CZ EN

Ministr Stanjura hostem pořadu Partie Terezie Tománkové

Zdroj: CNN Prima News, 10.3.2024

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Krásnou neděli vám přeji a děkuju vám, že sledujete druhou březnovou Partii, co vám nabídnu? Na Primě a CNN Prima News názorový duel ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS a jeho předchůdkyně z hnutí ANO Aleny Schillerové. Kdy začneme bohatnout? Kdy se stát vrátí k vyrovnanějším rozpočtům a jak pomoci, jestli vůbec rozlíceným zemědělcům. A na CNN Prima News pak následuje velká politická diskuze, mimo jiné o roztržce slovenské a české vlády. Do odvolání končí společná zasedání kabinetu. Je to jenom symbolické gesto? Nebo to poškodí vztahy obou zemí? A co svou zahraniční politikou zamýšlí Robert Fico? Diskutovat budou Klára Dostálová, Jan Farský, Matěj Ondřej Havel a Petr Mach. Ještě jednou vítejte a vítám i své hosty, pan Zbyněk Stanjura, ministr financí a první místopředseda ODS, dobrý den.

Zbyněk STANJURA
Dobrý den.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
A paní Alena Schillerová, bývalá ministryně financí, předsedkyně poslaneckého klubu a místopředsedkyně hnutí ANO, dobrý den.

Alena SCHILLEROVÁ
Dobrý den, děkuji za pozvání.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Já vám děkuji, že jste ho přijali a pojďme rovnou na to první téma, které jsem zmiňovala, začneme diskuzi protesty zemědělců. Oni projeli traktory Prahou, vysypaly hnůj před úřadem vlády, farmáři si stěžují na velkou byrokracii, regulace a dopady Green dealu, zákazy fosilních paliv a omezování plochy, obdělané půdy jim podle nich zdražují produkci. Po vládě chtějí úlevy. Pane ministře, začnu u vás, vy už jste před tím čtvrtečním protestem prohlásil, že pod tlakem vláda nic rozhodovat nebude, podpořil vás i pan premiér, co teď dál? Jaká je pozice po tom čtvrtečním protestu?

Zbyněk STANJURA
Tak druhá strana si musí vybrat, jestli chce vozit hnůj před úřad vlády, anebo seriózně vyjednávat. My jsme samozřejmě pro variantu dvě, ale vždycky říkám, musíte si vybrat, buď se mnou jednáte, nebo si vezmete klacek do ruky a tlučete mě po hlavě. Obojí dohromady úplně efektivní není, takže hodně to má v rukou druhá strana, zda bude připravena na racionální debatu. Je třeba říct, že z těch tří významných nevládních organizací ten protest organizovali dvě, že asociace soukromému zemědělství, což jsou malí farmáři, malé rodinné farmy, se k tomu protestu nepřipojily. Což je dobře, protože my jsme se snažili zejména malým podnikatelům, malým farmám, pomoci a po vyhodnocení prvního roku fungování té nové společné zemědělské politiky se ukazuje, že tento cíl se nám podařilo naplnit. Evidentně tam vzniká problém u středně velkých farem nebo zemědělských podniků, my jsme připraveni to racionálně řešit a debatovat, ale takhle, takhle se žádného výsledku nedobereme. Představa, že každý, kdo začne protestovat, si vydobude své, by skončila tak, že vytvoříme frontu před úřadem vlády, a každý bude něco chtít, zejména peníze daňových poplatníků, zorganizuje nějaký protest a vláda řekne, tak my tam pošleme peníze. Některé z nástrojů, které oni požadují, nejsou dobré, nejsou ani v Evropě obvyklé. Určitě jsem pro to, abychom deregulovali, zmenšovali byrokracii. Myslím si, že té byrokracie je všude hodně, i v zemědělství, ale nevidím, že by za poslední dva roky naší vlády toho nějak významně přibylo, ale to je určitě cesta, kde zemědělci podporu české vlády budou mít, protože to je správná, správná cesta.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Zemědělci mají, pane ministře, i rozpočtové požadavky. Pan premiér Fiala, zdá se, že ho trošku rozčílil ten hnůj před úřadem vlády, pak poměrně rozčíleně na jeho poměry řekl, že i ty dvě miliardy si vláda ještě rozmyslí. Vy teď mluvíte o klacku po hlavě, vy jste pro, aby se to ještě promýšlelo, nebo jak to bude vypadat?

Zbyněk STANJURA
Tak návrh státního rozpočtu teprve budeme připravovat. Budeme o tom debatovat, že problémy existují v oblasti zemědělství, je evidentní, Česká republika není nějak výjimečná. Když se podíváte, ty protesty jsou v okolních zemích, v zásadě v celé Evropě, určitě musíme hledat řešení na evropské úrovni a k tomu přidat řešení na národní úrovni. Pan premiér určitě nebyl rozčílený. Pokud my nabídneme posílení rozpočtu a někdo řekne za vteřinu, to je málo, to si nechte, no, tak pak je asi logická debata, jestli to má cenu a jestli není lepší peníze daňových poplatníků poslat někam jinam.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Vy si myslíte, že je lepší je posílat ty dvě miliardy někam jinam nebo zemědělcům, nebo kde si teďka, pane ministře, názorově stojíte, o to mi jde.

Zbyněk STANJURA
Tak musíme vědět, na co chceme použít ty dvě miliardy, jaké nástroje zvolíme, zda budou dostatečně efektivní, nebo ne. Já si myslím, že se máme soustředit na podporu těch malých a maximálně středních, ty velké si pomohou sami. To jsou taky ty podniky, které nejčastěji berou největší dotace, takže ta debata bude úplně stejná jako v jiných rezortech, a rozhodovat bude vláda jako celek. A jednotliví ministři musí přesvědčit ne ministra financí, ale vládu jako celek, že zrovna jejich rezort je priorita, že ty jejich požadavky mají mít přednost před jinými požadavky. A takhle se to děje každý rok. To není nic překvapivého, ani nic nového.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Já jenom pro diváky, když sledovali ty protesty v jiných evropských zemích, ve Francii, v Belgii, v Holandsku, tak tam zemědělci byli ještě brutálnější, nebyla to jenom kopa hnoje před úřadem vlády, tam se dějí různé věci. V Bruselu doslova hoří ohně. Paní předsedkyně Schillerová, měla by vláda zemědělcům ustoupit? Pokud ano, tak v čem?

Alena SCHILLEROVÁ
Zemědělci jsou jenom jedni v té řadě a já už jsem slyšela vaše vyjádření v týdnu, pane ministře, kdy jste říkal, že rozpočet se teprve začne sestavovat.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Paní předsedkyně, za chvíli se dostaneme k rozpočtu i k sestavování. Mě zajímá, jestli by vláda měla ustoupit, když znáte požadavky zemědělců. 

Alena SCHILLEROVÁ
Oni totiž mluví o něčem jiném než pan ministr, pan ministr mluví o rozpočtu na rok 2025, ale oni mají požadavky tak, jak já to vnímám, už na rozpočet 2024. A já si myslím, že ten základní požadavek spočívá v tom, že jim byly pokráceny národní dotace, že jim byly slíbeny určité věci. Já tady třeba mám veřejný příslib Mariana Jurečky z 8. 6. 2022 v Lucerně, můžu citovat. On si tam podal ruku s prezidentem Agrární komory, a to mluvím nejen o přímých finančních požadavcích, ale mluvím o tom, že jim slíbil, že do tří týdnů připraví návrh na slevu na důchodovém pojištění. Já chápu všechny složitosti, ale ten slib politický byl dán, byla debata, kdy zemědělci mají požadavky na to, aby byly dotace osvobozeny od daně z příjmu. Ano, já vím, že to je problém.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, vy s tím souhlasíte, paní exministryně, měl by daňový poplatník financovat zisky těch zemědělských podniků? Viděli jsme, že ty zisky rostly za poslední roky, to rozhodně nejsou prodělečné firmy, měl by to daňový poplatník financovat tak, jak to chtějí zemědělci?

Alena SCHILLEROVÁ
Ti zemědělci jsou určitě zoufalí. Já samozřejmě neschvaluji hnůj před úřadem vlády, nebudu nikdy nabádat k takovýmto činům, ale zoufalí lidé dělají zoufalé činy. To byl zoufalý čin jednoho z těch protestujících. Dneska pan ministr říká, že se tam nějaká skupina k tomu nepřipojila, dneska už je to většina zemědělců, už to zastřešila Agrární komora, svaz zemědělský, který prezentuje pan Pýcha, ti všichni tam vystoupili a ti všichni řekli, že v tom budou pokračovat, pokud v těch požadavcích nebude s nimi jednáno. Ale to, co řekl pan premiér, promiňte, já si teda myslím, že pan premiér už dávno není zdvořilý, že pan premiér už dávno mluví velmi, bych řekla, skoro až agresivně, aby on tam řekl, že prostě my si to teda rozmyslíme, jestli vám to dáme, co to je?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Budu se na to ptát pana ministra, ale promiňte, vy jste mi neodpověděla na otázku, paní předsedkyně. Pokud jsou firmy dotovány, jsou v zisku, zrušení zdanění dotací ano nebo ne? Měl by daňový poplatník toto dotovat?

Alena SCHILLEROVÁ
Máme společnou zemědělskou politiku, to znamená, že jestli my do toho zasáhneme jenom v České republice, tak samozřejmě ta konkurenceschopnost v rámci Evropy je velmi složitá. Osvobození od zdanění je velký problém, protože ty dotace jsou součástí jednoho balíku z příjmů. To znamená, že nemůžete z toho balíku vzít část a tu osvobodit. Muselo by se to řešit nějakou daňovou výjimkou, nějakou formou slevy, to znamená, nejde to udělat takhle úplně jednoduše. Ale mělo se jim to vysvětlit a mělo s nimi být komunikováno a měla by být hledána cesta. On ten Marian Jurečka dokonce řekl, že jedna z forem podpory, já cituji přímo z toho 8. 6. 22 v Lucerně, jedna z forem podpory může být i forma daňových úlev.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane ministře, to jsem pochopila, že vy nechcete jako ministr financí zrušení zdanění dotací, pokud zůstaneme u tohoto požadavku.

Zbyněk STANJURA
Ten požadavek je napsaný tak, jako by z dotace byla srážková daň. Dostanu milion, zaplatím 150 000 daň, ale nic takového není. Dotace je normální příjem, na konci hospodářský výsledek, pokud ta firma je na nule nebo ve ztrátě, žádnou dotaci nedaní, ale pokud je v zisku, a je to správná otázka, kterou jste položila, my se máme zeptat daňových poplatníků, že to je systémová věc, která se netýká pouze zemědělství, jestli daňoví poplatníci mají dotovat ziskové firmy.
Já mám na to odpověď, že pokud ano, tak ve zcela výjimečných a dobře odůvodněných případech, ale ne plošně, jenom proto, že někdo si chce vylepšit hospodářský výsledek. Nic takového jako právo na pravidelný zisk není. Takže pokud jsem dobře pochopil odpověď, paní poslankyně Schillerová je taky proti tomuto požadavku.

Alena SCHILLEROVÁ
Nejde to, neříkám, že jsem proti tomu, nejde to.

Zbyněk STANJURA
Ten požadavek není logický, nedá se splnit, takže je logické, že vláda nemůže tomuto požadavku vyhovět.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Snížení daně z nemovitostí, respektive z půdy. To, co požadují zemědělci…

Zbyněk STANJURA
To je věc místních samospráv. My jsme vlastně nakonec respektovali ten princip, že velké pravomoci u zvyšování daně z nemovitostí mají místní zastupitelstva nebo obecní či městská. To znamená správný subjekt na to, aby vyjednávali možnou slevu a snížení koeficientu, jsou jednotlivá města, zejména ta, která mají na svých katastrech rozsáhlé zemědělské pozemky. To je samozřejmě legitimní, protože to jsou příjmy měst a obcí, pokud jim města a obce vyhoví, proč ne? Ale nemá to v rukou vláda.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Ty dvě miliardy jste řekl, že budete hledat nějaký mechanismus, jak to udělat v rámci přípravy rozpočtu. Jaký je ještě prostor k jednání se zemědělci? Protože ty věci, které jste zmiňoval, snížení byrokracie, regulace, to jsou evropské věci, je ještě o čem jednat?

Zbyněk STANJURA
Určitě máme i českou byrokracii, nejenom evropskou, takže usilujeme na evropské úrovni, ale stejně tak na české úrovni. Neříkejme, že každá regulace je z Bruselu, mnohdy my sami si k tomu ještě něco přidáme. Já myslím, že každá regulace, každé potvrzení, každý formulář, který vyplňují nejenom zemědělci, máme podrobit zkoumání, zda je vůbec potřeba. Jestli se s těmi daty pak nějak pracuje, zda to jenom nezatěžuje ty jednotlivé podnikatele, ale pokud chcete například navýšit výdaje státního rozpočtu, a ten problém se jmenuje podpora středních farem, případně zaměstnanost na venkově, tak i s tím partnerem musíte debatovat, zda ty nástroje, které chcete uplatnit, mají podporu. To je ten prostor na to jednání, abychom našli konkrétní věci, konkrétní možnost, jak těm z mého pohledu středně velkým firmám, farmám, zemědělským podnikům pomoci.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Děkuju, paní předsedkyně. Pokud se zemědělci rozhodnou, že znovu budou protestovat, že v těch protestech a v tom tlaku na vládu budou pokračovat, budou mít stále vaši podporu?

Alena SCHILLEROVÁ
Já budu reagovat ještě na tu daň z nemovitých věcí. Protože tady naopak nesouhlasím. Daň z movitých věcí vždycky byla v rukou municipalit, to je pravda, ale vláda do toho vstoupila plošně zákonem, daňovým balíčkem zvýšila tuto daň o 80, možná až o 100 procent. A teď pan ministr řekl v médiích, že pokud chtějí zemědělci snížit tu daň, tak ať se obrátí na ty konkrétní obce. 
Vy jste to vládním zákonem, který prošel vašimi hlasy ve sněmovně, v senátu, podepsal ho pan prezident, navýšili, a teď říkáte, běžte si za těmi obcemi. Ale ty obce to nemají mnohdy jak udělat. Je to prostě váš alibismus, je to velmi falešné, co jste řekl, protože oni jsou v pasti a nemají jak zkrátit ty obecní rozpočty. Teď co ti zemědělci? Já tady mám celý soupis jejich požadavků, a i kdybychom se shodli na tom, že to osvobození není možné udělat, protože je to součást příjmů, tak je možné samozřejmě udělat celou řadu jiných kroků. Já nesedím na těch jednáních.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Nechám pro férovost reagovat pana ministra, protože vy říkáte, že to, co říká pan ministr, není fér.

Zbyněk STANJURA
Jediné, o čem se bavíme, je jestli to rozhodnutí má udělat místní zastupitelstvo podle znalostí místního území, anebo centrálně vláda pro všechny obce, že 100 procent výnosů daně z nemovitostí je příjmem obce. A vy podporujete, aby to vláda snížila, to znamená, že těm obcím ty peníze prostě budou chybět úplně stejně, když se tak rozhodnou sami. Právě proto je to v rukou obecního či městského zastupitelstva, které ví mnohem lépe než kterákoliv vláda, jak má ty koeficienty u těch jednotlivých typů nemovitostí nastavit. 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Myslím si, že jsme ve velkém detailu. Nevím, nakolik tomu diváci rozumí. Paní předsedkyně, vy jste řekla, dále budou mít zemědělci naši podporu, kde je pro vás ta hranice? Protože oni přijedou traktory do Prahy, dělá to dopravní problémy, dělá to problémy lidem, hnůj před úřadem vlády, má to vaši podporu i tyto formy, které mohou vygradovat? Já jsem zmiňovala to, co se děje v Bruselu, v Nizozemí, ve Francii, tam jsou zemědělci zvyklí používat daleko, daleko explicitnější metody než tady.

Alena SCHILLEROVÁ
Všichni jsme viděli ty záběry z Bruselu a z dalších metropolí Evropské unie. Takže já si prostě myslím, že naši zemědělci se ještě pořád chovají velmi korektně. Co se týče hnoje před úřadem vlády, to jsem řekla, že to tam nepatří, to jsem jednoznačně neschválila, ale evidentně prostě oni se nedobrali vůbec ničeho. Přece by takováto masa lidí neprotestovala, kdyby neměla obrovský problém. Ten problém jde celou Evropou, to je pravda, ale oni mají i tady prostě národní problémy, samozřejmě i tady jsou další skupiny, učitelé, už možná se k tomu dostaneme. Za pět minut po dvanácté se vlastně podařilo zvrátit stávkování zdravotníků. To jsme viděli také všichni v přímém přenosu. Jsou tady další a další požadavky na rozpočet. Asi se k tomu dostaneme, ať vám neodbočím. To znamená, že když už tam dneska stojí v čele těch protestů šéf agrární komory, šéf svazu zemědělců pan Pýcha a pan Doležal, tak oni formulují tyto požadavky. To znamená, že tam nějaká menší skupina nebyla, to v tuto chvíli asi není to zásadní, většina tam je a protestuje. A já tady mám soupis těch jednotlivých jejich požadavků a nedobrali se vůbec ničeho, co jste jim teda slíbili? Takže jste jim slíbili ty dvě miliardy, jak jsem pochopila, tedy teď prostě pan premiér řekne uraženě, tak dva miliony nedám, když stávkujete, když mám hnůj před úřadem vlády, tak my to dáme někomu jinému. To je prostě tak něco neuvěřitelného v demokratické společnosti, že takhle mluví premiér, neuvěřitelné.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Děkuji paní Schillerová. Pane ministře, vláda říká, že nebude jednat pod tlakem, ale my máme hospodařit pod tlakem těch neuvěřitelných nákladů, která nám tato vláda zvyšuje, cituji Jana Doležala, prezidenta Agrární komory.  Pane ministře, jste vy jako vláda připraveni na další protesty? Protože zemědělci vypadají, že něco chtějí a nechtějí se zastavit.

Zbyněk STANJURA
Každý má právo protestovat. Mě to nějak neznervózňuje. Jestli si ale někdo myslí, že změním názor, jestli je tam ta kopa hnoje nebo není, je to spíš úsměvné. Ale já ten názor nezměním, to není tak, že tam vidím kopu hnoje a změním názor, teď říkám, teď to nepůjde, a kdyby tam ten hnůj nebyl, tak bych řekl, tak pojďme hledat řešení. Prostě buď máte data, nebo fakta. Tak si řekněme fakta.  Zatím máme za sebou dva hospodářské roky za fungování naší vlády, jak dopadl sektor zemědělství 2022? Rekordní zisk sektoru jako celku. Neříkám každý podnik, samozřejmě, že některé mají problémy, 22 mld. zisku za rok 2022. Normální to bylo mezi 8 a 9 mld. Kč. Za rok 2023 se to zřejmě vrátí k normálu, zase zisk sektoru jako takový, 8 nebo 9 mld. Kč. Takže tady slyším, že zoufalí lidé dělají zoufale činy. Kdybych chtěl být ironický, tak bych řekl, že ten protest byla přehlídka krásných nových strojů.

Alena SCHILLEROVÁ
To je strašný.

Zbyněk STANJURA
Co je na tom strašného?

Alena SCHILLEROVÁ
Tohle řekne ministr za ODS, to je úplně strašný. Já, když jsem to četla v titulcích, tak jsem tomu nechtěla věřit.

Zbyněk STANJURA
Já jsem říkal na začátku, kdo bude moderovat, že?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Já budu moderovat.

Zbyněk STANJURA
Tak kdybyste řekla paní poslankyni, aby se o to nesnažila…

Alena SCHILLEROVÁ
Já budu reagovat potom. Strašný.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Děkuji, pane ministře, pokračujte.

Zbyněk STANJURA
Není to strašné. Mně psali známí ze zahraničí, kteří viděli ty záběry a říkali docela dobré přirovnání. Je to, jako kdyby podnikatelé v drahých autech protestovali před úřadem vlády. Já jim to nezávidím, jenom říkám, že vy říkáte, že zoufalá situace = zoufalé činy. A já bych prosil, abyste neironizovala Asociaci soukromého zemědělství. Já vím, že vás malí farmáři nezajímají, těch je nejvíc, ne na hektary, ale fyzicky jich je nejvíc, tak neříkejte, nějaká malá skupinka se k tomu nepřidala. Jich je fyzicky nejvíc. A logicky si myslím, že jestli má stát někomu pomáhat, tak zejména drobným podnikatelům, v tomto případě drobným farmářům. Takže budeme dál jednat, pokud bude zájem. Na druhé straně, pokud zájem nebude, tak ta jednání prostě probíhat nebudou a budou jenom standardní jednání o státním rozpočtu, která stejně budou brát do úvahy data, fakta, situaci na domácím trhu, evropském trhu a podobně. Určitě ten základní požadavek snižování byrokracie má moji osobní podporu a podpory vlády jako celku, z těch pěti požadavků jsme si už řekli, že jeden nejde. To je danění dotací, velmi problematický je požadavek na snížení sociálního pojištění, protože v tom okamžiku logicky přijdou jiné skupiny se stejně dobrými argumenty a budou chtít taky snížit sociální pojištění. To znamená, jenom bychom prohlubovali schodek důchodového účtu, každý rok, pokud bychom jedné či druhé skupině či třetí vyhověli. Pokud máme vést vážnou politickou debatu o snížení sociálního pojištění, tak ji veďme o tom, jestli máme na to, abychom plošně snížili sociální pojištění, které je v České republice skutečně vysoké. To je pravda.

Terezie TOMÁNKOVÁ, Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Tak děkuji, pane ministře. Paní Schillerová, když jste panu ministrovi skočila do řeči, říkala jste, to je hrozné, že toto říká pan ministr za ODS, pojďte v té argumentaci, prosím, pokračovat.

Alena SCHILLEROVÁ
Omlouvám za tu emoci, že jsem skočila do řeči, budu disciplinovanější. No, pane ministře, já, když jsem to četla někde v titulcích, tak jsem tomu nevěřila, protože člověk nemůže věřit všemu, co si přečte. A říkala jsem si, to bude nějaká dezinterpretace, že by ministr financí, politik za ODS, pravicový politik.

Zbyněk STANJURA
Já jsem to teď řekl poprvé.

Alena SCHILLEROVÁ
Ale já jsem to už četla, tak to řekl někdo z vašich kolegů, tak je to možné. Četla jsem o těch drahých traktorech, že přijeli s drahými traktory. Možná to byl pan premiér, nevím, skutečně nevím, nevěřila jsem tomu. Vy jste to tady zopakoval, vy byste měl mít radost, že mají nové traktory. Čili vy říkáte, že byla velká ziskovost. Proč byla velká ziskovost? Byla taky extrémní inflace, to znamená, oni měli také obrovské nárůsty cen. Je potřeba se podívat, jaké z toho měli marže. A o tom mluvili už mockrát. To znamená, vy byste přece jako ministr financí, notabene za ODS, notabene tzv. pravicové strany, jak to pořád říkáte, vy byste z tohohle měl mít radost a ne mluvit. Já si připadám, jak kdybych tady opravdu slyšela, jak kdybych tady opravdu slyšela, i když jsem slyšela vašeho pana premiéra mluvit, toho vysokého pohlavára ÚV KSČ, jak tenkrát běhala ta nahrávka.

Zbyněk STANJURA
Nechte si ty urážky.

Alena SCHILLEROVÁ
Vy jste urazil mě. Řekl jste, že organizuji protesty, to si vyprošuji. Já žádné protesty neorganizuju.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pojďte reagovat. Jsme tady v diskuzi o tom, jestli zemědělci mají mít nárok na dotace. Ten byznys v zemědělství je specifický v České republice od osiva, hnojiva, produkci potravin po skladování. To ovládá pár velkých holdingů, Agrofert je největší. Mě zajímá ta otázka, jestli mají daňoví poplatníci dotovat zisky těchto velkých firem, protože sektor zemědělství byl ve vysoké ziskovosti.

Alena SCHILLEROVÁ
Z vašich úst Padl Agrofert 

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
To je fakt, já to nespojuji teď s Andrejem Babišem, ale to je prostě fakt.

Alena SCHILLEROVÁ
Jestli zemědělci nedoplácí tady na Agrofert a na nenávist vůči Andreji Babišovi z hlediska od vládnoucí reprezentace, tak ať se zruší dotace, ale na úrovni Evropy, ať se zruší ta společná zemědělská politika, ale vůči všem zemím. Přece nemůžeme tady o tom mluvit jenom v České republice. A já vůbec nikoho tady nepreferuju. My jíme díky tomu i tam v kantýnách a podobně a my jíme díky těmto zemědělcům, díky jejich práci, díky jejich dřině. Já bych chtěla vidět, kdo z nás by to chtěl dělat, nikdo by to nechtěl dělat. Oni říkají nesplnění slibu. Já vím, že je to složité, že to prominutí sociálního pojištění udělá díru do systému. Jsem bývalá ministryně financí. Chápu to, proč jim to váš vicepremiér a koaliční partner Marian Jurečka rukou dáním slibuje. No, já vím, ale je to váš partner, sedíte na jedné vládě, sedíte tam vedle sebe, tak se o tom určitě bavíte, účastníte se všech těch jednání, já jsem na žádném nebyla, já čtu jenom to, co je ve veřejných zdrojích.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Děkuji, paní předsedkyně.

Alena SCHILLEROVÁ
Dáte jim aspoň ty 2 miliardy?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Děkuji. Počkejte, jestli dovolíte, jenom doplním, přehlídka krásných nových strojů byla slova premiéra Fialy. Ten den toho protestu a pak tady byly nějaké výroky, které pan premiér říkal, že část protestujících demonstrantů a organizátoři se kloní Rusku atd. Je ta komunikace šťastná? Pane ministře?

Zbyněk STANJURA
Já jsem říkal, kdybych chtěl být ironický.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Ale řekl jste to potom, tak jste asi chtěl být.

Zbyněk STANJURA
Ano, tak použiji tohle. Já bych byl nadšený, kdyby tam žádné dotace nebyly a podnikatelé by měli takové hezké nové stroje bez dotací. To bych byl nadšený, ale já jsem chtěl říci něco jiného. To jsem teda fakt nezažil jako ekonomickou argumentaci. Oni měli vysoké zisky, protože byla vysoká inflace. To je úplně neuvěřitelné. Já jsem taky neříkal, že jste organizovala protesty, já jsem se ptal, kdo bude organizovat naši debatu. Tak nevím, co jste slyšela, a já jsem nikoho neobvinil z toho, že organizuje protesty zemědělců. Ani vás ne, ani hnutí ANO. To by mě ani nenapadlo.

Alena SCHILLEROVÁ
Organizujte agrární komoru, jste řekl, ne? Neorganizujete agrární komoru?

Zbyněk STANJURA
Ne, to jsem neříkal, tak to jste slyšela špatně.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pojďme se v té diskusi, prosím, posunout.

Zbyněk STANJURA
Ne, tak tohle není žádný ekonomický argument. Já mám výsledky sektoru za rok 2022, rekordní zisky. Můžeme debatovat, čím to bylo, určitě ne vysokou inflaci, to jsem ještě neslyšel, že čím vyšší inflace, tím vyšší zisk, to je opravdu úplně originální.

Alena SCHILLEROVÁ
A z toho mají vyšší příjmy, to je logické.

Zbyněk STANJURA
Ale celou dobu jsem slyšel, hlavně z vašich úst jsem pořád slyšel, jak ta inflace zvyšuje náklady a najednou zvyšuje zisky. Tak to si musíte vybrat.

Alena SCHILLEROVÁ
Chtěli to promítnout do cen, to je jasné.

Zbyněk STANJURA
Nemuseli, promítli to..

Alena SCHILLEROVÁ
Byli by ve ztrátě a vy byste jim tleskal.

Zbyněk STANJURA
Kdyby to promítli stejně, tak mají zhruba stejný zisk a zisk byl dvojnásobný. To nemá s inflací nic společného. To má společného to, že se zvýšila marže, a ne inflace. Kdyby promítli inflaci do cen a současně měli inflační náklady, tak ten zisk je zhruba stejný, nemůže být dvojnásobný, stejně tak jsem říkal, že za loňský rok bude zhruba stejný zisk sektoru jako celku jako před rokem 2022. Současně jsem řekl, že to je samozřejmě průměr a že mohou být podniky, které mají problémy. Z naší analýzy vyplývá, že ty problémy jsou nejvíce u středně velkých podniků a jsme připraveni debatovat o tom, jak jim pomoci. Já myslím, že to je správná debata - těm největším pomáhat nemusíme, ti jsou na tom tak dobře, že to je zcela zbytečně, a to jsou ti, kteří jsou nejvíc vidět a kteří nejvíc protestují, ale současně říkám, že mají právo na ten protest. Nějak mě to neznervózňuje, jenom si nemyslím, že by si tím vyjednali lepší podmínky.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Děkuji, paní Schillerová, děkuji, pane Stanjuro, pojďme se od zemědělců posunout a já začnu u vás, pane ministře. Už devátý kvartál po sobě klesla reálná mzda, Češi chudnou, do toho v únoru lidé poprvé pocítili dopady konsolidačního balíčku. Někteří různou měrou. Od kdy začneme zase bohatnout? Odkdy Češi začnou zase bohatnout, pane ministře?

Zbyněk STANJURA
Můžeme se bavit, zda reálná mzda bude klesat, nebo se zvyšovat. Všechny instituce odhadují, včetně ministerstva financí, že to bude první kvartál letošního roku, bylo to už i v prosinci, ale ty předchozí dva měsíce za ten, za to čtvrtletí to číslo neukázaly, takže pokud se podíváme v této chvíli, odhad roční inflace u těch institucí někde zhruba kolem 3 %. Abych neříkal jednotlivé rozdíly. Odhady růstu platů a mezd jsou v průměru mezi šesti a sedmi procenty, takže pokud se tyto předpoklady potvrdí, tak reálná mzda bude růst letos tempem 3 – 4 %, je to zase průměr, nebude se to týkat všech sektorů ekonomiky a samozřejmě ani v tom sektoru se to nebude týkat všech zaměstnanců. Ale jiná než tato čísla nemáme, protože stejně tak platí, že někomu taky v minulém kvartále vzrostla reálná mzda, ale v průměru v roce 2023 ta reálná mzda poklesla o necelé 3 %. Letos by to mělo být o něco víc než ta 3 %. Uvidíme, jaký bude vývoj ekonomiky.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Paní bývalá ministryně, vy souhlasíte s tou prognózou, která by měla zvrátit ten trend, kdy Češi přicházeli v inflaci o své úspory, klesaly reálné mzdy, chudlo se.

Alena SCHILLEROVÁ
Tak ten obrovský propad reálných mezd, který je zhruba kolem 11 %, že jsme se dostali na největší propad ze všech zemí OECD, bude dohnat docela těžké. A byť souhlasím s tím, že prognózy mluví o růstu zhruba v těch číslech, o kterých hovoří pan ministr, tak my dosáhneme reálných mezd roku 2019, úrovně, někdy v roce 2026. To prostě dřív nebude, to znamená, že to je, a já tady mám takový zajímavý graf Českého statistického úřadu. Tady vidíte, je to od roku 2018 vlastně porovnání růstu cen a růstu mezd, takže ty nůžky skutečně se obrovským způsobem za ty dva roky rozevřely a ten problém samozřejmě cítili občané a cítí ho všichni, celá společnost. Minulý týden vyšla zpráva o rodině, protože jsme se bavili velmi často o seniorech. Možná se také toho dotkneme důchodové reformy. Bylo to v podkladech, že o tom budeme mluvit, tak já bych se teď zastavila u mladých rodin. Ta zpráva o rodině ukazuje, v kolika atributech běžného života musí teď rodiny šetřit. Jak se musí omezovat. V průměru si musí omezovat celou řadu běžných základních potřeb. Takže já si prostě myslím, že toto je obrovský, obrovský dopad na ekonomiku, ale i na občany.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
K důchodové reformě se dostaneme, pane ministře, nechám vás reagovat. Paní Schillerová tady argumentuje zprávou o rodině, kdy inflace dopadla na rodiny. Teď do toho začnou nabíhat opatření, která souvisejí s konsolidačním balíčkem. Nemáte strach, že jste naštvali úplně všechny? Některé víc, některé míň?

Zbyněk STANJURA
No. Naším balíčkem jsme pravděpodobně naštvali úplně všechny, protože jsme chtěli ty dopady rozložit na jednotlivé sociální, profesní, věkové skupiny, ale současně jsme hledali takové nástroje, aby nedopadly na některou z těchto skupin příliš. Já myslím, že počkáme na konec letošního roku. Ty dopady nebudou tak dramatické, jak líčí opozice nebo odbory. Počkejme, čas nás rozsoudí, protože nemá cenu si říkat, jaké ty dopady budou. Zatím máme přesně jeden měsíc, pokud porostou reálné platy, reálné příjmy domácnosti, tak je to dobrá zpráva, bezesporu. Opravdu ty dopady nebudou nijak dramatické na jednotlivce, ale zase platí, že to je vždycky průměr. Takže se může stát a nebude to jeden případ jedné rodiny, že ty dopady budou opravdu za hranicí, co ta rodina bez pomoci státu unese, ale k tomu máme sociální systém, aby v takové situaci stát pomohl, a to si myslím, že bude fungovat i v roce 2024.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Paní exministryně, paní předsedkyně, pan ministr říká, že máme za sebou balíček, který naběhl 1. 1. 2024. Uvidíme, co to udělá a ekonomika se začíná trochu vzpamatovávat a lidé někteří začínají mít pocit, že by mohlo být lépe a projevuje se to v ekonomice.

Alena SCHILLEROVÁ
Tak je velmi krátce. Po účinnosti balíčku nám zatím zafungovalo za únor vlastně zvýšení nemocenské, projeví se nám DPH. Teprve ty dopady se začnou projevovat, já nejsem takový optimista, pan ministr ano. Často používá, že čas nás rozsoudí, to je pravda, ten citát používáte. Taky už nás třeba u některých věcí rozsoudil, jako je wind fall tax. Tam jste to taky tenkrát použil, říkal jste mi ve sněmovně, čas nás rozsoudí a on nás rozsoudil, že 32 miliard banky zaplatili méně, než oproti vašemu odhadu měly. Takže skutečně čas nás rozsoudí. Když se dívám na makroekonomické prognózy, tak Česká národní banka spočítala kvůli daňovým balíčkům, ale předpokládám, že tam má i ten energetický balíček, dopad 1,4 % ročně, což je dopad na HDP asi 107 miliard. Kuriózně ministerstvo financí má dopad jenom 0,3 %, což je teda velmi překvapivé. Já si to neumím vysvětlit jinak, než že tam máte jenom odhad toho prvního daňového balíčku, nemáte tam dopad toho energetického, jinak si to neumím prostě vysvětlit, takový rozdíl. Nikdy nebyly takové rozdíly mezi takovýmito renomovanými pracovišti, jako je teď. To byste asi vědět vy, protože vy s těmi kolegy tam teď pracujete a hovoříte. Já si to jinak neumím skutečně vysvětlit. Ten dopad samozřejmě znamená, že to bude mít dopad i do příjmů. Navíc, já nebudu teď vůbec hodnotit ještě pokladní plnění, protože je skutečně brzo, a to bych tady teď měla nějakou věšteckou kouli a budu to sledovat pečlivě, každý měsíc to komentuji. Teď to v tuto chvíli nemá cenu komentovat ten schodek 102,5 mld. Kč. Určitě se tam projevilo to, že už se tam nějakým způsobem to navýšení daní objevilo. Vy jste to i komentovali ve vaší tiskové zprávě, takže to nechám bez komentáře, ale pořád si neodpustím to, že to má negativní dopad na HDP, tudíž i na příjmy, že si myslím, že je docela reálné, že nemusíte nakonec vybrat to, co jste si naplánovali, protože se nám přesune část těch věcí do šedé ekonomiky.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
K důchodové reformě se dostaneme, pane ministře, nechám vás reagovat. Paní Schillerová tady argumentuje zprávou o rodině, kdy inflace dopadla na rodiny. Teď do toho začnou nabíhat opatření, která souvisejí s konsolidačním balíčkem. Nemáte strach, že jste naštvali úplně všechny? Některé víc, některé míň?

Zbyněk STANJURA
No. Naším balíčkem jsme pravděpodobně naštvali úplně všechny, protože jsme chtěli ty dopady rozložit na jednotlivé sociální, profesní, věkové skupiny, ale současně jsme hledali takové nástroje, aby nedopadly na některou z těchto skupin příliš. Já myslím, že počkáme na konec letošního roku, ty dopady nebudou tak dramatické, jak líčí opozice nebo odbory. Já velmi často používám debatu tady s paní Schillerovou, počkejme, čas nás rozsoudí, protože nemá cenu si říkat, jaké ty dopady budou. Zatím máme jeden měsíc přesně, jak jste, jak jste říkala, pokud, a já tomu pevně věřím, porostou reálné platy, reálné příjmy domácnosti, tak je to dobrá zpráva, bezesporu. Opravdu ty dopady nebudou nijak dramatické na jednotlivé, ale zase platí, že to je vždycky průměr, takže může se stát a nebude to jeden případ jedné rodiny, že ty dopady budou opravdu za hranicí, co ta rodina bez pomoci státu unese, ale k tomu máme sociální systém, aby v takové situaci stát pomohl, a to si myslím, že bude fungovat i v roce 2024.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Paní exministryně, paní předsedkyně, pan ministr říká, že opravdu máme za sebou balíček, naběhl ty zákony 1. ledna. Uvidíme, co to udělá a ekonomika se začíná trochu vzpamatovávat a lidé někteří začínají mít pocit, že by mohlo být lépe a projevuje se to v ekonomice.

Alena SCHILLEROVÁ
Tak je velmi krátce po účinnosti balíčku, zatím nám zafungovalo za únor vlastně zvýšení nemocenské, projeví se nám DPH, se nám projevilo, teprve ty dopady se začnou, začnou projevovat, já nejsem takový optimista, pan ministr ano, často používá, čas nás rozsoudí, to je pravda, ten citát používáte. Taky, už nás třeba u některých věcí rozsoudil, jako je windfall tax, tam jste to taky tenkrát použil, říkal jste mi ve sněmovně, čas nás rozsoudí a on nás rozsoudil, že 32 miliard banky zaplatili méně, než oproti vašemu odhadu měly. Takže skutečně čas nás rozsoudí, já, když se dívám na makroekonomické prognózy, tak Česká národní banka spočítala kvůli daňovým balíčkům, ale předpokládám, že tam má i ten energetický balíček dopad 1,4 % ročně, což je dopad na HDP asi 107 miliard. Kuriózně ministerstvo financí má dopad jenom 0,3, což je teda velmi překvapivé, já si to neumím vysvětlit nějak tak, než že tam máte jenom odhad toho daňového balíčku toho prvního, nemáte tam dopad toho energetického, jinak si to neumím prostě vysvětlit, takový rozdíl, nikdy nebyly takové rozdíly mezi takovýmito renomovanými pracovišti, jako je teď. Neumím, to byste asi vědět vy, protože vy s těmi kolegy tam teď pracujete a hovoříte, já si jinak to neumím skutečně vysvětlit. Ten dopad samozřejmě znamená, bude mít dopad i do příjmů, navíc já nebudu teď vůbec hodnotit ještě pokladní plnění, protože je skutečně brzo, a to bych tady teď měla nějakou věšteckou kouli a budu to sledovat pečlivě, každý měsíc to komentuju. Teď to v tuto chvíli nemá cenu ten schodek 102,5 miliardy komentovat. Určitě se tam projevilo to, že už tam nějakým způsobem to navýšení daní se objevilo. Vy jste to i komentovali ve vaší tiskové zprávě, takže to nechám bez komentáře, ale pořád si neodpustím to, že to má negativní dopad na HDP, tudíž i na příjmy, že si myslím, že je docela reálné, že nemusíte nakonec vybrat to, co jste si naplánovali, protože se nám přesune část těch věcí do šedé ekonomiky.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Nechám reagovat pana ministra. Děkuju, paní předsedkyně. Jenom diváci viděli stav, stav rozpočtu, to pokladní plnění, ale únor bývá tradičně slabý, důležité jsou ty konce kvartálu, březen, červen, září, prosinec.

Zbyněk STANJURA
Já myslím, že první vážnější hodnocení může být po pololetním plnění. Já jsem se toho držel, ať už jsem byl v opozici, nebo ve vládních lavicích, protože, abych to vysvětlil, nefunguje tak, že každý měsíc je jedna dvanáctina všech příjmů a naopak jedna dvanáctina všech výdajů. Bylo by to lepší z hlediska i srozumitelnosti rozpočtu, ale bohužel to možné není, protože jsou čtvrtletní zálohy a některé výdaje se předfinancují a není to na měsíční bázi, takže skutečně je příliš brzo s tou šedou ekonomikou, to prostě není pravda. Počkáme na nové zprávy, protože to nemá cenu, abychom si hodnotili my sami. Jediné, co se vlastně uvádí, je vlastně ta mezera mezi tím, co by se mohlo vybrat na DPH, co se vybere. A ta zatím klesá, podle všech dosavadních informací klesá za rok 2022, ale to, co bylo z roku 2023, ty mezinárodní instituce ukážou až v roce, v roce 2025. Ale souhlasím s tím, že po dvou měsících se nedají dělat žádné unáhlené závěry. Uvidíme, jaká bude zaměstnanost, taky jsme slyšeli, jak budou hromadné krachy, hromadné propouštění, žádná z těch prognóz to zatím nepřipouští a koneckonců už vidíme pozitivní vliv, a to v hodnocení ratingových agentur, které prostě zlepšily hodnocení České republiky. A když se přečtete o tom odůvodnění, tak říkali například přijetí našeho ozdravného konsolidačního balíčku, že byl důvod pro to, aby zlepšily výhled z negativní na stabilní. A už to dělaly dvě ze tří největších ratingových agentur, a to má samozřejmě dopad do výdajů státního rozpočtu, že zaplatíme o něco méně úroky ze svých dluhů, než bychom zaplatili, kdyby to bylo horší, ale určitě to budeme vyhodnocovat i ve sněmovně v průběhu celého roku, uvidíme, jaké budou daňové příjmy za rok 2024. Budou vyšší než v roce 2023. To myslím, že, že je správný předpoklad, bude trošku jiná struktura, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom neměli dodržet plánovaný rozpočet, plánovaný deficit.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
252 miliardy korun o 37 miliard méně. Děkuju, nechám vás ještě reagovat, paní předsedkyně. Ten argument, který se vztahuje k tomu, jak nás posuzují ratingové agentury, má to potom vliv na tu obsluhu státního dluhu, to jsou peníze na úrocích, které stát platí, aspoň za to vládě kredit připíšete?

Alena SCHILLEROVÁ
Bezesporu, hned se k tomu vyjádřím, hned se k tomu vyjádřím, jenom, jenom kratičkou reakci k šedé ekonomice. My jsme si toho spolu už řekli a bezesporu zase řekneme spoustu, takže nebudu opakovat to, co jsem už říkala ve veřejném prostoru, byť si zatím stojím, ten rok 22 ještě není Evropskou komisí zhodnocen, to je nějaké předběžné. Víte, ano, přesně tak, to hodnocení je ke konci roku 21 to oficiální, které to snížilo oproti roku, myslím, že 2013, o víc jako polovinu, ale já bych si dovolila citovat tady nejcitovanějšího českého ekonoma Tomáše Havránka, který nárůst šedé ekonomiky odhaduje až ke třem procentům HDP. On říká něco mezi 2-3 procenty HDP, takže to je jenom další z argumentů, které snáším těmto argumentům a jsem o tom skálopevně přesvědčena.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Já nevím, jestli je pan Havránek nejcitovanější, ale řekla jste si argument.

Alena SCHILLEROVÁ
Argument vyhledala. Tak a teď ještě k ratingovým agenturám, ano, ratingové agentury. Je to dobře, já jsem za to ráda, vrací hodnocení tam, kde bylo před příchodem vlády Petra Fialy, to znamená tam, kde prostě byly do té doby. A zase říkám, bylo by dobré pokračovat v tom, že my jsme, já se tady necítím být tím, který by v této diskuzi byl nějakým outsiderem. My jsme měli veřejné finance v roce 2016 druhé nejlepší, měli jsme úplně nejlepší v roce 2017, takže my jsme do doby covidu prostě uměli ukočírovat ty veřejné finance. Určitě zazní argument, který jsem slyšela od pana Niedermayera minulý týden, že to bylo v době konjunktury, ale já na to zareaguju, ano, byla to konjunktura, byla to celá řada i našich opatření. Zareaguju, kolik bylo vlád ODS, které vládli v dobách konjunktury, v dobách, kdy byl větší hospodářský růst, ještě než ten, který jsme zažili my. A kolik ministrů financí mělo vyrovnaný rozpočet? Ano? Byl to Ivan Kočárník, to vám přiznám, pak už nikdy nikdo.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Diváci viděli schodky státního rozpočtu od roku 2012, pane ministře, nechám vás reagovat, pak položím otázku.

Zbyněk STANJURA
Tak to asi byla řečnická otázka, kolik vlád bylo ODS za konjunktury. Tak nám to mohla paní poslankyně říct. Tak já myslím, že ten trend teď bude, ten trend bude vlastně následující a je to vlastně trend od té doby, co jsme, co jsme nastoupili. Loni, byl čtvrtý největší deficit, letos bude pátý nejvyšší deficit, šestý, takže postupně budeme ty deficity snižovat. Je to ten klíčový předvolební slib, který jsme dali, že dáme do pořádku veřejné finance, problém, který jsme sdělili, jsou mandatorní výdaje, protože kdyby v covidu byly jednorázové výdaje, tak to ano, ovlivnit ty covidové roky odchodem covidu by se to neprojevilo v hospodaření. Sami vidíme, jak je to složité, sami vidíme, pod jakou jsme kritikou, když přijímáme opatření, abychom ty deficity snížili, že není žádné populární opatření, které vám sníží deficit. Podle mě děláme to, co je úplně na hraně možného a dostaneme se letos pod ta mytická 3 % dluhů veřejných financí, veřejných institucí za kalendářní rok a budeme v tom trendu pokračovat. Že to bude složité, je pravda, ale ten klíčový ukazatel v mezinárodním srovnání je to procento toho ročního dluhu veřejných financí, veřejných institucí vůči HDP a tam z 5,8 v roce 2021 se letos bezpečně dostaneme pod 3 %, plán byl 2,2 nebo 2,3. Uvidíme, jak to půjde, ale bezpečně budeme pod těmi třemi procenty a v těch následujících letech to bude klesat, a to jeden z důvodů, proč ty ratingové agentury zlepšily hodnocení České republiky. Problém České republiky nebyl a není ta absolutní úroveň zadlužení vůči HDP, ale to tempo, které jsme nabrali, to se nám podařilo výrazně přibrzdit. To říkají všichni, kteří to hodnotí, a já myslím, že je to dobrá zpráva pro státní rozpočet i pro budoucí státní rozpočty, protože to klíčové je, že nízkopříjmové rodiny a ti, kteří potřebují pomoc, pro ty je mnohem důležitější, aby státní finance byly v pořádku než pro ty vysokopříjmové, protože oni potřebují pomoc státu a pro ně to děláme, pro ně musíme mít zdravé veřejné finance.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Vy jste, pane ministře, porovnával ten schodek v poměru k HDP, pojďme ale k té nominální částce, teď je 252 miliardy schodek a v dubnu budete mít Makro prognózu, podle kterého budete moci sestavovat rozpočet na příští rok. Jakou ambici vy politickou máte směrem ke schodku?

Zbyněk STANJURA
Tak máme v rozpočtovém výhledu 230, 235 miliard a moji ambicí je, aby to číslo bylo nižší, ale ne, tady nebudu říkat dopředu. Tady se vždycky potkávají ambice ministra financí, ostatních členů vlády, protože logicky oni hájí zájmy svých resortů. Jak jsem říkal, my jsme zavedli tradici, že o rozpočtu jedná vláda jako celek, nejenom na vládě, i něco, co mu říkáme, porada ministrů, aby každý z těch ministrů, ne, že přesvědčí ministra financí, musí přesvědčit všechny členy vlády, že jeho výdaje jsou ty, jsou ty prioritní. To znamená, pokud já budu spokojený, když dodržíme ten plán 235 a více spokojený budu, čím bude ten schodek nižší, tím více budu spokojený a já doufám, že nebude vyšší ten schodek než těch 235. To bych považoval za špatný výsledek. To znamená, já se budu snažit, aby byl nižší schodek než v rozpočtovém výhledu pro rok 2025.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Děkuju. Paní předsedkyně Schillerová, vy, když jste mluvila s našimi reportéry v Poslanecké sněmovně a bavili jsme se o rozpočtu, respektive vy s nimi, tak jste se chtěla vsadit, že na provozu pan ministr financí neušetří ani korunu. Sázku potom nechám na vás a mě zajímá, kde berete tu jistotu?

Alena SCHILLEROVÁ
No, z čísel rozpočtu. Pan ministr hovořil o tom, teď je 252 miliard plánovaný schodek na rok 2024. Nezapomínejme pořád na tu mimorozpočtovou půjčku, která je vůči SFDI a měla být součástí schodku, takže bychom byli zase na úplně jiném čísle, bylo by to 270, což ten rok, který může být podle zákona o rozpočtových pravidlech. Na rok 2025 ve střednědobém výhledu 235 a 26 je tam 220, pokud se nemýlím ve střednědobém výhledu, což je tempo, které navrhovala i naše vláda, zhruba toho půl procentního bodu. My bychom možná byli někde v roce 25 kolem 200 miliard, ale co je za tím, za tím je jenom zvýšení daní a zpomalení valorizace důchodů. Já jsem kritizovala za to, že provozní výdaje vzrostly. Tato vláda letos bude mít neuvěřitelných 714 miliard vyšší příjmy, než jsme měli my v roce 21, o 714 miliard vyšší příjmy. To znamená na to, když se podíváte ten provoz, tak ten provoz jenom narůstá, myslím, čisté provozní výdaje. A to byly řeči, jak se přijde na ministerstvo, jak se seškrtá všechno. Já jsem samozřejmě věděla, že to bude velmi problematické a že to bez nějaké důsledné digitalizace nebo rušení agend nepůjde. Prostě tam nemůžete to po těch jednotkách, anebo je to za cenu toho, že se tam vytvoří zase nějaké odložené, odložené věci, které potom bude muset řešit tato vláda, což samozřejmě se ukazuje teď, jak se ukazuje, jak byl sestaven rozpočet na rok 24. Kolik máme těch rezortů a těch potřebných ve frontě před úřadem vlády, takže z toho jsem vycházela, mluvila jsem čistě o provozních výdajích.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane ministře, k provozním výdajům, to byl také váš předvolební slib, že škrtnete provozní výdaje státu.

Zbyněk STANJURA
Už jsme je škrtli, hned na začátku roku 2022 jsme škrtli 80 miliard výdajů trvale, na to se zapomíná v těch debatách, škrtli jsme je, postupujeme takhle úplně stejně. Je to vlastně nekončící v roce, já myslím, že máme pořád hlídat provozní výdaje, pořád obracet peníze daňových poplatníků a říkat ano, nebo ne. Současně jsme kritizováni, tak nevím, jestli říkáme užší provozní výdaje, to jsou energie a podobně, tak všem ostatním rostly energie a státu ne, to je logické, že rostly a teď zase jdou dolů. Takže opravdu snižujeme, snižujeme provozní výdaje, pokud si vezmu širší provozní výdaje, což jsou výdaje i na platy, tak tam jsme zamrazili objem. Velká kritika z opozice, že ten objem není vyšší o x procent, ale současně říká, tak nesnižujete provozní, no, snižujeme samozřejmě, protože jinak by ty deficity byly mnohem, mnohem vyšší a pak je taková ta debata, jestli některá z akcí je provozní výdaj nebo investice. Je to klasické u dopravy, kdy na začátku se odhaduje a dělá to Státní fond dopravní infrastruktury a říká: to zjednoduším, budu mít 90 miliard investic a 60 miliard provozních výdajů, ale ta oprava cesty by se taky dala klasifikovat jako investice jenom z účetního či ekonomického hlediska, je to provozní výdaj. Takže bez detailního rozboru jednotlivých kapitol tady nemáme prostor, ale já jsem pro, ať to uděláme, tak jsme schopni jasně demonstrovat, že razantně snižujeme provozní výdaje státu. Je jasné, když to děláte třetí, čtvrtý rok za sebou, že ta úspora už není tak vysoko jako první rok, protože šetříte poprvé, podruhé, potřetí a pak už se dostanete na nějaký limit, kde už ty úspory takřka nejsou možné, vždycky stát může šetřit, může být úspornější, ale už to nebudou takové desítky miliard.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pojďme se posunout do toho detailu k důchodové reformě, jak tady už několikrát zaznělo, tuto diskuzi rozsoudí potom čas při, když budeme znát návrh státního rozpočtu, důchodová reforma. Prezident Petr Pavel chce svolat jednání mezi vládou a opozicí o změnách v důchodovém systému. Pane ministře, vy jste pro to, aby se našla shoda s opozičním hnutím, s opozičními hnutími o tom, jak bude vypadat ty změny, protože by se pak mohlo stát, že s to dopadne jak s důchodovou reformou vlády Petra Nečase, sociální demokracie slibovala, že ty změny ruší, lidé tomu nevěřili a pak to opravdu vláda Bohuslava Sobotky zrušila.

Zbyněk STANJURA
Tak samozřejmě je lepší, pokud ta podpora změn v důchodovém systému je širší než konkrétní vládní koalice. Nevidím na tom nic překvapivého, ale musí chtít obě dvě strany, v této chvíli se omlouvám, není jeden koncept vlády a vedle toho druhý koncept opozice a teď bychom vedli, dejme tomu, detailnější jednání, v čem se můžeme inspirovat. Jedna či druhá strana, jestli ty návrhy se dají přiblížit nebo ne. Z mých informací je koncept vlády a potom ne, ne, ne, ne, ze strany hnutí ANO a žádný konkurenční projekt, konkurenční představa, jak by to mohlo být, ne v paragrafovaném znění, to nikdo nechce, ale v tom politickém zadání, co by se v tom systému mohlo změnit, neexistuje. Takže mě jednání, já ta jednání samozřejmě vítám, pokud budou, ale pokud mají být jenom to, aby někdo říkal ne, ne, ne a vlastně, tak bychom jednali ještě tak ty dva roky, než skončí volební období a neudělali jsme nic. To by bylo stejné jako za vašich dvou vlád, měli jste x komisí, x vyjádření, jak je třeba něco udělat, a neudělali jste nic.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane ministře, co vy vlastně říkáte, že podle vás hnutí ANO nechce najít žádnou shodu, nechce vůbec žádné...

Zbyněk STANJURA
V této chvíli já ten pocit mám, protože jsem žádný jiný návrh neviděl, samozřejmě je to svaté právo opozice kritizovat, kritizovat návrhy vlády, to je určitě v pořádku, ale pokud současně říká, pojďte s námi hledat nějaké společné řešení a u důchodového systému já jsem pro, tak bych rád viděl aspoň pár základních bodů, principů, abychom viděl, jestli se, jestli se vůbec jsme schopni někam přiblížit. Jestli jsme schopni aspoň popsat stejně stávající stav, protože demografii nezmění žádná vláda, žádná opozice, demografický trend je jasný, jestli vše před 30 lety v roce 93 na jednoho člověka 65 plus, nebo na jednoho penzistu, bylo pět ekonomicky aktivních, teď je to 3,5 a za 20 let to budou dva ekonomicky aktivní a s tím nezmění nic, žádná vláda. A teď si musíme říct, jaké jsou možnosti, aby i budoucí generace měly přijatelné, přijatelné penze a musíme mít druhý koncept a pak můžeme jednat, jestli se přiblížíme, nebo ne. Já bych to samozřejmě přivítal i to jednání, i to, kdyby ten výsledek měl větší podporu než momentální vládní většiny.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vy se dohadujete s vládou, s panem Jurečkou, jaké byly ty schůzky, kdo je svolal, kdo nesvolal, co se tam mělo přinést nebo ne? Nemělo opravdu hnutí ANO přinést nějaký politický koncept, politické zadání, protože jsou nějaké řešení, jak nastavit ten důchodový systém s věkem odchodu do důchodu, zvýší sociálního pojištění, zvýší důchodů, moc jiných cest není. Vy říkáte, nemáme ministerstvo pod sebou všechny ten aparát, ty pracovníky, ale neměli jste přijít s nějakými návrhy a pak se o nich bavit?

Alena SCHILLEROVÁ
Tak jenom jedna věta v reakci na pana ministra, ano, naše dvě vlády nepřišly s ničím než parametrickými změnami, které tam měly vyřešit určité díry a nesrovnalosti a problémy, které se tam vytvořily. Stejně tak jako všechny vlády předtím a určitě jich bylo víc vlád ODS než vlád hnutí ANO. Tak a teď jdu k těm faktům, to jsou parametrické změny, s čím přichází pan ministr Jurečka důchodovou reformu už dneska těžko prostě, kdo udělá v tomhle období, na tom jsme se shodli s panem prezidentem. Já jsem se sešla, já to nebudu opakovat, jenom, prosím, skutečně velmi stručně. Na jaře s dobrou vůlí jsme se sešli s naší expertkou, s Alešem Juchelkou, s panem ministrem, přinesl nějaké teze, já jsem ho poprosila o konkrétní data, řekla jsem, že to budu specifikovat, po roce našich proseb, dokonce i písemných, jsem získala místo do jeho komise pro důchodové pro naši expertku, která tam byla asi třikrát od té doby a byla jsem ochotna se sejít potom ještě jednou, kde jsme si, kde si řekněme, větší nějakou, on chtěl mluvit tehdy ne o důchodové, o těch parametrických změnách, chtěl hovořit o novele o předčasných důchodech. Pak jsem sepsala, co bychom potřebovali za ta data. My skutečně nemáme za sebou to tisícihlavé ministerstvo a musíte, když se chcete bavit o prodloužení odchodu věku do důchodu v důsledku doby dožití, tak se musíte bavit nad těmi daty a znovu jsem říkala panu ministrovi a já jsem ukazovala v pátek ve sněmovně takovýto štos dopisů, emailů, který jsem poslala panu ministrovi, to není tak, že on mě pozval a já jsem nepřišla.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Rozumím a co bude dál? Jenom, paní exministryně? Pojďte mi říct, co bude dál, jestli, jestli budete tu shodu hledat, nebo vám to, bude vám to vyhovovat, že se toho účastnit nebudete? Protože změny v systému důchodu jsou extrémně citlivé a nepopulární.

Alena SCHILLEROVÁ
Prostě, pokud ta vláda, a zatím se tváří, že to tak chce udělat, to prosadí skutečně silově. Prosadila tak dvě už novely zákona o důchodovém pojištění. No, tak co udělá příští vláda, ve které budeme my? Provedeme, já nevyhrožuju tím, že všechno zrušíme, vždyť já ani nevím, co nakonec projde. Já říkám, my provedeme komplexní revizi, teď má po pěti letech, říkala jsem to panu prezidentovi, má být představen materiál o udržitelnosti důchodového systému každých pět let, naposledy v roce 2019. Teď bude na jaře roku 24. Vláda ho bude muset schvalovat, tak na něho počkejme, tam budou konkrétní data, budou muset vyjít.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Děkuju. Z časových důvodů. Poslední reakce, pan Stanjura.

Zbyněk STANJURA
Je to úplně jednoduché. Osm let jste vládli, všechna data máte, maximálně se k tomu přidají 2 roky, které jsou po vašem odchodu z vlády. Demografii víme desítky let, jak se bude vyvíjet počet obyvatel, průměrný věk. Kolik bude ekonomicky aktivních. Je to jenom výmluva. Kdybyste řekli: chybí nám aktualizace za rok 2022, v pořádku, tam se nic nezměnilo.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Mnohokrát vám děkuji za zajímavou, místy emotivní diskuzi. Alena Schillerová, Zbyněk Stanjura, byli mými hosty. Děkuji mnohokrát, na shledanou. Pane ministře, na shledanou paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ
Děkuji za pozvání, hezkou neděli.

Zbyněk STANJURA
Na shledanou.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.