CZ EN

Rozhovor ministra Zbyňka Stanjury v pořadu 20 minut Radiožurnálu

Datum vydání: 12.05.2023, zdroj: ČRo Radiožurnál 

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, které vysílá i Český rozhlas Plus, je ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, dobrý den. Vítám vás v přenosovém voze Českého rozhlasu.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Dobrý den, děkuji za pozvání.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
Podle odborů je váš balíček destrukce sociálního státu. A stejně jako další zaměstnavatelské svazy si stěžují, že jste s nimi dopředu návrh nekonzultovali. Proč jste to takhle udělali?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Tak v tom druhém mají pravdu. Tak my jsme uzavřeli naše několikaměsíční jednání v noci z úterý na středu a ve středu dopoledne, na jednání vlády jsme dopřesnili některé detaily.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
Ale některé návrhy už byly jasné dříve?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Nebyly, nebyly. Platilo, že dokud nebude domluveno všechno, není domluvené nic. Měli jsme nějakou rámcovou dohodu, kolik musíme najít minimálně úspor, takže ano, byly nějaké částečné dohody dřív, ale vždy tam bylo, bude to platit, pokud se domluvíme na tom celku. Nikdy nemohly skončit ta jednání tak, že máme domluvené třeba úspory za 30 miliard, ostatně se nedohodneme, tak jdeme na veřejnost s balíčkem 30 miliard.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Takže nepovažujete za chybu, že jste jim to neřekli dříve, protože třeba prezidentovi jste oznámili zásadní kroky nebo ty opatření vlastně?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Ve středu ráno o té dohodě z úterý na středu, ve čtvrtek jsme to oznámili na tiskové konferenci. Dneska spolu mluvíme a v pondělí je tripartita, tam bude dostatek prostoru, abychom to s nima projednali, ale v okamžiku, kdy hledáte dohodu mezi pěti stranami, tak nemůžete u stolu mít ještě další dvě strany, například odbory nebo zaměstnavatele, pak vyjednáte v sedmi a ne pěti. Takže my jsme nejdřív potřebovali vládní dohodu, tu máme a teď budeme jednat s našimi sociálními partnery.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Je váš balíček destrukce sociálního státu?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Vůbec ne, já vůbec nevím, kde na to Josef Středula přišel. Když si vezmu tu výdajovou stranu a ty úspory, tak z toho celkového balíčku 78 miliard, za dva roky je 75 miliard na straně státu, to znamená dotace, snížení dotací, snížení provozních výdajů a snížení objemu platů a jenom tři miliardy jsou nějaké legislativní opatření, které dopadnou na daňové poplatníky.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Já se nejdřív chci zeptat na ta celková čísla, jste přesvědčený o tom, že ta navržená opatření, která mají snížit schodek státního rozpočtu celkově za příští dva roky o 147,5 miliardy korun, budou pro ozdravění financí státu stačit?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
To není v součtu za dva, za dva roky ta úspora 147 miliard. 94 v roce 2024 a z toho 47 za rok 25. Ukazovali jsme, jak poklesne zadlužení veřejného sektoru, veřejných financí v příštích letech, takže druhý daňový nebo ozdravný balíček nebude. Ale co nekončí je určitě snaha rušit agendy, snižovat byrokracii, udělat stát více efektivní, to nemůže skončit tak, že si řekneme provozní výdaje, v příštím roce snížíme opět procent a pak už nic. Takže to je vlastně nekončící proces.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Já bych se k těm položkám jednotlivým ještě dostala. Začnu u té největší na straně státu ve výdajích, ty škrty se mají týkat největší dotací, za dva roky to má být 54 miliard korun.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Ne, v roce je 2020, možná jsme to špatně nakreslili ty grafy, v roce 2024 to má být asi 47 a v roce 2025, 54, to znamená všechny, které budou zrušeny v roce 24, budou zrušeny v roce 25. A k tomu ještě něco navíc.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Jak mi vysvětlíte našim posluchačům také samozřejmě, že se ukázalo, že třeba celá úspora kolem 20 miliard například v resortu průmyslu a obchodu se má podle vyjádření tohoto ministerstva týkat obnovení poplatků za obnovitelné zdroje, které mají začít platit spotřebitelé příští rok. Přitom to není žádné škrtnutí dotací, to je prostě jenom opatření na podporu, na pomoc v energetické krizi, kdy vláda vzala tyto poplatky za 18 miliard korun na sebe.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Ale to přece nepočítáme do snížení dotací.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
No, ale Ministerstvo průmyslu a obchodu to sdělilo, že...

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Myslím, že to dopřesnili. Podle mě tam došlo k nepochopení. Já jsem mu to rozhovor nebyl. Jestli byla otázka, jestli končí to, že stát platí všechny poplatky za obnovitelné zdroje k 31. 12. letošního roku. Ano, ale to je rozhodnutí staré několik měsíců. Klíčovým úkolem je ten objem, který se vyplácí snížit minimálně o 14 miliard a pak je debata, až to snížíme, jak ten zbytek se rozdíluje mezi stát a spotřebitele. Jestli bude pokračovat ta pomoc jako těchto 15 měsíců, že všechno platí stát, anebo se to nějakým poměrem bude dělit, jak to bylo do toho září roku 2022. Bylo to tak mnoho let, ale klíčovým úkolem jení snížit ten objem.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Čili takhle to není, že prostě jenom obnovíte platbu poplatku na obnovitelné zdroje na spotřebitele?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
To, že se dá obnovit, to víme několik měsíců.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
A kde se tedy jasně a kde se tedy bude škrtat?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
No, v té výši té podpory, ten objem musí být nižší, který se vyplácí za obnovitelné zdroje. Tak dlouhodobě víme, že zejména ve fotovoltaice se ty peníze jsou příliš vysoké. Ano, je tam nějaké riziko. Pokaždé, když se to ve veřejném prostoru mluví, tak slyšíme od těch, zejména od těch, kteří ty peníze inkasují, arbitráže, budeme se soudit. To riziko je podle mě únosné. Vláda měla, ale i pan ministr průmyslu jsme připraveni to riziko na sebe vzít a snížit ten objem.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Takže ty poplatky tam započítané jsou, ale v nižším objemu?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Budete minimálně o 14 miliard méně.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Takže jinými slovy, to tedy zaplatí ty příjemci dotací, to znamená, ti provozovatelé dostanou méně zdrojů?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
No, jasně, dostanou méně. Ano, někdo ty dotace někdo bere, posílají je státní rozpočet, někdo bere, tak, když škrtnou dotaci, tak někdo to zaplatí, kdo to nedostane.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Není ta dotace, ale daná zákonem, že měli nárok prostě po dobu 20 let.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
To je třeba změnit. Tak já nechci kritizovat ty, kteří schvalovali zákony před 15, 20 lety, já jsem u toho nebyl, ale myslím si, že je úplně evidentní, že můžete na číslech prokázat, že ta investice je dávno zaplacená a není žádný důvod, abychom to dál podporovali z peněz všech daňových poplatníků. My tu odvahu máme, my s tím návrhem přijdeme, já si dokonce myslím, že to bude mít širokou politickou podporu, že to mnohem širší podporu než jenom vládních stran toto konkrétní opatření.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Podnikatelské svazy tvrdí, že se mají škrtat ty určité třeba dotace průmyslu, které měly pomoc přežít energeticky náročným odvětvím v době, kdy platí Green Deal atd.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Mě by zajímalo, jak na to přišli. Protože jestli se bavíme o těch dotacích pro energeticky náročné podniky, tak ty neškrtáme, naopak my jsme je zavedli v roce 22 opětovně, protože v původním návrhu minulé vlády tam ta platba nebyla.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Můžete říct nějaký příklad, tedy konkrétní dotace, kterou kromě tedy poplatků nebo dotací na obnovitelné zdroje, kterou prostě zrušíte?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Můžu, ale neudělám to.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
To je škoda, tak bychom viděli, kam míříte?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Já myslím, že to není. Ne, tak já nevím, podle mě je důležitá zpráva, daňové poplatníky to škrtneme, já nepotřebuju od zítřka, aby všichni, kteří doteďka ty peníze inkasovali, chodili do médií mezi poslanci, senátory a přesvědčovali, že je to špatně. My jsme měli sedm a trojek popsaných všemi dotačními tituly, po kapitolách, pět týdnů jsme se tomu věnovali, neměli jsme a nebylo vždycky silách projít každý, ale viděli jsme charakter těch dotací, jestli jsou příjemce podnikatelské subjekty nebo nezisk nebo města a obce, pak jsme na vládě jako celek v debatě s všemi ministerstvy shodli na základě této analýzy, kolik se dá ušetřit, v kterém konkrétním resortu, každý ministr má k dispozici čtyři nástroje v této chvíli, aby ten cíl splnil. Nechá konkrétní program tak, jak je, úplně ho zruší, sníží alokaci nebo zvýší spoluúčast nebo to může kombinovat. Každý člen vlády ví, jaký má závazek, nejpozději 30. září, to musí být ve sněmovně při návrhu státního rozpočtu a tam to bude jasné.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Chcete šetřit také u sebe. Státní správa má ušetřit 11 miliard korun na provozních výdajích. Řekněte nějaký příklad, kde ušetříte?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Tak myslím, že to zná každá domácnost, každá firma. Jedná se o ty klasické provozní, neboli režijní náklady, to jsou energie, opravy, udržování, nákupy služeb. Tohle všechno se do toho zahrne, prostě bude skromnější, myslím, že to správné, jak jsem říkal před chvílí, to není tak, že po, 31.12.2024 po těch minus 5 %, to už bude pořád, myslím, že to musí pokračovat i dál.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Co si představit pod tím, že ušetříte 10 miliard na platech ve veřejné sféře? Znamená to, že se bude propouštět ze státní správy a z veřejné sféry?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Může to být, nechci říct, že nikdo nebude propuštěn, že žádná agenda nebude zrušena, ale určitě to nebude masový jev. My jsme snížili objem platů. A když dám jednoduchý příklad, tak když řekneme, že dneska máte nebo máte 80 000 nebo 100 000 ať se to líp počítá a příští rok bude 98 000. Tak na každém z těch, kteří o tom budou rozhodovat, je, jestli tam nechá jednoho člověka, dva nebo tři za tu částku, kterou má k dispozici. Cílem je snížit počet státních zaměstnanců a tím pádem zvýšit platy těch, kteří zůstanou, aby ta státní služba, výkon státu byl efektivnější.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
A vy už víte, kolik propustíte lidí ve vašem resortu?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Tak my jsme zrušili za těch 16 měsíců v resortu ministerstva financí 950 pracovních míst, většinou jsme to udělali tak, že jsme nejdřív zrušili agendu a pak tomu ta konkrétní místa. Je třeba říct, že existuje něco jako přirozená fluktuace, to znamená přirozené odchody, zaměstnání, ať už do penze, nebo člověk si najde jiné zaměstnání, to je někde 2, 3, 4, 5 %, takže mnohdy bude stačit nepřijímat lidi na ta místa, která se uvolní tu přirozenou fluktuaci. Nebude to žádné masové propouštění.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Zeptám se ještě krátce na podporu stavebního spoření, protože to bylo velké téma, vy jste, NERV navrhoval, abyste zrušili podporu stavebního spoření, že to ztratilo smysl s tím, když v Česku začali fungovat hypotéky, vy jste jí nakonec snížili ten příspěvek na spoření jen na polovinu. Podlehli jste lobbingu bank
?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Ne, tak musíme říct, když se na to podívám z hlediska státního rozpočtu, tak kdybychom ten příspěvek úplně zrušili, tak by se to týkalo pouze nových smluv, to znamená, ta plná úspora by se projevila v roce 2024 se vyplácí za rok 23 až v roce 2030. Do té doby by se stejně platilo zhruba ty dvě miliardy. My jsme s bankami a stavebními spořitelny vyjednávali, oni přišli s nabídkou vlastně nového produktu nebo tomu, jak by mohli státu pomoci, nám přišla zajímavá a pak jsme se dohodli na tomhle řešení. Jinými slovy, stavební spořitelny by mohly pomoct domácnostem, který budou chtít realizovat energetické úspory. Nejenom tím, že na to půjčí, ale že budou fungovat jako poradenská centra, případně že jim vyřídí státní dotaci, pokud na ni budou mít nárok. Myslím, že z hlediska úspory energie jako za Českou republiku, to je to dobrý nápad.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je ministr financí a místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.Téměř 70 miliard korun během příštích dvou let mají státu přijít z vyšších daní. Zvedat se mají hlavně příjmy z daní jak pro podniky, tak i fyzické osoby a OSVČ, tak tzv. Osoby samostatně výdělečně činné. Skoro z té částky, kterou jsem řekla, já jsem to napočítala, skoro 50 miliard korun, přitom původně jste říkal, že přímé daně nechcete zvedat, tak co se tedy změnilo, proč jste to udělal?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
No, tak museli bychom těch 50 miliard rozklíčovat, tak největší položku dělá daň z příjmu právnických osob.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Ano, 22 miliard.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
22 miliard jsou odhady.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Což bylo velké překvapení. Podniky jsou naštvané, když to tak řeknu, i když jsou trochu opatrné.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Tak musíme si říct, že v letech 2021, 2022, v roce 2020, 21, 22 částečně i letos ze státního rozpočtu na podporu podnikatelského sektoru šly nemalé peníze. Ano, byl covid, byla energická krize, ale byly to desítky miliard. Myslím si, že v okamžiku, kdy se ukázalo a za tím si stojím, že snižování schodku nejde udělat pouze na výdajové straně rozpočtu, tak mně přijde docela fér, že část těch peněz se vrátí zpět do rozpočtu v této formě. Známe statistiky například z covidu, kolik ty firmy inkasovaly, měly na to nárok, to nekritizuju, a ty firmy zůstaly některé vysoce ziskové i s tou dotací, tak je opravdu tak špatné, že část té dotací, které získala firma, která i v tom konkrétním roce byla vysoce zisková, případně odvedy v příštích letech formou daně, podle mě ne.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Tak se to udělaly plošně pro všechny i ty, co nebyly ziskové, hodně, že ty neziskové neplatí daně.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Neziskové podniky, to není, jako může být podnikatel nebo firma, která v konkrétním roce nedosahuje zisku, to je samozřejmě pravda, to tak bude vždycky, mně to přijde docela, docela dobře vysvětlitelné v okamžiku...

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Proč jste to udělali až od roku 2025?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Ne, 2024 dalšího roku, ale protože se platí za minulé zdaňovací období příští rok budou firmy platit podle letošního výsledku.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Takže vy to berete jako příjem roku 2025.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Příjem bude až roku 2025. Dokonce plný příjem bude až v roce 2026, protože v prvním pololetí roku 2025 budete platit zálohy podle daně z příštího roku, takže bude to platit 1. ledna 2024.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Pokud jde o ty ostatní daně, které budou mít dopad na lidi. Podle propočtů společnosti Idea při CERGE v ekonomickém institutu dopadne hlavně zrušení daňových slev, třeba na manželku a zavedení nemocenské pro všechny lidi, především na lidi s nižšími příjmy. A poměrně významně se mají zvýšit také povinné sociální odvody pro OSVČ, což zase postihne nejvíc ty, co vydělávají málo peněz. Nemáte obavu, že toto jde špatným směrem?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Nemám obavu. U té nemocenské jsme měli dvě alternativy znovu zavést karenční dobu, to znamená neproplácet první tři nemocenské, že to byl důvod, proč se v nemocenská, které se platilo, 1,1 %, ne 0,6, proč se tam na nulu. Protože byly první tři dny neplacené nemocenské, pak se vrátily ty první tři dny, že jsou placené, takže my jsme dvě možnosti, buď zavedeme zpět neplacené tři dny, nebo částečně vrátíme tu nemocenskou. Nedali jsme na, 1,1 %, jak to bylo, jenom 0,6 tak, aby ten systém nebyl deficitní. Nakonec jsme se shodli, že právě pro ty zaměstnance je lepší, i pro ty nízkopříjmové, je lepší, když mají plně placenou nemocenskou, placenou podle těch pravidel bez těch prvních tři dnů bez příjmů než ten, že lepší ten princip 0, 6 %, než karenční doba plní tři dny bez příjmů.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
A nemáte obavu, že to zatížení OSVČ, především těch tedy, co mají nízké příjmy, povede zase prostě k nějakým únikům do šedé zóny, daňovým optimalizacím? Přece jenom tak zvyšuje se to opravdu hodně, teda?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Musíme říct, kam se to zvyšuje, nejenom, že hodně, zvyšuje se to ve třech letech, ve třech krocích, po 5 % a po třech letech bude OSVČ živnostník, který má rizika, proto, když to takhle řeknu se srovná se zaměstnancem bude platit pojištění jako ten, kdo bere minimální mzdu, to vám připadá jako, nebo někomu to připadá, že to je přehnané zatížení? Mě osobně ne. V tom plném náběhu to bude dělat asi 1 600 Kč měsíčně navíc a znamená to, že pak důchod tohoto člověka bude o 4000 měsíčně navíc. Mně to přijde jako dobrá a férová nabídka, protože na rozdíl od nemocenské, když živnostník, když neplatí nemocenskou, nic nečerpá. Když živnostník platí minimální zálohy, má pak nízký důchod, ale tím to nekončí. Kdyby to tak bylo, tak mně by to nevadilo a myslím, že by to nevadilo ani živnostníkům.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Živnostníci argumentují tím, že jsou zodpovědní a můžou si spořit.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Ano, ale když pak mají nízké důchody, tak mají nárok na sociální dávky.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Podívejme se na DPH, udělali jste reformu sazeb, místo tří budou tedy jen dvě, ta snížená bude 12 %. Původně se mluvilo o 14 %, co za tím stálo, že ta sazba nakonec tedy klesla. A dokonce budete vybírat v této situace, kdy děláte konsolidační balíček a  hledáte jakékoliv příjmy, tak jste nakonec to udělali tak, že o čtyři miliardy ještě přijdete?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Šest, státní rozpočet o čtyři. No, vidíte na jedné straně jsme kritizováni, že zvyšujeme daně a vlastně jsme kritizováni to, že jiné daně snižujeme. Tak já vlastně nevím, když to kritici, ti sami říkají, jak to myslíme. Vy, jste říkal, že se mluvilo o 14, kde se mluvilo o 14? To se spekulovalo.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Ve vašich analytických nákladech.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Ne, kdyby ti, kteří je zveřejňovali, to dali poctivě, tak tam bylo napsané, dneska je 10 a 15 a propočty, co se stane, když bude sazba 14, 13, 12, 11, 10. Tohle jsme měli dopředu, takže mluvilo se o všech možnostech. Je to logické, když chcete sloučit dvě sazby, tak těžko to bude nižší než ta nejnižší dneska nebo vyšší než těch 15 %.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Pojďme si vyjasnit ještě nějaké nejasnosti u toho DPH. Velkým překvapením bylo zavedení nulové, naprosto výjimečné sazby zrovna na knihy a naopak se zvýšila sazba novin na 21 % a časopisy mají 12 %. Co zatím je za logiku? Já jí tam nenacházím.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Tak kdo chce tu logiku, najde, kdo nechce, tak ji nevidí. Ti, kteří mají ze snížené sazby.

Jana KLÍMOVÁ, moderátorka
Ta logika zlikvidovat tištěné noviny?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Ale prosím vás, to je, to je argument, který nemá žádné opodstatnění, nikdo nechce, aby konkrétně on platil vyšší daně. Vydavatelé novin nebudou jediní, kteří si budou stěžovat na to, že měli sníženou sazbu a teď mají základní, budou všichni, takže já v tom nevidím nic výjimečného. Podle sebe soudím tebe. Pokud si někdo myslí, že zatím je snaha něco zlikvidovat, já to vůbec nechápu. Já jsem vysvětloval, že jsme hledali jako první argumenty proto, zda vůbec má některá služba nebo výrobek být ve snížené sazbě, až poté jsme debatovali, jestli jedna nebo dvě, případně jak má být, jak má být vysoká. Pro časopisy se mluvilo to, že časopisy jsou odborné, vědecké a nejsme v daňovém zákoně, nejsme schopni rozlišit, které jsou a které nejsou. Takže jsme měli dvě možnosti. Buďto necháme všechno v základní sazbě nebo vůči vědeckých odborných časopisů, dáme sníženou sazbu i s tím vědomím, že se bude týkat mnoha těch, kteří tenhle ten parametr nesplňují. Vím, že na to vznikne plno karikatur, vtipů, tak ať nám poradí někdo...

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Já jsem ještě dokonce viděla vysvětlení Markéty Pekarové Adamové, šéfky TOP 09, že nulové zdanění knih chtěla TOP 09 poté, co ostatní přišly se zachováním nulové spotřební daně na víno, čili takhle se obchodovalo se sazbami DPH?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Ne, neobchodovalo. Já jsem u toho nebyl, co říkala Markéta Pekarová, takhle se určitě neobchodovalo, naopak ta debata byla velmi detailní. Myslím, že jsme politická reprezentace, která nejvíce detailně procházela za třídění položek uvnitř DPH. Našli jsme tam množství nelogičností, že jeden výrobek se dá klasifikovat různými způsoby. Můžu dát jako příklad nebo nebudu s tím zdržovat. To znamená, není zatím žádný úmysl. Já bych pochopil, kdyby vydavatelé novin říkali, no to nespravedlivě, tak dejte časopisům taky základní sazbu, anebo si vydavatelé novin myslí, že máme uvalit sazbu DPH na knihy? Jinak platí, oni to včera říkali kolegové z NERVu, /nesrozumitelné/, to znamená všechny zdaňte, jenom mě ne. Ten princip prostě platí pro všechny, není překvapivý. Byl bych opravdu překvapený, když některá skupina říkala jsme rádi, že vám zvyšujeme daně.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Ještě mi vysvětlete přece jenom tu logiku toho nulového zdanění vína, když třeba u piva vám nevadí, že ta daňová zátěž vlastně výrazně roste, tam se argumentuje u toho vína prostě, že to vlastně ani tak není alkohol, jako celá nějaká kultura a zemědělský produkt atd. Je jednoduché vysvětlení, prostě jste podlehli vinařské lobby?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Jednoduché vysvětlení, že na tom se shodla vládní koalice.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Hrálo v tom roli to, že jsou polovina ministrů z Moravy?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Já myslím, že ministři nesou ministři za své volební regiony, ale za své politické strany, takže v tom mnohem větší roli hrály stanoviska politických stran než regionální příslušnost členů vlády. Navíc tu dohodu nevyjednávali ministři jako takový, ale reprezentanti všech pěti vládních stran.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Jaký teď bude další postup v jednáních o návrhu konsolidačního balíčku i důchodové reformy? Určitě bude obrovský tlak, aby se některé parametry upravily, zrušily, nepřidaly. Jste ochotni udělat nějaké ústupky?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Tak záleží, jaké ústupky, jakou mají logiku. Já to nepředpokládám. Ta jednání trvala mnoho měsíců, nebyla vůbec jednoduchá, já nevylučuju nějaké drobné technické změny, to určitě ne, ale nějakou zásadní změnu toho návrhu neočekávám, to bychom ta jednání museli opakovat. Zase by trvala týdny a měsíce a vůbec bychom to nestihli k 1. lednu příštího roku.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Nebojíte se, že se na tom vláda rozloží, vládní koalice?

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
No, naopak jsme se na tom shodli, takže ne, jsme se na tom shodli, včera jsme prezentovali společný návrh všech pěti vládních stran, máme většinu v obou komorách parlamentu, tak je naší úlohou to schválit v dolní horní komoře parlamentu.

Jana KLÍMOVÁ, analytička
Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, které vysílal i Český rozhlas Plus, byl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Děkuji, na shledanou.

Zbyněk STANJURA, ministr financí /ODS/
Děkuji za pozvání.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.