CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí dokumentu (tj. celého jeho obsahu) nazvaného jako „Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a společností ArcelorMittal“, podepsaného „v noci z 9. na 10. července 2008“ ministrem financí Miroslavem Kalouskem a viceprezidentem společnosti Sudhirem Maheshwarim.
Dále dotaz, zda byly v návaznosti na memorandum uzavřeny jakékoliv další smlouvy mezi ČR a AMO?

Odpověď:

Ministerstvo financí obdrželo Vaše podání ze dne 15. července 2008 týkající se žádostí o poskytnutí dokumentu nazvaného jako „Memorandum o porozumění mezi Českou republikou a společností ArcelorMittal podepsaného dne 9. července 2008 (dále jen „Memorandum“) a současně o poskytnutí jakýchkoliv dalších smluv mezi ČR a AMO, které byly případně uzavřeny v návaznosti na Memorandum.

Výše uvedené Memorandum bylo dne 23. července 2008 projednáno na schůzi vlády ČR a schváleno usnesením vlády ČR č. 985 ze dne 23. 7. 2008 (viz www.vlada.cz). Na základě Vaší žádosti Vám v příloze kopii tohoto Memoranda zasíláme. Dále si Vás dovolujeme informovat, že žádné další smlouvy mezi Českou republikou a společností ArcelorMittal (či AMO) nebyly v současné době uzavřeny.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář