CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na Ministerstvo financí bylo dne 21. 2. 2008 podání se žádostí o poskytnutí následujících informací:

  1. Počet probíhajících řízení (sporů) vedených mezi smluvními stranami ve smyslu odst. 2 čl. 9 Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic vyhlášenou ve Sbírce zákonů pod č. 573/1992 Sb.
  2. Počet k dnešnímu dni ukončených řízení (sporů) vedených mezi smluvními stranami ve smyslu odst. 2 čl. 9 Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic vyhlášenou ve Sbírce zákonů pod č. 573/1992 Sb.

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace, která byla na Ministerstvo financí doručena dne 21. 2. 2008, Vám sděluji následující skutečnosti:

K dnešnímu dni eviduje Ministerstvo financí celkem dva probíhající arbitrážní spory vedené mezi Českou republikou a investorem ze Spolkové republiky Německo podle Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic. Česká republika - Ministerstvo financí vede podle výše uvedené Dohody dva arbitrážní spory: (i) InterTrade Holding GmbH v. Česká republika a (ii) Rupert Joseph Binder v. Česká republika.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář