CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jaká výše daňových příjmů by ročně připadla nově vytvořené obci, když výměra katastrálního území by činila 2.799.285 m2 a počet obyvatel k dnešnímu dni je 1105.

Odpověď:

Problematiku, na kterou se dotazujete, řeší zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů. Zákon v 4 odst. 1 stanovuje, jaké daňové příjmy tvoří rozpočet obce, následující odstavce 2 až 5 pak upravují metodiku výpočtu podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Základem propočtu podílu obcí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle § 4 odst. 1 písm. b) až f) zákona je počet obyvatel obce, daný v bilanci zpracovávané Českým statistickým úřadem (ČSÚ) každoročně k 1. lednu a výměra katastrálních území obcí daná Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním též k 1. lednu běžného roku. Na základě výše uvedeného a údajů, která jste poskytla, tj. výměra katastrálních území nově vytvořené obce 279,9285 ha a 1105 obyvatel k 3 1.7.2008, Vám sděluji, že objem sdílených daňových příjmů této obce by činil cca 7 528 tis. Kč za rok 2008. Jedná se o modelový propočet. Propočet vychází z rozpočtové predikce na rok 2008, počtem obyvatel obcí v České republice k 1. lednu 2008 a výměry katastrálních území obcí v České republice k 1. lednu 2008. Do uvedeného objemu daňových příjmů není zahrnut podíl z motivačních daní, což je podíl 30% výnosu daně z příjmů fyzických ze samostatně výdělečné činnosti (§ 4 odst. 1 písm. g) zákona) a podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (§ 4 odst. 1 písm. i) zákona).

 

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.