CZ EN

Ministryně financí Alena Schillerová hostem Otázek Václava Moravce

Ministryně financí Alena Schillerová hostem Otázek Václava Moravce
Zdroj: Česká televize / Rubrika: Otázky Václava Moravce / Datum vysílání: 27. června 2021

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, slyšela jste hejtmana Grolicha, jaké programy zítra budou schváleny? A dojde k tomu, o čem on mluvil, to znamená, že počítá s uvolňováním peněz pro kraj na demolice … o jak velkou částku půjde?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak já s panem hejtmanem jsem ve spojení už od páteční noci, kdy jsem přijela do Brna na krizový štáb. Pak jsem samozřejmě byla v regionu, a tak dále, to všechno jsou známé věci, které tady nebudu opakovat. Je to hrozná, příšerná věc, když tam jste, vidíte ty osudy, všechno to, co řekl pan hejtman, my si voláme denně několikrát, řešíme takové věci jako jsou prostě z té kulatiny nařezané latě a podobně. To znamená, už ta práce se vyvíjí a pořád je to potřeba řešit v terénu, tak jak on řekl velmi správně, spolupráce je velmi dobrá s ním. Zítra budeme řešit, především já musím nechat posílit, a to musí schválit vláda, takzvanou položku krizového řízení pro kraje, protože tam je každoročně v rozpočtu 140 000 000 a já jako loni, tak letos jsem to rozdala krajům spravedlivě po 10 milionech na krizové řízení v souvislosti s pandemií, takže tam ta položka je teď prázdná, takže já tam nechám převést položku a radila jsem se s panem hejtmanem, jestli stačí 10 000 000, on mě požádal, já nevím, jestli včera nebo dnes, to je jedno, mě požádal, že by raději chtěl 20 000 000, že mi k tomu pošle nějaké prostě podklady, ale to jedno.

Václav MORAVEC, moderátor
Jihomoravský kraj tedy bude mít posílenou položku na krizové řízení?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
20 milionů. Ano, přesně tak. Samozřejmě to jsou peníze, které on přesně také nedokáže říct, kolik bude potřebovat a nemůže to použít na nic jiného, protože podepisuju já rozpočtová opatření, takže jsme domluvení, požádám o 20 000 000, vláda by to schválila, určitě s tím nebude problém, no a pak budeme schvalovat všechny ty programy, tak jak jsem o nich mluvila. Asi nejdůležitější program, na který všichni čekají a s desítkami občanů jsem tam o tom mluvila, tak je program na rekonstrukci a výstavbu těch domů, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj bude mít speciální program, který se zítra bude schvalovat na vládě. Děláme na něm celý víkend, teď jak tady skončím, tak budeme pokračovat celý víkend vlastně na tom programu, že by dostali ti lidé nenávratnou dotaci až 2 000 000 a k tomu si mohli vzít zvýhodněný úvěr až 3 000 000, to znamená celkem až 5, který bude na jedno procento na 30 let. To znamená, to je ta pomoc, to jsem viděla, že velice vítali. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, vyráží v úterý s mobilním týmem do všech těch vesnic, teď se domluvila se starosty, kde bude prostě působit. Já k tomu teď domlouvám, že by jeli i spolupracovníci z Finanční správy, kteří mají na starosti oceňování, není čas prostě čekat na nějaké znalecké posudky, musí okamžitě online tato pomoc následovat.

Václav MORAVEC, moderátor
Vy počítáte s tím, že bude zapotřebí prodloužit stav nebezpečí, jak o něm mluvil pan hejtman, že těch 30 dnů stačit nebude, že vláda bude souhlasit s prodloužením?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Určitě. Já samozřejmě nemohu mluvit za vládu, vláda je kolektivní orgán, ale znám atmosféru ve vládě, taky jsme teď už v pandemické krizi rok a půl, takže určitě ty důvody, pokud pan hejtman je uvede, a já bezesporu jsem přesvědčena o tom, že ty dny budou zapotřebí prodloužit. Já jsem byla na několika krizových štábech, mluvila s těmi lidmi, tam prostě budou důvody, tam 30 dnů nebude stačit, on to tuším může prodloužit, nevím, jestli může jednou sám nebo se souhlasem vlády, teď si úplně nejsem jistá, podle krizového zákona, ale určitě mu vláda vyhoví, protože tam není pochyb o tom, že těch 30 dnů mu nebude stačit.

Václav MORAVEC, moderátor
A počítáte s tím, že už v pondělí, jak avizoval premiér Andrej Babiš, bude podána žádost do Fondu solidarity Evropské unie, protože hejtman říkal, že celkové přímé škody budou vyšší než 12 miliard a 12 miliard na to území je ta hranice, kdy může Česká republika vůbec žádat o fond.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Hned odpovím, ale ještě dokončím ty programy, to nebyly všechny. Počítáme s dalším programem Ministerstva pro místní rozvoj, který je na obnovu veřejného majetku. Tam je zatím až půl miliardy, ale samozřejmě uvidíme. Nejsme schopni vidět, jaké ty škody budou. Pak počítáme s obnovou silnic a cest, to je společný program Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj, protože jsou tam rozbité silnice a cesty. Počítá se s obnovou kanalizace, vodovodních řadů, to bude proplaceno z programu Ministerstva zemědělství. Počítá se s obnovou pitné vody, to bude placeno z fondu pana ministra Brabce. Pak speciální program, který připravuje teď během víkendu i s námi Ministerstvo průmyslu a obchodu, bude pro podnikatele, kde jim budeme až na 80 % zničeného majetku poskytovat dotaci, to je zase program teda pana ministra Havlíčka, oni se chystají také kolegové do regionu. Pak třeba je velice důležitá ta pomoc, ono to trošku zapadá, já bych to chtěla říct a poděkovat Lesům České republiky za těch 50 kubíků na každého kulatiny. Teď jsme řešili, jak to nařežeme. To je strašně důležité … nebo kdo to nechce, tak dostane 100 000 od Lesů České republiky…

Václav MORAVEC, moderátor
Ona ta pomoc, se k tomu dostaneme, při srovnání s jinými živelnými katastrofami je štědřejší, než byla kupříkladu při povodních a podobně. Ale chtěl jsem.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ale to já nejsem schopna posoudit, u toho jsem nebyla.

Václav MORAVEC, moderátor
Chci se ale zeptat na ten Fond solidarity.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
A už jdu zpátky.

Václav MORAVEC, moderátor
Ano.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ještě, prosím, dovolte mi, abych poděkovala pojišťovnám, aby to nezapadlo, on je zmínil pan hejtman, já jsem už o půl šesté ráno v sobotu mluvila s panem Matouškem z Asociace pojišťoven a velmi děkuji, sluší se to, abych to tady řekla, oni prostě okamžitě sestavili, dali se dohromady, samozřejmě potvrdili ti nejhlavnější hráči na trhu, že na pojistky dopadá tato událost, protože se báli ti lidé, jestli to tornádo, něco tak specifického, aby by to dopadlo. Okamžitě vytvořili mobilní týmy, působí v těch regionech. Oni dokonce budou poskytovat 50 % z té pojistné částky předem, pomáhají, budou s námi spolupracovat, protože to se bude započítávat samozřejmě ta pojistka. Ale chci podotknout, že jsem mluvila s celou řadou lidí a celá řada těch nemovitostí není pojištěna, takže samozřejmě na všechny to dopadat nebude, takže to jsem chtěla jenom poděkovat. Stejně tak České bankovní asociaci chci poděkovat, protože oni poskytnou celou řadu úlev, mluvila jsem s panem Salomonem, vydají prohlášení, už vydaly jednotlivé banky, také patří se říct, že na tom spolupracují, protože to je všechno důležité, ti lidé mají hypotéky, mohli by spadnout do sankcí. Mohlo by to pojistné plnění jít na ty hypotéky, které nebudou hrazeny, takže oni odpustí sankce, prodlouží, prostě přistoupí k tomu, také to je velice důležité. A teď tomu Fondu solidarity.

Václav MORAVEC, moderátor
Ano z Evropské unie. Jestli už v pondělí budete podávat.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já to nepředpokládám.

Václav MORAVEC, moderátor
On to zmiňoval Andrej Babiš, tak se ptám, kdy je pravděpodobné…

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Pan premiér to určitě myslel dobře, protože i jemu jde o to samozřejmě, abychom o to požádali, abychom získali ty peníze do regionu, ale nepředpokládám, že bychom to mohli zvládnout. Tam je na to 12 týdnů od vzniku té události. To znamená, čas tam určitý je, ale hlavně, my jsme závislí, Evropská unie má k tomu, já mám vlastní zkušenosti, my jsme loni žádali v souvislosti s pandemií, jsme žádali o určitou částku, něco jsme dostali, nebylo to mnoho, ale bylo to tím, že jednotlivé členské státy byly kráceny z nedostatku peněz. Teď jsme jediní, takže si myslím, že by to mohlo být úspěšné. Skutečně, jak jste správně řekl v tom úvodu, tam to musí splňovat 1,5 procenta HDP toho regionu, což je zhruba těch 11,6 miliardy, pan hejtman připouští, že by ze všech škod, jak na veřejném, tak na soukromém majetku, tak se to počítá. On připouští, že bychom se na to mohli dostat, ale my to nebudeme schopni v pondělí mít, respektive nebudou schopni, tam je speciální tabulka, tam k tomu nemusí být znalecké posudky, ale musí to být nějaký odhad, který musí mít nějakou relevanci. To nepředpokládám, že budou schopni.

Václav MORAVEC, moderátor
Kdy tedy myslíte, že budete schopni rozhodovat na vládě, že o to Česká republika požádá?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já osobně. Navíc, my tam započteme všechny náklady, které mají Hasičský záchranný sbor, ty složky IZS a tak dále, to všechno tam lze započíst, jak jsem hovořila s experty Ministerstva financí, to zpracovává primárně Ministerstvo financí. A já počítám, oni to odhadují, samozřejmě záleží na rychlosti toho, jak budou schopni, ale oni nemůžou teď říct, když oni řeší spoustu jiných věcí, tak je tlačit, ať počítají škody, notabene, když ty škody se mění ve dnech a v hodinách.

Václav MORAVEC, moderátor
Ptám se proto, že premiér mluvil o tom, že v pondělí vláda požádá … nevymysleli si to novináři či pan hejtman.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Jasně, ano. Myslel to určitě dobře pan premiér, to nebudu já v tuto chvíli kritizovat, ale je to odvislé od spolupráce celé řady orgánů, které teď mají jiné starosti. Takže já to tipuju tak na 4 týdny, máme na to 12 týdnů, máme nárok zhruba na 2,5 procenta z těch škod, ale samozřejmě jde to jenom na veřejný majetek, jak samozřejmě řekl i pan hejtman.

Václav MORAVEC, moderátor
My se k rozpočtu jako takovému a k tomu strukturálním deficitu dostaneme. Paní ministryně, budou ty věci už systémové, po této vládě tedy a jak říkal pan europoslanec Niedermayer, dostanou ti, kteří mají domy pojištěné stejnou částku nebo stejnou pomoc jako ti, co nebyli odpovědní a domy pojištěné nemají?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak nejdřív, jestli, když už jsme u toho děkování, tak především ještě doplním to, poděkujme taky těm lidem, protože ti lidé prodělali neuvěřitelné tragédie, někteří přišli o své blízké nebo je mají zraněné. Přišli o majetek, vyslechla jsem desítky osudů, kdy přišla paní o majetek, o práci, protože jí tam spadla školka, naštěstí v ní nebyly děti, kde ona učila, a tak dále, takže poděkujme jim, protože oni přes tu tragédii prostě tam jsou a odklízejí a možná je to i nějaká forma terapie, prostě mají můj obrovský respekt. Teď k tomu, co bylo řečeno, určitě ty programy systémové jsou, třeba u toho veřejného majetku už existují, pouze podle potřeby je budeme posilovat. Co se týče toho programu, tak tam vychází paní ministryně Dostálová také z existujících programů na podporu bydlení, které modifikujeme, takže my to nestavíme na zelené louce. Není to na stránkách ještě, protože samozřejmě pořád na tom pracujeme, co se týče těch programů. Svodná informace, zatím jsme to řešili přes Twitter, protože já z toho terénu jsem nic jiného než tweety nebyla schopna prostě koordinovat, ale dáme to samozřejmě všechno na stránky, uděláme ucelenou informaci, tak jako vždycky. Jenom, prosím, berte to tak, že teď přednostně se věnuje přípravě těch programů než teda té informaci, to jen na vysvětlenou, proč to tak zatím není a máte pravdu. Poměr – já jsem chtěla ten úvěr bezúročný, bohužel to nejde kvůli předpisům Evropské unie, to byla první věc, takže jsme tam museli dát aspoň minimální úrok 1 %, budeme to debatovat, samozřejmě musíme vyjít také z nějaké reality, aby se dostalo na všechny lidi. To znamená, že toto bude všechno ještě předmětem diskuze, tak jsme domluveni. Podpora malých, středních firem, samozřejmě, to je ten program pana ministra Havlíčka, zatím se domlouváme na nějakém rozmezí, on tam chce až 80 % vlastně těch nákladů, které byly, nebo těch škod, které byly způsobeny, tak chce jim sanovat, teď ten program také řešíme. Já a mí kolegové máme první návrh v mailu, tak se na něho díváme. Na to určitě pamatujeme. Vy jste zmínil naftové doly, my jsme se tam byli podívat, to je také katastrofa, myslím, že je to v té Moravské…

Josef STŘEDULA, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů
V Lužicích. V Lužicích.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
V Lužicích to bylo, správně v Lužicích, tam je to hrozné, přesto teda pan majitel ještě posílá do regionu 150 000 000, jak nás informoval, my jsme s ním telefonovali s panem premiérem.

Václav MORAVEC, moderátor
A teď přístup a rovnost u té zodpovědnosti, to nač narážel pan europoslanec, jestli ti, kteří měli dům pojištěný, tak budou mít stejnou podporu jako ti, kteří pojištění neměli.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak. Promluvil pan europoslanec, který je skutečně, nechci a nechtěla jsem útočit, ale musím se ozvat, tak samozřejmě, jsme po té těžké krizi a on řeší strukturální deficit. Řekneme si to, jak u toho budeme a srovnáme si, jak pomáhali vaši představitelé v té krizi poslední, ale teď to nechme být, já nechci prostě skutečně, já jsem tak zraněná tou situací, že prostě nechci v téhle chvíli při této diskuzi útočit. My nebudeme nikoho trestat, nebudeme. Prostě tam skutečně vyjdeme z těch faktů, které jsou. Je tam celá řada, je tam paní 85 roků, vedla mě tam a ukazovala mi, jak má tady urnu v místnosti, kdy nestihla pohřbít syna, který před několika dny zemřel. Její syn prostě pětašedesátiletý, jí je 85, nemá dům pojištěný, chtěla si ho pojistit, nestihla to. Prostě ještě to chtěla, neudělala to. Tak máme ji nějak potrestat nebo to snad ne, prostě nebudeme nikoho trestat.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně. Promiňte, já rozumím těm příběhům.

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale jako odpovědně jednající lidé, vy chcete tím poslat vzkaz, že ti, kteří nebudou se nechávat pojistit, nebudou mít pojištěné své nemovitosti, protože k tomu budou mít různé důvody, protože pojištění je vysoké a podobně, takže jim všechny další budoucí vlády budou kompenzovat úplně stejnými částkami jako lidem, kteří mají domy pojištěny, chápu to správně?

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Teď to kompenzovat budeme. Budeme to kompenzovat.

Václav MORAVEC, moderátor
Budou mít všichni…

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Pojistka se bude muset nějakým způsobem odečíst, budeme to kompenzovat.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže ti, co jsou pojištěni, tak se jim od toho dokonce ještě pojistka odpočítá, to znamená, že tím, že oni v uplynulých letech dávali peníze na pojistku, tak budou postiženi, na rozdíl od těch…

Alena SCHILLEROVÁ, vicepremiérka, ministryně financí /nestr. za ANO/
Protože nemůžete kompenzovat 2×, musí, když má část pojistného plnění, tak nemůžete kompenzovat 2×, a že se to bude muset prostě nějakým způsobem zohlednit, teď ty detaily řešíme, ale nebudeme trestat ty lidi. To jsou většinou staří lidé, ti mladí, kteří mají domy na hypotéky, což jsou většina těch novějších domů, tak samozřejmě mají povinně pojištěny, protože to hypoteční banky požadují, ale celá řada těch starých občanů prostě, kteří dneska už si ani nevydělají na nový dům, to jsou lidi opravdu ani ne důchodového věku, ale už prostě, já nevím, přestárlí, nebo nechci se jich dotknout, to znamená, že skutečně my tu pomoc tam budeme muset poskytnout. Já nejsem připravena je za to nějak trestat, v tuto chvíli ne.

Václav MORAVEC, moderátor
Paní ministryně, budete ještě upravovat ty základní parametry rozpočtu, když jste slyšela v pondělí na tripartitě výhrady?

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak můžu zareagovat, že jo, kompletně?

Václav MORAVEC, moderátor
Ano, nejdříve na tu moji otázku, jestli budete opravovat parametry.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Odpovím, parametry, schodek je nepřekročitelný. 390 miliard je pro mě nepřekročitelná částka. Bude nová makroekonomická predikce Ministerstva financí. V červenci. Já doufám, to je na expertech a posuzuje to nezávislý Výbor pro rozpočtové prognózy, že by ta příjmová strana mohla být o něco lepší, ale nebudou to žádné desítky miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
Takže schodek může být ještě nižší než 390?

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
To nepředpokládám vzhledem k tomu, co mě čeká, protože celou řadu změn mně připravila Poslanecká sněmovna. Včetně opozičních poslanců. Třeba sociální zákony, my jsme tam poslali koaličně dohodnuté přídavky na děti asi za 3,5 miliardy, je z toho 8,4 miliardy. A tak dále. Zvážili jsme navýšení pojištěnce, což je v pořádku, myslím si, že se tady všichni shodneme, že zdravotnictví je hlavní priorita, takže já jsem řekla, že pokud na to nebudou stačit příjmy, bude to na úkor prostě škrtů na výdajové straně. Ale schodek je nepřekročitelný. Teď už mohu reagovat?

Václav MORAVEC, moderátor
To, co říkal Luděk Niedermayer, že lehce rozdáváte?

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Mohu? Tak děkuju moc. Tak já jenom trošku z té historie. Když těsně před pandemií, tak jsme měli podíl výdajů asi 28, možná nějaké drobné, procent HDP, myslím míru zadlužení, já jsem snižovala plánovaný schodek, dokonce jsem ho snížila v roce 18, 19, myslím, že 19, z 50 miliard na 40 miliard státního rozpočtu, což bylo asi 0,6 % HDP v té době, to znamená, že jsme dělali všechno pro to, ve výsledku aby to končilo mírně přebytkově, nebo byly rozpočty – teď myslím plán, pak je výsledek – vyrovnané. Takže to znamená, že jsme se snažili a ten polštář jsme si vytvořili. Jsem ráda, že se shodneme u tohoto stolu, že potřebujeme deficitní hospodaření. Na tom se shodneme. To znamená, asi těžko sestavím rozpočet, který by byl vyrovnaný, ani v loňském roce. Na tom se shodneme. Bavíme se pouze o té velikosti toho deficitu. Tak jsem ráda, že aspoň jeden krok máme shodu.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
A jak bude dosažen ten deficit?

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Jde o výši toho deficitu. A teď je to samozřejmě o nějaké filozofii. My jsme se dostali do nejkrizovějšího roku, ani ta krize v roce 8, 9 nebyla tak zlá. Já ji mám dost nastudovanou. Já jsem si vytáhla věci z archivu. Čili je to opravdu nejničivější krize, celosvětová, zdravotní, přišla ze dne na den, tady byla naposled v třicátých letech minulého století. A my jsme se rozhodli masivně investovat do ekonomiky. A takové ty spory o to, jestli toto ještě je covidový náklad, nebo není covidový náklad, platby za státního pojištěnce nikdy historicky, a vy mi to potvrdíte, nebyly tak navýšeny jako za této vlády. Souvisí s covidem, nebo to nesouvisí s covidem?

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Třeba zrušení daně z nemovitosti moc covidově nezní.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Teď budu mluvit já. Můžu vám tady ukázat krásnou mapku, kolik to snížilo a jaký to mělo dopad, to snížení, na ty náklady, které jsou spojené s nemovitostmi. Určitě to pomoc byla. Nesouvisí to přímo s covidem, ale chtěli jsme pomoci lidem. Mladým rodinám, někdy i důchodcům. Já vám dám přečíst ty dopisy. Ale teď mě tedy nechte domluvit. A my jsme chtěli masivně investovat do ekonomiky, to znamená, když vezmu jeden ten výdaj za druhým, je to k jedenatřicátému květnu, 466 miliard od začátku pandemie, všechny ty výdaje, každý měsíc prvního s pokladním plněním to dávám na stránky a na svoje sociální sítě, aby to všichni viděli. Dáváme tam přímé výdaje, dáváme tam daňové úlevy, dáváme tam státem zaručené úvěry, nemáme se za co stydět. A na úkor toho je to deficitní hospodaření. To je výdajová strana. A to, že nám vzrostla nemocenská, že nám vzrostly sociální dávky, tak já jsem dokonce přestala v tom covidovém roce vyzývat svou vládní kolegyni, ministryni Maláčovou, aby prováděla revizi, protože jsem viděla, že budu muset naopak posilovat tyto položky. To všechno souviselo s covidem. Ti lidé byli víc nemocní, měli větší problémy, čili to všechno prostě přinesla ta výdajová strana. Teď vyčítáte příjmovou stranu. Od vás zrovna mě to mrzí, že vám vadí historické snížení daně zaměstnancům, ale dobře, nebudu...

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Ti totiž zaplatí ještě násobkem toho, co by normálně měli.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nechtě mě, prosím, domluvit. Samozřejmě musely se tam dělat ještě určité ústupky politické reprezentaci, abychom to prosadili, takže teď jsou tam ještě slevy na poplatníka v letošním roce, v příštím roce, což je také pomoc všem, nejen zaměstnancům, ale vlastně i OSVČ, ale kdy jindy než teď? Pravidelně mě kritizujete, že máme jednu – jedno teď kdo, neříkám, že vy dva – že máme jednu z nejdražších cen práce. Je to pravda. Jsou to největší vstupní náklady podnikatelů, které mají vlastně se svými výdaji. Tady jsme provedli toto snížení, navíc v roce...

Václav MORAVEC, moderátor
Počkejte, paní ministryně, já se omlouvám, nechci vám do toho skákat, ale jestli je možné být stručnější. Ať reagujeme na ty jednotlivé body. Ale vy jste nesnížili výrazně cenu práce, protože jste snížili daň z příjmů fyzických osob. Nikoliv tedy vedlejší náklady práce. To jste nesnížili.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ano, ale tím pádem jsme pomohli i zaměstnavatelům, kteří nemuseli navyšovat mzdy.

Václav MORAVEC, moderátor
To je to, co kritizují odbory, že jste nechali přidání lidem na změnách daní, a právě to se týká rozpočtu. Sekery v rozpočtu.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Dobře, ale pomohli jsme těm zaměstnancům, všem zaměstnancům, nejen ve veřejném sektoru, ale i v soukromém sektoru a celá řada podnikatelů mi to potvrdila. Já žiji v normálním světě, bavím se s nimi, nemuseli jsme navyšovat. Zůstalo jim 7 % z čistého. Ty peníze se ekonomice vrátí. A ještě jednu věc, co mi tady vyčítáte. Ty důchody nad valorizaci, to bych tady ani snad nechtěla rozebírat, to by bylo velké téma, tam se nikdy neshodneme, protože pro nás tato nejzranitelnější skupina je prostě prioritou, já si myslím, tato vláda to dokazovala, takže já se tady nebudu hrdlit o ty 3 stovky, které jsme se nakonec koaličně dohodli, že navýšíme nad valorizaci, ale ještě jednu věc. Velice celý rok jsem loni slýchávala, dovolím si to tady říct a budu velmi stručná, že Německo bude už mít za 2 roky a tak dále vyrovnané rozpočty, a vyčítali mi to. Já jsem pídila se přes stálé zastoupení, jak toho dosáhnou. Samozřejmě i oni, uváděla paní kancléřka, já to velice sleduji, že to budou teprve diskutovat. Včera, nebo v sobotu, já už nevím, byl velký na ČT24, jel dole, jak říká pan premiér vždycky, pásek, tak tam jel dole, že deficit bude téměř 100 miliard euro. No, protože samozřejmě můj kolega, ministr Olaf Scholz to vysvětloval velice správně. Musíme prostě i v tomto postcovidovém roce a i v dalších letech budeme prostě hospodařit deficitně, pomáhat ekonomice. Umíte si představit, že by Němci k tomu nepřistoupili jak my? Že by nenalili ty miliardy do rozpočtu, když jsou naše ekonomiky takto svázané? Já si to teda neumím představit. A ještě k plánu konsolidace, jestli dostanu prostor, bych se ráda vyjádřila.

Václav MORAVEC, moderátor
Dostanete, Luděk Niedermayer chtěl reagovat.

Luděk NIEDERMAYER, poslanec EP, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
Já jenom dvě technický poznámky, paní ministryně, buďto jste mě neposlouchala, anebo záměrně mluvíte o něčem úplně jiném, než o čem jsem mluvil já. Já vůbec nemluvím o tom, že deficity v loňském roce a v letošním roce byly neadekvátní. Protože si myslím, že ta velmi razantní reakce státu ve vztahu k pandemii byla zcela odůvodněná. Já mluvím o schodcích v roce 24, 25 podle výhledu Ministerstva financí. Přece schodek v roce 24 a 25 nesouvisí s pandemií. A druhou poznámku, já jsem tady jasně řekl, že je plnou pravomocí vlády zvyšovat důchody. A je to úplně v pořádku, pokud řekne, jak budou tyto důchody financované. Nezlobte se na mě, vy je financujete výhradně deficitem. Když se podívám na stránky Ministerstva financí, tak mi říkají, že díky tomu, jak byl nastavený ten valorizační vzorec, se podařilo z deficitu někdy kolem roku 2015 kolem 50 miliard dostat ten systém lokálně do přebytku, protože tehdy nám rostly mzdy a vzrostla nám zaměstnanost, vám se podařilo z toho přebytku to vlastně během dvou let otočit opět do deficitu vyššího než 40 miliard, který dál prodloužíte. Čili řekněte mi jenom, z čeho to chcete platit. A jinak to je v pořádku. Je v pořádku snížit daně. Pokud řeknete, kde ty peníze nahradit. Nemám žádný problém se snižováním důchodů, když řeknete, jak budou ty důchody placeny. A prosím vás, řekněte mi, jak se díváte na ten schodek v tom roce 2024, 2025.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Mohu? Toto souvisí s takzvaným plánem konsolidace, my jsme to naznačili v konvergenčním programu, který odešel do Evropské komise, nevím, jestli jste ho viděl, nebo neviděl, to nevadí, tam jsou 2 scénáře. Jednak je tam scénář autonomní, jak se budou vyvíjet naše veřejné finance, pokud se nestane vůbec nic. Podle nějaké predikce Ministerstva financí. Tam bychom narazili v roce 2024 na tu značku zpomal, to znamená, bylo by to na deficitu 54,6 % HDP, což znamená těsně před 55 procenty, což je značka zpomal, ale my jsme tam dali alternativní scénář, je to v konvergenčním programu, že chceme kombinací na příjmové straně i na výdajové straně, tam jsou naznačené ty varianty, že chceme dosáhnout toho deficitu 52,6 %. To znamená nižšího. Ale mezi náma je zásadní rozdíl. Já studuju volební programy obou koalic. A zásadní filozofický rozdíl je ten, uvědomme si, že dneska na rok 21 máme plán 500 miliard. Na rok 22 máme plán 390 miliard. To je o 110 miliard méně. Začínáme od příštího roku plán konsolidace zhruba o 0,5 % strukturálního deficitu, nominálně je to nějakých 40, 44 miliard, a přesto to bude bolet. Kombinace na výdajové i na příjmové straně. Bude to bolet. Když se dívám na třeba koalici Spolu, když tady sedíte vy, tak koalice Spolu počítá se snižováním nebo zhruba tak, jak jsem to studovala, ono se to dost těžko prostě dává dohromady, ale oni tak, jak chtějí dosáhnout v roce 25 strukturálního deficitu, já to řeknu nominálně, tak by chtěli škrtat 91 miliard ročně, a přitom dělají díru na příjmové straně 30-70, vemu 50, takže 140 miliard ročně. Takto nejenže platy neudržíme ve veřejném sektoru, pane předsedo. To půjdou o 15, 20 % dolů.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
To je důsledek toho špatného rozhodnutí o zrušení superhrubé mzdy. Těm hasičům, co jste jim děkovala, tak nedáte ani korunu. To je realita.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nechte mě domluvit, to je nereálný plán. My počítáme s pozvolnou konsolidací, aby se nezopakovalo to, co se stalo v těch letech 8, 9. Prostě tady nemůžeme rok, 2 roky po, ani to Německo to nebude dělat. Nemůžeme začít, musí ta konsolidace být pozvolná. To znamená, to se od sebe liší naše přístupy. My nemůžeme brutálně škrtat. Vemte si, že v tomto rozpočtu, který plánujeme na rok 2022, je 189 miliard investice. Naprosto rekordní investice, které jsou jasně dané, nejsou na papíře. Takže to jsou všechno důležité kroky, které musíme zabezpečit. Takže na tomhle my se nemůžeme shodnout nikdy, pane europoslanče.
Co se týče tempa růstu HDP podle České národní banky … Česká národní banka naopak je jediná, která řekla, myslím, že 1,2. My jsme měli 3,1 a jinak všichni byli nad to, dokonce i pan europoslanec tady čte prostě vyšší čísla. Takže oni mají nějakou metodiku, nebudu ji kritizovat, já to nesdílím tenhle názor, uvidíme v červenci. A navíc nám to posoudil nezávislý Výbor pro rozpočtové prognózy. Řekl realistická. Realistický odhad.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Já jsem četl zprávu z minulého týdne a ta zní velmi dramaticky.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
To zas mluvíte o něčem jiném.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Ale souvisí to s naší diskuzí. Ti hovoří o velkém problému.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nechtě mě domluvit, pane předsedo, já mlčím jako pěna, když mluvíte vy. To jsou 2 různé věci. To byla Národní rozpočtová rada, ta mluvila o výhledu, o své pravidelné zprávě výhledu vývoje veřejných financí. Takže na tomhle my se neshodneme, já prostě zastávám názor, že to byl správný krok, snížení daní zaměstnanců, my bychom to stejně udělali, měli jsme to ve volebním programu, měli jsme tam 19 %, zvedli bychom daň OSVČ, prostě nebylo to v tom nejkrizovějším roce možné udělat jinak a já si myslím, že historie to jednou prostě ocení. Museli jsme tam přidat tu slevu, to už nebyl náš návrh, to byl jakýsi kompromis s opozicí, ta se projeví i v roce 22, ale já v tuto chvíli mám jiný plán. Já říkám pojďme cestou těch výjimek. Proč se tomu pořád všichni brání?

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Objemově je to 12 miliard, ne stovky.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nechtě mě, prosím, domluvit. Já jsem výjimky prosadila za 3,5 roku za 12,4 miliardy, bojovala jsem o ně prostě jako lvice, byl to vždycky nelítostný boj, možná si to i pamatujete, nechme to teď být. Tady mají vylobbované různé skupiny prostě určité výjimky a nejsme schopni se domluvit. A vadí nám, že jsme tady pomohli snížit lidem daně.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Ale to jsou jednotky miliard, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nejsou. To jsou desítky miliard, kdybychom měli odvahu se do toho opřít.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Vy potřebujete stovky.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Nechte mě domluvit. Co se týče inflace, tak je potřeba se podívat na strukturu té inflace. My, když se podívám, Ministerstvo financí dělá inflaci, dělá rozbor, to tady nebudu číst, ale my děláme pravidelně vždycky do makroekonomické predikce po měsících. Takže zatím se po měsících shodujeme s tím, jak ta inflace je uváděna Českým statistickým úřadem. My jsme tipli průměr, nebo ne tipli, to je predikce, my jsme uvedli v naší predikci, že inflace průměrná bude kolem 2,5 procenta, možná bude o něco vyšší, ale je potřeba se podívat na strukturu. Čím je to způsobeno. Ono se to projevilo hodně v růstu ropy, protože nám vlastně zdražila nafta, zvedly se nám alkoholické nápoje, tabák, ale to je očekávaný jev, protože jsme zvedali a zvedáme opakovaně za sebou spotřební daň, teď nám velice vzrostla cena, jak mi říkali kolegové experti z Ministerstva financí, různých těch kontejnerů, ve kterých se přiváží zboží.

Václav MORAVEC, moderátor
Ale také cena surovin, paní ministryně, ty vnější faktory, když se podíváte na inflaci v Číně, kolem 12 % meziročně, inflace ve Spojených státech...

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Jsme po krizi. Strašně se nám zvedl tlak prostě na firmy, začalo se víc, třeba ty stavební materiály, začalo se víc stavět a tyto věci se projevují. A ještě jednu věc, vy pořád mluvíte, že krizový rok, to jsem ještě chtěla říct a zapomněla jsem, že krizový rok byl 2020, se zaklínáte, ale my celou polovinu roku 21, téměř celou, kompenzujeme. Pořád. To znamená, nebavme se jenom o roce 2020.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Ale nikdo nemá problém s kompenzacema.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Celý rok 2021 prostě byl Antivirus, kompenzační bonus, dotační programy, všechno až do konce května. Dokonce nám dojíždí ještě Antivirus, sice už jenom v nějaké minimalizované formě, do konce června. Ale nebavme se, že rok 21 je v pohodě. Jdeme ze sklepa. I když by byla predikce 3,1, možná bude o něco lepší, to už je jedno, jestli o pár desetinek, to nebude o moc, 3,1, my počítáme na rok 22 3,7, ale uvědomme si, a to vy přece dobře víte oba dva, že jdeme ze sklepa.

Josef STŘEDULA, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů
Ale sekera se zasekla v roce 20 těma daňovýma změnama.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Kdyby bylo v konjunktuře 3,1 nebo 3,7, no, tak prostě to jsme někde jinde. Ale my jdeme ze sklepa, bylo -5,6. A notabene, my jsme to předpověděli, Ministerstvo financí, už v dubnu roku 2020, že bude -5,6.

Luděk NIEDERMAYER, poslanec EP, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
Paní ministryně, já bych vůbec nezpochybňoval, že máte kvalitní analytiky na Ministerstvu financí, stejně tak jako ČNB má opravdu velmi kvalitní analytiky, ale jenom bych chtěl zmínit, že opravdu s tou inflací bych vlastně s váma částečně souhlasil. Teďka jsme v takové nestandardní situaci, ale co je hodně nepříjemné je, že nám rostou velmi úroky. Vzpomínáte si, my jsme si nedávno o tom psali, Česká republika má, tuším, nyní třetí nebo maximálně čtvrtý nejvyšší úrok v rámci Evropské unie na 10 let, což tedy bude znamenat také vyšší zatížení státního rozpočtu, které mám pocit, v té predikci úplně nereflektujete, ale hlavně to znamená komplikovanější oživení, protože to znamená, že naši podnikatelé budou platit vyšší úroky za úvěry, které budou potřebovat na podporu toho restartu ekonomiky. A druhou poznámku bych chtěl říct, mě opravdu ta diskuze o výjimkách jako fascinuje. Jakože výjimkami vyřešíme problém v řádu stovek miliard korun, protože vy snad přece jasně víte, že ty největší takzvané výjimky jsou úplně základní stavební kameny našeho daňového systému. Je to zvýhodnění poplatníka, které vytváří progresi daně z příjmu. Je to podpora rodin, pak jsou tam takové strašně důležité věci jako podpora třeba zaměstnávání lidí, kteří jsou znevýhodněni na pracovním trhu. Další série výjimek je snížená sazba daně z přidané hodnoty, kde vy jste tedy rozhojnili tady tento systém. Čili ano, jsou tam výjimky za jednotky miliard, možná se z toho dá postavit nějaká nízká desítka typu osvobození hazardu a tak dále, ale ty ostatní věci, to jsou věci, které bolí stejně tak jako změny daní. Čili nedělejme si iluze, jak tvrdí pan prezident, že prostě tady vymažeme nějaké výjimky a něco vyřešíme. Myslím si, že vy jste první, která bude upozorňovat na to, že například zrušit slevu na poplatníka nebo daňovou podporu rodin s dětmi, že je to nepřijatelné a já s tím úplně souhlasím, čili opravdu ty významné výjimky, které vytvářejí ten rámec, ten rozsah v řádu stovek miliard, jsou ty, které jsou prostě důležité, velmi důležité.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Tak, jaké daně byste tedy zvýšila?

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Tak ještě k té dluhové službě musím reagovat. Desetiletý státní dluhopis skutečně vzrostl, to je pravda. Jinak my nejčastěji prodáváme šestileté. Tam je úrok za první čtvrtletí 1,14 %. Nemůžeme se srovnávat, a vy to taky dobře víte, nemůžeme se srovnávat s Evropskou unií, kde prostě máme Evropskou centrální banku.

Luděk NIEDERMAYER, poslanec EP, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
My jsme členy Evropské unie.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
No s eurozónou, omlouvám se, s eurozónou. Přeřekla jsem se. Děkuju za upozornění, s eurozónou, kde operuje Evropská centrální banka. Je tam nulový úrok. Oni tam vstupují na ten druhotný finanční trh. To vy všechno dobře víte. To je nesrovnatelné, ale my tam nechceme. Tam chce koalice PirSTANu, která už to má ve svém plánu a tak dále. Na to jsem také upozornila. To teď nechte být. Vy tady za ně nemluvíte. Takže ten, to 0,25 %, které teď zvýšila, vlastně 0,25 úroky, Česká národní banka, to si myslím, že nějaký zásadní vliv mít nebude. Nicméně já už jsem se vyjádřila i veřejně, že bych varovala před nějakým dalším razantním navyšováním od České národní banky, protože začneme s konsolidací, tak ať se nedostaneme...

Václav MORAVEC, moderátor ČT
K tomu ale dojde na podzim paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Říkám razantním. Říkám razantním, protože, a to je poprvé, co tady vyslovují nějakou mírnou kritiku, ani to není možná kritika, je to jenom nějaké stanovisko vůči České národní bance za celé své funkční období…

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Takže vás překvapilo teď to dřívější zvýšení úrokové sazby?

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ne, oni už to signalizovaly, ne, ne, ne. Oni už to signalizovali a ono se nám to už projevilo i v těch úrocích, takže tam teď nějaký zásadní dopad nebude z tohoto pohledu. Tak a co se týče těch výjimek. Ano máte pravdu, že bych určitě nepodporovala tyto sociálního charakteru. To jsem i řekla opakovaně, jako jsou třeba slevy na děti a další tyto slevy. Nemusely tak razantně růst, tak jak rostly teď v tom letošním roce o 3 000, a dalším roce zase o 3 000. Byl to kompromis, který jsme museli udělat s opozicí, abychom prosadili snížení daní zaměstnanců na 15 %, ale tam je jich celá řada dalších. Já jsem nebyla schopna prosadit vůbec nic. O všechno byl boj. Dám vám příklad, rušili jsme daň z nabytí nemovitosti, říkala jsem, proč máme odčitatelné položky na úroky z úvěru, když máme takovouto velkou úlevu. Hazard jste zmínil. Ano, hazard, neskutečný. Máme osvobození z hazardu. Proč?!

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Promiňte, stručná otázka a poprosím o stručnou odpověď. Kolik by vaše výjimky, které byste chtěla zrušit, tedy přinesly do státního rozpočtu, přesná částka.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Já si troufnu, já si trochu, to Vám neřeknu úplně přesně, protože nevím, co se mi...

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Ne, řádově, když oba hosté se shodli na maximálně 10 miliardách.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ne, já si troufnu říct, že by to bylo několik desítek miliard. Neřeknu vám přesně kolik, ale bylo by to v kombinaci ze spotřební daní, kde budu pořád já doporučovat, aby rostly spotřební daně z alkoholu postupně, aby byla nějaká trajektorie a já o tom s nimi jednám s těmi tabákovými firmami. Oni jsou s tím srozuměni. Myslím si, že by měla do budoucna růst i z tabáku. Budeme se bavit o digitálním zdanění, protože já jsem hodně upírala svoje zraky ke globálnímu zdanění.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Což je 7 % digitální, 7 miliard, pardon, 7 miliard na digitální daně.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
No, ono je to méně, pokud to bude naše digitální daň, ale uvidíme, jak to dopadne evropské úrovni. A nezapomínejme na obrovský balík evropských peněz.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Ještě poslední otázka, která se týká možných trafik. V pondělí se uskuteční valná hromada energetické společnosti ČEZ, kam podle Seznam Zprávy má zamířit do dozorčí rady Dan Ťok. Ministerstvo financí je gesčním ministerstvem jako vlastníka státních akcií ČEZu. A vy počítáte s tím, že váš bývalý kolega ve vládě Dan Ťok usedne do dozorčí rady ČEZu?

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ne, ne, nepočítám s tím. Víte, my vždycky máme připraveno, protože musí ti lidé procházet takzvaným nominačním výborem, který je při Úřadu vlády, tak máme vždycky připraveny prostě lidi v záloze, odborníky. Tady já bych to neviděla, že je to můj bývalý vládní kolega, ale především je to expert i z oblasti energetiky. On strávil asi 10 let v energetické oblasti.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Ale vy nepočítáte s jeho dosazením do dozorčí rady.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ale pokyn k hlasování dávám já a já ten pokyn nedám, takže nepočítá s tím.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Nepočítáte s tím, že by Dan Ťok...

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ne, prostě je to tak, abychom měli experty k dispozici, kteří projdou výborem a prostě měli je připraveny, kdyby se cokoliv stalo.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Omlouvám se, že jsme neměli víc času na ekonomická témata, ale pokud si najdete čas v srpnu, kdy budeme o rozpočtu diskutovat v této sestavě, tak vás rád uvidím, protože, je logické…

Luděk NIEDERMAYER, poslanec EP, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
Děkujeme za pozvání.

Josef STŘEDULA, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů
Bude mi potěšením.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Ráda.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
… je logické, že situace na Břeclavsku a Hodonínsku změnila i dramaturgii otázek.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
Jasně, samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor ČT
Děkuji Aleně Schillerové, Josefu Středulovi a europoslanci a bývalému viceguvernérovi centrální banky Luďku Niedermayerovi.

Alena SCHILLEROVÁ, místopředsedkyně vlády, ministryně financí /nestr. za ANO/
V takové příjemné společnosti moc ráda. Děkuji za pozvání.

Josef STŘEDULA, předseda, Českomoravská konfederace odborových svazů
Děkuji.

Luděk NIEDERMAYER, poslanec EP, bývalý viceguvernér ČNB /TOP 09/
Děkuji.

 

Celý pořad si můžete pustit zde.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář