CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím Vás prosím o zaslání seznamu obcí, jejichž dluh byl v letech 1999 – 2006 převeden na bývalou Konsolidační agenturu, včetně roku převzetí a výše dluhu dotyčné obce.

Odpověď:

K Vašemu požadavku o poskytnutí seznamu obcí, jejichž dluh byl v letech 1999 - 2006 převeden na Konsolidační agenturu, včetně roku převzetí a výše dluhu dotyčné obce Vám sděluji, že Vámi formulovaný požadavek je nejednoznačný, a z toho důvodu nesrozumitelný.

V této souvislosti si dovoluji poznamenat, že subjekt s názvem Konsolidační agentura mi není znám. Pravděpodobně se jedná o Českou konsolidační agenturu, která ale v období roku 1999 až do 31. srpna roku 2001 neexistovala, vznikla dne 1. září 2001. Jejím právním předchůdcem byla Konsolidační banka Praha, s.p.ú., na jejíž obchody se vztahovalo bankovní tajemství ve smyslu ust. § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Z Vašeho požadavku není dále zřejmé, zda předmětem Vašeho zájmu jsou i obce, které byly zařazeny do portfolia pohledávek z titulu ručitelů a zástavních věřitelů. Vaše žádost také postrádá časový údaj vztahující se k výši Vámi zmiňovaných dluhů.

Neupřesníte-li Vaši žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy, rozhodne Ministerstvo financí o odmítnutí Vaší žádosti podle ust. §14 odst.5 písm.b) zákona č.106/1999 Sb.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář