CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Dotaz na zadluženosti České republiky

Odpověď:

V případě státního dluhu bylo k 30. 6. 2007 rozvrstvení držitelů státního dluhu následující: dominantní podíl drží sektor bank a záložen, a to necelých 43%, přibližně 28% státního dluhu je ve vlastnictví zahraničních subjektů, více než 22% drží sektor pojišťovacích společností a penzijních fondů a zbytek připadá na ostatní drobné držitele. Průměrná roční úroková sazba celkového státního dluhu, která je výsledkem úrokových sazeb jednotlivých dluhových instrumentů, v roce 2006 činila 4,2%. V roce 2006 činily úrokové výdaje státního dluhu celkem 31,5 mld. Kč. ČR ručí veškerými příjmy státního rozpočtu. Termín splatnosti jednotlivých instrumentů státního dluhu je dán jejich emisními podmínkami, splatnost celkového dluhu není stanovena. Právní postavení státu v souvislosti s vymahatelností dluhu je stejné jako u ostatních právních subjektů. Státní dluh by mohl být splacen pouze v případě dlouhodobých přebytků státního rozpočtu.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář