CZ EN

ČR nezíská dodatečnou miliardu eur z rozpočtu EU, nejedná se o nové prostředky

V médiích se v pondělí (16. 3. 2020) objevily informace, že Česká republika získá z unijního rozpočtu dodatečnou více než 1 mld. EUR na řešení důsledků koronavirové krize z nově založeného nouzového investičního fondu EU. Tyto informace však nejsou přesné. Nejedná se totiž o nové prostředky, ale o příležitost ponechat si nevyužité předfinancování v rámci kohezních fondů za účelem zlepšení cash-flow. České republice by letos bez nutnosti vyúčtování mohlo být poskytnuto cca 300 mil. EUR (přibližně 8,1 mld. Kč). Celkové přidělené prostředky kohezním fondům se však nemění.

V pátek 13. března předložila Evropská komise sdělení, ve kterém shrnuje plánovanou první rychlou reakci na pandemii koronaviru COVID-19 a zmírnění jejích důsledků. Součástí plánu, který má zajistit koordinovanou hospodářskou reakci, je iniciativa, která má dle Evropské komise umožnit nasměrovat nevyčerpanou část prostředků z kohezní politiky právě na pomoc s řešením koronavirové krize. Tato iniciativa má být rychlá, tj. implementována v tomto roce a to pomocí výjimečných a zrychlených procedur.

Evropská komise tedy navrhuje mobilizovat hotovostní rezervy v kohezní politice a umožnit členským státům, aby nevyužité předfinancování v rámci koheze nevracely do rozpočtu EU, ale ponechaly si je v národních rozpočtech. Za stávajících podmínek by členské státy tyto prostředky musely letos vyúčtovat. V rámci EU se jedná o částku téměř 8 mld. EUR. České republice by byla v této souvislosti letos ponechána částka ve výši cca 300 mil. EUR (přibližně 8,1 mld. Kč). V této souvislosti je však třeba zdůraznit, že se nejedná o nové prostředky, ale pouze o jejich dřívější poskytnutí za účelem zlepšení cash-flow členských států.

Druhým opatřením je umožnění flexibilnějšího využití zbývajících kohezních prostředků určených jednotlivým členským státům. Prostředky budou moci být využity na podporu zdravotního systému, k poskytnutí likvidity pro firmy zasažené touto krizí nebo např. k podpoře krátkodobých pracovních schémat. Vláda ČR v této souvislosti diskutuje zejména opatření, která by mohla pomoci malým a středním podnikatelům a financování provozních výdajů.

Současně s úpravou podmínek využití prostředků v kohezní politice bude také rozšířena možnost využití pomoci z dalších dvou unijních nástrojů tak, aby pokrývaly i současnou situaci související s pandemií koronaviru. Ve Fondu solidarity EU, který je určen na podporu při řešení krizí (např. povodně apod.), a Evropském globalizačním fondu, který poskytuje pomoc propuštěným zaměstnancům nebo živnostníkům, je pro rok 2020 k dispozici celkově přibližně 1 miliarda EUR.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář