CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informace o celkovém objemu daňových nedoplatků odepsaných podle § 66 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pro nedobytnost, a to od r. 1993 do 30. června 2007.

Odpověď:

K Vaší žádosti o poskytnutí informace o celkovém objemu daňových nedoplatků odepsaných pro nedobytnost v České republice od roku 1993 do 30. června 2007 Vám sděluji následující údaje:

Celková výše odepsaných daňových nedoplatků pro nedobytnost (dle § 66 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů) v České republice od roku 1993 do 30. června 2007 (tzn. bez odepsaných daňových nedoplatků pro nedobytnost u daní daňové soustavy platné do 31. prosince 1992) je 83,2 mld. Kč.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář