CZ EN

Alena Schillerová: Dusit ekonomiku není správná cesta

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Zdroj: Právo | Datum vydání: 04.01.2020 | Rubrika: Zpravodajství | Strana: 2

* Hospodaření státu dopadlo loni lépe, než si vláda naplánovala, přesto jde o nejhorší výsledek za poslední čtyři roky. Co se na něm nejvíc podepsalo?

Předně jsme mohutně investovali. Proinvestovali jsme o 17 miliard Kč více, než jsme v rozpočtu plánovali. Meziročně dokonce o 23 miliard víc. A i přes zpomalení ekonomiky jsme dosáhli jednoho z nejlepších výsledků hospodaření v novodobé historii ČR. Je to čtvrtý nejlepší výsledek za posledních 20 let. Po celý rok jsme podporovali hospodářský růst, životní úroveň a důvěru v ekonomiku. Výrazně jsme napomohli k nárůstu životní úrovně pracujících, seniorů i sociálně slabých. Ale samozřejmě, projevuje se i zvolnění ekonomického růstu, například na trhu práce. To se muselo promítnout i do inkasa některých daňových příjmů, kde již nemáme dvouciferné růsty, ale stále velmi slušné meziroční přírůstky.

* Během loňského roku zaostával naplánovaný výběr daní, například u daně z příjmů právnických osob. Je to dáno tím, že ekonomika nerostla tak rychle, jak jste odhadovali?

Loňský výsledek jednotlivých daňových titulů byl nakonec velmi blízko odhadu ve státním rozpočtu. V případě daně z příjmů právnických osob jsme dosáhli 99,2 procenta. Ten méně než procentní výpadek byl dán dividendovou politikou v podstatě několika podnikatelských subjektů. Proti roku 2018 jsme jen na této dani vybrali o 9 miliard Kč víc.

* Argumentujete i tím, že rok 2018 vyšel ve srovnání s loňskem lépe kvůli mimořádné platbě z evropských fondů. I loni jste ale měli mimořádný příjem, 18 miliard ze zrušeného Fondu národního majetku…

Žádný mimořádný příjem se nekonal. Je to mýtus, který se objevil v souvislosti s naší novelou zákona o zrušení Fondu národního majetku. Realita je úplně jiná. Příjmy z Fondu národního majetku byly v loňském roce řádně rozpočtovány. Na rozdíl od minulých let, kdy se každý rok převádělo průměrně 10 miliardy Kč, podle libovůle ministra financí, a to v podstatě bez jakéhokoliv klíče a bez kontroly parlamentem. Například v roce 2002 bylo ze zvláštních účtů privatizace utraceno neuvěřitelných 120 miliard Kč. A tehdy skutečně šlo o příjmy z privatizace, dnes se v podstatě bavíme pouze o dividendě ČEZ.

* Podle většiny ekonomů by cílem vlády měl být v době ekonomického růstu vyrovnaný rozpočet a také výraznější snižování poměru veřejného dluhu k HDP. Proč se to nedaří?

ČR je fiskálním premiantem EU. Je správné každou korunu obracet dvakrát, ale dusit ekonomiku není správná cesta. Prioritou hospodářské politiky musí být promyšlené investice, které se v budoucnu mnohonásobně vrátí. Dopravní infrastruktura, výzkum, technologie, podpora zahraničních investic stejně jako udržitelná sociální politika. Zároveň připomínám, že náš dluh dlouhodobě klesá. V roce 2019 jsme jej v poměru k HDP stlačili pod 30 procent na nejnižší hodnoty od roku 2009. Od roku 2014 jsme zadlužení naší země snížili už o 12 procentních bodů.

* Pro letošní rok vláda prosadila zvýšení některých spotřebních daní, snížení sazeb DPH u některých služeb i spuštění poslední vlny EET. Jak se tato opatření jednotlivě promítnou v příjmech rozpočtu?

Do státního rozpočtu 2020 by zvýšení spotřebních daní na tabák a alkohol mělo celkem přinést 8,6 miliardy Kč. Zvyšují se také některé dílčí sazby daně z hazardních her, které do rozpočtu přinesou 400 milionů Kč a 200 milionů Kč do rozpočtů obcí. Cílem je přesnější zohlednění společenské škodlivosti jednotlivých hazardních her zavedením více systémové diferenciace sazby v závislosti na škodlivosti dané hazardní hry, případně dosažení horizontální spravedlnosti z hlediska zdanění vysokých výher u loterií. Zavedení elektronické evidence tržeb včetně jejího závěrečného rozšíření v květnu 2020 bude na úrovni veřejných rozpočtů pro letošní rok podle našich odhadů znamenat přínos okolo 15 miliard Kč, včetně pojistného. Jako kompenzaci podnikatelům za zavedení EET snižujeme i letos DPH v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, ale i vodného a stočného. Významné snížení DPH, které evidenci tržeb provází, má primárně za cíl pomoci podnikatelům, kteří se budou moci rozhodnout, zda sníží své ceny, nebo si budou takto kompenzovat jiné náklady. V případě vodného a stočného však ve většině případů dojde právě ke snížení cen pro konečné spotřebitele, protože v oblasti vodárenství je ministerstvo financí cenovým regulátorem a pohlídá si, aby se nižší sazba DPH promítla do nižších cen.

* Počítáte s dalším zvyšováním spotřebních daní v příštích letech?

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o spotřebních daních. Záměrem je představit víceletý plán postupného zvyšování sazeb spotřebních daní z tabákových výrobků. Tento plán představuje onu jistotu a předvídatelnost, po kterých volal tabákový průmysl. Plán je navržen na tři roky a podobně jako u současného návrhu na rok 2020 nebude zvyšovat cenovou dostupnost tabákových výrobků. Růst sazeb tak bude korespondovat s očekávaným růstem objemu mezd a platů v ekonomice v příslušných letech. Plán byl nedávno představen i zástupcům tabákového průmyslu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář