CZ EN

Zlatá koruna pomáhá vyznat se ve financích

Datum vydání: 16.07.2021 | Zdroj: Pražský deník | Rubrika: Zlatá koruna | Strana 51 | Autor: Alena Schillerová

Loni jsem uvedla svůj příspěvek zmínkou o tom, jaký význam má finanční gramotnost a finanční vzdělávání v době, kdy naši zemi i celý svět sužuje epidemická krize. Nenapadlo mě, že při příležitosti dalšího ročníku se budu muset k této myšlence vrátit. Orientace v problematice peněz a rodinných financích se právě v době, jako je tato, stává ještě důležitější občanskou dovedností. Schopnost uvážlivě zacházet s tím, co vyděláme, předvídat budoucí finanční rizika, správně se rozhodovat při sjednávání finančních služeb – to vše nám umožní projít těžkými časy, jako je tento, s menšími šrámy. A ve veselejších dobách se mít naopak o to lépe. Za těch více než deset let, co se i díky Ministerstvu financí povedlo prosadit, aby se finanční vzdělávání stalo povinnou součástí vyučování na středních školách, a od roku 2013 i na školách základních, jsme ušli docela velký kus cesty. A samozřejmě hodně další práce je ještě před námi. Jak u dětí a mládeže, tak u dospělých, zejména u sociálně slabších a jinak zranitelných skupin občanů.

S potřebnou mírou opatrnosti a pokory si přesto můžeme už nyní dovolit říct, že příznivé výsledky dlouhodobého a systematického finančního vzdělávání se postupně dostavují. Potvrzují to čísla z průzkumů, které za tímto účelem každých 5 let provádíme a jejichž výsledky jsme Vám již loni představili. Vyplývá z nich, že průměrná úroveň finanční gramotnosti občana České republiky se v průběhu času mírně zvyšuje a je na průměru ostatních vyspělých zemí. Stáváme se postupně aktivnější v přístupu k vlastním financím a lépe s nimi v našich domácnostech hospodaříme, více také využíváme digitální způsob správy rodinných financí. Máme lepší povědomí o svých právech, sjednávámeli si finanční služby. To, co musíme naopak stále dohánět, jsou mezery v základních početních dovednostech a znalostech důležitých pojmů v oblasti úvěrů a půjček.

V poslední době jsem měla řadu příležitostí potkat se, byť povětšinou online, v rámci své funkce s žáky a studenty a diskutovat s nimi mimo jiné právě o otázkách osobních financí, rodinného rozpočtu a finančních produktech. Můj osobní dojem je ten, že dnešní mladá generace má oproti předchozím mnohem větší náskok, ať už jde o gramotnost finanční nebo digitální. Finanční instituce a poskytovatelé finančních služeb tak do budoucna musí očekávat mnohem připravenější a aktivnější zákazníky, což považuji za jednoznačně dobrou zprávu.

Soutěž Zlaté koruny má u nás již nepřehlédnutelnou tradici a dlouhodobě dobré jméno. Jsem proto moc ráda, že i letos pro ni její organizátoři našli své místo na slunci. Těm z nás, kteří ke svým osobním financím chtějí přistupovat aktivně, uvážlivě a odpovědně, totiž stupně vítězů soutěže vždy nabízí cennou směrovku ke kvalitě, užitkům a bezpečí, kterou jako spotřebitelé i firmy na finančním trhu potřebujeme.

Ministerstvo financí bude i nadále sledovat a reagovat na nejnovější trendy v oblasti finančního vzdělávání. Závěrem bych ráda dodala, že podporuji každý seriózní projekt zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti a popularizaci tohoto tématu. Patří sem i Zlatá koruna, která umožňuje jednotlivé produkty navzájem porovnávat a pomáhá tak lidem vyznat se v často spletitém světě finančního trhu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář