CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 16. dubna 2008 doručeno písemné podání se žádostí o informace k odkoupení pozemku k Veterinárnímu středisku v Moravském Krumlově.

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 15. dubna 2008 Ministerstvo financí sděluje, že žádost o schválení převodu pozemků do Vašeho vlastnictví neeviduje. Kupní smlouvu vypracovala Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, která má příslušnost hospodařit s majetkem státu. Smlouva byla uzavřena mezi ČR - Krajskou veterinární správou pro Jihomoravský kraj a Vámi dne 11. listopadu 2005 a spolu s dalšími listinami postoupena Státní veterinární správě České republiky. Vzhledem k tomu, že kromě jiného chyběl nabývací titul státu k předmětným pozemkům, bez něhož není možno v řízení dále pokračovat, celý spis se stále nachází na Státní veterinární správě České republiky se sídlem v Praze, která Vás o dalším postupu bude včas informovat.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.