CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost o informace o aktivitách NKM za rok 2006, neboť jsme nedostali možnost zúčastnit se řádného výročního setkání, jak tomu bylo v letech 2004 a 2005. Žádné informace za rok 2006 nejsou dostupné ani na internetových stránkách MF ČR.

Odpověď:

Za uplynulé období nevykazovalo Národní kontaktní místo žádnou hmatatelnou činnost. Tento stav samozřejmě považujeme za neuspokojivý a budeme pracovat na jeho nápravě.

Z úkolů, které prozatím cítíme jako nejnaléhavější, se jeví jednoznačně uvedení internetových stránek do pořádku. Za hlavní nedostatek se dá považovat chybějící odkaz na Národní kontaktní místo z hlavních stránek Ministerstva financí. Z dlouhodobějších cílů bude obnovena činnost NKM tak, aby odpovídala doporučením, která jsou obsažena v materiálu "The Model National Contact Point".

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář