CZ EN

Alena Schillerová v Partii debatovala o nových opatřeních na podporu ekonomiky

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Datum vydání: 29.03.2020 | Zdroj: Prima | Rubrika: 11:00 Partie

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pandemie koronaviru drtí ekonomiku. Firmy zavírají, služby nefungují, zahraniční obchod je v troskách. Lidé se bojí o zdraví a život a teď už i o peníze a budoucnost. Co nás čeká dál? Vítejte u Partie televize Prima. Mými hosty dnes jsou paní Alena Schillerová, ministryně financí za hnutí ANO a místopředsedkyně vlády. Dobrý den, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Dobrý den.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
A pan Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy a vicepremiér za hnutí ANO. Dobrý den.

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Dobrý den.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Paní ministryně, pane ministře, můžete mi teď se vší upřímností říct, jak dlouho může ekonomika stát, než to zemi položí? Jinými slovy, kde je časová hranice pro nějaký státní bankrot? Paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tak já bych v žádném případě zatím státním bankrotem nestrašila, protože jsme velice daleko od státního bankrotu.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
A kde je ta hranice?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Víte, my, když jsem připravovala novelu zákona o státním rozpočtu, tak jsme museli spočítat makroekonomickou predikci. A ta makroekonomická predikce dohlédne momentálně na konec druhého čtvrtletí. Tam si myslíme, že by mohl být ten zlom, ale musí to říct epidemiologové.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
To znamená červen. Konec června?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Vidíme, že by tam mohla být. Tak je spočítána, já nejsem ten kompetentní člověk, abych o tom rozhodla. To musí říct hlavní epidemiolog, musí to říct Ministerstvo zdravotnictví a budeme se o tom radit celá vláda. Ona je spočítána na konec července a počítá s tím, že ve třetím čtvrtletí začneme tu ekonomiku pomalu oživovat. Ono to nebude z nuly na 100. Ono to bude postupně a v tomto směru takto to máme spočítáno. Takhle počítáme odhad propadu ekonomiky, takhle počítáme s těmi ztrátami a takto jsem nastavila státní rozpočet. Pokud by to samozřejmě mělo trvat déle, tak by to zcela určitě znamenalo další novelu zákona o státním rozpočtu, kde bych prostě už musela kalkulovat s nějakým dalším výhledem. Takže o státním bankrotu nemůže být řeč. Česká ekonomika je hodnocena Světovým obchodním fórem - její makroekonomická predikce nebo její makroekonomická situace - jako nejlepší na světě, takže my máme vytvořený polštář a zatím děláme všechno pro to, abychom lidem a firmám pomáhali. Takže v takové jsme teď, nyní situaci aktuálně. Ale jedna velká neznámá je jasně čas.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane vicepremiére.

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
My můžeme dneska skutečně využít toho, že jsme se dostali do velmi dobré ekonomické kondice před právě tou krizí, která je, my jsme se s ohledem na zadluženost dostali na 30 %, což je nevídané, a s ohledem na ostatní země v Evropě i ve světě jsme na tom z těch průmyslových zemí možná skoro nejlépe. Co to vlastně znamená? Že tam máme vůli. Že máme možnost do ekonomiky skutečně pumpovat peníze, což děláme. My máme z toho mikrosektoru indicie takové, že do 30. 6. by, pokud nedojde k nějaké fatální změně, mohlo chybět v ekonomice řádově 600-700 miliard korun. To samozřejmě se musí řešit tím, že se to bude zdrojovat, přičemž předpokládá se, že přibližně třetina je k dispozici, respektive je v zásobách firem, podniků, zejména těch větších, další třetina se předpokládá, že tam postupně budeme vkládat jako stát, to znamená, to je ta podpora, kterou jsme mimo jiné tento týden vyhlásili, a jenom za tento týden jsme připravili podporu podnikatelů ve výši 100 miliard korun. 25 miliard korun pro osoby samostatně výdělečně činné, 75 miliard korun pro firmy malé, střední a větší a ten zbytek, a to je důležité říct a bez toho se neobejdeme, je podpora bank. Banky jsou v tomhletom klíčovým hráčem, my s nimi dneska vyjednáváme a samozřejmě bez bankovních zdrojů nejsme schopni nadále tu krizi pochopitelně zvládnout, přičemž je celá řada nástrojů, jakým způsobem ty bankovní zdroje využívat i ve smyslu záruk, které dneska připravujeme, a to pro malé a střední firmy ve výši 100 miliard korun máme limit a pro firmy velké jsme řekli ten horní limit až 900 miliard korun, přičemž 330 miliard korun už jsme pustili přes EGAP.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Já se k těm opatřením ještě určitě dostanu, mě zajímalo, jestli vláda pracuje s nějakým datem, od kdy začnou být ta současná opatření, která svírají ekonomiku, kontraproduktivní. Dám příklad, slovenská vláda, respektive Institut zdravotní politiky zveřejnil model, kdy tato hranice je 102. den od 22. 3., což znamená někdy na konci června. Jestli vy máte nějaký takový model, pak pustíme už, řekněme, epidemii mezi lidi, protože pustíme ekonomiku a omezíme to omezování sociálního kontaktu, jestli je nějaké takové datum.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tak my takové přesné datum v tuto chvíli nemáme. My v tuto chvíli chystáme, možná jste už o tom slyšeli, takzvanou chytrou karanténu. To si představí Ministerstvo zdravotnictví, hlavní epidemiolog pan Prymula. Teď uděláme pilot na jižní Moravě a ta chytrá karanténa by potom pokračovala na území České republiky a mohla by být spojená s tím, že se začne ekonomika postupně uvolňovat, ale to řekne hlavní epidemiolog. To řekne ministr zdravotnictví. To řeknou odborníci, kteří jsou zodpovědní za zvládnutí pandemie, a já si myslím, že tu pandemii zatím jednoznačně v rukou máme, že testujeme, že máme to pod kontrolou a máme tady celou řadu už vyléčených. To znamená, že si myslím, že jsme to nenechali dojít tak daleko, jako vidíme v některých jiných zemí, a to je s tím spojeno. To znamená, já jsem v makroekonomické predikci nebo Ministerstvo financí pracovali s koncem druhého čtvrtletí. Tam v tuto chvíli nějakým způsobem dohlédneme, protože tam zřejmě ekonomika zůstane vypnutá. Je potřeba si fakt uvědomit, že tady nebyla nikdy situace, že bychom úplně utlumili ekonomiku. Každá krize znamenala, že přišla krize k nějakému sektoru a jiné sektory fungovaly. Teď jsme skutečně tu ekonomiku vypnuli, takže my vidíme na konec druhého století. Věříme, že v tom třetím čtvrtletí by se ekonomika mohla oživovat, ale je to na odbornících. Ti to musí řídit.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane vicepremiére, jak vláda pracuje s tou volbou? Ohřát ekonomiku i za cenu ztrát nemocných lidí, notabene obětí?

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Ne. My jsme jednoznačně řekli, že prioritou je ochrana zdraví obyvatel. Tomu jsme podřídili úplně všechno. Samozřejmě, že balancujeme a neustále to porovnáváme s tím, jaké jsou dopady do té ekonomiky. Ale dnes to řešíme tak, že ta opatření, která jsou do určité míry skutečně tvrdá, možná jedna z nejtvrdších, které jsou v Evropě, tak mají přednost před ekonomickými benefity. Je to zásadní sdělení a podle našeho názoru se takhle musí chovat každá vyspělá kulturní a, řekněme, ekonomicky stabilní země. Uznáváme, že ty dopady jsou velké, taky se snažíme a budeme do té ekonomiky dávat další a další zdroje, ale prioritou je jednoznačně zdraví obyvatel. Nicméně to, že i my pracujeme z té mikroekonomické úrovně s tím datem 30. 6. ve smyslu dopadů, protože zatím nevidíme dále, tak to neznamená, že by do 30. 6. všechno zůstalo zaizolováno. My už dnes připravujeme scénáře, jakým způsobem budeme v určité době, a nechci říkat datum, to samozřejmě musí být po diskusi prostě s epidemiology, se zdravotníky a tak dál, jak budeme pouštět řemesla, jak budeme pouštět maloobchod, jak budeme pouštět provozovny, které jsme před těmi 14 dny do určité míry izolovali. Ale pozor...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
A můžete to už, pane vicepremiére, říct, jak to budete dělat? Jak to budete uvolňovat? Slováci včera už zveřejnili, které obchody mohou otevřít, provozovny...

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
My se osobně domníváme, že to je možná trochu předčasné na tom Slovensku, ale já to nechci hodnotit, protože prostě ono je vždycky jednoduché z úhlu jednoho státu kritizovat ten další, to znamená, je to jejich rozhodnutí a oni k tomu měli určitě pádné důvody, my jsme v tomhletom trochu zdrženlivější, přičemž my to dneska začínáme klastrovat, to znamená, začínáme dávat dohromady skupiny provozoven, pochopitelně zejména takových, kde nedochází k tomu častějšímu kontaktu, kde bude dodržena ta vzdálenost dvou metrů a kde určité míry jsme schopni ještě částečně odizolovat to velké shlukování lidí. A takhle to postupně prostě budeme mít připraveno v určitých skupinách a ty skupiny začneme podle toho, jak se bude vyvíjet ta situace, pouštět. Ale pozor, je třeba si říct, že to není o maloobchodu, provozovnách, restauracích, knihkupectvích a tak dále, ale je to samozřejmě o průmyslu. Ten průmysl má určité zpoždění. Tak, jak jsme vlastně odizolovali nejenom my, ale vlastně celá Evropa dneska ekonomiku, tak to samozřejmě dopadá na průmysl ve smyslu exportérů, podívejme se na automobilový průmysl, který u nás dělá 10 % hrubého domácího produktu a na který je vázáno tisíce a desetitisíce dodavatelů a subdodavatelů. A ten průmysl jede prostě později. To znamená, i když my začneme uvolňovat ty opratě těch provozoven, tak samozřejmě ten průmysl se okamžitě z toho nevzpamatuje a popravdě řečeno, automobilky, které u nás produkují, ty nejsou závislé na českém trhu, ty se dívají na to, jak budou zákazníci kupovat jejich vozy v Německu, v Itálii, ve Francii, ve Španělsku, ve Velké Británii a tak dál, to znamená, tam lze očekávat určité zpoždění a to na tu ekonomiku dopadne sekundárně více než dneska ten zavřený maloobchodní sektor, jakkoliv samozřejmě je to pro ty podnikatele nepříjemné. Já bych tady chtěl skutečně velmi vážně říct, že mají můj obrovský respekt, jakým způsobem k tomu přistupují živnostníci, provozovatelé malých firem, malých obchodů, protože i díky nim, že prostě se k tomu postavili tak, jak se postavili, a že jsou zodpovědní a že to respektují, tak dneska máme tu pandemii alespoň částečně pod kontrolou.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Já se k živnostníkům, promiňte, ještě dostanu, mě zajímá ještě jedna věc. Pokud mají Slováci spočítaný ten model správně, což my nevíme v tuto chvíli, možná by nám na to odpověděl pan profesor Prymula, ale ani v jednom tom modelu se nepočítá s tím, že by byl dostatek lůžek pro nemocné, notabene lůžek s intenzivní péčí, plánuje vláda polní nemocnice, mobilní nemocnice nebo něco podobného, kde by bylo možné odlehčit nemocnicím? Vidíme to i ve Spojených státech, kde už kotví lodě amerického námořnictva jako mobilní nemocnice, budeme mít něco v České republice takového?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tak my jsme už v rámci té chytré karantény. Ta vlastně bude pod velením armády. To bude řídit armáda tu chytrou karanténu. Já v tuto chvíli, až představíme příští týden jasné kontury, tak tam budou sděleny všechny podrobnosti. Armáda má dneska i velice vyspělé zdravotnictví. Víte, že už dneska pomáhají na hranicích, že oni už tam dneska pomáhají testovat, mají tam vybudované společně s hasičským záchranným sborem ta odlehčená místa, kde se může provádět testování. Počítáme s tím, že bychom měli 2 nemocnice v republice na Moravě a v České republice, které by byly zaměřeny na...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Bude to stačit, paní ministryně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Zatím počítáme s nějakou vizí. To je samozřejmě otázka na hlavního epidemiologa. On má nějakou trajektorii vývoje. On s tím počítá a my děláme všechno pro to. Vidíte, že máme dostatek dneska ochranných pomůcek, máme dostatek ventilátorů, prostě nakupujeme dále, už dneska v tom je utracena celá vládní rozpočtová rezerva, ale to je nám úplně jedno. Tady jde o zdraví lidí a my do toho investovat budeme, proto jsme i rychle projednali státní rozpočet, abychom měli dostatek prostředků. Takže děláme všechno pro to, abychom byli zabezpečeni. A vidíte ten vývoj denně, nic netajíme. Všechno je denně v médiích. To znamená, že ten vývoj je velmi, já to samozřejmě bych teď nejraději zaklepala, jak se říká lidově, ale ten vývoj je velmi dobrý. A vyvíjí se to tak, že to máme pořád pod kontrolou, a to je důležité. Patří dík podnikatelům, jak řekl Karel Havlíček, ale samozřejmě patří především dík občanům, kteří to respektují také.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane vicepremiére, když paní ministryně říká, máme dost ventilátorů, Donald Trump nařídil firmě General Motors, aby vyráběla plicní ventilátory, něco podobného nabídla skupinka technologických nadšenců, za den nasbírali 12 000 000 Kč a pan Hamáček jim pak napsal, že další peníze vláda nepošle, že si ty ventilátory koupíme v Číně. Proč?

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Ne, tak to vždycky prostě může vyplynout z toho prostě, z nějakého vzkazu nebo prostě je to možná vytrženo v kontextu, v každém případě...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Ale proč nechceme, promiňte, využít ty domácí zdroje?

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Ale my je budeme využívat, já vám hned řeknu příklad konkrétní. COVID devatenáctka, ta platforma je úžasná věc, já jsem s nimi mluvil, tuším, včera, předevčírem, pardon, v pátek. To, co dali dohromady, je neskutečné, prostě jsou to šikovní lidé, dali dohromady prostě technologické firmy, propojili se i za podpory prostě státu a myslím si, že prostě ta komunikace probíhá dobře, a my samozřejmě budeme nakupovat od českých subjektů. A hned uvedu konkrétní případ. Celý víkend jednám s majitelem společnosti Meopta panem Rausnitzem, který je připraven v rámci Meopty, což je elitní firma v České republice, je připraven prostě, řekněme, připravit výrobu plicních ventilátorů, je schopen v jeho takzvané zdravotnické divizi se tomu okamžitě začít věnovat, dáváme dohromady prostě už nějaké scénáře, jak by to mohlo být, a pokud to dobře dopadne, tak skutečně Meopta by se mohla zařadit mezi firmy, která by ty plicní ventilátory mohla vyrábět. To je prostě úžasná věc, protože ta firma patří mezi nejlepší na světě a dodává do celého světa a má obrovské zkušenosti. A není to jenom Meopta, jsou to další. To znamená, my chceme využívat českých firem, navíc české firmy dneska se začínají prosazovat ve světě, pokud jste sledovali to, co udělali, nechci říct nadšenci, ale výzkumníci firmy za podpory CzechInvestu na ČVUT s těmi respirátory FFP trojkami, které během jednoho týdne vyzkoumali, během jednoho týdne se zcertifikovali s podporou CzechInvestu a dneska už jich je 600 v českých nemocnicích, to znamená, využíváme české firmy, jsou výborné a není to jenom o Číně.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, ale...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Já vám dám další příklad ještě, jestli můžu.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, ale takto to vypadalo z těch veřejných vyjádření, že česká vláda české firmy trochu zanedbává, obrací se primárně na Čínu, a proto se veřejnost a i já ptám, jestli je tam nějaká dohoda s Čínou, že my od nich musíme toto odebírat, aby nám dále posílali ochranné pomůcky, a proto upozaďujeme české výrobce.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Určitě ne. Já dám ještě další příklad, doplním Karla Havlíčka. Máme 2 firmy, Refil a Modex, které vyrábí respirátory. Například ta firma Modex byla, ona bere část surovin vstupních z Německa, byla povinna část své produkce odvádět Německu, a i když navýšila produkci pro nás, tak část odvážela do Německa. Pan premiér se spojil s paní kancléřkou a dohodl, že budou prostě vyrábět jenom pro český trh. Firma Refil navýšila trojnásobně svoje dodávky, takže my děláme všechno i na tom českém trhu, ale samozřejmě potřebovali jsme v krátkém čase obrovské množství těch ochranných pomůcek. Proto jsme je začali nakupovat i z Číny, ale samozřejmě počítáme s tím, a velice aktivně, všichni, pan premiér, Karel Havlíček, já, všichni spolupracujeme na tom, abychom aktivizovali české firmy, a nadále jsme měli především věci z českého trhu. Teď mě zastavil student ze Západočeské univerzity, říkal mně, že máme tady celou řadu výrobců nanovláken třeba pro pleny a pro tyto věci, že by se to dalo používat jako filtry a podobně. Takže my těch věcí řešíme zaráz velké množství.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pojďme se teď podívat, paní ministryně, pane ministře a naši diváci, na to, co se všechno kvůli pandemii změnilo, s jakou pomocí a změnami mohou lidé počítat.

redaktor
Prodloužení ošetřovného. Opatření, které se dotkne většiny domácností. Stát ho bude vyplácet po celou dobu uzavření škol rodičům dětí do 13 let, kteří museli s dětmi zůstat doma. Rodič dostane 60 % vyměřovacího základu, a to i zpětně. Ošetřovné dostanou i ti, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Věkové omezení nebude platit u dětí s postižením, které nyní nemohou chodit do školy. Dávku bude stát vyplácet měsíčně. Rodiče se můžou na ošetřovném střídat. Lidé mohou také požádat svou banku o odklad splátek úvěrů, a to až o 3 měsíce. Žádost mohou klienti vyřídit i elektronicky nebo po telefonu. Musejí zároveň doložit, že mají výpadek příjmu. Klienti by si ale podle odborníků hlavně neměli brát další půjčky. Úročení úvěru ale pokračuje i přes odklad. Nákladným opatřením je pro stát zavedení takzvaného kurzarbeitu. Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát. Zároveň se ale zaměstnavatelé zavážou, že nikoho nepropustí. Stát lidem uhradí 50-80 % vyplácené mzdy podle důvodu omezení výroby nebo služeb.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Tak těch opatření je opravdu mnoho, já si to s dovolením... Budeme to trochu strukturovat. Paní ministryně, pane ministře, jaký je nárůst nezaměstnanosti za ty 2 týdny, kdy platí opatření kvůli koronaviru? Kolik přibylo lidí bez práce?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tak v tuto chvíli úplně přesné číslo vám neřeknu. Uváděla paní ministryně, že se objevují týdně desítky, možná i stovky lidí, ale bylo to teď skokové. My odhadujeme nezaměstnanost, protože jsme samozřejmě to dali do makroekonomické predikce, na konci druhého čtvrtletí, že by nám mohla vzrůst z asi 2,1 nebo 2,2 na 3,3. Takže nepočítáme s nějakým razantním nárůstem nezaměstnanosti na konci druhého čtvrtletí. A myslím si, že tím kurzarbeitem, který je mimořádně velkorysý tak, jak ho vláda schválila, tak si myslím, že velice podporujeme to, aby se právě udržela zaměstnanost v České republice.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Kolik lidí podle vás, paní ministryně, k panu ministrovi se dostanu, přijde o práci kvůli koronaviru? Odborový předák Josef Středula mluví o skoro půl milionu lidech.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tak já skutečně v tuto chvíli nechci o tom spekulovat. My jsme udělali, bylo to jedno z prvních opatření, které jsme udělali, kurzarbeit, na kterém jsme se dohodli jako vláda. Samozřejmě po těch daňových opatřeních to byla druhá důležitá věc. A to, že vlastně těm firmám budeme kompenzovat, teď vezmu ve 100 % karanténu, oni platí 60 % a my celých těch 60 %, takže ve 100 % jim to vlastně kompenzujeme. A v těch dalších bodech, kdy je omezena výroba, služby a tak dále, tam budeme ty kompenzace poskytovat až ve výši 80 %. Tak si myslím, že děláme maximum pro to, abychom zaměstnanost udrželi. To znamená, že to byl ten základní klíčový krok, aby lidé nepřišli o práci.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pomůže kurzarbeit? Vaše odhady, pane ministře, na počet lidí bez práce.

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Ano, nepochybně pomůže. Kurzarbeit je evropský fenomén, který nabízí celá řada zemí, my jsme k němu přistoupili hodně plošně, pokud jste sledovali nebo diváci tu diskusi, tak původně to mělo být pouze pro firmy produkční, výrobní, nakonec jsme to dali i pro firmy službové a obchodní, to znamená maloobchody, velkoobchody, dopravci a tak dále, to jsou klíčové segmenty. Máme tam několik skupin, v tuto chvíli 5 skupin, a skutečně je velmi velkorysý, protože nejenom že se dotýká těch, kterých se to bezprostředně dotklo, ať už ve smyslu karantény nebo ve smyslu toho, že jsme jim skutečně uzavřeli obchodní jednotku nebo částečně znemožnili podnikání, ale pozor, i ve smyslu toho, že třeba nemohou nakupovat materiál, anebo naopak poklesly jim výnosy, to znamená, toto úplně obvyklé ve světě není, tak, jak se řeklo, je to 50-80 %, přičemž cílem kurzarbeitu je vlastně podpora zaměstnanosti prostřednictvím podniků a podnikatelů. A to, řekněme, v tom systém, jak jsme dneska navrhli, tak skutečně tady historicky nikdy nebylo. Teď samozřejmě se to musí zadministrovat, bude to náročné, ale co je dobrá zpráva, je to, že už to bude platit za březen, to znamená, vlastně už v dubnu vlastně první firmy si o to můžou žádat.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Na druhou stranu, oni firmy, podnikatelé musejí vyplatit mzdu dopředu a pak si zažádat o tu dotaci a už teď víme, že některé firmy mají problémy s cash flow, nemají ty peníze, kde na to mají vzít, aby mohli mzdu zaplatit a pak si požádat o dotace v rámci kurzarbeitu?

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Ten rozdíl tam nebude dlouhý, protože už to platí za březen a samozřejmě ten březen už přece jenom ještě částečně jel v normálním režimu, částečně jel v tom režimu už tedy horším, to znamená, ty firmy, sice jim dochází zdroje, ale zatím ještě ne úplně fatálně, to začne až třeba, když se to bude prodlužovat, až v těch dalších týdnech. Nicméně to prodlení tam není velké a my jsme připravili pro firmy celou řadu podpůrných záručních instrumentů a bankovních instrumentů. Českomoravská záruční a rozvojová banka rozjela program COVID jednička, dala do něj 5 miliard korun, byl o něj extrémní zájem a o 14 dní dříve se začalo vyplácet. Dobrá zpráva, v tomto týdnu už se vyplácí, já to sleduju každým dnem, kolik toho jde...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, a berou si podnikatelé ten úvěr na to, aby zaplatili mzdy a pak si zažádali zpátky?

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Ne. To samozřejmě oni si berou na provoz, to znamená, k čemu to použijou, je na jejich zvážení, ale ten úvěr je s nulovou úrokovou sazbou, s ročním odkladem splátek. Teď jsme dali dalších 5 miliard korun do ČMZRB, nicméně protože už je přehlcena těmi žádostmi, už to nebude dělat ona, ale budou od pondělí, to už můžu říct, zítra bude tedy vyhlášen program COVID 2, vyhlásí to komerční banky, Českomoravská jim to zaručí a de facto za stejných podmínek, čili bez úroku, s ročním odkladem, se bude moct čerpat a nyní je ten celkový objem 20 miliard korun. Třetí důležitá věc, máme připravených a chystáme dalších 10 miliard korun, které opět do toho pustíme, čímž se vytvoří objem peněz opět přes komerční banky, bezúročné úvěry, ve výši 40 miliard korun. To znamená, ty firmy mohou, a teď se bavíme o malých a středních a i živnostníci, protože ten nový COVID bude i pro řádově třeba 10, 15, 20 000 úvěrů, myslím tím té částky, kterou si budou půjčovat. A pro ty velké firmy to máme připraveno přes speciální program, který v příštím týdnu chceme s Ministerstvem financí odladit, a to je program, který bude přes EGAP, to znamená velké firmy bude ručit EGAP, nikoliv Českomoravská záruční a rozvojová banka, a tam v tuto chvíli bude až 330 miliard korun. Toto jsou nástroje, které se dávají ve Francii, v Británii, ve všech vyspělých zemích a vlastně měli by umožnit nadechnout se těm firmám.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Nicméně, abych se vrátila k té své původní otázce. Dva ekonomičtí vicepremiéři z vlády, pracujete s nějakým odhadem, kolik lidí může přijít v této krizi o práci? Jsou to stovky tisíc? Milion lidí? Kolik počítáte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Říkám, my počítáme s tím nárůstem. Ten odhad, pokud zafunguje kurzarbeit, a my věříme, že zafunguje, je neobyčejně velkorysý, že by ten nárůst nezaměstnanosti mohl být skutečně o nějaké 1,2 - 1,3 %, ale budeme to sledovat. Ale já jsem také ráda, že zaznělo ze strany minulý týden dokonce odborových předáků, že vyhlásili nulovou toleranci k porušování zákoníku práce. Protože jedna ze základních podmínek, že nebudou ti lidé propouštěni, aby mohl být čerpán kurzarbeit, a že se bude dodržovat zákoník práce. Takže to jsem ráda, že jsme na jedné lodi a že prostě skutečně nám jde společně všem o ochranu těch zaměstnanců.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Paní ministryně, pane ministře, víte, kolik domácností má jakou finanční rezervu? Máte vy představu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Na účtech před tou krizí, na účtech českých domácností byla částka asi 2,6 bilionu. To znamená, to jsou dva české rozpočty.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Tam jsou ale zahrnuté všechny domácnosti.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tam jsou zahrnuté všechny domácnosti, to znamená průměr...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Vy počítáte s tím, že domácnost má velkou rezervu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Počítám s tím, že samozřejmě je to dáno tím, že čím je ekonomicky silnější ta rodina, tak má samozřejmě tu rezervu větší, a čím je menší, tak má tu rezervu nižší. Takže my počítáme s tím, že se musíme postarat především o ty nejzranitelnější. A touto cestou jsme šli. To znamená zaměstnanci a následně potom OSVČ.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane ministře, váš odhad, vaše představa. Kolik lidí má finanční rezervu?

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Já to sleduju z toho úhlu toho podnikatelského segmentu, to znamená fyzické osoby, právnické osoby a tak dále, máme zde skutečně elitní ekonomický tým, který nám zatím říká, že pohostinství má řádově na 26 dní hotovost, profesní, vědecké, technické činnosti na 70, ubytování na 75...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, já se k podnikatelům vrátím, já jsem mluvila o domácnosti. Kolik myslíte, že má jedna průměrná domácnost, jakou rezervu, respektive kolik těch domácností ji nemá? Já vás tady nechci zkoušet, jenom mě zajímá, jestli vy máte představu o tom, jak české rodiny hospodaří, protože podle ekonomů nemá čtvrtina domácností rezervu ani 10 000 Kč, to znamená, že i krátkodobý, i menší výpadek příjmů jim způsobí velké problémy, a to už se teď děje. Tak možná s ohledem se chci zeptat na to, jestli je podle vás ošetřované 60 % dostatečné.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tak ošetřovné je 60 % u zaměstnanců, těch 424 Kč to dělá u OSVČ denně, což je nějakých 13 000 Kč. Ano, to samozřejmě nebude jediná podpora pro OSVČ, protože třeba ta jednorázová podpora 15 000 Kč bude sčítána, přičítána k ošetřovnému, to nebudeme odečítat. Pokud má ošetřovné, má děti, pečuje o ně, tak může požádat i o tu jednorázovou podporu 15 000 Kč měsíčně. Pokud jsme mu zavřeli provozovnu nebo jsme mu znemožnili podnikání tím, že jsme zavedli celou řadu omezení.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Je to dost? Je to 60 %, protože pro rodinu je to výpadek příjmů, pokud přijde o 40 % příjmů, i pokud jsou to zaměstnanci.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Já samozřejmě připravuji další opatření, které by mohly významně pomoci rodinám. Samozřejmě my jsme připravili předtím ještě, než začala pandemie, velký projekt. Děláme na něm roky, teď jsme ho vlastně upgradovali, finanční gramotnost a my víme, že celá řada domácností a občanů nemá ty rezervy. To znamená, že hospodaří tak, že si skutečně netvoří určitou minimální rezervu na dobu. To znamená, samozřejmě to jsou ti lidé, o které se momentálně...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Jaká opatření plánujete?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Ale nezapomeňme na jednu věc. Nám pořád funguje sociální systém. Ten jsme nevypnuli. Pořád ti lidé, kteří se dostanou na nějakou hranici, že zůstanou bez prostředků, se mohou obrátit na sociální úřady a mohou žádat. Ta podpora je v hmotné nouzi, tuším, až do 50 000 Kč, takže ten systém funguje dál.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, mluvíte o nějakých dalších opatřeních. Vztahují se ke koronavirové krizi?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Ano, ano, já přespříští týden chci předložit na vládu docela významnou věc a to je moratorium na všechny hypotéky, spotřebitelské úvěry a úvěry podnikatelské. Chci, aby to moratorium znamenalo, že půl roku nebudou ani podnikatelé, ani občané splácet, budeme se bavit ještě.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Bude to, promiňte, plošné nebo budou banky o tom muset rozhodovat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Bude to plošné, protože my jsme měli několik scénářů, které jsme na Ministerstvu financí připravovali včera ještě do večera. Do devíti hodin jsme ladili detaily, konzultujeme to i s Českou národní bankou, protože musíme čísla mít od nich, jaký to má dopad, jak je to s úroky, jak je to s tím či oním. A já ještě budu čekat. V úterý je videokonference takzvané Evropské bankovní autority, které se účastní Česká národní banka a kde se bude tato autorita vyjadřovat k tomu, jaké parametry, nebo doporučovat nějaké parametry. Ona to nemůžeme nařídit, ale doporučovat parametry moratorií u zemí, které se touto cestou rozhodly jít, takže já ještě počkám na tato doporučení, ale určitě to navrhnu příští týden. To už jsem rozhodnutá, a budu chtít i takto odlevit. Protože ti lidé zůstali bez příjmů a teď by měli splácet hypotéku, takže odlevme jim na 6 měsíců. To znamená, ty banky tak, jak mám čísla z České národní banky, to unesou. Unese to i nebankovní sektor, protože bude to padat samozřejmě i na nebankovní sektor, na různé půjčky různých firem. To teď nemá tady cenu specifikovat, a budeme se bavit i o úroku. Co s úrokem po tu dobu těch šesti měsíců, protože svým způsobem je to odložení, je to posunutí o těch 6 měsíců, ale měli bychom...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Vaše představa je jaká? Měl by být úrok úplně odpuštěn, nebo umenšen?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Já si myslím, že by měl být umenšen a že by měl být umenšen na skutečně nějakou symbolickou výši.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
To znamená?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Já mám představu opravdu o nějakém nízkém úroku. Já to budu ještě ladit s Českou národní bankou. Počkám na ta doporučení Evropské bankovní autority v úterý, ale skutečně budu navrhovat, aby to ti lidé i pocítili potom z hlediska toho úroku. Protože když jim to jenom posuneme, tak vlastně získají to, že o 6 měsíců to budou splácet déle, ale oni by měli pocítit za tuto dobu, že i ten úrok bude nějaký symbolický.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, paní ministryně. Toto, o čem mluvíte, vy na tom máte už i shodu s bankami? Vy jste s nima jednala, mluvila jste o tom ve čtvrtek po jednání vlády, banky s tím souhlasí, nebo se dočkáme toho, že řeknou, paní ministryně Schillerová něco chce, ale my to chceme trochu jinak, a lidé stále budou čekat a běží čas a těm lidem docházejí příjmy a úspory?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Ne, ne. Já jsem s bankami samozřejmě jednala. Měla jsem s nimi dva, se všemi řediteli bank jsem měla dva konferenční rozhovory. Pak ještě jsem individuálně volala s některými z těch největších bank, které stejně zastřešují nějakou činnost. Ony spolupracovaly na bázi nějaké pracovní skupiny, spolupracovaly na tom, že podněcují, a to je dobře, s Ministerstvem spravedlnosti novelu zákona insolvenčního. Aby ti lidé třeba, kterým by teď hrozilo, že se dostanou za normálních podmínek do insolvence nebo do dlužení, tak aby ty podmínky se právě v důsledku pandemie zmírnily. To je v pořádku, ale to nám neřeší ten problém. My potřebujeme úlevu pro všechny. A těžko se to dá selektovat. Dokonce i Česká národní banka se kloní k tomu, aby to bylo kompletní, protože budou moci vypnout banky takové ty risk analýzy. To by bylo pro ně komplikované, kdyby to pro část bankovního sektoru nebo pro část úvěrů udělaly, a pro část ne. Já jsem samozřejmě na ně apelovala, aby udělaly nějaké takovéto moratorium. Ony to i vnímaly velmi pozitivně, ale přistupují k tomu poměrně individuálně. To znamená, některá banka už to třeba udělala pro hypotéky, chce odpustit úroky, některá třeba ne, takže proto ta cesta toho moratoria. Nemáme jenom bankovní sektor, nezapomeňme. Máme velký nebankovní sektor. Spotřebitelské úvěry. Ti lidé jsou teď prostě v pasti. Oni nemají příjem a měli by splácet spotřebitelské úvěry. Takže já chci navrhnout moratorium. Šest měsíců nebudete splácet nic a budeme se ještě bavit o úroku. Ten ladím s Českou národní bankou, počkáme ještě na to jednání Evropské bankovní autority a čili já bych to viděla, že bych to předložila na vládu ve středu.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane ministře, asi nepředpokládám, že mi řeknete, že si s tím nebudete souhlasit, mě zajímá váš názor jako ministra průmyslu a obchodu, jako člověka, který podnikal mnoho let, přistoupí na to banky? Budou vstřícné, i co se týče ponížení úroku?

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Já jsem přesvědčen, že ano. Banky se chovají vstřícně v té poslední době, jsou velmi komunikativní, konstruktivní, dokonce některé už to začaly dělat, a to, co tady teď sdělila, to je zásadní sdělení, paní vicepremiérka, tak určité míry vlastně tomu vytvoří systém a nějaký řád. To znamená, nebude to nepřehledné, že některá banka to udělá tak, jiná to udělá tak. Je to zásadní sdělení, které vlastně koresponduje s tím, co jsem řekl na začátku. Jestliže prostě se to dneska dotýká rozpočtů běžných lidí, spotřebitelů, firem, jestliže se to dotýká, a naprosto správně, rozpočtu státu a dáváme do toho peníze, musíme do toho zahrnout i ten segment toho finančního trhu a těch bank. My to se snažíme dělat seriózně, férově, tak, aby pochopitelně se nezboural celý ten systém, nicméně pokud by to mělo trvat déle, tak bez toho bysme se stejně neobešli a je zcela zásadní, že se to dotkne jak spotřebitelů, to znamená domácností, tak firem, živnostníků, středních firem i větších firem. Musí to být spravedlivé, musí to být plošné, musí to být systémové, já jsem přesvědčen, že se to dohraje v tom příštím týdnu, a v tuto chvíli pokud toto učiníme, tak můžeme říct, že jsme udělali první krok z toho, že se z těch ekonomických problémů dostaneme, protože samozřejmě pro ty firmy ty měsíční splátky jsou zcela zásadním nákladem.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Já ještě jestli mohu doplnit. Já ještě navrhnu novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by se týkala období po tom moratoriu. To znamená, ty spotřebitelské úvěry budou pokryty v tom moratoriu také.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Šest měsíců, ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Ale pak bude samozřejmě důležitá doba i po moratoriu. A já jsem na tom spolupracovala nebo Ministerstvo financí, mí kolegové, spolupracovali jsme na tom s Člověkem v tísni, spolupracovali jsme na tom třeba s panem poslancem za hnutí ANO Nacherem, Patrikem Nacherem, který se velice o tyto věci dlouhodobě zajímá. My chceme do toho spotřebitelského úvěru, aby tam byly podřazeny i úvěry za osobami samostatně výdělečně činnými. To znamená, živnostník si vezme úvěr, tak aby i ten byl vlastně podsunut pod ten spotřebitelský úvěr. To nebylo úplně jasné, že úvěry třeba živnostníka tohoto typu na něco konkrétně, že je to spotřebitelský úvěr. Tak jasně to říct - ty podmínky, ta pravidla. To, že tam se musí dodržovat, že je tam určitá ochrana toho spotřebitele, že se budou týkat teď i těch OSVČ, živnostníků, a další věc. Chci tam zastropovat pokuty za opožděné splácení nebo nesplácení. Tam jsou dneska poměrně vysoké pokuty, ne úroky. Úroky, ty teď budou dané v rámci moratoria a pak už pojedou klasicky, ale tam jsou ještě pokuty. Když on třeba se opozdí se splácením nebo nezaplatí, tak má poměrně vysoké smluvní pokuty. A ty my chceme zastropovat. Jednou provždy.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Dovolím si být komentativní, doufejme, že to dobře dopadne, protože to je téma, které spoustu lidí trápí, spoustu našich diváků, jak se dívám na ty reakce...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Chceme to navrhnout ve stavu legislativní nouze. Takhle to navrhnu na vládu a požádám vládu, aby to takhle schválila, protože je to velmi, velmi důležité.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Hraje se tady o čas.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Ano.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pojďme na druhé téma. Pokud jde o zdraví, COVID-19 ohrožuje nejvíce seniory, v ekonomice pak živnostníky a malé podniky. Jak jim stát pomůže?

redaktor
Obchody a restaurace zůstanou prázdné minimálně do 1. dubna. Stát proto zavedl opatření, aby ulevil podnikatelům. Elektronickou evidenci tržeb čeká odstávka. Ani finanční úřady nebudou kontrolovat, jestli ji podnikatelé dodržují. To vše po dobu tří měsíců od skončení nouzového stavu. Nástup třetí a čtvrté fáze EET, do které spadají třeba lékárníci, kadeřníci, řemeslníci nebo maséři, ale vláda neodložila, jak chtěla opozice. Start závěrečných fází je stále v plánu na 1. května. Živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným ale stát promine placení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění. Odpuštění úhrad potrvá půl roku, od března do srpna. Pokud živnostníci už za březen zálohy uhradili, automaticky se budou počítat za září. Drobní podnikatelé postižení opatřeními kvůli koronaviru mají od státu dostávat měsíčně 15 000 Kč. Ministerstvo financí zároveň připravuje novelu, která jim pomůže se splácením úvěrů. V plánu je i novela insolvenčního zákona. Stát tento týden prodloužil dosavadní opatření a některá zpřísnil. Tentokrát se ale opřel o zákon o veřejném zdraví. Podle řady právníků tím podnikatelé přišli o šanci domáhat se náhrady škod.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Tak opět pojďme postupně, paní ministryně, pane ministře, vy jste slíbili, že nikoho nenecháte na holičkách, to jsme slyšeli několikrát ve vašich vyjádřeních i v projevech pana premiéra, opravdu to tak je?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tak já si myslím, že jsme okamžitě začali všechna ta opatření postupně na sebe vrstvit tak, jak to bylo aktuální. Nejdřív začal daňový liberační balíček, museli jsme odsunout daně, prominout celou řadu sankcí a pak jsme navázali.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Ne, promiňte, já chápu, že to znovu chcete vyčíst všechna ta opatření, ale opravdu to tak je, pokud si vezmete například malé kadeřnictví, které podniká formou s.r.o., má pár zaměstnanců, dochází mu peníze, protože jste mu prostě podnikání vypnuli v nouzovému stavu, má nulové příjmy, má vysoké fixní náklady, dejme tomu nájem 50 000 Kč, musí odvádět za zaměstnance zdravotní a sociální, co ten člověk má dělat? Jaká ta pomoc se na něj vztáhne?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Takže jestli mluvíte o malém s.ro., to znamená, nemluvíte o OSVČ, protože tam si myslím, že je to úplně jasné.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Já se k těm 15000 dostanu, ale například toto.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Mluvíte o malém s.ro., tak předpokládám, že to malé s.r.o. má zaměstnance, pak se na něho bude vztahovat kurzarbeit.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Vysoké fixní náklady.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Pokud má nějaký úvěr, hypotéku a tak dále, chceme, aby dosáhl na to moratorium, aby tady bylo rychle to moratorium. Pokud potřebuje provozní náklady, tak má tady COVID tak, jak ho představil pan vicepremiér Havlíček. Od nuly už může požádat bezúročně s ročním odkladem o rychlý provozní úvěr. Pokud jsou fixní náklady, říkáte, že třeba platí nájem, tak samozřejmě ať okamžitě jedná s nájemcem o snížení nájmu a tak dále.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
To je věc velmi individuální, ne všichni.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Těžko my můžeme vstupovat třeba do soukromoprávních vztahů, čili tohle jsou všechno věci, které.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
To já chápu, ale jaká ta pomoc se vztahuje třeba na takové firmy nebo nebo na restaurace, které dneska říkají, že spousta z nich to prostě nepřežije?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Restaurace. Vezměte si, pokud je to restaurace, která má zaměstnance, okamžitě dosáhne na kurzarbeit. Může požádat o provozní úvěr a samozřejmě je to dáno, a pokud je OSVČ, což je taky celá řada tady těch vesnických hospůdek, tak má další podporu. Bude mít tu 15titisícovou podporu. Má prázdniny na sociálním a zdravotním na 6 měsíců. Promineme to minimální, pětkrát šest tisíc korun.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
To je 30 000 Kč, ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Ano.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Je ta pomoc dostatečná, pane ministře?

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Samozřejmě, že...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Já jsem uvedla nějaké příklady s vysokými fixními náklady...

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Samozřejmě. Ty firmy nám píší. Píší nám stovky mailů denně a já se snažím s většinou z nich aspoň krátce komunikovat, někdy si i zavoláme prostě, píšeme, ta situace některých skutečně není jednoduchá. To je třeba objektivně říct. Nejsme schopni stoprocentně všechno zasaturovat, ale to, co zde už padlo, tak samozřejmě není konec. My jsme na začátku dneska těch problémů, je to 14 dní poté, co jsme odizolovali ekonomiku, a v tom prvním týdnu jsme tam dali 100 miliard korun a pochopitelně říkáme, že tam budeme dávat další zdroje. Teď prostě nechme několik dní, abysme si vyhodnotili, jak začíná fungovat kurzarbeit, už dnešní sdělení, to, že se budou posouvat o 6 měsíců splátky úvěrů, si myslím, že je dalším významným benefitem, který je, současně chystáme další dotační programy, současně rozjíždíme tady to úvěrování bezúročného charakteru, ale v každém případě musí se to postupně vyskládat, ale rovnou říkáme, neskončila ta podpora státní, budeme v ní pokračovat, ale pochopitelně musí to být prostě krok za krokem a vždycky si vyhodnotit to, co nastalo vlastně, jak se vůbec využívají ty nástroje, které jsou. Teď jsme v zásadní době, kdy vlastně se představil kurzarbeit, který mimo jiné i na to eseróčko samozřejmě platí, a my potřebujeme vidět v horizontu několika dnů, jak to ty firmy využívají. Jestli se to chytlo. Jestli se to administrativně zvládá. Jestli skutečně těm firmám to pomáhá, nebo ne. A jestliže uvidíme, že tam něco nefunguje nebo že je tam nějaký problém, okamžitě přijdeme s dalším řešením.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Je tedy výjimečný stav, jste tady 2 ministři za jedno hnutí z jedné vlády, přečtu ty reakce opozice a nespokojených, dejme tomu, svazových organizací já tady sama. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza:

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka, citace: Tomáš PROUZA, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
Tady po hromadné autonehodě potřebujeme zastavit krvácení a vláda přinesla náplast na odřené koleno.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Radomil Bábek z Asociace podnikatelů říká, že Andrej Babiš a jeho vláda poslali desítky tisíc živnostníků na pastvu. Miroslav Kalousek z TOP 09:

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka, citace: Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/
Vypadá to že o zachování živností vláda nestojí.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
A Jan Skopeček z ODS:

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka, citace: Jan SKOPEČEK, poslanec /ODS/
15 000 pro OSVČ není žádná záchrana, ani to ošetřovné pro ně vláda ještě nepřipravila.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
To psal ještě předtím, než schválila vláda 14 000 Kč.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka, citace: Jan SKOPEČEK, poslanec /ODS/
Fakt je chtějí nechat vyhladovět?

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Můžete mi v tuto chvíli říct nějaké další opatření, které se vztáhne na podnikající osoby, OSVČ nebo malé firmy, malé podniky?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tak ošetřovné, pokud vím, bude jej vyplácet Živnostenský úřad. Začíná se, tuším, v pondělí, pokud se nemýlím. Je to 424 Kč denně. To je zhruba 13 000 Kč, pokud pečuje o děti od 0 do 13 let. To je první věc.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pokud děti nemá?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Co se týče té 15titisícové podpory, tak já předložím zítra na vládu ve stavu legislativní nouze rychlou změnu zákona, aby tuto kompetenci měla Finanční správa. Protože tím, jak je pokryta sítí svých poboček po republice, tak je v podstatě jediná schopna to v tomto množství zvládnout.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, ta částka, ke které se vyjadřují...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Je to 15 000 Kč čistého. Je potřeba si uvědomit, pokud má děti, přičte si k tomu dalších 13 000 Kč. Přičte si k tomu to, že promíjíme minimální výši sociální a zdravotní, což je těch 5 000 Kč měsíčně. To si k tomu také přičtěte, děláme, co můžeme. Snažíme se skutečně těm nejpotřebnějším pomoci. Teď se k tomu připojí moratorium. To znamená, že pokud mají hypotéky a určitě většina z nich má hypotéky, spotřebitelské úvěry, podnikatelské úvěry, tak si na 6 měsíců vydechnou. Děláme, co můžeme. Děláme a pomáháme skutečně těm nejpotřebnějším a budeme to dál sledovat. Nakonec ta podpora 15 000 Kč, sice jsem to připravila tak, že se to bude týkat toho jednoho měsíce, kdy máme ještě tato omezení. Počítám ale s tím, že pokud by se omezení prodlužovala, což já v tuto chvíli nevím, o tom budeme debatovat na úrovni vlády a musí to říct epidemiolog, tak samozřejmě to bude další měsíc vypláceno také. Bude to vypláceno po tu dobu, co ta omezení budou. Takže myslím si, že děláme maximum, a určitě hlavně, co je důležité, potřebujeme to udělat rychle. Proto já potřebuji ten zákon, ten bude šestého, sedmého projednán, osmého by ho mohl projednat Senát, a chci pak začít v řádech dnů. Finanční správa už se na to chystá, aby ty peníze začala vyplácet a aby byl jednoduchý formulář. Pokud by ho nemohli podat elektronicky, celá řada OSVČ nekomunikuje datovkou nebo nekomunikuje elektronickým podpisem, tak uděláme před finančním úřadem, už to tak dneska mají, kdo chce podat přiznání kvůli přeplatku, tak tam udělali takové velké bedny. Poprosíme podnikatele, už je prosím i teď, aby tam uvedli e-mail, a správce jim odpoví: „ano, obdrželi jsme, vyřizujeme“.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pane ministře, vy jste řekl, že se na vás obrací mnoho firem, které mají problémy. To, co tady říká paní ministryně, ošetřovné, pokud ten podnikatel nemá děti, nechce si vzít nebo nemůže si vzít půjčku z toho bezúročného balíku COVID, co má dělat? Pomůže jim vláda? Říkáte, že jste na začátku s fixními náklady, pokud to nechtějí, promiňte mi ten vulgární výraz, zabalit a jít na Úřad práce, všechny propustit a to podnikání zavřít?

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Určitě ano. A musíme na to reagovat a reagujeme na to. Když vezmu tedy tu osobu samostatně výdělečně činnou, tak mimo těch 15 000 má tedy odpuštěno sociální, zdravotní, což je dalších 5000, je to v čistém, pokud mají tedy jedno dítě, tak má 13 000 k tomu. Je to 33 000, podotýkám, čistého. Já neříkám, že prosím pěkně ten, kdo má náklady v desítkách tisíc nebo statisících, že mu to úplně zcela vytrhne trn z paty. Ale samozřejmě musíme to dělat vyváženě s ohledem na zaměstnance, kterým dáváme 50-80 % z obvyklé průměrné mzdy, musíme se na to dívat i s ohledem prostě na střední firmy, na větší firmy, to znamená, snažíme se to postupně dávat. Z těch připomínek, co jste řekla, to je politika, nic více, nic méně. Pan Kalousek, pan Skopeček logicky, oni jsou v opozici, to znamená, využívají té situace, tady kdyby člověk chtěl být prostě jakoby pichlavý, tak jednoduše řeknu, že prostě zatím ty dluhy, které se nasekaly za doby, kdy tam byl pan Kalousek, tak z nich potom se 10 let prostě vzpamatovávala celá země a v době, kdy země byla v krizi, tak místo aby se pustily investice, tak se ubrzdily ty investice, což my neděláme.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, u vlády jste vy, pánové reagovali na to číslo 15 000 Kč a reagovali na ty výtky podnikatelů, kteří teď mají problémy, tak...

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Ano, samozřejmě.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
... já jsem chtěla vědět, jestli pro ně plánujete ještě něco dalšího.

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Já jenom vždycky říkám, že ono se jednoduše prostě kritizuje prostě z těch opozičních lavic, lepší by bylo, kdyby nám třeba pomohli v některých věcech a nejenom prostě sedět a říkat, co všechno je špatně. Z těch zástupců podnikatelů, ano, pan Prouza, my s ním komunikujeme, on je vždycky přes den prostě maximálně servilní, maximálně vstřícný, maximálně se na všem dohodneme, večer si sedne za Twitter a všechno prostě, na čem jsme se domluvili, shodí. Nechová se v tomhletom seriózně.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Poočkejte, tady přece nejde ale o pana Prouzu. Tady jde o ty restauratéry, podnikatele v cestovním ruchu, kteří říkají, hrozí nám bankrot a my nevíme, co máme dělat, máme nulové příjmy, vysoké náklady.

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Samozřejmě. Taky s nimi jednáme. Jednáme s nimi individuálně, jednáme se zástupci restaurací, hospod, se zástupci hotelů, není ta situace jednoduchá, a proto tam dáváme ty částky. Proto jsme tam prostě dali dneska tu kurzarbeit. Proto se chystáme tam dávat opětovně další zdroje. To znamená...

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Ale ty hotely zavírají. Včera oznámil, že zavře hotel, slavný hotel Slavie v Brně, zavírá do konce roku, protože říká, my to neutáhneme se zavřenými hranicemi, my to prostě nevydržíme.

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Ano, ale má to všechno nějaké limity. To znamená, jestliže jsme za jeden týden dali 100 miliard do té ekonomiky, další týden tam dáme opětovně další zdroje, tak si myslím, že to prostě aspoň částečně rozkládáme. My máme s těmi i hoteliéry, s tím restauracemi, které jsou na tom skutečně špatně, to je pravda, a nejsou to, prosím, jenom oni. To jsou cestovní kanceláře. Jsou to prostě cestovní agentury, na které nezapomínejme v této chvíli. Jsou to samozřejmě všichni drobní obchodníci, kterým jsme my de facto těmi ekonomickými zásahy prostě znemožnili podnikání, ale na druhou stranu my jsme tím nástrojem pouze. To podnikání neznemožnila vláda, to podnikání znemožnila celosvětová pandemie, na kterou my jsme reagovali tím, jak jsme učinili. A kdybychom to neudělali, tak ty ztráty jsou daleko větší, protože pochopitelně by se nás to dotklo a v tuto chvíli to je o tom, že ten, řekněme, propad, který by nastal, kdybysme to odchytili nebo neodchytili o několik týdnů později, tak by byl katastrofální. Podívejte se, co se dneska děje v Madridu. Podívejte se, co se dneska děje v Itálii. Podívejte se, jak je odizolovaný New York. Ve všech zemích řeší stejně tyto problémy. My ty podnikatele nenecháme padnout, budeme tam dávat další zdroje, opětovně tam vložíme další a další prostředky, ať už živnostníkům, nebo prostě těm, kteří zaměstnávají, jenom prostě musí se to dělat krok za krokem.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Paní ministryně, vy jste...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Já jenom, jestli bych mohla jednu větu, navážu. Vy jste začala tu naši debatu státním bankrotem. Já se vám řekla, že nic takového nehrozí, a my to ani nedopustíme. Musíme to ale vybalancovat. Maximálně pomoct těm nejpotřebnějším, ale na druhé straně neohrozit důchody, neohrozit platy učitelů, neohrozit další důležité věci, které jsou důležité pro infrastrukturu a tak dále, chod nemocnic, které jsou důležité pro chod této země. Takže to všechno musíme přesně, jak řekl Karel Havlíček, vybalancovat.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Vy jste, paní ministryně, řekla, že vláda zavřeným podnikům žádnou náhradu škody ani ušlé zisky platit nebude, o co se opíráte kromě toho, že říkáte, že vláda na to nemá a ohrozila by vyplácení důchodů a chod státu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Já jsem řekla, upravím to, vaše slova, já jsem řekla, že součástí náhrady škody nebude ušlý zisk.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
A co ta náhrada teda bude?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
A náhrada škody vyplývá ze zákona, z právní úpravy krizového zákona. Máme tady za sebou zkušenost třeba s povodněmi. Posuzovat to bude Ministerstvo vnitra, které to má v kompetenci, případně mohou být samozřejmě i soudní spory. Ta náhrada škody spočívá, že skutečně vznikla nějaká škoda. To znamená, v souvislosti s našimi opatřeními došlo ke škodě a příčinné souvislosti. Ušlý zisk je něco, co v rámci těchto náhrad prostě poskytováno být nemůže.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Promiňte, co si mám pod tou ušlou škodou, co vy jako právnička si myslíte, že bude moct uplatnit podnikatel?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Já vám teď nedokážu vymodelovat případ na tuto pandemii, ale klasický příklad byl z povodní, že například se musel zbourat dům někomu, protože tam hrozilo nějaké ohrožení.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Ale to se tady nestalo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Dobře, tak se mohou stát nějaké podobné situace. Já vám je teď nevymyslím. Muselo se zbourat dům, ale také se neposkytovala škoda za to, že v té odříznuté oblasti se neprovozovaly obchody, a tím pádem tam nebyl zisk. O to tady jde. Představa, že bychom kompenzovali ušlý zisk firmám, který by se porovnával s dobou, kdy byly třeba na vrcholu ekonomického růstu nebo v rámci ekonomického růstu, je lichá. Na to skutečně by ten stát neměl a tam by hrozil ten státní bankrot.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Očekáváte žaloby od podnikatelů? Protože spousta advokátů, právníků vám oponuje, říkají, že ten váš výklad není správný, někteří dokonce používají slova směšný, Tomáš Prouza ze Svazu obchodu, pokud to tady znovu budeme jmenovat, říká, že má právní analýzu o tom, že to je podvodný pokus státu nepomoci těm, kteří budou pomoc potřebovat, očekáváte žaloby a v tom, že stát bude úspěšný, já vím, že budou rozhodovat soudy za nějakou dobu, ale má stát právně nabito?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Já jsem přesvědčena, že má právně nabito. Já skutečně jsem ten výklad o tom, co je ta škoda, jaká příčinná souvislost, opírám i o výklad vnitra. Nikoliv, jak jsem se včera dočetla nesprávně, že mělo nějaké rádio uvést, že existuje výklad na to, proč jsme přešli z krizového do zdravotního zákona. To je nesmysl. Takový výklad žádný není. Existuje výklad, co to je náhrada škody, a Ministerstvo vnitra to má dneska na stránkách, pokud jsem se dívala. Komentovali to i v médiích a řekli, že náhradu škody jako takovou, fakticky vzniklou škodu kompenzovat samozřejmě budou, ale to není ušlý zisk. A za tím si stojím. A pokud se samozřejmě objeví typy, my tady máme za sebou Diag Human, takový klasický příklad, kdy stačil jeden dopis, a dnes se soudíme o miliardy. Takže pokud se objeví lidé, kteří budou dávat takovéto žaloby. No to samozřejmě nese každá doba takovéto žaloby a pak to bude na rozhodnutí nezávislého soudu.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Ti podnikatelé nejsou žádní spekulanti, oni pouze chtěli vědět, co se stane, a vláda pak v tichosti to přesunula z krizového zákona, začala ta debata, nemáme pocit, že vláda ztratila trošku důvěryhodnost a kredit v této akci?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Ne. My jsme začali přesně vydávat tato opatření podle zdravotního zákona. Pak když se vyhlásil nouzový stav, tak tam je několik opatření, které jsou podle krizového zákona. Znovu jsme se ale vrátili ke zdravotnímu zákonu, protože ten zdravotní zákon přesahuje nouzový stav. I před ním, i po něm můžete vydávat opatření podle zdravotního zákona. Takto je to v pořádku, protože ten zdravotní zákon je jediný kompetentní k tomu, říct, že vlastně dávají se tady určitá opatření.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Váš postoj, pane vicepremiére. Vy jste stál v této debatě o odškodňování trošku stranou, ne tak jako paní ministryně, která byla ve středu, váš názor?

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Musíme rozlišovat dvě věci. První věc, kterou ten stát musí dělat, a to je participovat se na nákladech, které jsou dneska spojeny s tím, že ty firmy nebo prostě ti podnikatelé, živnostníci nemohou fungovat. A to je to, co děláme. A tam musíme přihazovat a musíme neustále dál dávat další a další zdroje. Druhá věc je ušlý zisk. To už samo o sobě ekonomicky nedává úplně smysl, protože my bysme se bavili o ušlém zisku pochopitelně v době budoucí, v době, dejme tomu, po 12. březnu, nikdo neví, co by nastalo v době po dvanáctém březnu ve smyslu toho, jak by lidé chodili nakupovat, nechodili nakupovat, ve finále v těch zemích, kde to neudělali, tak to nakonec dopadlo úplným fiaskem, to znamená, nakonec se stejně ty opatření udělaly a udělaly se tak, že to tu ekonomiku dopadlo naprosto brutálně, to znamená, lze s velkou dávkou pravděpodobnosti hovořit o tom, že kdybysme ty opatření neudělali, tak by ta situace ekonomická byla ještě daleko horší. Čili o jakém dneska ušlém zisku hovoříme? Přece si musíme uvědomit jednu věc. Toto nezpůsobil stát. Můžeme bavit o tom, a s tím souhlasím, jestli ta opatření, která děláme, jsou lepší, nebo horší, jestli je zavádíme rychleji, pomaleji, jestli budou mít takový či onaký dopad. S tím souhlasím a nechť nás za to opozice třeba kritizuje a pojďme si prostě vyměňovat ty názory. Ale nemůžeme tomu státu v uvozovkách přišít to, že dneska způsobil tuto situaci. Ta nastala celosvětově, spadly do toho všechny země a požadovat dneska ušlý zisk je maximálně nesolidární, je to neseriózní a ve finále by to vedlo k bankrotu této země.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
No a, paní ministryně, než půjdeme na třetí téma, nemáte ještě něco v plánu pro podnikatele, udělat výjimky v DPH, po kterých volá Hospodářská komora, odpuštění zdravotního a sociálního nebo EET, kde jste jenom ho posunuli a odložili třetí a čtvrtou vlnu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Tak třetí a čtvrtá vlna je odsunuta, to už všichni všeobecně ví.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Neplánujete aspoň změny třeba pro lékaře, kterým teď všichni tleskáme a v létě jim nadělíme kasu s online připojením na finanční úřad?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
V tuto chvíli mám ještě v úmyslu takovou poměrně velkou daňovou změnu, která by se nedotkla jenom podnikatelů, ale dotkla by se vlastně všech občanů. To je to, že já si myslím, že je potřeba i trochu pomoci lidem v pořizování bydlení, protože si myslím, že teď bude ideální doba v tom směru, že možná by nám mohly i ceny bytů trochu klesnout a rozpohybovat. Vidíme, co se tady stalo teď v Praze, Airbnb jsou prázdná, pronájmy jsou nízké. Ano, můžete namítnout, že to je na přechodnou dobu, ale ona je otázka, jak dlouho budeme třeba v nějaké té izolaci hranic. Takže si myslím, že je ideální doba, že by se mohl rozpohybovat trh s nemovitostmi. A já navrhnu vládě, samozřejmě bude to na jejím rozhodnutí a zvážení, abychom zrušili daň z nabytí nemovitých věcí, což je vlastně ta čtyřprocentní daň, kterou zaplatí kupující, když si kupuje byt. Spolu s tím dám na zvážení, aby to zas bylo spravedlivé vůči těm, kteří ji dnes zaplatili, tak dám na zvážení, zda se nezamyslet nad těmi úlevami ve smyslu rušení výjimek, jak jsme se zavázali kdysi. A to je zvážit pro ty, kteří už nebudou platit tuto daň. Pokud se vláda na tom usnese a prosadíme to v Parlamentu, což si myslím, že by snad neměl být problém, abychom případně zvážili to, že zrušíme odečitatelné položky, kdy se odečítají úroky z hypoték. Protože si vezměte situaci. Dneska si někdo kupuje nemovitost za 5 000 000, klasický příklad, tady mám nějaký takový příklad, za 5 000 000. 4 000 000 si vezme hypotéku a hned na samém začátku musí zaplatit 200 000 daň. Tu daň z nabytí nemovitých věcí. To znamená, okamžitě přijde o 200 000 Kč. Když si uplatňuje odečet z hypotéky, tak se mu. Když jsem si vzala jednu komerční banku, kde úrok byl 2,28, tak od základu daně si odečetl ten první rok 91 200. Získá ročně 13 200, takže on za 30 let, když to má na 30 let hypotéku, získá 187 000 a nějaké drobné. To znamená, my říkáme, ať má hned 200 000. A pokud se na tom domluvíme na vládě, tak si myslím, že bychom to měli dělat zpětně a měli bychom říct. Teď jsme třeba dneska domluvili nebo bude to třeba od prvního a tak dále. Nečekat, až to projednáme v parlamentu. Otázka je, na jakém systému se domluvíme, jestli to budeme projednávat v systému legislativní nouze, nebo třeba v devadesátce, ve zkráceném řízení. já si myslím, že to bude mít velkou podporu. Divila bych se moc, kdyby nemělo. A pak si třeba říct, bude se to týkat všech transakcí třeba po tomto datu. Nečekat, protože abychom zase nezabrzdili naopak prodeje. To znamená, já budu navrhovat zrušení daně z nabytí. Je to v podstatě daň, která mě jako člověku, který celý život dělal ve finančním právu a jako právník jsem se na něho specializovala, tak mi nikdy nedávala smysl. Zase samozřejmě musíme vidět, že tam zhruba výnos je asi 13 až 14 miliard ročně, kdy jindy než teď. Teď je prostě přesně ta doba, a navíc vezměme si, že dneska si kupují mezi sebou firmy. Jsou schopny různě převádět obchodní podíly a stejně se jí vyhýbají. Takže myslím si, že tohle by mně dávalo smysl.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Pojďme se teďka podívat na celkovou ekonomiku. Pane vicepremiére, ten slibovaný bilion na podporu ekonomiky, bude to stačit v tuto chvíli, když vidíte ten výhled, co se děje ve světě, jak ta epidemie postupuje?

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
My jsme ho odhadli z toho, jak k tomu přistupují dneska nejvyspělejší země. Inspirovali jsme se Velkou Británií a Francií a Německem. Ten bilion není vycucaný z prstu, jedná se přibližně o 15 % z hrubého domácího produktu do takzvané nepřímé podpory, což je ta zásadní podpora, která musí udržet likviditu čili hotovost, peníze, a to je to, že zapojíme bankovní sektor. Prostě nesmí nám nastat situace mimo toho, že tedy odloží se teď ty splátky, že by bankovní sektor přestal financovat. To by byl skutečně kolaps ekonomiky, a my tím pádem musíme ty úvěry z valné části zaručit. A na to ty mechanismy vytváříme. Těch 100 miliard korun, je takzvaná přímá podpora, která vlastně už dneska je zobrazena v tom rozpočtu, v tom schodku těch 200 miliard korun, protože je to 100 miliard korun, a to teď zaokrouhlím, přes podporu podnikatelů, 60 miliard korun se očekává, že se o to méně vybere daní a 40 miliard korun, myslím, že to říkám správně, tak byl schodek, který jsme vlastně plánovali už před několika měsíci, kdy se schvaloval rozpočet. To samozřejmě může projít revizí, protože vycházeli jsme z toho, jak jsme to připravovali přibližně před 10 dny, ta situace se neustále mění a rozhodující v tomto nebude jenom, jak se nám podaří odizolovat ekonomiku v České republice, což my chceme udělat, to znamená, chceme ji tady v čase rozpohybovat, aby se zde nakupovalo, aby zde lidé jezdili na dovolenou, podpoříme cestovní kanceláře, aby když už tedy se nebude jezdit do ciziny, tak aby byly vytíženy zde, podpoříme naše hotely, naše restaurace, hospody, hospůdky, penziony a tak dál, aby zde začal prostě fungovat ruch. Ale pozor, my jsme otevřenou ekonomikou. Ekonomikou, která vyváží celkem za 4,6 bilionu korun, což dělá 80 % z toho čistého hrubého domácího produktu, a pokud se nám nerozhýbe svět, pokud se nerozhýbe Evropa, pokud se nám nerozhýbou Spojené státy a Čína, tak to samozřejmě dopad mít bude. A poté musíme toto znovu ještě jednou přepočítat a možná to bude víc. Zatím vycházíme z toho bilionu, za kterým si stojíme a který do té ekonomiky dáme. Je to bezprecedentní částka, kterou nikdo historicky do ekonomiky nedal, a naštěstí, a to je dobrá zpráva a já bych prostě stále jako s tímhletím prostě, je to nutné zdůrazňovat, si to můžeme dovolit, protože máme tak nízkou míru zadluženosti, že máme kde brát. Jsou dneska země, které jsou na tom hůře jak my ve smyslu postižení, bohužel nemají kde brát, a když, tak to jsou tak drahé peníze, které zadluží ty země na několik dalších generací. Tomu se zatím my můžeme vyhnout, pokud to se skutečně nedostane do nějaké fatální báze, kde bysme do toho museli dávat další a další stamiliardy.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Například Itálie chce napumpovat do ekonomiky 350 miliard EUR a tu míru zadlužení má zhruba 130 % oproti těm našim 30, paní ministryně...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
29 zatím. A teď s tím 200miliardovým schodkem je to 32 %.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
Chce se zeptat na ten schodek. Možná moje poslední otázka dneska na vás, 200 miliard. Bude to stačit, nebo ne? Já vím i od vašich kolegů z vlády, že se vám ta sekera do toho rozpočtu nezatínala lehce, 200 miliard je opravdu hodně, ale možná bude ještě hlubší.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Opravdu nezatínala. A protože samozřejmě jsem ministryně financí a jsem za fiskální politiku odpovědná, ale znovu říkám, jak vy jste řekla, Itálie 130, já si myslím, že to bude i horší, ale my i s tím 200miliardovým je to 32 % HDP zadlužení. Takže pořád zůstáváme na krásném čísle, ty veřejné finance. Pořád to máme pod kontrolu, ale já jsem to řekla i v Parlamentu. Ta velká neznámá je čas. My vidíme v tuto chvíli na konec druhého čtvrtletí. Může se stát, že pokud by pandemie pokračovala, museli bychom ta opatření v tomto módu zachovat déle. My věříme, že ne. Ale musí to říct skutečně odborníci. Tak se může stát, že v létě půjdu do Parlamentu s novou novelou zákona o státním rozpočtu.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
A ještě poslední otázka na vás oba. Je ve vládě shoda na tom, dokdy má platit nouzový stav. Pane ministře.

Karel HAVLÍČEK, vicepremiér, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy /nestr. za ANO/
Já si troufám tvrdit, že v zásadě ano, samozřejmě my si musíme uvědomit, že v té vládě má každý nějakou funkci, nějakou roli. My tady s paní ministryní hájíme spíš ty hospodářské zájmy, to znamená, do určité míry se hodně přizpůsobujeme pochopitelně těm, kteří dělají ty zdravotní věci, a nezasahujeme jim do toho, na druhou stranu vždycky tam musí být nějaká přiměřená oponentura toho, jak to dopadne do té ekonomiky, jakým způsobem se třeba k tomu vyjádřit tak, aby prostě nenastala panika třeba na finančních trzích nebo naopak prostě třeba mezi nějakou skupinou podnikatelů, to se snažíme hlídat, samozřejmě občas nějakou chybu uděláme, ale troufám si tvrdit, že i když ta situace samozřejmě s ohledem na tlak na nás není, protože vemte si, dneska prostě jsme pod extrémním tlakem různých zájmových skupin, samozřejmě opozice, médií a tak dále, my se nesmíme nechat vyhecovat, nesmíme se nechat vyprovokovat, musíme to dělat s rozmyslem, samozřejmě s vizí toho, že musí ti, kteří ty peníze potřebujou, je dostat, musí to být ale spravedlivé a nesmíme se dostat pod tlak té či oné skupiny, která danou chvíli prostě možná je o něco více vidět. My to reflektujeme my se s každým bavíme, ale věřte tomu, že prostě zásadní pro nás je to, aby nejdříve dostali ti, kteří jsou na tom nejhůře, poté abysme dávali těm dalším, aby to bylo v čase taky rozložené. Nemůžeme, zjednodušeně řečeno, utratit všechny zdroje týden.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
A bránili fiskální politiku státu. Čili odpověď na vaši otázku, ta shoda tam je.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
A dokdy nouzový stav bude platit v této zemi?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Nouzový stav je v tuto chvíli, tuším, do poloviny dubna. A pokud bychom ho chtěli prodloužit, musíme o to požádat Parlament. O dalších 30 dnů.

Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka
V tuto chvíli vám děkuji, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy Karel Havlíček za hnutí ANO, ministryně financí za hnutí ANO, paní Alena Schillerová byli mými hosty v Partii, my v ní budeme pokračovat, poslední půlhodinu věnujeme dalším tématům, které se týkají koronavirové krize, budeme ji vysílat na Facebooku zpravodajství FTV Prima a také na webu iPrima/partie, vy jste už celý týden posílali své dotazy na pana ministra i na paní ministryni, já vám za to děkuji, pokud chcete posílat dál, můžete na e-mailovou adresu
Karanténa@iprima.cz, kde si je přeberou moji kolegové Libor Bouček a Markéta Fialová, protože pro vás vysíláme pořad Prima karanténa, kde se věnujeme také všem dopadům a všem úhlům pohledu koronavirové krize. Uvidíme se za chvíli. Děkuju zatím. Na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí, vicepremiérka /nestr. za ANO/
Děkuju za pozvání.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.