CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Do Informační kanceláře Ministerstva financí bylo dne 7. února 2008 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci řízení vedených mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací ve smyslu odst. 10 čl. 2 a násl. Dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou a Slovenskou federativní republikou a Švýcarskou konfederací, vyhlášenou ve sbírce zákonů pod č. 459/1991 Sb.

Odpověď:

K Vaší žádosti o informace týkající se arbitrážních řízení mezi Českou republikou a investorem Švýcarské konfederace, která byla na Ministerstvo financí doručena dne 7. února 2008, Vám sděluji následující skutečnosti:

K dnešnímu dni neeviduje Ministerstvo financí žádné, tedy ani probíhající, arbitrážní řízení vedené mezi Českou republikou a investorem ze Švýcarské konfederace ve smyslu čl. 2, odst. 1 Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic pod č. 459/1991 Sb.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář