CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na Ministerstvo financí bylo dne 18. 4. 2008 doručeno podání se žádostí o poskytnutí informace, jaká byla struktura státního dluhu k 31. 12. 2007.

Odpověď:

Na základě Vašeho dopisu ze dne 17.4.2008 Vám posílám následující přehledy struktury státního dluhu k 31.12.2007:

  • Struktura a vývoj státního dluhu
  • Dluh ústřední vlády
  • Státní dluhopisy v oběhu podle typu držitele
  • Státní dluhopisy v oběhu podle splatnosti
  • Státní dluhopisy v oběhu podle instrumentu
  • Státní dluhopisy v oběhu podle instrumentu v procentech

Další informace můžete získat na internetových stránkách Ministerstva financí:

Dluhová statistika
Státní dluh

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář