CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Rád bych využil zákon o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 a požádal tímto o informaci ohledně celkových loňských státních výdajů za licence Microsoftu (stačí mi 1 číslo).

Odpověď:

K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v r. 2007 bylo v resortu Ministerstva financí (Ministerstvo financí, daňová správa, celní správa a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) – v rozpočtové kapitole 312 vynaloženo na pořízení licencí programového vybavení-SW produktů společnosti Microsoft celkově 85 811 224,61 Kč.
Informace o výdajích za licence Microsoftu u ostatních resortů nemá Ministerstvo financí k dispozici.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář