CZ EN

Weiss: Paušální daň má být úlevou od papírování, ne od placení daní

Autor: Tomáš Weiss, oddělení Komunikace s médii
Reakce na článek Hospodářských novin „Paušální daň bude jen pro bezdětné překladatele“
Datum vydání: 13.07.2020 | Zdroj: Hospodářské noviny +1 | Rubrika: Událostí | Strana 3

Podle posledního empirického průzkumu mezi drobnými podnikateli (tedy jejími potenciálními uživateli) na téma paušální daně provedeného agenturou Median obtěžuje placení tří různých odvodů 81 % dotázaných podnikatelů. Jediný odvod místo tří by pak uvítalo celých 78 % dotázaných. To je průkazný zájem o paušální režim vycházející z reprezentativního testování. A především vysvětlující, proč mají podnikatelé o připravovanou daňovou novinku na leden 2021 zájem. Jediný odvod namísto tří totiž nabízí možnost vyřešit své odvodové povinnosti na celý rok dopředu jednoduchým nastavením jedné jediné trvalé měsíční platby, nyní vycházející na 5740 Kč. Žádné daňové přiznání, přehledy pojistného a další otravné papírování. Žádná komunikace se třemi různými úřady. Žádné dodatečné platby za účetní služby, které obvykle začínají od 500 Kč měsíčně. A v neposlední řadě minimální riziko finančních kontrol, které logicky nemají příliš co kontrolovat. To je paušální daň.

Hovořit tak o bezdětných překladatelích jako o jedné z mála či dokonce jediné skupině podnikatelů, které se paušální režim vyplatí, proto není na místě. Každému totiž vychází výpočet odvodových povinností odlišně v návaznosti na výši příjmů, využívaného výdajového paušálu a daňových úlev. Je třeba také brát v potaz, že podle zmíněného průzkumu by až 62 % dotázaných podnikatelů bylo teoreticky ochotno si mírně připlatit právě za cenu eliminace daňových kontrol a zbytečné administrativy. Detailní propočítávání odvodových povinností v paušálním režimu a bez něj je proto nepochopením smyslu celého opatření. Tím rozhodně nemá být významná daňová úspora živnostníků a drobných podnikatelů, ale úleva od nadměrného papírování a zjednodušení jejich podnikání. Odhadovaný počet 127 tisíc živnostníků, kteří by mohli paušální daně využít, tedy může být klidně naplněn.

Připomínáme také, že nastavená výše odvodů byla stanovena i s ohledem na zajištění drobných podnikatelů ve stáří vyšším odvodem sociálního pojištění. Z tohoto pohledu se jedná o naprosto neutrální opatření, které zmenšuje rozdíl mezi zdaněním zaměstnanců a živnostníků. V současnosti totiž většina OSVČ odvádí pouze minimální sociální pojistné a nulovou daň. Díky konstrukci paušální daně nově odvedou měsíčně o 100 Kč více na dani z příjmů a o 15 % si připlatí do důchodového systému, čímž si přilepší na stáří. Avizované úspory dosáhnou právě díky snížení administrativy, odpadnutí nákladů za služby účetních a získáním více času na jejich úspěšné podnikání.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář