CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

  1. Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS)?
  2. Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
  3. Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH?
  4. Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou?
  5. Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb ze strany SBS? Ano požadujeme zlepšení kvality nejsme spokojeni

Odpověď:

Odpovědi Ministerstva financí na Vaše dotazy:

  • K bodu a) – ano, naše organizace využívá služeb soukromých bezpečnostních služeb
  • K bodu b) - tato služba pracuje pro naše ministerstvo cca 7 100 hod. měsíčně
  • K bodu c) - cena za hodinu této služby je dle náročnosti od 82,- až do 93,- Kč bez DPH
  • K bodu d) – ne, jiné služby SBS Ministerstvo financí nevyužívá, pouze ostrahu
  • K bodu e) – požadujeme zlepšení kvality

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář