CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 23. dubna 2008 doručeno písemné podání Statutárního města Jihlavy se žádostí o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a žádá poskytnutí údaje o počtu loterií a jiných podobných her, povolených Ministerstvem financí dle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, ke dne 5. března 2008.

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 18. dubna 2008 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jsme obdrželi dne 23. dubna 2008, Vám sdělujeme požadované údaje.

Na území Statutárního města Jihlavy byl ke dni 5. března 2008 Ministerstvem financí povolen následující počet loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona:

  1. 15 loterií nebo jiných podobných her provozovaných prostřednictvím technického zařízení - elektromechanické rulety.
  2. 3 loterie nebo jiné podobné hry provozované prostřednictvím technického zařízení - elektromechanické kostky.
  3. 224 loterií nebo jiných podobných her provozovaných prostřednictvím technického zařízení - Centrální loterní systém s interaktivními videoloterními terminály.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář