CZ EN

MF odmítá bourání bytových domů v Harrachově

Ministerstvo financí obdrželo dopis, ve kterém jej město Harrachov v zastoupení advokátní kanceláře vyzývá k odstranění obou bytových domů v Harrachově do sedmi dnů. MF se s obsahem dopisu neztotožňuje, bourání domů vylučujeme a odmítáme asociální krok navrhovaný městem Harrachov, který by připravil desítky jeho obyvatel o střechu nad hlavou.

Připomínáme, že o vlastnickém právu Ministerstva financí soud v listopadu 2021 pravomocně rozhodl z toho důvodu, že samo město Harrachov v minulosti nezaplatilo úvěr, který se vázal k výstavbě domů. Tento úvěr muselo zaplatit MF, soud tedy logicky dospěl k závěru, že právě MF je vlastníkem obou bytových domů.

MF po celou dobu k záležitosti přistupuje konstruktivně, když řeší problém způsobený pochybením města. Přitom máme povinnost řídit se přísnou právní úpravou pro hospodaření se státním majetkem. Tato neumožňuje pronájem majetku státu za cenu nižší než tržní. Nemůžeme volně uvažovat, jaké nájemné uživatelům bytů stanovit, musíme stávajícím uživatelům bytů nabídnout nájemní smlouvy s výší nájmu stanovenou znaleckým posudkem a odpovídající ceně v místě a čase obvyklé, tak jako je to činěno vůči všem uživatelům státního majetku bez rozdílů. Obstrukční kroky Harrachova proto nemohou vést k jakékoliv výjimce ze zákonného postupu, jde naopak o zcela nehospodárné plýtvání veřejnými prostředky města na vedení soudních pří.

MF v současnosti nadále připravuje prodej obou domů formou transparentní a otevřené veřejné soutěže. Harrachov má vzhledem k vlastnictví zdejších pozemků k bytovým domům předkupní právo, a může tedy oba domy odkoupit a uživatelům ponechat netržní nájemné. Odkup bytů jsme nabídli i jejich stávajícím uživatelům v rámci SVJ. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář