CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci poskytnutí informací týkající se používání a nákupu elektronických právních informačních systémů pro Ministerstvo financí.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti značka 202170-040-3 ze dne 11. září 2008 o poskytnutí informace týkající se používání a nákupu elektronických právních informačních systémů dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která nám byla doručena dne 12. září 2008, Vám sdělujeme následující:

K bodu č.1

Ministerstvo financí v současné době využívá následující právní informační systémy

 • EPIS – Ekonomicko-Právní Informací Sytém
 • ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací
 • ISAP – přístupné na webu Úřadu vlády
 • Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv – přístupné na webu Ministerstva vnitra

K bodu č. 2

EPIS– Ekonomicko-Právní Informací Sytém

 • síťová verze – max.10 současně přihlášených uživatelů

ASPI- Automatizovaný Systém Právních Informací

 • multilicence – neomezený počet – v současné době se jedná cca o 17.000 uživatelů
 • 3 x (singl) jednouživatelské licence pro notebooky

K bodu č. 3

EPIS– Ekonomicko-Právní Informační Systém

V roce 1996 na základě objednávky odborné knihovny v textové podobě, od roku 1999 v elektronické podobě. V roce 2001 byla podepsána licenční smlouva s firmou GRAD, s.r.o. na dobu neurčitou a uživateli jsou pracovníci ministerstva financí. Aktualizace 6x ročně.

ASPI- Automatizovaný Systém Právních Informací

Zákonem č. 135/1996 Sb. bylo ke dni 1. července 1996 zrušeno Ministerstvo pro správu národního majetku. Podle čl.1 odst.3 citovaného zákona přešel na Ministerstvo financí právní vztah s firmou Lacina BYLL, software, dodavatelem právního systému ASPI.

V roce 1998 byla, dle zákona č. 199/1994 Sb. ve znění zákona č. 148/1996 Sb., podle § 49 odst. 2, realizována výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky. Na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. dubna 1998, byla následně s firmou BYLL software s. r. o. uzavřena smlouva o postoupení práv k užívání informačního systému ASPI s jednoměsíčním cyklem aktualizací. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou pro Ministerstvo financí a daňovou správu.

V současné době jsou uzavřeny 2 smlouvy s firmou ASPI, a.s, podle § 23 odst. 7. písm. a) 3 zákona č. 137/2006 Sb. První smlouva o postoupení práv k užívání informačního systému ASPI (multilicence) s jednotýdenním a jednoměsíční cyklem aktualizací. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou pro Ministerstvo financí a daňovou správu. Druhá smlouva - 3 x jednouživatelská (singl) verze s jednoměsíčním cyklem aktualizací. Smlouva je uzavřena pro Ministerstvo financí na dobu neurčitou.

K bodu č. 4

Historie výběru elektronických právních informačních systémů ASPI a EPIS je popsána v předcházejícím bodě č. 3.

Požadavek na nákup nového/dalšího elektronického právního informačního systému může v rámci Ministerstva financí vznést kterýkoliv odborný útvar. Na základě požadavku je pak provedeno šetření o oprávněnosti požadavku a dále také o případném využití. Na základě vyhodnocení je pak požadavek realizován nebo zamítnut. Realizace nákupu informačních systémů je v kompetenci skupiny Informatika.

K bodu č. 5

 • EPIS – Ekonomicko-Právní Informací Sytém
 • Roční cena za aktualizace je 14.390,- Kč včetně 19% sazby DPH.
 • ASPI - Automatizovaný Systém Právních Informací
 • Roční cena za aktualizace ASPI (multilicence) je 2.249.372,- Kč včetně 19% sazby DPH
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář