CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s dotazem jak se Ministerstvo financí připravovalo a adaptovalo na členství v EU z hlediska:

  1. institucioánálního (vznik nového odboru, úprava stávajících)
  2. personálního (vytváření nových funkcí, školení, nábory odborníků)
  3. spolupráce v předvstupním období na přípravě na členství s ostatními resorty, Výborem pro EU, resortními koordinačními skupinami…
  4. kdo měl na starost přípravu ministerstva (vyjma ministra), respektive kdo byl pověřen realizací Národního programu přípravy ČR na vstup do EU (1999, 2000, 2001)

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o informace, kterou jste adresoval Ministerstvu‚ financí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám zasíláme některé informační podkladové zdroje a odkazy na zdroje další. Mnoho relevantních informací dále naleznete na webové stránce Evropské unie, Euroskopu, Euractivu a Ministerstva zahraničních věcí.

Zajímavé zdroje naleznete i v tiskových zprávách Rady EU z předcházející doby, které jsou na webu EU. Protože je Evropská unie otevřená vůči přistupování dalších států, které musejí podle primární evropské legislativy “být evropské a uznávat evropské hodnoty “, můžete pro srovnávaní sledovat i nynější přistupování kandidátských a potenciálně kandidátských zemí, které je procesně obdobné, přestože hospodářskou výkonností a dalšími faktory jsou tyto země odlišné od bývalých postkomunistických států (rubrika EU “Enlargement“).

V rámci své přípravy před rokem 2004 Ministerstvo financí spolupracovalo na screeningovém procesu v souladu se svou gescí, podle požadavků EU vypracovávalo (spolu s ČNB) pravidelně s roční periodicitou předvstupní hospodářské dokumenty, které Vám zasíláme. Jednalo se o předchůdce současných konvergenčních programů (fiskální a makroekonomická situace, prognóza, politika) a národního programu reforem (trh práce, strukturální politika). Součástí byla vždy i informace o institucionálních reformách, zaměřené na přípravu vstupu do EU a posilování administrativních kapacit. Zasíláme i přehled organizačních změn v souvislosti s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.