CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na webových stránkách Ministerstva financí je uveřejněn dokument ze dne 9. června 2008 "Návrh řešení ekologických závazků státu" v němž je zmíněno, že bude vypsáno komplexní výběrové řízení na generálního dodavetele, který bude mít za úkol odstranit všechny staré ekologické škody.

Zajímalo by nás:

  • kdy bude vypsáno výběrové řízení
  • kde je možno nalézt více informací o výběrovém řízení, dokumentaci apod.
  • je již někde dostupný seznam lokalit, kde je nutné provést sanaci ekologických zátěží

Odpověď:

Ministru financí ve spolupráci s Ministrem životního prostředí vyplývá z vládního usnesení č. 687/2008 úkol doplnit Koncesní projekt o upřesnění role MŽP a předložit vládě do 9. srpna 2008 ke schválení návrh zadávací dokumentace, návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky a návrh na jmenování členů hodnotící komise. Tento termín byl na základě žádosti Ministerstva financí prodloužen do 31. října 2008, a to z důvodu složitosti problematiky a časové náročnosti jejího zpracování.

Ministerstvo financí na úkolu intenzivně pracuje, probíhají konzultace s MŽP jako spolupředkladatelem materiálu. Protože dosud není zpracování předmětného úkolu dokončeno a vládou odsouhlaseno, jedná se stále o pracovní verzi, která se neustále mění, není v současné době možné poskytnout požadované informace.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář