CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací z oblasti působnosti zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů, obsahující - úplný chronologický seznam všech případů vyžádání si regresní úhrady od územního samosprávného celku Vaším ministerstvem za poskytnutí náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem nebo zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu v přenesené působnosti podle § 16 zákona č. 82/1998 Sb., a to včetně údaje o výši poskytnuté náhrady a výši požadované regresní úhrady, důvodu vzniku škody (vč. označení a stručné charakteristiky proběhnuvšího nebo probíhajícího správního řízení nebo v jiné věci, na jejichž základě vznikla škoda, vč. údaje o dni nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo příslušným orgánem nezákonné rozhodnutí zrušeno nebo změněno) a údaje, zda a popř. kdy byla úhrada učiněna, to vše za dobu od dne 1. ledna 2006.

Odpověď:

Obrátil jste se na Ministerstvo financí se žádostí o informace z oblasti působnosti zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů.

Sděluji Vám, že Ministerstvo financí od roku 2006 neřešilo žádný případ regresní úhrady od územního samosprávného celku za poskytnutí náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem podle 16 výše uvedeného zákona.

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář