CZ EN

Reakce MF na vyjádření Národní rozpočtové rady k novele zákona o státním rozpočtu

Novela zákona o státním rozpočtu je pro hladké pokračování potřebných programů na pomoc ekonomice a rozjezd těch nových naprosto nezbytná. Doporučení NRR na její odklad nelze akceptovat, neboť by přineslo řadu závažných problémů v podobě zastavení prakticky všech opatření vytvářejících podmínky pro rychlé překlenutí krize, nemožnost podpořit rozpočty samospráv kompenzacemi, což mimo jiné před týdnem právě NRR požadovala, zastavení investic a omezení schopnosti státu pružně reagovat na aktuální krizi. Navýšení výdajů prostřednictvím kapitoly vládní rozpočtová rezerva umožňuje flexibilní reakci na vyvstalé potřeby a transparentnost vykazování veřejných výdajů nikterak neomezuje, stejně jako parlamentní kontrolu. Co se týče jednotlivých opatření, jejich účinnost je průběžně vyhodnocována jak odpovědnými rezorty, tak v součinnosti s externími ekonomickými experty a prodlužována jsou pouze ta, které jsou shledána jako potřebná.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář