CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na Ministerstvo financí bylo dne 19. 5. 2008 doručeno elektronické podání opatřené zaručeným elektronickým podpisem s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb. žádá o poskytnutí informace obsahující úplný text dohody o poskytnutí dotace uzavřené mezi Ministerstvem financí a příjemcem dotace - zájmovým sdružením BULY ARÉNA, IČ: 70630097, sídlem Kravaře, Kouty, Hlučínská 252/181, na podporu rozvoje a obnovy regionální infrastruktury.

Odpověď:

K Vaší žádosti o zaslání úplných textů "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" vydaných Ministerstvem financí, kterými byly poskytnuty finanční prostředky státního rozpočtu zájmovému sdružení BULY ARÉNA, IČ: 70630097 se sídlem Kravaře, Kouty, Hlučínská 252/181 a o sdělení, kterými právními předpisy je upravena kontrola nad způsobem využití prostředků státního rozpočtu, Vám sdělujeme:

Ministerstvo financí poskytlo následující dotace:

I.

Program 298110 - ev. č. akce 298110-0310 "Národní hokejové centrum mládeže ČSLH-BULY ARÉNA v Kravařích, dostavba III.etapa - ubytovací, sportovní a stravovací část"
- č.j.: 125/107 192/2004
- č.j.: 125/127 109/2004 - nové "Rozhodnutí"

II.

Program 298110 - ev. č. akce 298110-2208 "Dostavba NHCM - ČSLH - BULY ARÉNA v Kravařích - IV.etapa - centrum pohybových aktivit"
- č.j.: 12/82 185/2006
- č.j.: 12/92 548/2006 - nové "Rozhodnutí"
- č.j.: 11/95 237/2007-113 - nové "Rozhodnutí"

III.

Program 298110 - ev. č. akce 298110-2781 "ČSLH-BULY ARÉNA v Kravařích - výstavba venkovních sportovních ploch - tréninkové fotbalové hřiště"
- č.j.: 12/106 685/2006

Kontrola nad způsobem využití prostředků státního rozpočtu je prováděna na základě § 44a zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář