CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Na Ministerstvo financí bylo dne 15. 2. 2008 doručeno podání se žádostí o poskytnutí následujících informací:

  1. Zda společnosti České lázně v Evropě, o.p.s., IČ: 263 97 757, se sídlem Loket, Sportovní 318/10, PSČ 357 33 byla nebo má být MF poskytnuta dotace nebo jakékoli jiné plnění ze státního rozpočtu na opravu historického domu v Lokti za účelem reprezentace tradiční české medicíny, popř. dotace nebo jakékoli jiné plnění ze státního rozpočtu za jakýmkoliv jiným účelem.
  2. Zda ve prospěch společnosti České lázně v Evropě, o.p.s., IČ: 263 97 757, se sídlem Loket, Sportovní 318/10, PSČ 357 33 byly poskytnuty nebo mají být poskytnuty finanční prostředky z kapitoly rozpočtu Všeobecná pokladní správa v jakékoli výši na opravu na opravu historického domu v Lokti za účelem reprezentace tradiční české medicíny, popř.za jakýmkoli jiným účelem
  3. Zda byla společností České lázně v Evropě, o.p.s., IČ: 263 97 757, se sídlem Loket, Sportovní 318/10, PSČ 357 33 nebo kteroukoli osobou jednající ve prospěch této společnosti podána u MF žádost o poskytnutí dotace nebo dán podnět k poskytnutí jakéhokoli jiného plnění ve prospěch této společnosti ze státního rozpočtu na opravu historického domu v Lokti za účelem reprezentace tradiční české medicíny, popř. dotace nebo jakékoli jiné plnění ze státního rozpočtu za jakýmkoliv jiným účelem.

Odpověď:

Obrátil jste se na Ministerstvo financí se žádostí o poskytnutí informací, zda společnosti České lázně v Evropě, o.p.s., IČ: 263 97 757, se sídlem Loket, Sportovní 318/10, PSČ 357 33 byla nebo má být poskytnuta jakákoli dotace ze státního rozpočtu na opravu historického domu v Lokti ( popř. za jakýmkoli jiným účelem) a zda byla u Ministerstva financí výše uvedenou obecně prospěšnou společností podána žádost o poskytnutí dotace nebo dán podnět k poskytnutí jakéhokoli jiného plnění ze státního rozpočtu ve prospěch této společnosti.

K uvedené žádosti o informaci Vám sděluji, že Ministerstvo financí neobdrželo žádnou žádost o dotaci od obecně prospěšné společnosti České lázně v Evropě, o.p.s.

Zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu na rok 2008, na základě pozměňovacího návrhu poslanců v průběhu projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na r. 2008, však byla ve prospěch společnosti České lázně v Evropě, o.p.s. schválena dotace ve výši 5 mil. Kč na akci rekonstrukce objektu Morstadtův dům v Lokti. O této skutečnosti zatím nebyla společnost Ministerstvem financí písemně informována, jelikož se jedná o převedení akce do kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.

 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář