CZ EN

Ministerstvo financí k průzkumu Open Budget Survey 2019

Reakce na „Do českého rozpočtu je stále méně vidět. Strop povoleného schodku si vláda musela uměle navýšit“
Datum vydání: 07.10.2020 | Zdroj: Hospodářské noviny +1 | Rubrika: Události | Strana 3 | Autor: Martin Ťopek

Ministerstvo financí průzkum Open Budget Survey (OBS) samozřejmě sleduje a s jeho autory spolupracuje. V aktuálních výsledcích indexu za roky 2018 a 2019 si Česká republika polepšila o dva body v kritériu Zapojení veřejnosti do rozpočtové procesu a o bod dosáhla lepšího výsledku také v kritériu Dohled nad rozpočtem. V kritériu Transparentnost rozpočtu si ČR naopak o dva body pohoršila, a to zejména z důvodu zpožděného zveřejnění Státního rozpočtu v kostce v roce 2018. Připomínáme, že se jednalo o jednorázově o měsíc zpožděné zveřejnění této popularizační brožury, která již v dalších letech 2019 a 2020 byla vždy zveřejněna v požadovaném termínu do konce března.

Zcela jistě platí, že vždy existuje prostor pro další zlepšení transparentnosti rozpočtového procesu a Ministerstvo financí je jednoznačně otevřeno dalšímu zkvalitňování informací ohledně českého státního rozpočtu a veřejných financí. Domníváme se však, že zpráva OBS 2019 uvádí některé nepravdivé informace. Například se jedná o doporučení zveřejňovat makroekonomickou predikci, na níž je postaven rozpočet. Ve skutečnosti ji MF pravidelně zveřejnuje, a to konkrétně v dubnu před stanovením výdajových rámců. Obvykle pak MF v červenci zveřejňuje i predikci pro samotný státní rozpočet a rozpočty státních fondů. Od roku 2018 zveřejňujeme také predikce příjmů, které jsou obsaženy ve státním rozpočtu. Vše přitom podléhá hodnocení nezávislého Výboru pro rozpočtové prognózy. Informace jsou zveřejňovány např. zde.

Současně zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti z roku 2017 implementoval celou řadu nových transparentních prvků. Například každá jednotka veřejné správy musí zveřejňovat svůj návrh rozpočtu, rozpočet i výhled. A často tak dobrovolně činí i některé kapitoly státního rozpočtu na svých internetových stránkách, ačkoliv tuto povinnost splňuje samotná veřejně dostupná rozpočtová dokumentace.

Vymezit se je dále nutné vůči informaci, že rozpočet neobsahuje informace o vývoji veřejných financí jako celku. Tento sešit původně obsažený v rozpočtové dokumentaci byl sloučen se sešitem, který popisuje makroekonomický vývoj ČR. Nejen že je tento postup v souladu s jednotnou metodiku Evropského systému národních a regionálních účtů z roku 2010 (ESA 2010), ale současně sloučení obou sešitů vytváří soudržný rámec rozpočtové dokumentace pro celkový návrh státního rozpočtu.

Připomínáme také, že Ministerstvo financí dlouhodobě zajišťuje transparentnost státního a veřejných rozpočtů několika dalšími způsoby. Od roku 2014 každoročně zveřejňuje informační brožuru Státní rozpočet v kostce, která v graficky upravené podobě přehledně shrnuje rozpočtové parametry a priority na daný rok a přibližuje proces jeho přípravy laické veřejnosti. Dalším podstatným prvkem transparentnosti je od roku 2013 fungující specializovaný informační portál Ministerstva financí MONITOR, který odborné i laické veřejnosti umožňuje volný přístup k otevřeným rozpočtovým a účetním datům ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace jsou zde čtvrtletně aktualizovány a analytická část portálu umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.