CZ EN

Závazek zvyšovat učitelům platy na 45 tisíc v roce 2021 platí

Reakce na: Vláda by měla část výdajů rozpočtu zavázat, datum: 16.5.2019, zdroj: Právo, rubrika: Zpravodajství, strana: 04

Ministerstvo financí reaguje na mystifikace, které zazněly na jednání rozpočtového výboru dne 15.5.2019 ze strany poslance M. Kalouska. Není pravdou, že vláda předpokládá reálný pokles platů v regionálním školství v letech 2021-2022. Poslanec ke svému tvrzení došel na základě nepřesné práce s dokumenty MF – v tomto případě má jít o „Finanční strategií ČR“.

Rozpočtová strategie má dvě části, v první z nich jsou odvozeny maximální rámce pro výdaje na další tři roky a zopakovány platné finanční vztahy. Je to tedy výchozí varianta pro rozpočtová jednání. Ve druhé části Rozpočtové strategie, kterou je Konvergenční program, jsou potom rozepsány záměry vlády. Tedy včetně toho, že počítáme s navýšením platů učitelů. Každý se může přesvědčit – na str. 15 Konvergenčního programu je explicitně napsáno, že platy ve školství porostou v souladu s programovým prohlášením vlády, tedy až na 150 % úrovně roku 2017 v roce 2021. O konkrétním rozložení nárůstu se vždy jedná v letních měsících.

K výzvě Rozpočtového výboru zavázat část výdajů rozpočtu uvádíme, že pokladní plnění státního rozpočtu vyhodnocujeme průběžně. Z dosavadního vývoje by bylo velmi nezodpovědné tvrdit, že rozpočtovaný schodek bude překročen. Je nutné si uvědomit, že jsme v první třetině roku předfinancovali více než 54 % transferů příspěvkovým organizacím, například dotace vysokým školám a vědeckovýzkumným institucím, také do rozpočtu Evropské unie bylo ke konci dubna odvedeno již 46 % plánované částky. V následujících měsících bude pozitivně působit nárůst většiny daňových titulů. V tuto chvíli proto neexistuje důvod, proč jednotlivým kapitolám krátit rozpočtované alokace. To by přispívalo k nežádoucímu podsekávání ekonomického růstu, což je praxe, která se v relativně nedávné minulosti ukázala jako chybná.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.