CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dne 29. října 2008 bylo do Informační kanceláře Ministerstva financí doručeno elektronické podání s žádostí o poskytnutní informací podle zákona č. 106/ 1999 Sb., ve věci kopií písemné korespondence a úředních rozhodnutí jak MF ČR, tak jiných institucí, organizací a firem, které se nachází v držení MF ČR o pozemku 942/151 v katastru Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, v souvislosti s jeho prodejem z majetku státu (Min. obrany) do soukromého vlastnictví.

Zejména:

 1. Korespondenci, kterou Ministerstvo obrany informovalo Ministerstvo financí o zamýšleném prodeji pozemku, korespondenci, je-li v držení MF, v které nabízí Ministerstvo obrany příslušný pozemek obcím, jiným státním organizacím či složkám ochrany přírody k využití, bezúplatnému převodu apod.
 2. Rozhodnutí Ministerstva financí, jímž dle zákona 219/2000 Sb. schvaluje Ministerstvu obrany prodej dotčeného pozemku do soukromých rukou.
 3. Ostatní korespondenci, je-li v držení MF, s třetí stranou ohledně dotčeného pozemku, která se týká prodeje dotčeného pozemku.
 4. V případě, že k problematice nebyly dokumenty vyhotoveny, zejména ty, jejichž kopie žádám v bodě 1 a 2 této žádosti, žádám o písemné stanovisko, že neexistují.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané elektronickou cestou dne 29. října 2008, Vám zasíláme kopie listin, které odpovídají Vámi provedené specifikaci požadovaných informací. Konkrétně jde o kopie následujících písemností:

 1. sdělení Ministerstva financí o schválení smlouvy č.j. 19/16 080/2007-222 ze dne 21. února 2007,
 2. schvalovací doložka Ministerstva financí ke smlouvě č.j. 19/16 080/2007-222 ze dne 21. února 2007,
 3. žádost Ministerstva obrany o schválení smlouvy č.j. 1080-60/2005/DP-8201 ze dne 26. ledna 2007,
 4. sdělení Ministerstva obrany panu Martinu Junkovi č.j. 1447-9/2007/DP-8201 ze dne 5. ledna 2007,
 5. sdělení obchodní společnosti PETROF, spol. s r.o. ze dne 14. prosince 2006,
 6. sdělení Ministerstva financí o neschválení smlouvy č.j. 19/70 617/2006 ze dne 11. srpna 2006,
 7. žádost Ministerstva obrany o schválení smlouvy č.j. 1080-57/2006/DP-2697 ze dne 19. června 2006,
 8. stanovisko Ministerstva životního prostředí č.j. 3282/ENV/06-155/610/06 ze dne 20. ledna 2006,
 9. sdělení odboru hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové č.j. 97327/05/HA1/Ks, 97327/05/HA ze dne 29. listopadu 2005,
 10. žádost obchodní společnosti PETROF spol. s r.o. o odkoupení pozemků ze dne 16. srpna 2005.¨

Podotýkáme současně, že s výjimkou písemností, jejichž původcem je Ministerstvo financí (ad 1, 2, a 6), se jedná o listiny, jejichž původcem je Ministerstvo obrany, anebo o kopie podkladů, které Ministerstvo obrany připojilo ke své žádosti o schválení smlouvy. Ministerstvo financí tedy nemůže vyslovit stanovisko, že případné další listiny, které by odpovídaly Vámi provedené specifikaci požadovaných informací, neexistují.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.