostátní hrubý výnos daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, odváděný zaměstnavatelem jako plátcem daně, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, se dle zákona dělí mezi státní rozpočet, kraje a obce v následujícím poměru:

 • Státní rozpočet 68,18 %
 • Kraje 8,92 %
  • Každý kraj se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění.
 • Obce 21,4 %
  • Daný podíl je rozdělován na základě:
   • kritéria výměry katastrálních území obce
   • prostého počtu obyvatel v obci
   • násobků postupných přechodů
  • Metodika výpočtu procentního podílů jednotlivých obcí v ČR je stanovena v zákoně v §4 odst. 2 až 7
 • Obce 1,5 %
  • Daňové příjmy jsou rozdělovány na základě počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci. Metodika výpočtu procentního podílů jednotlivých obcí v ČR je popsána v zákoně v §4 odst. 9 písm. c).

K Vašemu dotazu na cenu úkonů Střediska cenných papírů uvádíme:

Při zřízení účtu pro zahraniční osobu ve Středisku cenných papírů je třeba provést více vnitřních úkonů při otevření účtu a do ceny za řízení účtu cizozemci se promítá i přidělení "Náhradního identifikačního čísla účtu (NID)", které je, v rámci zjednodušení, nastaveno zdarma. Náročná technologie je provázána s kontrolou a snahou o maximální bezpečnost evidovaných údajů. Z toho vyplývá pak i nastavení cen u různých způsobů zřízení dalších účtů a zvláštních účtů.

Středisko cenných papírů děkuje pisateli za jeho podnět, který bude zvážen, spolu s dalšími okruhy problematik, z hlediska aktuální situace na kapitálovém trhu. Upřesňujeme, že jiná cena za zřízení účtu majitele cenných papírů platí pro všechny cizozemce, nejen členy EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.