CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 19. září 2008 doručeno písemné podání v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a domáhá se poskytnutí informací kolik činil meziroční nárůst cen v osobní autodopravě v letech 1997 - 2007.

Odpověď:

K Vaší žádosti ve věci poskytnutí informací o meziročním nárůstu cen v osobní autodopravě v letech 1997 — 2007, která byla zaslána dopisem, který Ministerstvo frnancí obdrželo dne 15. září 2008, uvádíme, že není zcela zřejmé, k jakému druhu osobní autodopravy jsou informace vyžadovány. Osobní autodoprava není termínem klasifikace produkce, není definována v příslušných právních předpisech relevantních k dopravě osob. Není proto jasné, zda se má jednat o dopravu mezinárodní či vnitrostátní, linkovou či nepravidelnou atd. Proto Vás v souladu s 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o upřesnění Vaší žádosti. Ministerstvo financí Vaši upřesněnou žádost posoudí a vyřídí v souladu se zákonem.

.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář