CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

  1. Které nadace získaly prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF) v roce 1999 a 2001?
  2. Jaká byla výše jednotlivých příspěvku vybraným nadacím?
  3. Jaká byla výběrová kritéria, která musely nadace splnit?

Odpověď:

K Vašemu dotazu ze dne 17. ledna 2008 ohledně finančních prostředků převedených nadacím v roce 1999 a 2001 Vám sděluji následující odpovědi:

1) Které nadace získaly prostředky z NIF v roce 1999 a 2001?

V roce 1999 na základě usnesení vlády ČR ze dne 5. května 1999 č. 422 a usnesení č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze ze dne 8. července 1999 obdržely vybrané nadace finanční prostředky NIF ve výši 483,796 tis. Kč. Rozpis jednotlivých nadací a výše příspěvků jsou uvedeny v příloze č. 1.

V roce 2001 nebyly žádné finanční prostředky nadacím rozděleny.

 

2) Jaká byla výše jednotlivých příspěvků vybraným nadacím?

Výše příspěvků je uvedena v příloze č. 1.

 

3) Jaká byla výběrová kritéria, která musely nadace - zájemci splnit?

Usnesením vlády ze dne 27. května 1998 č. 360 + P byl schválen postup rozdělování finančních prostředků získaných prodejem akcií NIF a současně bylo uloženo předsedovi Rady vlády pro nestátní neziskové organizace vyhlásit výběrové řízení na výběr nadací, kterým bude příspěvek poskytován. Výsledky výběrového řízení byly předloženy vládě ke schválení. Dne 5. května 1999 vláda ČR usnesením č. 422 návrh rozdělení finančních prostředků schválila.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR usnesením č. 413 ze dne 8. července 1999 vyslovila souhlas s vybranými nadacemi i s výši přidělovaných finančních prostředků.

K výběrovým kritériím uvádím:

Do výběrového řízení se mohly přihlásit pouze nadace registrované podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Výběr jednotlivých nadací byl prováděn s ohledem na zajištění rovnoměrné podpory všech důležitých oblastí, v nichž nadace poskytují nadační příspěvky na aktivity dalších subjektů. Jednalo se o tyto oblasti:

  1. sociální a humanitární
  2. zdravotní
  3. kulturní
  4. ochrany lidských práv
  5. ochrany životního prostředí
  6. vzdělávání
  7. jiné (které nelze zařadit do žádné z výše uvedených oblastí)

Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé oblasti bylo provedeno rovným dílem. Každý tento díl byl rozdělen mezi vybrané nadace rovnoměrným dílem.

Vyhlášení výběrového řízení a všechny fáze jeho vyhodnocování byly průběžně zveřejňovány v odborném a denním tisku i na internetové adrese Úřadu vlády.

Z výše uvedeného vyplývá, že výběr jednotlivých nadací a způsob rozdělování finančních prostředků NIF byl plně v kompetenci vlády ČR a Parlamentu ČR.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.