CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů vás žádám o poskytnutí těchto informací:

1. Příjmy institucí veřejného sektoru za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v členění:

  • ústřední orgány státní správy (ministerstva, centrální úřady apod.)
  • krajské úřady

za roky 2006, 2007 a 1. pol. roku 2008 (případně jen ty informace, které jsou dostupné).

Odpověď:

Na Ministerstvo financí bylo dne 5. září 2008 doručeno Vaše podání, ve kterém s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), žádáte o poskytnutí informace o výši příjmů institucí veřejného sektoru za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v členění:

  • ústřední orgány státní správy (ministerstva, centrální úřady apod.,),
  • krajské úřady.

Dovolte, abychom Vám sdělili, že Ministerstvo financí není gestorem zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací a z žádného právního předpisu mu nevyplývá povinnost sledovat za jednotlivé rezorty státní správy příjem finančních prostředků vybraných při zpoplatnění žádostí o poskytnutí informací podle § 17 zákona.

Můžeme Vám poskytnout pouze informace, které máme k dispozici, tj. příjmy Ministerstva financí za požadované roky.

  • rok 2006 - 4.082,00 Kč
  • rok 2007 - 8.400,00 Kč
  • I. pol. 2008 - 2.748,00 Kč

Ministerstvo financí poskytuje naprostou většinu informací bezplatně. V případě zpoplatněných informací se vždy jednalo o nestandardní informace, které bylo potřeba vyhledávat někdy i v mimopražských archivech.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář