CZ EN

Ministryně financí hostem pořadu Otázky Václava Moravce

Datum vydání: 17. 01. 2021 | Zdroj: ČT 1 | Rubrika: 12:00 Otázky Václava Moravce | Zpráva 1

Václav MORAVEC, moderátor
Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům Jedničky i zpravodajské Čtyřiadvacítky, jste v jedinečném prostoru pro diskuzi.

Václav MORAVEC, moderátor
Státní rozpočet pod palbou. Kritikou na adresu vládního způsobu správy státní pokladny nešetří odbory, Národní rozpočtová rada a nejnověji i Nejvyšší kontrolní úřad. NKÚ hodnotil hospodaření státu za první pololetí loňského roku. Podle prezidenta úřadu Miloslava Kaly současná vláda v časech dobrých, tedy v dobách růstu, nepřipravila státní pokladnu na výrazné zpomalení ekonomiky, ani na mimořádnou krizi. Ta nastala v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19. Podle prezidenta NKÚ Miloslava Kaly, je vážným problémem nárůst běžných výdajů.

Miloslav KALA, prezident, Nejvyšší kontrolní úřad
My vidíme problém je to, že rostou běžné výdaje a rostly v době, kdy byla byla ta bohatá léta. V té době rostly běžné výdaje rychleji než příjmy, což svědčí o tom, že stát nerealizoval žádné reformy, které by právě do budoucna, až ta krize pomine, vedly k tomu, že se poměrně rychle vrátíme k nějakému standardnímu, standardnímu rozpočtování.

Václav MORAVEC, moderátor
Říká v rozhovoru pro dnešní Otázky prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Podle něj není možné vinit pandemii ze všeho. Například od počátku roku se podle NKÚ meziročně zvyšovala čerpání celkových výdajů, a to měsíčně o desítky miliard korun. Zmíněné nárůsty se týkaly hlavně provozních výdajů, což není úplně dobré pro hospodaření státního rozpočtu, alespoň podle NKÚ. Prvními hosty dnešních Otázek jsou vicepremiérka, ministryně financí Alena Schillerová, vítejte po čase, hezký dobrý den.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
Vítám i předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalou členku Bankovní rady Centrální banky, ekonomku Evu Zamrazilovou, hezký dobrý den i vám
.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
Mé pozvání přijala i ekonomka, členka iniciativy KoroNERV 2020, bývalá členka výboru pro rozpočtové prognózy Helene Horská, i vám přeju hezký dobrý den.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Přeju dobrý den a děkuju moc za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, začnu u vás. Stav státního rozpočtu, podle části vašich kritiků, by vypovídal o tom, že nechcete už být po říjnových volbách ministryně financí, počítáte s tím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak na přímou otázku, přímá odpověď. Já pokud tu šanci dostanu, tak naopak bych o to velice stála, abych mohla dokončit, co jsem začala.

Václav MORAVEC, moderátor
Jinými slovy, počítáte, že budete lídryní hnutí ANO v Jihomoravském kraji.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
My jsme neměli ještě čas se o tom vůbec bavit, protože pořád řešíme všechno ostatní a spoustu věcí. Pokud tu nabídku dostanu, tak ji bez pochyby přijmu.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale vy členkou hnutí ANO nejste.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Členkou hnutí ANO nejsem. Já si myslím, že to není na překážku a já prostě uvažuji tak, že po tolika letech ve vysoké exekutivní funkci a měla bych si říct o důvěru voličů.

Václav MORAVEC, moderátor
Tedy když počítáte s tím, že jste ochotna být lídryní hnutí ANO pro říjnové volby v Jihomoravském kraji, není to tak, že to, že nejste schopná uřídit veřejné rozpočty, respektive státní pokladnu, a že předáte státní pokladnu v takovém stavu své nástupkyni, není to únik od odpovědnosti.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nebo nástupci, to nemusí být nástupkyně. Já jsem byl první žena ve funkci ministryně financí, ministra financí od roku 1918 v této zemi. Ale naopak pokud tu šanci dostanu, tak já ji přijmu a naopak bych stála o to, abych to mohla dokončit.

Václav MORAVEC, moderátor
Co byste dokončovala, když se podíváme na zprávu odborů. Předpoklady pro ekonomický vývoj v roce 2021, kde vás kritizují, kritizuje vás Národní rozpočtová rada, zároveň nejnověji i Nejvyšší kontrolní úřad, že jste jako správkyně státní pokladny nepřipravila státní rozpočet v časech dobrých na horší časy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak pane redaktore, jsme ve velice vypjaté krizové době, kterou způsobila pandemie a následně ekonomická krize. Naopak já si stojím za tím, že rozpočty byly velmi dobře připraveny, že jsme měli nízké zadlužení, přebytkové veřejné rozpočty a vytvořený dostatečný polštář na to, abychom si dnes mohli půjčit. Já musím být zvyklá na to, že stojí proti mně třeba i všichni. Já si nemohu dovolit jet na módních vlnách.

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, a to si nemůžete dovolit jet na módních vlnách.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nemohu si dovolit jet na módních vlnách. Módní vlnou je, že se teď kritizuje něco a pak se kritizuje něco jiného, pak se zase změní názor.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale, že vás relevantní instituce, jako je Nejvyšší kontrolní úřad a Národní rozpočtová rada, odbory.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Jestli mohu, tak já se vždycky ke všemu vyjadřuji. Ta kritika Nejvyššího kontrolního úřadu, mám pocit, že je z léta, že to není úplně nic nového.

Václav MORAVEC, moderátor
Je to aktuální zpráva, která byla zveřejněna na začátku ledna.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já jsem k tomu, když to vyšlo, vydávala stanovisko. Já s tím nesouhlasím, že by mandatorní výdaje nějak dramaticky rostly a naopak. Když se podíváte na grafy, tak my si pořád udržujeme poměr mandatorních výdajů a kvazimandatorních výdajů. Já jsem se včera chystala k panu prezidentovi, tak zrovna ty podklady mám. Poměr mandatorních a kvazimandatorních výdajů, ať už buď na procento celkových výdajů anebo procento HDP, je plus minus pořád na stejné úrovni. Teď dokonce za rok 2020 to bude 71 %, ale musím objektivně říct, že vzrostly celkové výdaje, protože jsme napumpovali peníze do ekonomiky. Takže já musím stát pevně nohama na zemi a stát si za tím, jaké kroky jsme zvolili.

Václav MORAVEC, moderátor
Znamená, že ta kritika nestojí pevně na nohách. Vy jste Heleno Horská rezignovala na konci roku na post členky výboru pro rozpočtové prognózy, když vás budu citovat: "Důvodem mého rozhodnutí je flagrantní porušení pravidel řádného sestavování státního rozpočtu. A nerespektování obecných principů řádného hospodáře". Když tady paní ministryně mluví o módních vlnách té kritiky a že stojí pevně v souvislosti s rozpočtem, připadáte si součástí nějaké módní vlny kritiky.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Určitě ne. Já bych chtěla zdůraznit, že mnohé věci se tady neustále opakují. A mnoho let se opakují. Opakují se například kritika, například vysokých běžných výdajů, které v současné době tvoří už 40 % celkových výdajů státu. Dlouhodobě se tady kritizuje rostoucí a pozor opravdu, také jsem se dívala na statistiku, také jsem se dívala a ověřovala jsem si údaje. Podíl mandatorních a kvazimandatorních výdajů roste v čase, dosahuje již 80 % celkových výdajů státu, jinými slovy, nejsou to žádné moderní kritiky. Jsou to věci, které se opakují dlouhodobě a hlavně se opakuje dlouhodobě to, že stále více roste běžný provoz státu a výdaje na něj. A neřeší se dlouhodobé problémy této ekonomiky, tohoto státního rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor
Co to má znamenat pro budoucí ministryně financí nebo ministra financí, když Alena Schillerová říká, že to, do jakého stavu se teď dostaly státní finance, není únik od odpovědnosti, protože počítá s tím, že by byla ochotna být další 4 roky ministryně.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
S první věcí, se kterou budoucí ministr či ministryně financí bude muset bojovat, je s důvěrou. V obnovení důvěry ve schopnost státu a vlády řídit tuto ekonomiku, protože každé ministerstvo a vláda jako celek, má základní úkol vytyčit nějaké základní mantinely vývoje české ekonomiky. A zákon o státním rozpočtu je vlastně klíčový zákon každé vlády. Tento klíčový zákon nastavuje jasné mantinely hospodářské politiky každé vlády na příští rok.

Václav MORAVEC, moderátor
Když vám ale vstoupím do řeči, jak mluvíte o důvěře, soudě z ratingových čísel České republiky nebo v ratingových hodnocení, Česká republika má zatím vysokou důvěru.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Ale už je také podlamována. Mimochodem na podzim loňského roku už agentura Moodys varovala, že se bude velmi pečlivě dívat na Českou republiku, co se tady vlastně v České republice děje, protože zatím jsme právě, a to jsem se chtěla k tomu vrátit, k té důvěře, schválili státní rozpočet na poslední chvíli, 2 dny před Štědrým dnem se tady schválil obrovský daňový balík, který rozbombardoval schválený státní rozpočet na cáry papíru, a to je ta důvěra, to je ta neexistující důvěra a ztráta důvěry ekonomických subjektů, v schopnost řídit a nastavit jasné mantinely hospodářské politiky této země na další roky. Nejenom na příští rok, ale i další roky.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
A to bude ten největší úkol budoucího ministra financí nebo ministryně.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Jeden z důležitých a zároveň budou muset řešit rostoucí schodky veřejných rozpočtů a také velmi rychle narůstající veřejné zadlužení, tudíž budeme se tady bavit o udržitelnosti veřejných financí, protože za jeden jediný rok nám veřejný dluh vzrostl o 8 procentních bodů na 38 % hrubého domácího produktu takže, zatímco 6 let jsme se v uvozovkách snažili, ale ono to bylo víc růstem ekonomiky a dařilo se nám snižovat veřejný dluh, tak za jeden jediný rok, já vím, že to byl rok covidový, ale za jeden jediný rok se nám zvedl veřejný dluh o 8 procentním bodů a jeho další nárůst nás čeká v dalších letech. Velmi brzy vlastně během, můžeme říci i krátké doby, do pěti let, můžeme narazit na takzvanou fiskální brzdu, a to je ten problém, který já vidím, že budoucí budoucí ministr financí či ministryně financí to nebude mít v žádném případě snadné, protože bude muset předstoupit před občany a říci jim, jak bude řešit deficity veřejných rozpočtů, jak zastaví nastartovaný růst veřejného dluhu.

Václav MORAVEC, moderátor
Eva Zamrazilová, úkol pro budoucí ministryni či ministra financí, podíváte-li se na tu kritiku, která zaznívá.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Domnívám se, že ty příští 4 roky budou vlastně takovou poslední šancí dostat veřejné finance zpět na udržitelnou trajektorii. A skutečně doufám, že všechny politické strany přistoupí v těch příštích měsících v rámci své jaksi přípravy svých volebních programů k tomu, aby se jasně vyjádřili, jak se k těm veřejným financím chtějí postavit a jakým způsobem je chtějí do budoucna zkonsolidovat. Souhlasím s tím, že ta úloha ministra financí bude velmi obtížná a říkám je to naprosto poslední šance, jak zabránit nějakému rozvratu veřejných financí ve třicátých letech.

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, nejsou to příliš tvrdá slova.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Ne, ne, to nejsou.

Václav MORAVEC, moderátor
Mluvíte o rozvratu veřejných financí.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Prosím pěkně, já si myslím, že tady dámy už prostor dostaly. Já bych ráda tu myšlenku dopověděla. A tady skutečně my jsme zrušili pravidlo strukturálního deficitu, rozvolnili jsme ho první novelou zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti na 4 % s návratem zpět na jedno procento v roce 2027. Ta druhá novela rozvolnila to toto pravidlo takovým způsobem, že z nějakých šesti procent se po tom půl procentním bodu budeme dostávat k tomu 1 procentnímu deficitu do roku 2031. V roce 2000, takže na dluhovou brzdu narazíme v roce 2025, proto říkám ty 4 roky, protože tady potom bude záviset na tom, pokud skutečně by se to stalo a já doufám, že ty 4 roky se využijí k tomu, abychom na tu dluhovou brzdu nenarazili, že se prostě ta trajektorie zadlužení, zadlužení podaří nějakým způsobem zmírnit.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní předsedkyni, ale chápu správně ta vaše slova, že paní ministryně svému nástupci či nástupkyni nechává veřejné finance na úrovni rozvratu.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
A říkám, že říkám, že to, co se stalo během posledního roku, samozřejmě bylo zčásti způsobeno covidem, ale zčásti bylo způsobeno třeba tím současným daňovým balíčkem, který neměl s covidem nic společného. A neříkám rozvrat nyní, ale říkám, že ten rozvrat, aby to bylo úplně jasné, by přišel nebo ten velký problém by přišel po roce 2025, pokud by byla prolomena ta dluhová brzda, protože potom jsou pouze 2 možnosti. Buďto tu dluhovou brzdu zrušit tak, jak se to stalo s tím pravidlem 1 procentního schodku, anebo opravdu tvrdé škrty. Takže to je to, čemu bych se opravdu snažila zabránit. Já si myslím, že tady skutečně určitě z toho není možné vyvozovat jakoukoliv osobní odpovědnost, to v žádném případě, protože ta situace byla těžká a možná těžká ještě bude. Já jenom říkám, jaké to bude mít příští ministr financí, jaké má možnosti a jaká je realita.

Václav MORAVEC, moderátor
Pojďme tedy teď.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Protože, ještě to dokončím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Už mě nechte reagovat.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Protože vlastně v tom roce 2031 my už nastoupíme rovnou do toho vlaku té stárnoucí populace, té nové demografické krajiny, a pokud tam bysme měli se snažit udržet ten jednoprocentní deficit a pětapadesátiprocentní zadlužení, tak už musíme mít úplně jasnou strategii, jakým způsobem tu ekonomiku na stárnutí populace připravit a tady jsme nepostoupili během uplynulého roku ani o krok.

Václav MORAVEC, moderátor
My se dostaneme ke všem těm strukturálním reformám, paní ministryně, budete reagovat. Začněme tou dluhovou brzdou, vy byste rušila tu dluhovou brzdu, pokud byste pokračovala.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
V žádném případě. Jestli dovolíte, já bych stručně zareagovala, tím odpovím i na vaše otázky.

Václav MORAVEC, moderátor
Ano, tak začněte tou dluhovou brzdou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Klasický příklad paní ekonomky Horské, a nic ve zlém, je právě, že ona se veze na té módní vlně. Protože ty její výroky jsou prostě skutečně zleva doprava, hrozně odlišné a jsou hodně těžko uchopitelné.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Mám pocit, že jsem konzistentní, pořád.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ne, já myslím, že ne. Jednou říkáte, že bychom měli dát větší pomoc do ekonomiky, podruhé říkáte, že bychom měli brzdit výdaje, potřetí podpoříte důchodovou reformu Jany Maláčové, ze které se mě naopak ježí vlasy na hlavě. Takže ty výroky jsou docela nekonzistentní, ale vy si to můžete dovolit, protože prostě holt ta módní vlna.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Já vám teda nebudu skákat do řeči, ale pak.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Určitě. Já si to dovolit nemohu. Co se týče paní předsedkyně Národní rozpočtové rady, já pečlivě sleduji její výroky a vážím si jí. My komunikujeme naprosto na korektní úrovni. Ty projekce, co bude v roce 2050 nebo v roce 2035, ty tady byly už před pandemií.

Václav MORAVEC, moderátor
Promiňte, já jsem slyšel pouze, že mluvila paní předsedkyně o roce 24 a 25, nikoliv…

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano, před pandemií měla Národní rozpočtová rada do roku 50, to byly zase dřív projekce.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale teď jste slyšela.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano, teď mluvila do roku 2025. Takže ono se to posouvá a já to samozřejmě vnímám, protože je tady pandemie. A nezpůsobila to vláda žádnými svými nekompetentními rozhodnutími. Přišla tedy pandemie a s ní spojená ekonomická krize a vláda měla před sebou pouze dvě cesty. V podstatě, co se týče zdraví veřejných financí a zadlužení, tak my jsme měli skutečně vytvořený polštář a patřili jsme k těm premiantům, nejlepším v Evropě. Co je zajímavé, tak pořád patříme. Toto je zpráva Evropské komise z listopadu roku 2020 a pořád jsme někde tady i s tím velkým schodkem, protože všechny země se zadlužovaly. Když začnete někde dole, tak tam dole zůstanete i s tím velkým zadlužením. Co se týče paktu stability nebo vypnutí dluhové brzdy, my jsme žádnou dluhovou brzdu nevypnuli. Pozor to se tady říká.

Václav MORAVEC, moderátor
Ne, promiňte, jestli posloucháte pečlivě paní předsedkyni. Ona říkala, že ten budoucí ministr financí, pokud nedostane pod kontrolu veřejné rozpočty, pokud jsem dobře poslouchal paní předsedkyni, tak hrozí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
Že bude muset buď vypnout dluhovou brzdou, proto zněla otázka, zda byste vy, kdybyste byla ministryně financí, vypla dluhovou brzdu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
V žádném případě.

Václav MORAVEC, moderátor
Anebo byste šla těmi škrty, zásadními škrty.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já jsem ten signál už jasně dala. My jsme skutečně přijali novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, tam jsme se spolu velmi odborně utkaly a já si za tím stojím, že jsme to udělat museli. V souvislosti s balíčkem se prosadila další novela a my ji nevypínáme. My pouze ten schod, ze kterého půjdeme, zvýšíme a pak budeme o půl procentního bodu to strukturální saldo snižovat. Takto jsme to naplánovali.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Nás by ale zajímalo, jak to budete snižovat/nesrozumitelné/

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já jsem vám také neskákala do řeči. Tak mě nechte domluvit.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Ano, omlouvám se.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Takže mě nechte domluvit. My jsme měli pouze dvě možnosti, buď té ekonomice pomoci a já jsem četla váš citát, děkuji vám za něj. Když jste hodnotila pokladní plnění roku 2020, tak jste tam řekla, že to prokázalo odolnost ekonomiky. Do ekonomiky se daly velké peníze, které vytvořily ten most, jak řekla Angela Merkelová v Německu. Vytvořily most, který nám pomůže dostat se z této krize. Takže jsme měli dvě možnosti, to druhou možností jsou brutální škrty, nikomu nic nedat. Já jsem četla zprávu pana Rusnoka z České národní banky v té, kde odhaduje Česká národní banka pro rok 2020 fiskální impuls ve výši 2 % HDP jako nejvyšší v historii. Všímá si, že v roce 2009 byl pouze 0,3 % HDP, takže buď jsme měli tu možnost nedat nikomu nic, a neudělal to nikdo, v celé Evropě všichni šli pomáhat ekonomice. My jsme šli pouze touto cestou. Představte si, že by to neudělalo Německo, že by Německo nedalo tak obrovský stimul do ekonomiky. To by se samozřejmě projevilo i u nás, takže jdeme touto cestou a stojíme si za těmito kroky a já musím stát pevně nohama na zemi a nemohu si dovolit měnit názory každý týden jako ponožky.

Václav MORAVEC, moderátor
Tak, začněme, začněme vaší nekonzistencí a tím, že měníte názory jako ponožky.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Děkuji mockrát. Musím reagovat. Protože ano, to mě velmi, velmi zaujalo a naprosto myslím si, že s tím nemohu samozřejmě nemohu souhlasit, protože to, co já samozřejmě prosazuju je, udržitelnost veřejných rozpočtů s ohledem i na reformy a na problémy, které tato česká ekonomika má. Součástí toho problému, který máme dlouhodobě, o tom mluvila i Eva Zamrazilová, je právě neřešená důchodová reforma a hlavně neexistující zdroje pro tuto důchodovou reformu. Daňový balík, který jste odsouhlasili 2 dny před Štědrým dnem jenom ukrajuje z možného balíčku, který jsme mohli právě použít mimochodem na důchodovou reformu, takže k tomu. Já jsem velmi ráda za jakýkoliv rozumný návrh, který vede a říká nám, jak bychom mohli provést důchodovou reformu, takže to je ta oprava té mé takzvané nekonzistence. Druhá věc, více pomoci. Já porovnávám a to vy paní Schillerová velmi dobře víte, váš slib, vládní slib 1,2 bilionu korun pomoci této ekonomice, mě by totiž mimochodem zajímalo, kde se tady ta částka 1,2 bilionu korun vůbec vzala, jak jste vlastně k té částce přišli.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já se hlásím.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Protože výsledek, vy velmi dobře víte, protože to je to, co já porovnávám, já říkám vy jste slíbili 1,2 bilionu korun. Celkově jste na přímé pomoci vyplatili ke konci letošního roku 148 miliard korun, což je necelá polovina slíbené přímé pomoci, protože s dovolením, já tam nepočítám pomoc OKD, pomoc na potravinovou soběstačnost, pomoc na kůrovec, ono sice kůrovec také začíná na k, ale není to COVID. Dále jste tam zavedli také také například snížení daně z nabytí nemovitostí, to je taky otázka, jestli to souvisí s covidem. A další důležitá věc je samozřejmě i otázka dalších daňových úlev, o které jsme volali, mimochodem jako KoroNerv, že máte odpustit či odložit některé daňové povinnosti. Tyto daňové povinnosti, které mohly být spravedlivé, mohly pomoci této ekonomice a vám by státní rozpočet nějak nezhroutily, protože jste nakonec vybrali o více než 100 miliard korun více, tak by té ekonomice napřímo pomohli. To znamená, moje kritika směřovala na to porovnání slibů versus činů, které se ukázaly být diametrálně odlišné a je to opravdu z mého úhlu pohledu fiasko, že vy jste něco slíbili a dodali jste výrazně nižší část.

Václav MORAVEC, moderátor
Tak začněme s dovolením, kde jste vzali částku/nesrozumitelné/.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Promiňte, ale já bych ráda taky reagovala/nesrozumitelné/.

Václav MORAVEC, moderátor
Ano, vy budete záhy.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Paní Horská dostala možnost reagovat na paní ministryni Schillerovou, proto já bych.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já budu stručná.

Václav MORAVEC, moderátor
Začněte. Kde jste vzali jeden bilion a čtvrt.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Hned jdu na to. Paní Horská, vy jste, pokud se nemýlím, hlavní ekonomka jedné velké banky, tak se doufám dostaneme také k tomu, jak ta vidí růst a jak moc se liší od Ministerstva financí. Věřím, že víte a rozumíte své práci, víte tedy, jaká tam jsou čísla a moc dobře víte, že velkou část těch peněz dělala takzvaná záruční schémata. My jako Ministerstvo financí jsme poprvé v historii připravili zákon o státní záruce a podpořili 80 až 90 procenty úvěry pro malé a střední firmy.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Řekněte číslo, kolik z toho bylo čerpáno.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nechte mě domluvit, nevstoupila jsem vám ani jednou do vašeho hovoru, tak mě nechte, prosím, domluvit. Takže vy to dobře víte a manipulujete. Také víte, že nebylo řečeno, v jakém to bude horizontu, ta pomoc pořád pokračuje. Pořád dáváme peníze a z těch 700 miliard, je to v tuto chvíli 500 miliard. Ty jdou právě na ta záruční schémata, na ty úvěry. Vy to dobře víte, pracujete v bance. My jsme dokonce prosadili novelu, aby to nebyly jenom provozní úvěry, ale dokonce i investiční, a to že ty úvěry zatím byly čerpány celkově, když vezmu všechny…

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Děkuju, že to zmíníte to číslo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
64,2 miliard.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Že to jsou ty procenta té celkové/nesrozumitelné/.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nechte mě to domluvit, paní Horská, držte si úroveň, v klidu. Ať se tady nehádáme jako trhovkyně na Zelném rynku v Brně. Zájem o ty úvěry je dán samozřejmě různými aspekty. Jedním z nich je ten, že lidé čerpali nějaké svoje určité rezervy, že zafungovala vládní pomoc. Já předpokládám, že ta pomoc zaručených úvěrů, protože to je obrovská státní záruka, 80 nebo 90 %, čím je firma menší, tím tu záruku dostane větší, ještě přijde.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, co je započítáno v té v tom jednom bilionu a čtvrt.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
700 miliard z toho dělala záruční schémata. V tuto chvíli počítáme asi s 500 miliardami, to jsou ty zaručené úvěry.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže jste z toho bilionu a čtvrt se stalo půl bilionu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
O tom byla samozřejmě vždycky takováto řeč, že v tom jsou ta záruční schémata. To znamená, že stát podpoří státní zárukou úvěry pro firmy, provozní v první chvíli, o které nebyl takový zájem a následně investiční, což je novela, která je účinná teď od 1. ledna. Multiplikací, tou zárukou bude banka pohlížet, a paní bankéřka to určitě dobře ví, paní ekonomka z banky, že ta banka bude pohlížet mírnějšími nároky na toho klienta. Já vím od předsedy České bankovní asociace pana Salomona, ředitele České spořitelny, že ze tří žádostí jsou dvě podpořeny. To znamená, že to funguje, akorát ten zájem a ta doba ještě nepřišla. Ta doba ještě přijde.

Václav MORAVEC, moderátor
My se dostaneme i k odpouštění možných, možných.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
To by taky ráda ještě řekla, velice ráda. To jsem zapomněla.

Václav MORAVEC, moderátor
K tomu se dostane, ještě bankám, ale Eva Zamrazilová chtěla reagovat na tu dluhovou brzdu.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Já začínám mít dojem, že jsem tady tak jakoby pozvána pouze do počtu.

Václav MORAVEC, moderátor
To ne, ne to ani v žádném případě.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Alespoň, co se týče časového profilu této diskuze, takže já bych, protože tady těch věcí skutečně padlo tolik, že se je skoro nestačím poznamenávat, tak jenom chtěla bych říct, že v názorech jsem konzervativní, konzistentní a určitě mně nikdo nemůže obvinit z toho, že bych říkala jednou jednou málo, jednou hodně, rozumím tomu, že ty věci nejsou černobílé. A určitě nemá smysl říkat, že buďto nedáme nic, anebo musíme dát všechno. Něco dát musíme, tady šlo jde o tu míru a jde o ten rok 2020 a tady já se domnívám, že ta pomoc byla kvantitativně dostatečná, pouze se obnažila určitá samozřejmě dlouhodobá bolest české, české státní správy, to znamená, byrokracie, zbytečná administrativa, chaotičnost, a tak dále, to je něco, na čem se musí pracovat a co je určitě úkol do budoucna, aby případné programy běžely hladčeji. Ostatně to teď vidíme zase u toho očkování, že to je to je další příklad. Ale ještě bych k tomu chtěla říct proč, a to je spíš, tedy asi asi v tom, co říká, k tomu, co říká paní ministryně, souhlasím s tím, že ty programy nebyly využity, ne proto, že by tam bylo málo peněz, nebo to byla vlastně připraveno.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Pardon, ano samozřejmě, hovořím o těch Covidech. A a těch dalších programech. Ale podle mého názoru, je to o tom, že ta ekonomika na tom není tak špatně, jak to vlastně na ten úplně první pohled jakoby vypadá, na takovej ten na takový ten, když vidíme demonstrace na Staroměstském náměstí nebo tak podobně, to prostě opticky to vypadá hrozně, ale když si dám dohromady to, že to nevyužití COVID programů není proto, že by ty programy nefungovaly, protože já si myslím, že tím, jak se vlastně potom spojili i prostřednictvím bank, a tak dále, že to, že to skutečně není špatně vymyšleno, ale dejme tomu, ty podniky ve větší v ČR v řadě případů třeba preferují nějaký svůj pouze bilaterální vztah mezi sebou, a to bankou bez využití tady tady toho programu.

Václav MORAVEC, moderátor
Chápu správně vaše naše slova, že.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Já bych to ještě jenom dopověděla, protože má mnohem víc těch argumentů, proč na tom ta ekonomika není tak zle.

Václav MORAVEC, moderátor
To je to, na co jsem se chtěl zeptat, když se podíváte na.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
To je jedna věc. Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
Hodnocení ekonomiky a stav ekonomiky v loňském roce a prognózu pro letošní, tak ta čísla jsou lepší, než jste od očekávali ještě v březnu loňského roku.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Oni v podstatě. Nevím teď, co jsme čekali v březnu, ale v podstatě se naplní ta zářijová prognóza ministerstva financí, tady pokud ekonomika neklesne, no samozřejmě.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
Skvělá zpráva.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
No samozřejmě protože, pokud ta ekonomika neklesne ve čtvrtém čtvrtletí, které už sice máme za sebou, ale ta data budeme mít samozřejmě se zpožděním jako vždycky, pokud ta ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí neklesla o více než 9 %, tak se přesně naplní ta prognóza ze září ministerstva financí -6,6, což není tak hrozné číslo. A tady vidíme také na té příjmové straně státního rozpočtu to, že i ta situace není tak katastrofální, jak to samozřejmě může vypadat. A další, co vidíme, je trh práce. To je naprosto absurdní záležitost. My tady máme, my tady máme pořád ještě 319 000 volných pracovních míst, když jsem to diskutovala s paní Maláčovou na jaře, tak paní ministryně říkala, že je to administrativní chyba, a že se, že ta čísla jenom visí na těch portálech, ale vlastně že to žádná reálná pracovní šance není, ale po 10 měsících tam přece nemůže pořád ještě viset 320 000 volných pracovních míst, když máme pouze 292 000 nezaměstnaných.

Václav MORAVEC, moderátor
Z vašeho pohledu tedy první rok pandemie covid-19 zasáhl ekonomiku méně, než byly ty prvotní prognózy, což je dobrá zpráva.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Určitě. Ale je to strukturální záležitost, některá, některá odvětví si myslím, že byly postiženy téměř likvidačně a tady je otázka, zda se vůbec ty podniky podaří znovu otevřít, zda po nich bude znovu poptávka, zda v nich vůbec bude mít kdo pracovat. A a tady podle mě je to velký úkol pro ministerstvo práce a sociálních věcí do budoucna sladit, sladit nějakou aktivní politikou zaměstnanosti to aby, jestliže tady mám 290 000 nezaměstnaných a 320 000 volných pracovních míst a nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě tak, aby se přestaly těm lidem vlastně pořád jenom dávat sociální prostředky, ale aby se našly nástroje k tomu, aby ta pracovní místa mohla být těmi nezaměstnanými, nezaměstnanými skutečně obsazena a ty lidé se mohli jaksi uživit samy a nemuseli žádat nějaké sociální dávky, to si myslím, že je úkol zásadní.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně i vy počítáte s tím, že vloni ekonomika propadla pod sedmi procenty, což je relativně optimistické. A i jsou ty důsledky toho, proč státní rozpočet skončil se schodkem zhruba 370 miliard.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
My jsme řekli 367.

Václav MORAVEC, moderátor
Je to zhruba, jestli umíte zaokrouhlovat, tak je to 370 miliard.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Já v celé řadě věcí budu s paní předsedkyní Národní rozpočtové rady souhlasit. My jsme řekli v září -6,6, třeba Raiffeisenbank řekla -6. Takže vidíte, že jsme se takhle úplně nemýlili. Já to číslo mohu potvrdit nejdřív 20. ledna ve 14 hodin, kdy zveřejníme aktuální makroekonomickou predikci za rok 2020 s výhledem na 2021. V tuto chvíli nemůžu nic takového říct, ale já souhlasím s tím…

Václav MORAVEC, moderátor
Ale myslíte, že to bude pokračovat v duchu té zářijové prognózy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tak, jak na tom pracujeme, tak cítím, že se zhruba někde v tom duchu budeme pohybovat, ale to přesné číslo bude skutečně až 20. ledna.

Václav MORAVEC, moderátor
Znamená to že i pro letošní rok v roce 2021 jsou ty výchozí podmínky na to, v jaké jsme době, kterou vy jako vláda s radostí označujete za válku a podobně. Používáte tuto válečnickou terminologii, že ten stav bude lepší, než jste ještě na podzim čekali, jinými slovy, že růst bude mírný a můžeme se pohybovat nad nulou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Budeme tam počítat určitě s růstem. To mohu říct už teď určitě, neřeknu vám ale to přesné číslo, promiňte. Potvrzuje to i odhad Evropské komise někdy z přelomu listopadu a prosince, kde pro nás odhadovali růst a samozřejmě my s ním budeme počítat. To mohu říct už teď úplně klidně a nebudu tady ničím strašit.

Václav MORAVEC, moderátor
Bude to mírný růst.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Ano, bude to mírný růst, a to přesné číslo řekneme 20. ledna. Já ještě k té příjmové straně a pracovnímu trhu, tady já naprosto souhlasím. Pokladní plnění ukázalo jasně to, že ten rozdíl mezi 500 miliardovým plánem a výsledkem 367 byl v daních. Byl na příjmové straně, tak jak řekla paní předsedkyně, my jsme vybrali o 111 miliard víc, než jsme plánovali. A může to kritizovat, kdo chce, jak chce. Tam bylo pár faktorů, které byly naprosto nečekané. Jsme také v revoluční době, velice hezky to řekl pan profesor Hindls z Národní rozpočtové rady, když hodnotil pokladní plnění za rok 2020. Když bych řekla ty 3 nejzásadnější, DPH, které v se podstatě propadlo o nějakých 2,5 procenta, což potvrzuje to, co i řekla paní předsedkyně a já. My jsme v tom naprosto ve shodě, že ta krize je tentokrát sice hluboká, ale je strukturální. To znamená, že nám jel poměrně velmi slušně průmysl, zahraniční obchod. Viděli jste čísla na konci roku 2020. Pak máme samozřejmě oblasti jako cestovní ruch, oblast restaurací, které jsou ve složité situaci. My se je snažíme zatím nějakým způsobem držet. Já tomu říkám nehezky na tom acylpyrinu, ale je to tak. Ať už je to Antivirus, ať už jsou to různé kompenzační bonusy. Je otázka, co se s tímto sektorem stane do budoucna s dalšími souvisejícími sektory, protože je pravda, že my pořád máme větší nedostatek pracovních sil, než máme nezaměstnaných. A já neustále, když mluvím s firmami, já jsem v létě objela deset krajů a navštívila celou řadu firem, slyším ode všech, teď mi psal taky majitel jedné firmy, když jsem odcházela k vám do pořadu a prosil, abych to tady řekla. Řekla to, že mají nedostatek pracovní síly. Takže otázkou je, že by se skutečně možná měly armády lidí z nějaké oblasti měly přesunout do jiné. Tím nechci říct, že by průvodci měli jít sbírat jahody do zemědělství, to v žádném případě, ale mohli být jít třeba do školství.

Václav MORAVEC, moderátor
Ta reakce na to, jaká čísla nás čekají v ekonomice v roce letošním.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Tak já bych se ráda vyjádřila k hodnocení výsledku ekonomiky za rok 2020, že podle mého názoru to není zásluha vlády, to že ekonomika naštěstí neklesala. Nepoklesla dvouciferným tempem tak, jak se na jaře mnohé instituce, a nebyli jsme to my, obávaly. A když jsme se bavili tady právě o těch výdajích, tak paní ministryně, já tam často slyším, že vlastně vy mi potvrzujete moje výpočty, moje slova, že sama tady přiznáváte, že výdaje státu a státní pokladny v loňském roce byly nižší vlastně, než se očekávalo a vyvíjely se lépe, jinými slovy ty výdaje, které jste pouštěli do té ekonomiky, nebyly takové jako jste slibovala a ztráta té ekonomiky přidané hodnotě jenom upozorním, podle našich odhadů bude i přesto 320 miliard korun v přidané hodnotě. To znamená, i když ekonomika neklesala dvouciferným tempem, tak i ta ztráta jenom v přidané hodnotě v těch tržbách je to mnohonásobně více. Je to 320 miliard a sama, když nechávám, ty.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže váš výpočet je, že v loňském roce, pokud bychom si to měli jako laici představit, že o 320 miliard.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Zchudla česká ekonomika.

Václav MORAVEC, moderátor
Zchudla česká ekonomika.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
A vláda, když připočítáme všechny i s covidem nesouvisející výdaje, tak vláda i podle vaší úžasné modré tabulky, vydala této ekonomice 283 miliardy korun, jinými slovy, velká část toho covidového břímě, a to mi zase potvrdí naši klienti a naše firmy, které mě kontaktují a říkají, že vlastně ten covidový náklad z velké části především u těch firem, které byly nejvíce postižené napřímo, nesli podnikatelé a střední vrstva na vlastních bedrech, takže je to o tom.

Václav MORAVEC, moderátor
Zkrátka z těch polštářů, které si vytvořili v čase.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Přesně tak a není to o tom a také v té schopnosti, my máme úžasnou jako Češi schopnost řešit věci pod velkým tlakem, jsme houževnatí a snažíme se najít řešení. Umíme se uskromnit a ukázalo se, že naše ekonomické subjekty, firmy, podnikatelé dokázali neuvěřitelné věci, protože i přes tu velkou slibovanou pomoc, která buď dorazila pozdě nebo nedorazila vůbec nebo dorazila velmi ve složité podobě, takže místo toho, aby řešili uzavřené provozy, tak vyplňovali dlouhá lejstra, dlouhé formuláře, které je jenom zdržovali, tak i přesto přese všechno naše ekonomika klesla a nejspíš klesne pouze o necelých 7 %, ale já bych, bohužel to nedala a nepoděkovala za to vládě, protože myslím si, že to bylo především především právě schopnost našich podnikatelů na to reagovat, takže by určitě nesouhlasila s tím, že pomoc nebyla určitě dostatečná./nesrozumitelné/

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Můžu vyvrátit, jednu nepravdu?

Václav MORAVEC, moderátor
S dovolením, když se podíváme na státní rozpočet a na rok 2021, když se podíváme, tedy na schodky. Tak v roce 2009 a 2010 tedy při minulé krizi, tak součet těch dvou deficitů v těchto letech nedosahuje deficitu roku loňského, tedy zhruba těch 370 miliard korun. Podívejme se na data hospodaření státního rozpočtu.

Bilance státního rozpočtu /Zdroj: Ministerstvo financí/
V roce 2019 skončilo hospodaření státu v minusu 28,5 miliardy. Rozpočet na loňský rok počítal kvůli pandemii se schodkem 500 miliard korun. Hospodaření státu nakonec skončilo s deficitem 367 miliard a 400 000 000. Pro letošní rok ministerstvo financí naplánovalo schodek 320 miliard, výpočet ale nezahrnuje dopady daňového balíčku. Ministerský výhled hospodaření dále předpokládá v roce 2022 schodek 286 miliard a v roce 2023 252 miliardy korun.

Václav MORAVEC, moderátor
Ministerstvo financí hodlá přibližně v březnu předložit Poslanecké sněmovně novou verzi státního rozpočtu, jak včera potvrdila ministryně financí Alena Schillerová. Začnu u Evy Zamrazilové, ať si paní předsedkyně, nestěžujete, že jste opomíjena, kolik si podle propočtů vaší Národní rozpočtové rady myslíte, že nakonec může být realističtější odhad deficitu státního rozpočtu v roce letošním, když to nemůže být těch 286 miliard, protože tam nejsou započítávány dopady právních norem, které byly schválený těsně před Vánocemi.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
320, původně bylo schváleno.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Na rok 2021, 320, ano.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
320 20 plus, dejme tomu, minimálně čtyřkou, bude začínat minimálně to bude čtyřstovka. A tady to je právě to, o čem jsem hovořila před tím. Tady vidím to riziko pro ty veřejné finance, nikoliv v té pomoci pro rok 2020 a i když řada věcí je samozřejmě diskutabilní, ale ta minulost už sem nepatří, dívám se do budoucnosti.

Václav MORAVEC, moderátor
Podle vás opravdu ten deficit státního rozpočtu, protože to tvrdí i odbory, když jsem četl jejich studii, která byla nově zveřejněna, deficit státního rozpočtu v příštím roce se bude pohybovat v rozmezí 425-480 miliard.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
To tady tady opravdu o ty, jak říkám, že bude začínat čtyřkou, že to bude a rozhodně, dejme tomu, čtyřstovka, ale co je nejhorší na tom je to, že vlastně tady v tom příštím roce jsou založeny tendence, jsou založeny vlastně opatření na příjmové i výdajové straně, která se posléze a tím navazuju na to, co jsem řekla úplně na začátku, že tady vlastně začíná to, ten problém, který se bude muset potom v tom roce 2025 řešit, dejme tomu, ta superhrubá mzda, už už tady ta debata ohledně toho, zda to bude na 2 roky, kdo potom řekne zase lidem, že budou vydělávat méně, teď teď.

Václav MORAVEC, moderátor
No ono otázkou je, že se vstoupím do vaší řeči, jestli budou vůbec vydělávat více, protože to je další, České dráhy, to je další věc, kterou tady chci otevřít.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Ano, ro je přesně ono. Nejsou to jenom České dráhy, já z takové anekdotické evidence vidím, že dejme tomu, lidé, kteří fakturují, tak jim ovšem naprosto jasně řekli, že musí fakturovat méně, protože prostě, aby v čistém byli na svém.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže superhrubá mzda funguje přesně opačně, že lidé jsou na svém, protože se snižují.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Jasně, neříkám, že to tak bude plošně. Já říkám, že tady je možný potenciální efekt tady toho kontra produktivního momentu, a to máte stejné, jako u toho zrušení daně z nabytí nemovitosti, co se stalo, započítali si to realitáři a od té doby, co byla ta daň zrušena, tak zase stoupají ceny nemovitostí, to není normální krizová situace.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Vidíme to třeba i, pardon, já bych dopověděla myšlenku, na vkladech v bankovním sektoru. To je další věc, kterou jsem chtěla dát do toho obrázku, jak mohou vklady v bankovním sektoru růst dvoucifernými tempy a to nejenom u obyvatel, ale i u nefinančních podniků u firem v situaci, kdy opravdu říkáme, že jsme tady nejhorší krizi od třicátých let minulého století, jak můžou firmy podniků stoupat o meziročně o 12, 13, 15 % během celého roku. Ta skutečně ta, to je velmi strukturální záležitost a jenom chci opravdu říci, že vidím, že to, že to riziko toho, že by ta pomoc nebyla, případně pro ty příští 2 roky dost, dostatečná je mnohem nižší, než riziko toho, že se ty veřejné finance skutečně dostanou na na tak nebezpečnou trajektorii, která sice dobře, nebudeme používat slovo jako rozvrat nebo nebo bankrot nebo všechny tyhle ta ošklivá slovíčka, ale minimálně se dostaneme do situace, kdy ten dluh se během dvou let nebo dvou nebo tří let dostane na 3 biliony korun, to znamená, že se zdvojnásobí a ze tří bilionů korun, prosím pěkně již nebudeme platit úroky 40 miliard, jako je tomu teď, ale budeme platit 60 nebo 80, a to všechno jsou.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže státní rozpočet bude zatížen ještě./nesrozumitelné/

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
A to všechno jsou peníze, které se mohou využít přece úplně jinak. Řádově jsou to vlastně peníze, které se, které se rovnají násobkům toho o čem jsme se bavili třeba v roce pro rok 20, jako vůbec deficit státního rozpočtu, já myslím, že nevidíme ty řády, o kterých nyní./nesrozumitelné/

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně ano, paní ministryně nejdříve státní rozpočet na rok letošní. Odbory tvrdí 425-480, paní předsedkyně Národní rozpočtové rady říká, že pod 400 schodku se v letošním roce nedostane.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Ještě jednu nepravdu, kterou tady řekla paní ekonomka Horská. Výdaje byly utraceny téměř na korunu za rok 2020. Doporučuji třeba si aspoň projít prezentaci.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Během roku dáte tři návrhy, tak je problém, s kterým rozpočtem to srovnáváte/nesrozumitelné/.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Nechtě mě domluvit, já vás taky nechávám, pokuste se být zdvořilá. Takže tam byl rozdíl 18,8, stačilo si vzít naši prezentaci, nemluvit jako politička, mluvit jako odbornice a ekonomka, což bych od vás čekala, ale setkávám se spíš s politickými statementy. Teď zpátky k otázce.

Václav MORAVEC, moderátor
Odpověď na tu otázku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Odbory, ptal jste se na odbory.

Václav MORAVEC, moderátor
Ne. Já jsem vás ptal, jaký bude návrh deficitu, se kterým budete v březnu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
To já vám v tuto chvíli samozřejmě, protože…

Václav MORAVEC, moderátor
To je škoda, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
…protože 20. ledna budeme publikovat makroekonomickou predikci s odhadem příjmů, a to se nedá vzít tak, jak to dělají odbory. Nehledě na to, že oni tam pracují s dopadem daňového balíčku asi 440 miliard, což je naprostý nesmysl.

Václav MORAVEC, moderátor
Tam není 440 miliard daňového balíčku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Je to jinde. Ta tabulka lítala a dostali to všichni, všichni poslanci. Včera mi to ukazoval pan prezident. Ta tabulka lítá a má tam dopad 440 miliard, nesmysl.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Myslí kumulativně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Nebo možná kumulativně, to bude možná kumulativně.

Václav MORAVEC, moderátor
Ne tak ale, ale ne za letošní rok, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Kumulativně a my říkáme, že dopad na veřejné rozpočty daňového balíčku je pro rok 2021. To číslo tady mám přesně spočítáno 98 miliard, to jsou veřejné rozpočty. Co se týče rozpočtu státního, tak je to asi 65 miliard. Já neříkám, že je to málo, to je pravda.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale to znamená.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
My to nemůžeme počítat tak, že vezmeme deficit, který je dneska 320 miliard a k tomu přičteme toto. Takto to nefunguje. Musí se spočítat, kde to má jakou multiplikaci.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy sama počítáte s tím, že bude deficit začínat čtyřkou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Bude vyšší. V tuto chvíli nevím. Uvidím, až to spočítáme. Já jsem profesionál a nikdy neházím nějakými čísly.

Václav MORAVEC, moderátor
No kdybyste byla profesionál, tak nezrušíte prognózu makroekonomickou prognózu ministerstva financí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
To hned vyvrátím.

Václav MORAVEC, moderátor
No to nevyvrátíte, protože ta prognóza neexistuje.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
To je právě ta módní vlna, která říká, vy nemáte prognózu a je z toho strašná hysterie. Prognózu v listopadu, kdy bylo tolik nejasností, nevěděli jsme, jak to bude fungovat, jaká budou konečná čísla.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, dělá tu, promiňte, dělá tu prognózu Česká národní banka, dělají ji všechny instituce.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Nikdy nemá na nic vliv. Listopadová prognóza nemá vliv na státní rozpočet. Státní rozpočet v listopadu bývá už vždycky před třetím čtením. To znamená k čemu by ta prognóza byla.

Václav MORAVEC, moderátor
K tomu abychom měli realističtější čísla, než.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Ne, právě, že by nebyla realistická. Byla by to naprosto čísla zatížená velkou mírou nejistoty.

Václav MORAVEC, moderátor
Promiňte, ale vy jste tím přerušila.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Dnes se i odborníci začínají přiklánět k tomu, že jestli to bude podobné, jako byla prognóza ministerstva financí v září, to znamená už všichni ti, co strašili. Seděl tady pan Münich nebo kdo v září a mluvil o dvojciferných propadech a najednou se říká, že to bude jinak.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy sama počítáte, že deficit státního rozpočtu v příštím roce bude začínat čtyřkou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Nevím, řeknu vám to na přelomu února až března. Nemohu to vyloučit, ale až spočítáme dopady multiplikace, taky se nějaké peníze utratí. To co tady říká paní předsedkyně Národní rozpočtové rady, že si to někdo odloží, tak ať si to přece odloží. Když si někdo odloží část peněz na důchod nebo si je dá na investice, to přece není špatně, to je také dobře. To znamená, že jsou to také peníze do spotřeby. Další, daň z nabytí nemovitých věcí, kdyby nezafungovala, jak to, že nám vzrostl objem nákupu nemovitostí o 6 % meziročně? Tak asi určitě nějaký dopad měla a byla to jedna velká daňová výjimka. Nebyla jiná doba, než teď to zrušit.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale to jsou vysoce příjmové a bohaté vrstvy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Zrušení superhrubé mzdy, to s fakturací nemá nic společného. Možná to bylo jenom nějaké nedorozumění. Superhrubá mzda je pro zaměstnance, čili to s fakturací nic nemá společného, že má někdo fakturovat méně, to s tím nemá souvislost.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Má to souvislost. To je i v daňovém přiznání.

Václav MORAVEC, moderátor
Protože, když si vezmete.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
To máte v daňovém přiznání, samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor
Když si snižují firmy své náklady tím, že říkají, stát vám a mě zajímá.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
No mně teda vysvětlete, ano.

Václav MORAVEC, moderátor
Když máte státní firmu jako České dráhy, vás překvapila ta informace, že v Českých drahách se budou snižovat mzdy i v návaznosti na superhrubou mzdu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tak tuto informaci nemám, opravdu jí nerozumím. A snižování mezd v důsledku toho, že my jsme udělali snížení daní, historické snížení. My jsme ho udělali proto, že jsme věděli, že firmy nebudou zvyšovat mzdy. Náš odhad podle naší poslední predikce byl zhruba 0,8, takže to bude jediné, co lidé budou mít.

Václav MORAVEC, moderátor
A počítáte s tím, že se právě u státního podniku, který jde touto cestou a Lukáš Kovanda, ekonom, říká: "Uvažování managementu Českých drah naznačuje, jak letos budou postupovat mnohé jiné firmy a podniky v zemi. Využijí zrušení superhrubé mzdy a navýšení základní slevy na poplatníka k sociálně jasně poměrně přijatelnému řešení své tísnivé hospodářské situace", konec citátu. Počítala jste s tím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Já samozřejmě nevím, jestli to je ten důsledek, ale my už od září loňského roku počítáme s tím, že firmy a víte, že do rozpočtu jsem to také dala. Dámy to určitě dobře ví, že jsem tam dala, že se nebudou zvyšovat mzdy ve veřejném sektoru, kromě učitelů, tam je samozřejmě ta výjimka, tam jsme dodrželi náš slib. A počítali jsme s tím, že mzdy neporostou ani v sektoru soukromém.

Václav MORAVEC, moderátor
A teď se začínáme dozvídat, že firmy naopak budou ty platy snižovat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tak tuto informaci nemám. Já se na ni samozřejmě zeptám pana ministra dopravy Havlíčka, jestli tu informaci může potvrdit nebo vyvrátit. Já samozřejmě nemohu být seznámena s každým výrokem, který v médiích zazní. Nota bene, my jsme ale počítali především s tím, že mzdy neporostou, to znamená, že toto bude to jediné, co zaměstnancům zůstane.

Václav MORAVEC, moderátor
A co když se hrubá mzda bude mít ten efekt, o kterém mluvíme. To znamená, že v celé ekonomice příjmy, včetně fakturace.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Neporostou nominální mzdy.

Václav MORAVEC, moderátor
Protože polštáře, polštáře byly vybrány v roce loňském a proto.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Pane redaktore, a kdybychom to neudělali daň z příjmu nesnížili, to znamená, že by mzdy nerostly vůbec ani o korunu.

Václav MORAVEC, moderátor
A teď neporostou zjevně také.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Já si osobně myslím, že ta úprava je účinná od 1. ledna a aby někdo snižoval mzdy, tak to je dvoustranný právní úkon. To znamená, musí se domluvit s tím zaměstnancem, že s tím bude souhlasit a v ekonomice, jak tu říkala paní předsedkyně Národní rozpočtové rady, je nedostatek pracovních sil. Já to potvrzuji, že je celá řada průmyslových oborů a dalších, které nemají pracovní sílu a půjdou na to tak, že sníží mzdy? To prostě nedává žádný smysl.

Václav MORAVEC, moderátor
No, tak si to vysvětlete managementu Českých drah.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Já bych ještě ráda se vrátila k udržitelnosti spíše nebo spíše k neudržitelnosti veřejných financích v této zemi, protože jenom chci zdůraznit, to jsem myslela hlavně na začátku, když jsem hovořila o ztrátě důvěře a o tom, že my nemáme základní mantinely dané hospodářskou politikou, kterou má na starosti ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu a obchodu. Úkolem státu, a to se učí v základech hospodářské politiky v prvním magisterském stupni vysoké školy, se říká, že instituce jako vláda a její ministerstva mají povinnost dávat mantinely, definovat cestu, jakým ekonomika se má ubírat v následujících letech. Od toho je úloha vlády a hospodářských nositelů, nositelů hospodářské politiky, aby nastavili mantinely, ve kterých se bude ekonomika v dalších letech pohybovat, tudíž ministerstvo financí jako jedna z odpovědných institucí by bez ohledu na značnou míru nejistoty, kterou jsme se ale potýkali všichni podnikatelé, živnostníci, ekonomové, vy jako ministryně financí, všichni Česká národní banka, tak přesto jsme se snažili dát našim podnikatelům alespoň nějaké mantinely, ve kterých se budeme pohybovat, a vy nám tady říkáte v polovině ledna, že vy vlastně nevíte, jak bude vypadat státní rozpočet na tento rok. To je podle mého značná míra nejistoty a vlastně vy nedáváte a neplníte tu svoji roli stanovitele mantinelů vývoje české ekonomiky, od vás podnikatelé očekávají, jim řeknete aspoň v hrubém rámci v nějakých scénářích vývoje, s čím mohou a s čím jaksi nemusí, anebo nemohou vůbec počítat, když se bavíme o tom odhadu, ano, schodek státního rozpočtu na letošní rok, ano začne, souhlasím s Evou Zamrazilovou, začne čtyřkou a v porovnání vlastně s loňským rokem bude dokonce vyšší, než jsme měli v covidovém roce. A do toho rozpočtu vlastně musíte ještě započítat xté opakované vlny covidové, které nás naši ekonomiku zasahují. A nechávají zavřenou a já bych velmi ráda, při této příležitosti využiju, protože myslím, že vy vládě máte rádi papíry, navíc i takové barevné označení, tak jsem vám to sice nepolepila dohromady, ale máte to tady spojené svorkou. Nádherná publikace, čerstvě vydaná o fiskální udržitelnosti od ekonomů. Od nositele Nobelovy ceny, který určitě nelze ho považovat za liberálního ekonoma, je to Stiglitz, který mimochodem také říká, ano role státu v ekonomice je důležitá, ale není bez hranic. Je potřeba nastavit hranice. A tady máte 5 krásných kroků, co by ministerstvo financí mohlo udělat to, aby veřejné finance byly v budoucnosti udržitelné, abychom se nespoléhali na to, že úrokové sazby zůstanou věčně nízké, že je potřeba prodlužovat splatnost dluhu, místo toho, abysme ji zkracovaly, a že je potřeba posílit automatické stabilizátory v ekonomice, které, jinými slovy v době opravdu krutého propadu ekonomiky automaticky bez nutného zásahu politiků či mírného doladění ekonomiku nastartují, ale ty mandatorní výdaje vás jako političku, jako ministryně financí nepřeválcují, protože v té situace, ve které se nacházíte a pak možná přeju vám to, abyste se nacházela v dalších čtyřech letech, za situace nebude v žádném případě záviděníhodná, opravdu ne. A je důležité a já vám doporučuju, mrkněte na to, je to úžasná publikace o fiskální udržitelnosti nejen tohoto státu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Mnohokrát děkuju, mohu zareagovat.

Václav MORAVEC, moderátor
Velmi stručně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Děkuju. Velmi stručně zareaguju. Doufám, že dostanu aspoň takovýto prostor, jako dostala paní Horská.

Václav MORAVEC, moderátor
Tak jediné zjevně, na čem se všichni shodnete, že máte málo prostoru. To je krásné.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Ne, ale kdyby to bylo tak do tří hodin, to by šlo. Tak jedna věc je, udržitelné veřejné finance, vytvořený určitý polštář v době, kdy je běžné fungování ekonomiky. Tato vláda, ale i ta předcházející vláda, kde ministrem financí byl Andrej Babiš, to dělala. A byly tady vytvořeny dostatečné polštáře. Já jsem jako ministryně financí v tom pokračovala. Snižovala jsem výdaje, co to šlo, snižovala jsem počty úředníků. Můžete kroutit hlavou, jak chcete, na to jsou také čísla. Pošlu vám ke stažení svou prezentaci, a to znamená, že jsem dostala počty úředníků na stejnou úroveň, jako byla za ministra Kalouska. To, že tam byl rozdíl, tak byl v reformě regionálního školství, v učitelích, v ozbrojených složkách, které byly podceněné. Určitě se mnou budete souhlasit, že potřebujeme učitele, potřebovali jsme tyto úředníky. Snižovala jsem provozní výdaje. Nenaškrtáte tam desítky miliard a je jiná situace, když se ze dne na den ocitnete v těžké zdravotní a ekonomické krizi a musíte rozhodnout, jak budte postupovat. Já se nevymlouvám, beru to jako veřejnou službu a musím dělat to, co je nezbytné a co považuji za nejsprávnější pro tuto zem. Já si stojím za tím, že jsme se prostě rozhodli správně, že jsme dali peníze do ekonomiky. Můžeme se tady spolu hrdlit, jestli jsme měli tam dát víc nebo tam dát míň. To se hrdlit asi budeme, můžeme se tady bavit o byrokracii. Zase to, že Karel Havlíček vytvořil tisíc nových míst, najal lidi a vytvořil tam týmy, které zpracovávají dotační programy a taky ze dne na den. To je druhá otázka, můžeme si říct, že to třeba bylo o něco složitější, nebo nebylo, že šlo ledacos udělat lépe, ale také mnohem hůře. Já si stojím za tím, že jsme v naprosto nestandardní době, takže mi tady můžete nosit příručky jaké chcete, já je čtu také.

Václav MORAVEC, moderátor
To nejsou příručky, to je studie, co se má udělat.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
V doby finanční nejistoty.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Můžete mi to klidně nosit, jak chcete. Já také studuju celou řadu publikací, ale my jsme ve velice komplikované situaci, kterou jsme museli zvládnout, a věřím tomu, že těmi penězi jsme nasypali a vytvořili ten most pro pomoc ekonomice.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Jenom reaguju. Tady máte jenom návod, jak v době velké nejistoty reagovat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Ano, už jste mi to říkala. Já jsem to viděla. Vidím to.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
A druhá věc. V dobách ekonomického růstu se nevytvářely dostatečné polštáře.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
To je váš pohled a můj pohled.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
V dobách ekonomického růstu, kde byl, ekonomika rostla rychleji než potenciál ekonomiky, jste měli mít přebytkové rozpočty. Eva Zamrazilová se k tomu také může vyjádřit, jako předsedkyně.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Ano.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Národní rozpočtové rady, jde o to, že v dobách růstu je opravdu potřeba vytvářet více rezervy/nesrozumitelné/.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
My jsme měli přebytkové rozpočty a vy to dobře víte.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Jenom jedna malá informace. Zatímco v České republice na jednoho úředníka připadá 23 občanů, v Rakousku, které také považujeme za velmi úřednický stát, na jednoho u úředníka připadá více 25 občanů, takže ono je, kde škrtat a firma, která se v době krize dostane do situace, tak velmi obvykle snižuje veřejné výdajové, celkové výdaje a často běžné výdaje o desítky procent.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Paní Horská, ne v krizi, ne v krizi.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Je možné. /nesrozumitelné/

Václav MORAVEC, moderátor
Slibuji Evě Zamrazilové, že otevře první hodinu.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
No, můžu aspoň jednu větu k tomu.

Václav MORAVEC, moderátor
To bude jedna věta.

Eva ZAMRAZILOVÁ, ekonomka, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Opravdu, jedna. Toto jsou běžné normální poučky, které samozřejmě platí standardně, to není vůbec nic nového, žádná inovace, to se omlouvám, a to že jsme od prvního našeho vyjádření jsme říkali, že doby hospodářského růstu, dobré doby se mají využít pro tvoření rezerv, to se bohužel nestalo.

Václav MORAVEC, moderátor
Jedna věta, která otevře pak i druhou hodinu Otázek, protože ministryně financí Alena Schillerová, předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová i ekonomka Helena Horská zůstávají hosty Otázek, děkuji vám pro tuto chvíli. Loučíme se s diváky Jedničky, přepněte si na zpravodajskou čtyřiadvacítku, kde Otázky pokračují po stručných zprávách.

Václav MORAVEC, moderátor
Jste na správné adrese, tady je zpravodajská jednička v zemi, tady je zpravodajská Čtyřiadvacítka České televize. O jakých tématech se po dnešních Otázkách začne mluvit?

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/
Budeme pravděpodobně jedinou zemí v Evropské unii, která byť bude mít letos vysoký deficit, bude mít příští rok deficit ještě vyšší.

Václav MORAVEC, moderátor
Předpovědi ekonomického počasí. Bude letos zataženo, nebo alespoň polojasno? A budou dál pršet peníze? Pokračování diskuze ministryně financí Aleny Schillerové a ekonomek Evy Zamrazilové a Heleny Horské.

Martin KUBA, hejtman Jihočeského kraje /ODS/
To není jenom o lůžkách. Ono je to především o tom personálu, prostě pokud u těch pacientů nemá kdo stát, takže nemůžete jenom kalkulovat nějaký prostor krát počet postelí, musíte také počítat s tím, jestli k nim máte sestřičky a lékaře.

Václav MORAVEC, moderátor
Limity tuzemského zdravotnictví. Platí, že všechno je jen o lidech? Hosty bývalý ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch a lékařka Zdenka Němečková Crkvenjaš z ODS. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům zpravodajské Čtyřiadvacítky, stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Česká republika se zadlužuje. Podívejme se na vývoj českého státního dluhu.

redaktorka
V roce 2013 činil státní dluh 1 bilion 683 miliardy korun, což bylo více než 40 % tehdejšího HDP. V době vlády Bohuslava Sobotky byl dluh státu nejvyšší v roce 2015, 1 bilion 673 miliardy. V poměru k HDP poklesl na 36,2 %. Dále zůstával dluh nominálně zhruba na podobných hodnotách. V poměru k HDP ale dále klesal až k 28,5 procentu v roce 2019. Za loňský rok má podle posledního odhadu zadlužení vzrůst na více než 2 biliony, tedy bezmála na 37 % HDP. Letošní rok má skončit s dluhem skoro 2,5 bilionu a 42 % HDP. V roce 2023 má zadlužení atakovat hranici tří bilionů korun. V poměru k HDP má jít o téměř 47 %.

Václav MORAVEC, moderátor
A kolik potřebuje Ministerstvo financí na financování státního dluhu?

redaktorka
V roce 2018 si financování státního dluhu vyžádalo náklady ve výši 304 miliard a 400 000 000 Kč. O rok později to bylo bezmála 318 miliard. Za loňský rok mělo podle červnového odhadu ministerstva jít o více než 730 miliard. Pro letošní rok se v nové ministerské strategii počítá s objemem asi 546 miliard. Pro další léta úřad předpokládá pokles nákladů až na 460 miliard v roce 2023.

Václav MORAVEC, moderátor
Bude zapotřebí prodloužit financování státního dluhu, jak o tom byla řeč v první hodině? Připomínám, že našimi hosty zůstávají ministryně financí Alena Schillerová, předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová a ekonomka, členka iniciativy KoroNERV Helena Horská. Ještě jednou, dámy, vítejte ve druhé hodině Otázek. Dobrý den. Začnu u vás, protože jsem vám to, paní předsedkyně, slíbil, to rozvržení na delší dobu splatnosti dluhopisů a financování státního dluhu, je to jeden z kroků, jak tady Helena Horská mluvila?

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
To je samozřejmě obecně platná poučka, protože vy se vždycky, čím kratší máte tu splatnost, tak tím větší máte riziko, že v nějakém tom období prostě se dostanete do finančního stresu. A já jsem tady pečlivě sledovala ta čísla, o kterých se hovořilo, to znamená, že vlastně sice se tady hovořilo o poklesu až na těch 460 miliard v roce 2023, ovšem stále to znamená, pokud dobře počítám, že za ty 3 roky vlastně bude ta hrubá výpůjční potřeba státu činit nějakých bilion a půl, což je, slušně řečeno, v podstatě úroveň státního dluhu naakumulovaného někdy k tomu roku 2019. Tam bylo něco přes 1,6. To znamená, že ta hrubá výpůjční potřeba státu bude skutečné obrovská. A tady samozřejmě je potřeba to táhnout přes ty delší peníze, jenomže ty delší peníze jsou dražší. Čili tady prostě po tomto řízení toho státního dluhu se dostává do určitého dilematu...

Václav MORAVEC, moderátor
Je teď to řízení státního dluhu /nesrozumitelné/?

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Já myslím, že ten státní dluh opravdu Ministerstvo financí řídí nejlépe, jak v současné době lze, ale proto tady já říkám pouze svůj názor. Tady se využilo prostě toho období těch krátkých peněz, ale nemůžeme si myslet, že ty příznivé podmínky na tom finančním trhu budou jednak navždy, že ty úrokové sazby budou pořád takhle nízké, ostatně už trošku rostou a na ty dlouhé pozice, na ty další dluhopisy, které by právě prodlužovaly tu dobu splatnosti celého státního dluhu, který je podle mě, mám pocit, že teď je to těsně pod šesti roky, ta doporučená minimální doba, si myslím, že je přes 6 let, a to jsme moc jakoby nedodržovali ani v té minulosti, ale co bych tady chtěla říct, že ty ratingové agentury se právě dívají už na tyhlety ukazatele té hrubé výpůjční potřeby. A to, že to bude skoro 10 % v roce 2021, 8 % 22 a pořád ještě víc než 7 % v roce 2023, mi přijde hodně vysoké, a proto já se vracím k tomu, co jsem řekla jako tu první větu, že máme 4 roky na to, ten příští ministr financí bude mít ty 4 roky na to, aby ty veřejné finance dal do pořádku. Protože ty finanční trhy toto můžou všechno akceptovat ještě v příštím roce, možná ještě i v tom dalším, možná ještě i v tom roce 2023, ale jakmile budeme nasedat na tu dluhovou brzdu, což bude ten rok 2024, kdy už se k ní začneme opravdu velmi, velmi těsně blížit...

Václav MORAVEC, moderátor
Tak může dojít ke zhoršení ratingu České republiky?

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Prostě ty finanční trhy na to budou reagovat a ten dluh nám zdraží. A ta obsluha nebude 40 miliard a nebude ani 60, ale může být 100. A to už je právě to. Ono se často hovoří o tom, prostě rozvrat a tak dále. Ono je to třeba prostě to pomalé chátrání, že už potom nejsou vlastně ty peníze na investice a na kvalitní veřejné služby a tak dále, a to je přesně to, na co jsem celou dobu upozorňovala, že tenhle trend se musí změnit.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, ano, tady spíš koncepce, pokud budete pokračovat i po říjnových volbách v pozici ministryně financí, tak vy máte materiál na zásadní konsolidaci veřejných financí, po čemž volají odbory, volají po tom ekonomové, Národní rozpočtová rada, Nejvyšší kontrolní úřad? A zatím tady nebyla shoda mezi všemi institucemi, které jasně říkají, že takový materiál vy byste měla předložit. Máte ho?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Tak já se k tomu hned vyjádřím. Já s celou řadou věcí, které tady řekla paní předsedkyně Zamrazilová z Národní rozpočtové rady, souhlasím. Souhlasím s tím, že rozhodně Ministerstvo financí a obsluha státního dluhu je asi na nejvyšší úrovni, jaká kdy byla. Dělá se to velmi smysluplně, my na ty finanční trhy vstupujeme, a ta nabídka nákupu státních dluhopisů je vyšší, než jsme ochotni prodat, my máme dneska splaceny všechny splátky ze starých let v tom roce 2020. Já bych řekla, za velice výborné úroky, tady mám ten známý graf. Skutečně ta míra zadlužení je na konci roku 2020 36,9 % HDP, což je méně, než bylo v tom roce 2012 a 2013, kdy ji přebíral Andrej Babiš na Ministerstvu financí. Vrátím se zpátky, tady ty červené části ukazují, že si dokonce půjčujeme za minusový úrok. Já si myslím, že to funguje velmi dobře, my si půjčujeme velmi levně a děláme to s velkým rozmyslem. Nepůjčovali jsme si nějak do foroty, dělali jsme skutečně to, co jsme potřebovali. Odhadli jsme to skutečně to, co budeme potřebovat, to paní předsedkyně dobře ví. Takže toto si myslím, že se dělá dobře a my naopak ty peníze na obsluze státního dluhu šetříme. Co se týče konsolidační strategie, tak já jsem předložila rozpočtovém výboru někdy na podzim loňského roku strategii, která pracuje se třemi pilíři. Není to samozřejmě konečná verze, já budu v souvislosti s vládním programem nebo s volebním programem pracovat i na dalších strategiích. Ty 3 pilíře, které jsem zatím předložila, spočívají v těchhle bodech. První je ten, že i v těch následujících letech bych ráda udržela, aby nerostly mzdy ve veřejném sektoru, nebo rostly maximálně o inflaci. To znamená, že co tady byl ten velký trend růstu mezd 8, 10 %, a bylo to v pořádku svým způsobem, bylo to v době konjunktury. Tam je přes 60 % vysokoškolsky vzdělaných lidí, musí to prostě nějakým způsobem konkurovat tomu soukromému sektoru.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže první krok bude konsolidace veřejných financí, zmražení či inflační nárůst mezd.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Přesně tak. Další bodem je, aby se v žádném případě nevalorizovaly provozní výdaje. To znamená, každý rok o něco a já vždycky bojuju. Loni to bylo 10 %, letos jsem všem vzala 5 %. Víc to nešlo, já jsem nemohla třeba úplně škrtnout peníze na digitalizaci, když teď byla potřeba udělat celou řadu nových digitálních projektů.

Václav MORAVEC, moderátor
A třetí krok?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
A třetí krok jsou evropské peníze. Na ty se pořád zapomíná. My dostaneme nějakých 962 nebo 972 miliard z Evropy, a to myslím teď víceletý finanční rámec, plus ty jednotlivé fondy.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale to stále nestačí na tu stabilizaci veřejných financí.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Já si myslím, že to je pořád hodně peněz, a pak je ještě poslední věc, na kterou se zapomíná, že pořád na cestě ještě máme 300 miliard. To jsou přesně spočítané peníze, které ještě z Evropy dostaneme na toto programové období.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, ale to není dlouhodobá udržitelnost veřejných financí, ty evropské peníze…

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
A pak je další věc, nezapomínejte, prosím, že celá řada těch daňových opatření je dočasných. To znamená, dočasné jsou odpisy, dočasná je loss carryback, to zpětné uplatnění daňové ztráty. Andrej Babiš se politicky zavázal, že i to snížení daní v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy plánuje na dva roky. To znamená, že se musíme znovu vrátit i k celé otázce daňového mixu jako celku, ale já osobně si myslím...

Václav MORAVEC, moderátor
Takže až budete ministryní financí, tak v roce 2023 od 1. ledna porostou daně.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Ne. To bych takhle nechtěla říct...

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, tak před chvílí jste to řekla.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Chtěla bych říct, že my se musíme o tom bavit v souvislosti s celou reformu zdravotní, s reformou důchodovou. Ta důchodová reforma, tu před sebou jenom tlačíme 30 let, nejenom tato vláda.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, teď vám nerozumím. Před námi, loňský rok byl, je před námi 2021, 2022, horší časy, kdy byste měla konsolidovat veřejné finance, a budete dělat reformu zdravotního systému, reformu penzí...

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Nic jiného nezbyde. Ta příští vláda, tu čeká reforma penzijního systému bezesporu.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale vy jste se k ní zavázali, vy jste neudělali reformu penzijního systému...

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
No, tak jako všechny předchozí vlády.

Václav MORAVEC, moderátor
Tak vy budete dělat v těch nejhorších časech penzijní reformou a budete dělat zdravotní reformu.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Budeme muset, protože tady je určitá otázka stárnutí obyvatelstva. Máme tady také třeba analýzu OECD, která trošku zapadla bohužel, nebo si z ní vybral jenom to, co kdo chtěl. Budeme se muset o tom prostě bavit. Bavit se nejenom, o zvyšování daní jak pořád všichni říkají, ale my musíme se bavit o celém daňovém mixu. My máme velice drahou cenu práce ve srovnání s okolními zeměmi. O tom se budeme muset bavit. Ale jestliže někde jinde teda ubereme, jinde budeme muset přidat.

Václav MORAVEC, moderátor
Chápu správně, že pokud vy byste byla ministryní financí, tak ten rok 2022, když volby budou v říjnu, než se vláda ujme funkce, tak rok 2002 bude reformní, protože vy...

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Nejenom 2022, ale 2023.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Každý rok bude reformní.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Musíme se připravit na komplexní reformu, která se bude týkat daňového mixu, důchodové reformy a zdravotní reformy, to znamená kompletně to všechno řešit jako celek.

Václav MORAVEC, moderátor
Jste si vědomi toho jako vláda Andreje Babiše, že jste promrhali ty nejlepší roky?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Pane redaktore, my jsme v těchto letech naopak zaplatili dluhy po těch bývalých vládách. Kde tady byl obrovský handicap v nedostatku učitelů, nebyla tady žádná reforma. Průměrný plat učitelů byl 24 000, my dneska máme průměrný plat 45 000. Další jsou dálnice, co se investovalo všechno do infrastruktury jenom v loňském roce, to, že jsme dočerpali, viděli jste investice?

Václav MORAVEC, moderátor
Ano, jsou velmi špatné. 2016, 2017, 2018.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Ty jsou právě velmi dobré. 173 miliard...

Václav MORAVEC, moderátor
Bývaly doby, kdy byly veřejné investice 16 % celkových veřejných výdajů, my je teď /nesrozumitelné/ budeme mít 11 % výdajů.

Václav MORAVEC, moderátor
My je tady máme, paní ministryně, jsou to data Ministerstva financí. A podívejte se na krizové roky. 133 miliard, 130 a dostáváme se až v roce 2019.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Já mám svůj krásnej barevnej.

Václav MORAVEC, moderátor
Toto jsou data Ministerstva financí.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Pozor, a z toho v roce 2020 je velká část evropských fondů a v roce 2021 to má být skoro polovina peněz z evropských fondů.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
To je úplně stejné, nebojte se, já vás nepodvedu.

Václav MORAVEC, moderátor
No, to byste podváděla své vlastní úředníky.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
To červené jsou evropské peníze, to modré je státní rozpočet, takže když se podíváte, tak je to absolutně utraceno a fakticky investováno 173 miliard. A vy znáte přece velice dobře teorii, takže víte, jaká je multiplikace, pokud dáte 100 miliard do investic, kolik se vám vrátí do HDP...

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, když odečtete inflaci a podíváte se na to, tak teprve teď se dostáváme v poměru k HDP, když odečtete inflaci, ekonomický růst, tak se dostáváme s investicemi na krizové roky 2009/2010. Znovu se ptám, jestli jste si vědoma toho, že jste promrhali nejlepší ekonomické roky.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Toto je absolutně nejvyšší číslo a ta investiční kapacita, pozor, budu vám teď oponovat, ta má taky nějaký strop, určitou kapacitu.

Václav MORAVEC, moderátor
Kterou také vytváří vláda svými politikami.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Můžu reagovat?

Václav MORAVEC, moderátor
Velmi stručně. Musíme končit.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Čísla, která nám jasně říkají: největší podíl investic v této České republice byly v roce 2003, to znamená předkrizové, 2005, 2006, kdy vláda vydávala 16 % z celkových svých veřejných výdajů na investice. Bylo to 5 -7 % HDP. Vy v roce 2021, tedy v letošním roce, plánujete vydat z veřejných výdajů pouze 11 % na investice a z toho, prosím vás, 45 %, tady chybí ještě jedna tabulka, půjde z cizích kapes, z kapes Evropské unie. Takže ne z národních zdrojů. Takže když se bavíte, že vy investujete, tak ne. Jsou to rozpočty Evropské unie. To bych jenom chtěla dodat.

Václav MORAVEC, moderátor
A těch reforem, myslíte, že je v roce 2022 vhodný čas na tři velké reformy zdravotního systému, sociálního systému a penzí, jak říká paní ministryně?

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Ty hlavně měly být dávno už započaté. My je v šuplíku máme několikrát vymyšlené, neustále se jenom omílá znovu a znovu se jenom aplikují stávající šuplíky, mrkněte na to, máte je v šuplíkách, možná je potřeba zahrabat trochu hlouběji, nicméně my daňovou reformou a daňovou rošádou jsme přišli o stovky miliard každý rok v rozpočtech. A v tomto dělat reformy je velmi a velmi složité. I bez ohledu na to, že Evropská komise nás vyzývá, abychom použili národní rozvojový fond k tomu, abychom právě financovali ty reformy, které my z vlastních národních zdrojů bohužel financovat neumíme, protože jsme si rozprostřeli tu státní kasu a rozkrájeli na jednotlivé porce, které teďka teprve budeme používat. Takhle to je volání po odpovědnosti.

Václav MORAVEC, moderátor
Poslední otázka na vás, paní předsedkyně. Je možné v roce 2022 započít tento balík reforem, který by asi měl být provázaný, to znamená reforma sociálního systému, zdravotního a důchodového, když to vlády neudělaly v lepších časech?

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Já se tady k tomu musím vrátit, k té konsolidační strategii veřejných financí, která byla Poslaneckou sněmovnou zadána tedy Ministerstvu financí, my jsme na ni dlouho opravdu čekali, co tam najdeme, a co se týče čísel, nenašli jsme tam žádná jiná čísla než ta, která jsem tady poctivě použila k tomu, abych jaksi odhadla tu výši těch deficitů, tak, jak jsem říkala na začátku, to znamená návrat k tomu jednoprocentnímu pravidlu v roce 31. Dále náraz na dluhovou brzdou v roce 2025. A pak je tam ještě...

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
To v naší strategii nenajdete, paní předsedkyně.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Ne, tady je to, že se to bude snižovat, ten strukturální deficit, o 0,5 procentního bodu, ale jestliže řeknu a, mohu z toho trojčlenkou dopočítat i b. Takže to je pouze to, co my jsme udělali.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže to není konsolidace.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Ano, samozřejmě. A tady je kouzelná věta. Prosím, jenom přečtu. Konkrétní podoba strategie konsolidace veřejných financí pak bude záviset na mandátu voličů po nových volbách do Poslanecké sněmovny, které se budou konat v příštím roce. Konsolidační strategie strana 9. Takže proto jsem tady také na začátku řekla, že doufám, že všechny politické strany k této oblasti těch veřejných financí přistoupí jako k prioritě, a koneckonců o osudu veřejných financí stejně v konečném důsledku rozhodují voliči. Čili opravdu doufám, že ty politické strany to ve svých programech budou mít dobře zpracováno a voliči si budou moct vybrat, jestli prostě chtějí jít cestou té okamžité komfortnosti a budoucího obrovského dluhu, anebo jestli budou chtít mírnější výdaje teď, ale menší škrty později.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Souhlasím s tím, že je potřeba poctivě říct, co se bude dít po volbách.

Václav MORAVEC, moderátor
No, s tím, že jste teď vlastně potvrdila, že není konsolidační strategie, takže...

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
... na které se pracuje z hlediska těch všech reforem.

Václav MORAVEC, moderátor
No, ale proto se znovu ptám, jestli už neměla být v těch časech dobrých.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
V rizikovém roce asi těžko tohle všechno připravíte. Na výdajové straně jsme to připravili.

Václav MORAVEC, moderátor
Pokud byste to, paní ministryně, připravila v časech, kdy jste se ujímala pozice ministryně financí. Alena Schillerová byla hostem Otázek, dále předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová a ekonomka Helena Horská. Dámy, děkuji vám za tuto zajímavou diskusi a těším se, děkuju.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně fiancí /nestr. za ANO/
Děkuju za pozvání.

Helena HORSKÁ, ekonomka, členka iniciativy KoroNERV-20, bývalá členka Výboru pro rozpočtové prognózy
Děkuju. Krásný den.

Eva ZAMRAZILOVÁ, předsedkyně Národní rozpočtové rady, bývalá členka bankovní rady ČNB
Hezkou neděli.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.