CZ EN

Vystoupení Aleny Schillerové v Otázkách Václava Moravce

Zdroj: ČT 1 | 6.10.2019 | 12:00 | Pořad: Otázky Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Prvními hosty dnešních Otázek jsou ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO, vítejte a hezký dobrý den.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mé pozvání přijal i senátor a daňový poradce Tomáš Goláň, i vám přeji dobrý den.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vítám i bývalého guvernéra České národní banky, ekonoma Zdeňka Tůmu, i vám přeji hezké nedělní poledne.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Začnu vás paní ministryně, 64 % plnění investic, měli bychom být na 75 %, oproti plánu ve státním rozpočtu, nižší výběr daně z přidané hodnoty i daně z příjmů fyzických osob, nečiní vám starosti.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne tak mě to zatím starosti nečiní. Já sleduji plnění každý den, nejenom každého prvního, jak prezentujeme tiskové zprávě. Ale k plnění investic, to je plus minus stejné číslo, jaké dosahujeme v tuto dobu každý rok, protože samozřejmě nějakou dobu se investice rozjíždí, připravuje se začátek roku, je špatné počasí. A vždycky ta ten ta druhá půlka roku bývá rychlejší, takže mně nečiní...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale nedočerpané investice jsou a propos, když se člověk podívá na plnění státního rozpočtu. Jedním z těch důvodů, proč pak vychází rozpočet lépe na konci roku, než jaký je plán. Ale je to tak.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Není to tak. Hlavním důvodem je, ale hlavním důvodem je to, že se velice dobře plnil výběr daní, je jasné, že ekonomika zpomaluje. Ten výběr daní, ale pořád jsme meziročně v růstu procentuálním. Ale jiný problém, který mě činí vrásky. Tady v tom té předtáčce, kterou jste pouštěl bylo, že jsme získali 18 miliard z privatizačních fondů, to jsou peníze z dividend státních podniků, které jsme získali na základě toho, že se upravil zákon, naprosto logicky ty peníze vždycky tam plynuly, to je pořád takové hraní s čísly, ale my máme na cestě v uvozovkách 59 miliard, téměř 60 miliard, před financovaných z evropských peněz, které samozřejmě kdybychom v této, tak velkém množství nepředfinancovávali, tak bychom je dneska měli ve státním rozpočtu, a to jsou peníze, které čekám a psala jsem už 3 dopisy všem operačním programům, ať pošlou k certifikaci na ministerstvo financí. Takže kdybych tyto peníze měla v rozpočtu, tak je dneska přebytkový.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A co vám na to ministerstva odpovídají v rámci.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Odpovídají mi, že se snaží, že se snaží, a že prostě uhání jednotlivé firmy, aby dodávaly faktury, aby prostě analyzovaly, ale jde to prostě pomalu a já samozřejmě na příští radě, jestli budu velmi velmi hlasitě apelovat, aby prostě zrychlili toto tempo, protože jde vše skoro 60 miliard, které by mohly být teď ve státním rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy, máte strach z toho, že pokud tyto peníze nebudou ve státním rozpočtu, tak může být schodek na konci roku vyšší než těch 40 miliard.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne já samozřejmě nemohou úplně, nemám věšteckou kouli, nedělám nic takového, abych brzdila investice, to bych brzdila ekonomiku, tak to bych v životě nic takového neudělala, to co mi trošinku naznačujete. Prostě ten vývoj investic je vždycky, mi taky máme předplaceno, máme předplaceno alokace do Evropské unii z velké části. Mám předplacenou celou řadu plateb, které plynou do municipality. Máme předplaceno na reformu regionálního školství, velkou část peněz, čili já samozřejmě nemáme věšteckou kouli, já prostě tak, jak se vyvíjí ekonomika, jak se vyvíjí výběr daní, tak tipuji, že dodržíme plánovaný čtyřicetimiliardový schodek, ale samozřejmě kdybych měla tyto peníze a taky jsme na konci programové období, to znamená, že peníze se budou dočerpávat, tyto tyto jsou peníze takzvaně na cestě, které já nevím, ty se nedají plánovat, jak nevím, jestli přijdou za měsíc, jestli přijdou za 2 měsíce, nebo jestli přijdou v lednu, ale prostě jednou přijdou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není chybou v ekonomickém růstu, že se nedaří státu plnit právě investice, které si do státního rozpočtu napíše.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
No on začal bych možná dvěma poznámka, což jsou takové 2 aspekty. Já hodnotím vývoj veřejných financí a vůbec rozpočtové politiky, a to je, že by měla být proti cyklický charakter. Je to nástroj jako v rukou vlády a v okamžiku, to už tady zaznělo, kdy ekonomika velmi dobře roste, tak spíš bychom měli trošku šetřit na ty horší časy, a nebýt na hraně toho, co je dovoleno podle pravidel. To je jedna věc a druhá funkce jakoby přerozdělovací, to znamená prostě je to nástroj v rukou vlády a parlamentu, a to, jaké jsou priority, tak tam by směřovalo měly směřovat finance. Teď k té vaší otázce a myslím, že jako přesto, co říká paní ministryně, jako faktem, že ten výběr daní je horší než, než byl plán, takže to jako, přestože budou někdy nějaké další zdroje, tak si myslím, že to je problém, a to i potom s výhledem na sestavování jako rozpočtu nebo na ten návrh rozpočtu v roce 2020. A tady mně právě jakoby ten pohled, to je prostě pro cykličnosti, respektive to, co by mělo být proti cyklické chybí, a jedná se jistou nekonzistenci. Dneska je fiskální politika mírně expanzivní, což by nevadilo, to by bylo úplně v pořádku za předpokladu, že bych očekával, že příští rok dojde ke zpomalení, jsou tam velká rizika, může se to samozřejmě stát, ale ve stejném okamžiku ten výhled a ten rozpočet je poměrně optimistický, což znamená, že vlastně jako ministerstvo neočekává ten zhoršený výběr daní a jako nevidí důvod, proč by mělo stimulovat ekonomiku, ale vlastně ji stimuluje, takže v tom vidím jistou ne konzistenci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy, že si vláda zadělává na svá vlastní rizika v rozpočtu na příští rok, záhy paní ministryně, pokud to chápu správně,nejdřív doplňující otázku na Zdeňka Tůmu, jako bývalého guvernéra, že si vláda zadělává na vlastní problémy v nadhodnocených daňových příjmech, což vidíme v plnění letošního státního rozpočtu.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
V okamžiku, takhle ta prognóza dneska, já se domnívám, že je poměrně optimistická i ten předpoklad výběru daní v příštím roce. Rizika jsou spíše směrem dolů, myslím si že třeba ty vnější faktory jako ekonomický růst v Německu, že se tam počítá s vyšším růstem než dneska jsou ty aktivizované odhady, takže jako pokud skutečně se budou realizovat rizika směrem dolů, tak ten manévrovací prostor, který bude mít vláda a ministerstvo financí bude extrémně malý jo. Druhá věc je, že potom se ještě dostaneme k prioritám, ale že jako rozhodně neklesají, spíše se zvyšují mandatorní výdaje, když se manévrovací prostor z tohoto pohledu pro pro vládu bude extrémně malý, takže v okamžiku, kdy já jsem na hraně toho, co mi umožňují jakoby pravidla z hlediska třeba cíleného strukturálního deficitu, tak vlastně z tohoto důvodu nebudu mít velký manévrovací prostor, protože nebudu mít jako příliš jakoby ušetřeno a vlastně jedu deficit, místo abych vytvářel alespoň mírný přebytek a druhá věc je, že ani jakoby ten nárůst mandatorních výdajů nebo jejich stagnace, mně nevytváří žádný prostor v tomto směru.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane senátore Goláni, nadhodnocené daňové příjmy, respektive neplnění daně z příjmu a daně z přidané hodnoty, je to největší riziko letošního a možná i příští státního rozpočtu.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Samozřejmě, je to riziko, protože od toho se odvíjí potom celkový příjem státního rozpočtu. Paní ministryně nám ještě tady nevysvětlila, čím to je dáno ten snížený výběr vlastně daně z přidané hodnoty a a daně z příjmu, protože jestli je to klesající ekonomikou nebo klesající dynamikou ekonomiky, tak potom je to velice varovný signál zásadní, aby se v příštím rozpočtu něco dělalo. Já si myslím, že to důležité, protože vy jste tu otázku položil a ona na to vlastně nereagovala, takže by bylo dobré, aby nám vysvětlila v čem ten propad je. On ten propad třeba z mého hlediska odborného, může spočívat v tom, že určité části vybraných příjmů vlastně se musí vracet na základě prohraných sporů, takže tam si myslím že, že by taky část, ale chtěl bych právě, aby paní ministryně to vysvětlila, aby tady nedocházelo ke spekulacím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte, že by to byla tak velká část, když se podíváme právě na plnění státním rozpočtu, paní ministryně, tady jste slyšela ty námitky.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Právě proto chci, aby to, vysvětlila, aby tohle nevznikalo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To je naprosto marginální část, ale budu reagovat. V žádném případě nejsou nadhodnocené. My dneska naprosto hlídá každou prognózu příjmy, jak jste hovořil pane pane Tůmo. Každou prognózu makroekonomickou, včetně odhadu příjmů. Reaguje na ni dnes výbor rozpočtové prognózy, to dobře víte, je to, my jsme to prosadili jako ministerstvo financí, byť jsme nemuseli, protože nejsme členové eurozóny do zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a my každou prognózu a já jsem za to velmi ráda, jsem velmi ráda, tým odborníků ministerstva financí, jde se sejde s týmem odborníků nezávislých výborů rozpočtové prognózy a ti opakovaně řekli, že je realistická. To je pro mě prostě velmi důležité. To znamená názor, jestli to nadhodnoceno, není nadhodnoceno, to prostě není. Co se týče. Ale my jsme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, je to asi nadhodnocené, jestliže neplníte příjmy na dani z přidané hodnoty.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale jsme to dohnali, my jsme to dohnali. Když se podíváte na každou tiskovou zprávu, kterou vydáváme k 1. lednu, tak ten to zpoždění bylo na začátku roku. Bylo to dáno jasnými faktory, které jsem tam vysvětlovala. Bylo to dáno mimořádnou vratkou, kterou provedlo tehdy ve výši asi tuším 1 nebo 2 miliardy, ministerstvo generální finanční ředitelství, prostě ta finanční správa byly tam další mimořádné vlivy, které se projevily, právě tady v tom výběru na začátku roku tím, že vlastně rok předtím finanční správa měla většinu. A to se všechno vysvětlilo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pokud funguje státní správa.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, to jsou mimořádné věci, to jsou mimořádné věci, které jsme, ale v do poloviny roku dohnali, když se podíváte na výběr daně z příjmu, tak výběr daně z příjmů, který je pořád naprosto vynikající, protože rostou v ekonomice mzdy, roste samozřejmě, má to vliv hlavně teda daň z příjmu ze závislé činnosti, to znamená, že pořád prostě meziročně rosteme, takže tam není žádné zpoždění, tam není žádné zpoždění, ten odhad je prostě realistický, co se týče odhadu ministerstva financí, potvrzený výborem rozpočtové prognózy, co jste hovořil tady o tom pane Tůmo, o proti cyklické politice, tak je pořád vy dobře víte jako makroekonom, že je důležité posuzovat veřejné finance jako celek a víte, že ještě letos jsme v přebytku. Příští rok budeme téměř mít vyrovnané a víte, že dodržujeme střednědobý rozpočtový cíl, že až od roku 2014 začala Česká republika dodržovat, střednědobý rozpočtový cíl. My jsme si ho dokonce snížili, který je do minus jednoho procenta HDP, ani jsme si snížili promyšlenými dodržela všechny tyto věci, to je pro cyklické.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, to právě zas tak úplně není, protože pokračuje to, co tady nastavila Topolánkova vláda a kritizovaný ministr financí Miroslav Kalousek, když se podívá, promiňte, když se podíváme na ta data, tak to letošní hospodaření státu je v deficitu už od února, nejhorší výsledek byl v květnu, kdy rozpočet skončil v minusu 51 miliard korun. Letos v červenci rozpočet skončil se schodkem necelých 10 miliard a v srpnu pak došlo k nárůstu na 15 miliard, v září teď, jak se o tom bavíme 21 miliard. Loni stejnou dobu byl přitom rozpočet v přebytku skoro 17 miliard. Tady Zdeněk Tůma, pokud se nemýlím, tak vy narážíte pane bývalý guvernére asi na to, že se nepodaří v těch dobrých časech, změnit strukturu státního rozpočtu a hospodaření státu je to tak, no.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
2 věci, jednak je to plnění rozpočtu, což paní ministryně, říká pořád, to bude v pořádku. Některé složky jako to vypadají vypadají dobře, já ty odhady, co jsem viděl jako naznačují, že vám může chybět 10, 15 miliard. Nepochybuji o tom, že někde jako ty peníze dáte dohromady.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na konci roku, aby se vešli do, ale na těch miliard a chybí 10 - 15 miliard.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Jak říkám, na tom jsou to odhady, ministerstvo může mít jiné, tak já jenom jako říkám, co jsem co jsem co jsem zaznamenal s tím, že to potom budou asi jiné zdroje, protože skutečně v tom výběru daní je to trochu trochu pozadu, což je 1 věc. K tomu výboru jako čistě technická věc. Nevím, kdy byla poslední prognóza diskutovaná, každá řeknu jo, každá prognóza v okamžiku, kdy vlastně publikovaná, tak svým způsobem zastarává, že jako pokud já vím, tak se tam pracoval třeba s růstem německé ekonomiky na půl procenta, což dneska mám pocit, že ty aktuální odhady už tolik nejsou takže, ale jako já nezpochybňuji práci toho výboru, spíš, ale jen 1 podstatná technická věc, ten výbor posuzuje pouze ekonomickou prognózu. Několik dopad na výběr daní, to už jako dělá vaše ministerstvo, takže jakoby z hlediska jako předpokladu jako výběru daní.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Obojí posuzuje, posuzuje prognózu, dělá to vždycky, když vydáme prognózou a na základě toho odhadu, na základě toho odhadneme výběr daní. Tak následuje setkání s výborem. A poslední bylo 31. srpna, protože to byla poslední.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Takže vám validujou i ten odhad jako daňově odvody.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, ano a to jsou velmi náročné debaty, já se jich neúčastním. Tam chodí experti ministerstva financí. Velmi náročné debaty a pak se k tomu vydává tisková zpráva, takže oni validují prostě obě 2 tyto věci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, když se podíváme kupříkladu na stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu, tak Nejvyšší kontrolní úřad ke státnímu rozpočtu konstatoval, že pokud by se zhoršil ekonomický vývoj, přiblížil se roku 2008 a 2009, tak NKÚ tvrdí, že kvůli propadu příjmů, tehdy rozumějme, skončil rozpočet ve schodku 192 miliard korun proti plánovanému deficitu 52 miliard. A pokud by se obdobná situace opakovala letos, schodek rozpočtu by se z plánovaných 40 miliard podle NKÚ propadl až na 220 miliard, a to znovu se vracím k tomu podstatnému, proč jsme ta dobrá léta nevyužili k tomu, aby rozpočet byl proti cyklický.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale my jsme využili a je, naše veřejné finance jsou proti cyklické. Já jsem se s tím seznámila, protože to samozřejmě mohu mohu teda reagovat na to NKÚ, když jste mne oslovil. Já jsem si to to nebylo vyjádření k budoucím rozpočtu, já jsem nejdřív, když jsem mě s tím kontaktovala média, tak jsem říkal, co se plete NKÚ do budoucího rozpočtu, to bylo k plnění závěrečné závěrečnému účtu, takže tady ano já jsem si to nechala předložit, já jsem se k tomu vyjadřovala i do médií, a to prostě zopakuji. Vemte si, že my dnes a musíme si to tady říct, sedí tady prostě makroekonom, takže já možná nebudeme diváky tak bavit, ale jaká jaké v té době

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Cílem pořadu není bavit, tento pořad je plně veřejnou službou
/nesrozumitelné/.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dobře, takže já budu trošku mluvit prostě odborněji, v té době v těch krizových letech, o kterých které srovnávalo NKÚ v této zprávě. Tak jaké byl, myslíte si, že byl dodržován střednědobý rozpočtový cíl, no nebyl. Tehdy se pohyboval mezi 3-3 a půl 3,2 % až 4 % minus HDP. Dneska prostě my ho dodržujeme, my jsme v plusových číslech a můžeme jít až do -1 % HDP, my jsme si ho sami snížili na -0,85 HDP, a to znamená, že jsme ale připraveni, to je to klíčové, že my naše veřejné finance na účtech krajů, měst a obcí leží 300 miliard v hotovosti, my máme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, mýlí se Zdeněk Tůma či instituce, které říkají, včetně národní rozpočtové rady, to tady máme 3 autority ve vší úctě k vám, které říkají, není ekonomika a rozpočet připraven na horší časy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Pozor, pozor. Národní rozpočtová rada, to všechno studuju, všechno u sebe, já musím, jsem s tím neustále konfrontována. Národní rozpočtová rada mluví o jiné problematice a tam samozřejmě jsme ve shodě, tam já říkám ano, to je pravda, a to je takzvaná udržitelnost veřejných financí. My skutečně začneme po roce 2030 mít problém. Národní rozpočtová rada spočítala a notabene to spočítalo ministerstvo práce a sociálních věcí ve své reakci na pravidelnou pětiletou správu Českého statistického úřadu, k dožití obyvatel České republiky, tak to vyplývá, když se podíváte do té zprávy, kterou vypracovalo MPSV, tak tam se, říká že, kdyby v roce 2060 jsem já sestavovala rozpočet, nic se do té doby nestalo, v současných cenách, tak by deficit byl 200 miliard, to je pravda, ale jsou 2 různé věci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zdeněk Tůma.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Já bych přece jenom zareagoval ještě k tomu dodržování cíle 0,75 takzvané strukturální deficit, očištěn od /nesrozumitelné/vlivů hospodářského ekonomického cíle. Je trošku jako nešťastná ta terminologie, byť se tomu říká cíl, ale ono to vlastně jakoby hranice a my jsme jako na té hraně, to jako to je ten jako problém, že vy se blížíte vlastně jako tomuto nešťastně řečeno, cíli, ale ono to hra, na kterou bychom neměli překročit. To znamená jako proto, jako vy tam potom budete mít malý manévrovací prostor a znovu opakuju. Máte ten problém v oblasti mandatorních výdajů, a to jako dlouhodobý problém ministerstva financí, já neříkám, že vzniknul teď, ale bohužel se pohybujete tím správným směrem, čili já hodnotím ty dlouhodobější trendy.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jaké kroky byste dělal, pokud vy byste seděl na ministerstvu financí a.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Tím se tím se dostáváme k té druhé funkci, k té přerozdělovací, jsou nějaké priority, když se podívám na priority jako této, každá vláda má nějaké priority, má nějaké programové prohlášení, takže jako z pohledu těch priorit, když se podívám, jsem se podíval na ta čísla třeba z hlediska jako rozpočtu na 2020. Hrozně moc toho jde na penze, jako jako důchodcům samozřejmě přeju, ale je tady jako řada dalších oblastí podfinancovaných v ekonomice, jestli chci do budoucna, bychom zvyšovali ten koláč tak, jako spíš chci zvyšovat produktivitu a ekonomický růst. Přece jen bych víc tlačil na investice, třeba právě v oblasti kapitálových výdajů sice dochází v absolutním vyjádření k navýšení. Ale dlouhodobě v těch posledních letech jakoby kapitálový výdaje jsou pod dlouhodobým průměrem za posledních jako 20 let, ve srovnání s hrubým domácím produktem, takže tam se jakoby ta priorita pořád jako jako nedaří na protlačovat, takže vlastně ty penze jsou ty mandatorní výdaje a vlastně ten prostor, kde.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ještě ne.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já jsem disciplinovaná.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Mohl jakoby trošku jako manévrovat tak tam ta vláda.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A omlouvám se, pane senátore, váš pohled také pokud byste měl dostat tuzemskou ekonomiku k tomu proti cyklickému vývoji, když to laikům vysvětlím tak, jestliže se propadne ekonomika, tak se škrtají investice. A dochází k ořezávání státního rozpočtu.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Ten proti cyklický vývoj třeba dělá dlouhodobě Německo, protože v době, kdy má vlastně konjunkturu, tak si šetří na ty budoucí časy. A snaží se i ty mandatorní výdaje co největším způsobem snižovat, aby v v okamžiku, kdy dojde k propadu příjmů, mohou rozjet státních investic, aby hodně investovalo, protože ty hladové zdi a podobné věci, protože v tom okamžiku investuje ekonomika, investuje stát. Samozřejmě na to připraveno Německo, protože ty ty rezervy má. Ty mandatorní výdaje způsobí to, že vlastně se dostaneme přesně to deficitu 220 miliard. Já jsem tu zprávu NKÚ, já jsem velice dobře studoval tu zprávu NKÚ,

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nestrašte lidi/nesrozumitelné/.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Já navazuju na to na tu zprávu NKÚ, která řekla, že státní rozpočet je na to připravený hůř na tu případnou budoucí krizi, než byl ten státní rozpočet v tom roce 2008 a 2009, právě ta struktura jakým je tvořen.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se podíváme na to, jak roste tuzemská ekonomika, abychom si dali na stůl ještě fakta, tak se dostáváme tyto údaje.

Růst HDP, Zdroj: ČSÚ
--------------------
V loňském prvním čtvrtletí česká ekonomika meziročně rostla o 4,2 %, v následujícím čtvrtletí o 2,4, poté o 2 a půl procenta. Na konci loňského roku a v prvním čtvrtletí roku letošního, zaznamenala růst o 2,7 %. V letošním druhém čtvrtletí meziroční růst zrychlil na 2,8.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Česká ekonomika příští rok poroste pomaleji a návrh rozpočtu je postaven na relativně optimistickém makroekonomickém scénáři, říká v rozhovoru pro dnešní Otázky ekonomka Helena Horská. Paní ministryně vy si za těmi daty stojíte nemyslíte, že budete muset v roce příštím korigovat státní rozpočet, který příští týden začne projednávat sněmovní rozpočtový výbor.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne já si stojím za tím, že my jsme odhadli odhadli růst ekonomiky na 2,2 %, stojím si za tím, že na to jsme postavili a odhadli růst příjmů, posoudil to výbor rozpočtové prognózy, za tím si prostě stojím a jak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to, že budete mít horší manévrovací prostor, když jste chtěla reagovat na Zdeňka Tůmu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Veřejné finance, jak budou příští rok téměř vyrovnané. Prostě je tam vytvořený polštář na straně municipalit, to znamená, že státní my nemůžeme vytrhnout státní rozpočet z celého kontextu veřejných financí. 3 roky za sebou teď, potažmo nechme plán, 3 roky za sebou, jsme měli buď přebytkový nebo vyrovnaný státní rozpočet. A dohromady jsme měli veřejné finance přebytkové, to je ten polštář, který je vytvořený, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, takže jsem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Omlouvám se, můžete odpovědět na tu otázku, protože je krásné, že opakujete stále stejná data, ale ta otázka zní, není chybou státního rozpočtu, o čemž tady byla řeč v souvislosti s investicemi, že se do těch kupříkladu přebytků dostáváte tím, že se nepodaří vyčerpat všechny investice, že zkrátka, že zkrátka to jsou jasná fakta. A nedaří se čerpat investice.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Rostou daně a ne samozřejmě vždycky každý rozpočet, protože o to jet tady 30 let se každé investice plánují určitým způsobem megalomanským, ale dnes, dnes bych řekla, že ty investice prostě skutečně proinvestováváme, nezůstávají na papíře, tak jak zůstávaly v těch předcházejících letech. To znamená s tím já nesouhlasím a já jsem souhlasila s 40 miliardovým schodkem na příští rok, z toho důvodu, že právě v těch investicích nepolevujeme, vždyť si vemte, že my jsme kapitálové výdaje stoupli meziročně o loňském roce 35 miliard, v letošním roce rozpočtováno o 32 miliard. A příštím roce plánujem o 24 miliard. A představa, že bychom tady měli plánovat megalomanský mnohem a mnohem více. Třeba zvyšovat schodek proinvestují se investice, rozumíte, my nemáme třeba ani.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ani dopravní infrastruktury a ministr dopravy, který bude hostem v druhé hodině Otázek tvrdí, že chybí až 8 miliard na investice těch staveb, které se budou zahajovat, tak tady něco nehraje.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Státní fond dopravní infrastruktury předkládá svůj rozpočet na vládu a ten potom půjde do Poslanecké sněmovny, ten je na jak na rok 20, 21, 22 předložen jako vyrovnaný, to znamená, že my zabezpečujeme, já jsem navýšila ještě v rámci vyjednávání rozpočtu zhruba víte asi o 5 miliard tomuto fondu, tím jsme vlastně navýšili celkové investice. V tuto chvíli je plánovaný jako vyrovnaný, to znamená připraveny na to, že se žádná stavba nezastaví, že se bude pokračovat a my jsme spolu s pane ministrem on to určitě potvrdí příští, ho tady budete mít po mne. Také jsme vytvořili pracovní skupinu a budeme hledat další zdroje, aby on mohl začít stavět mnohem více staveb.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže by dále, takže je to, že na plánované stavby chybí 8 miliard.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Chceme na nové stavby, které on prostě on chce rozjet maximálně mnoho staveb, my chceme, já chci třeba otevřít.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale víte, že těch 8 miliard chybí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nevím, jestli to je 8 miliard, my spolu máme na to pracovní skupinu, která začala minulý týden fungovat, chceme rozjet PPP projekty, chceme rozjet víte, že pan ministr Havlíček podepsal s panem premiérem memorandum o národním rozvojovém fondu, který se nebude týkat jenom bank a už se tam hlásí energetické firmy, průmyslové firmy a tam chceme hledat další zdroj, zejména do dopravní infrastruktury, další zdroj financování.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tomáši Goláni.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Já bych chtěl reagovat ještě na ten příští rozpočet, tam se plánuje deficit 40 miliard ale, v příjmech jsou zahrnuty výnosy z prodeje emisních povolenek, 17 miliard, je tam dalších 16 miliard, z bývalého privatizačního fondu, to jsou příjmy, které v dalších letech nebudou. V roce 2021 nebudou, a to bude vlastně volební rok a nepředpokládám, že by stát šetřil na výdajích v roce 2021, takže tam třeba 33 miliard, jak bude, že mi jakýmsi způsobem chyběly do budoucnosti. A ten státní rozpočet i v příštím roce, a ten další by měl počítat s tím příjmem, který je jakýsi jistý. Z těch daní, ona ta ekonomika ona ta ekonomika jakýmsi způsobem je závislá samozřejmě vývoji v Německu. kde Máme na třicetiprocentní podíl vývozu do Německa, ale tady ještě další faktor, který způsobil, a to si málokdo úvod uvědomuje, růst platů vlastně ve státní sféře, protože máme platy ve státní sféře o 2000 vyšší průměrné než v té soukromé sféře, a co to způsobí. Já to vidím sám na své vlastní firmě, ten tlak na růst platů v těch v té soukromé sféře samozřejmě úplně stejný, jak rostou ty platy v té státní sféře, co to způsobuje těm firmám, ubývají volné prostředky na investice, navíc tím, že šly nahoru úrokové sazby, tak jsou firmy zatíženy dalším nákladem, takže já si pamatuju 1 rozhovor, kdy volá paní z Finančního úřadu, říká vy máte, jak strašně malý zisk, ta firma, kterou tady vy spravujete, tak můj kolega říká, no mně to mrzí asi víc než vás paní z Finančního úřadu, a to přesně způsobeno tím velkým nárůstem těch mezd. Mzdové položky při stávající příjmech, příjmy se nezměnily, další faktor, který jakýmsi způsobem i strukturu naší ekonomiky ovlivnil, byla dlouhodobá devalvace koruny. Vidíme, že ta setrvačnost pokračuje, protože tím, že koruna byla devalvována tak všichni neměli důvod vytvářené výrobky s vyšší přidanou hodnotou, protože samozřejmě za ty stejné peníze, které měli předtím, tak jakýmsi způsobem získávali najednou vyšší výnos a toto vlastně se nám může v budoucnu na té, na tom vývoji ekonomiky jakýmsi způsobem projevit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zdeněk Tůma.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
No já bych teď nerad nerad uhýbal k měnové politice, to by jsme se dostali ale myslím jako úplně někam jinam. Já jsem v té době v té době nebyl v České národní bance, jako přesto bych to viděl trošku, jinak, vrátil bych se.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Devizových intervencích.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, ano.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
A jenom ještě taková poznámka k těm mandatorním výdajům, ono to souvisí s tím jako poměrným nárůstem platů státní správy a plus jako na nárůst jakoby počtu vlastně lidí ve státní správě. To si myslím, že jako tak je problém, je to součást nějakých mandatorních výdajů, takže jak tady tak dynamika mezd, tak i vlastně ten nárůst počtu počtu lidí státní správy, pokud bych dostával hodně lepší služby od státu tak fajn, ale myslím, že je to úplně úplně/nesrozumitelné/.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy tyhle ty, které mi tady paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To musím vysvětlit..

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Dobře tak, ale teď, jako spíš ještě bych reagoval na paní ministryni a jasně, že jsou nějaké další zdroje, nicméně to bych docela rád, abyste mi vysvětlili, jak si chcete sáhnout na peníze jako municipalit o tom jakým, jak jste zmínila, že 300 miliard tam leží jako o tom, jakým způsobem jako rozhodujou a obce, no právě, takže jenom, že to zmiňujete, že jsou tady jakoby další zdroje, které určitě jako obce, kraje budou také, dělají svoje investice, jsou to nějaké další prostředky, ale ve vztahu k té naší diskusi o státní rozpočet, si myslím, že to je poměrně irelevantní, jinak jako ano hledat další zdroje, třeba zdanění pojišťoven, já jsem možná trošku trošku zaujatý, prostě jsem jsem jako blízko finančnímu sektoru, ale to je další z mého pohledu jako velmi nesystémová věc. Nemyslím myslím jako teda, že to principiálně špatně. Ale jenom, že to jsou jako dodatečné další zdroje, jako by se hledá něco jako jiného než jakoby ten standardní výběr daní, což by mělo by tato do státního rozpočtu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, vy jste nedisciplinovaná.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já budu věcná a budu rychlá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Začněme postupně u těch platů, protože a státní správě, bobtnající státní správy, vy tady bezesporu budete ukazovat, jak máte krásně připravené, na úředníky ve státní správě.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne fakta, já ukážu fakta, protože to je prostě uvědomte si v, jaké jsme byli my v tom roce 2014 a budou fakt rychlá a věcná, převzali veřejný sektor, převzali celý ten, převzali důchodce, vždyť tady se prostě museli splatit staré dluhy, vždyť tady se bralo, plat já si taky pamatuju, byla jsem úředník, 10 % se snižovalo ozbrojeným složkám prostě to, co se všechno muselo zasanovat, ale přesto všechno jsme to nevzdali. Já už jsem v rozpočtu roku 2019 snížila takzvané nebo škrtla takzvaná neobsazená místa, s tímnikdo nic nedělal, s tím nikdo nic nedělal, to nikomu nevadilo, že prostě ve veřejném sektoru se posílají mzdy i na ty lidi, kteří ne ten ta místa, která jsou neobsazena, co jsem škrtla loni, ušetřili jsme 3 miliardy. Při dala jsem to do, vláda to projednala v červnu novelu rozpočtových pravidel, bude to tam jednou provždy, že prostě budou dostávat peníze, pokud 2 měsíce neobsadí místo, beru peníze vemu se podle rozpočtových pravidel a dostanou až ta místa se obsadí. A bude kromě neschopné pracovní neschopnosti. Čili to jsme všechno udělali zasanovali rozpočtová pravidla, jsou před prvním čtení. Na rok 2020 víte, že jsem naordinovala už v lednu rozpočet 2020 už v lednu 19, jsem naordinovala rozpočtovou dietu, řekla jsem snížím vám všem 10 % provozních výdajů, kde to jsem taky udělala. Ustoupila jsem jenom u policie, Vězeňské služby a hasičů, tam mě přesvědčili, že by to bylo prostě pro ně drsné. A řekla jsem snížím 10 % úředníků na centrálách, 5 % na o orgánech nám na těch organizačních složkách a příspěvkovek se nakonec ze 3 % ustoupila na 2 %, a to jsem dotáhla. Kromě MPSV, které mě požádalo o vrácení zpátky asi 560 míst, já samozřejmě budu krátit peníze, tak jsem to dotáhla a řekla jsem, když to uděláte, tak já vám polovinu těch peněz ušetřených vrátím jako motivační a teď se podívejte v roce 20, to bude vracet ano už to mám v rozpočtu.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Já jen od toho roku 2012, já nemluvím teď o hasičích, policii samozřejmě, mluvím čistě o státních správě/nesrozumitelné/.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, ano, prosím vás státní zaměstnanci nejsou jenom úředníci. Vy to víte a tady máte, podívejte se na to, budu to ukázat Poslanecké sněmovně, to je porovnání, kde jsou noví zaměstnanci veřejné sektoru, porovnání 12 a 20, no a podívejte to byl náš a ten zbytek ano, když jsem posílala, a to se můžete podívat, když jsem posílala první návrh předběžný návrh rozpočtu na 20, v dubnu do vlády, tak jsem tady měla -75, bohužel nepodařilo se to,

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No přibylo vám tam 4000.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale to je, prosím, pozor to je rozdíl mezi rokem 12 a 20, 12 a 20, je rozdíl 4200, takže ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže bezesporu chtěla minus těch, ale nakonec to dopadlo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Chtěla chtěla pane pane redaktore, vždy, ale ne 4200 není 60 000, jak říká opozice, vy ne, ale opozice.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Já jsem to neříkal.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Jsou to pracovníci v regionální školství, já se budu ptát opozice, tak jim to řekněte, že jsme neměli nabrat. Jsou to příslušníci bezpečnostních sborů, jsou to vojáci z povolání. A zaměstnanci v oblasti EU, platí EU jo, jenom prostě, ale to znamená tady bylo to.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, vteřinku, ale vy odbíháte od toho, zda tady se házejí čísla, ať už opozice, anebo ministerstvo, na to čtu, ale jak kvalitní ta státní správa je.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Můžu právě Zpráva Nejvyššího kontrolní úřadu řekla, že vlastně jsme v efektivitě činnosti státu na devadesátém sedmém místě za Ukrajinou a podobnými s Rumunskem a Bulharskem právě. Ta státní správa je příliš neefektivní, nevyužívá nejnovější elektronické věci, prostě digitální věci, digitalizace se nám z jakýmsi způsobem zpožďuje, všechno se nám zpožďuje, a právě ta neefektivita potom způsobuje ten nárůst zaměstnanců, protože musí se přijímat další a další vlna.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Můžu na tohle reagovat krátce jenom.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy si jako ministerstvo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak se na to podívejte, 20 tak ještě podívejte jo, ale všude snižujeme. Přidáváme jenom prostě v těch složkách, jako jsou učitelé /nesrozumitelné/ a tak dál.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale to že ta čísla, by měla mít ještě to B, jak kvalitní ta státní správa je. Protože vy sice řeknete, přibereme + 3600 lidí nepedagogové regionální školství, pedagogové +2 000

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Meziročně, ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Se budou zvyšovat, ale vezměte si, že vy jste se k něčemu zavázali, protože zjevně peníze ve státním rozpočtu nemáte, tak oddaluje některé vládní sliby a kupříkladu na ocenění pedagogů, je to zjevné, protože jste původně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To bych se velmi ohradila teda, velmi ohradila, my jsme první vláda.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, moment, vy jste plánovali, mně jde o vaše sliby to, že jste první vláda.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Plníme vládní prohlášení.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Odsouváte podle střednědobých rozpočtů a závazků, tak proč slibovali, promiňte, ale vy jste slibovali, že v příštím roce se v průměru zvýší platy pedagogů v regionálním školství o 15 %, pak jste řekli jdeme na 10.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, můžu to vysvětlit,

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne to jsou fakta.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ve vládním prohlášení budu z něho citovat, jestli nějaké slovíčko změním, tak mě, ale cituji vládní prohlášení, v roce 2021 bude průměrný plat pedagogů na 150 % průměru roku 2017, což je 45 000 a já pro to všechno dělám. Proto měli v roce 19, 15%.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč, tedy v čase, protože jste chtěli 15 % v roce 2020 z 15 jste tento rozpočet dali na 10.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, ne, 15 % v roce 19. V roce 2020 mám v rozpočtu 10 %.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano mělo být 15.A

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dle původního plánu mělo být.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Abych dodržela 45 000 průměrný plat pedagogů, tak je 10 % v 20 a 9% 21 a budou mít 45 000 průměrný plat, za tím si stojí. Za tím stojím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, vy si za tím můžete stát, ale máte vyhlášenou stávkovou pohotovost.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ale ta není kvůli 15 procentům, pozor, ta je kvůli tomu, kolik z těch 10 % půjde do tarifu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je i kvůli 15 procentům, protože odborům nejdříve bylo přislíbeno 15 pak 10 a teď se ukazuje, že do tarifu dokonce půjde než méně než 10.

Alejandro CHODOROWSKY, komiksový autor
--------------------
No a teď vlastně teď se vede debata mezi ministrem školství a odbory, tak já se těch debat sem tam účastním, takže jsem tomu přítomná, oni mi třeba píší, volají, kolik z těch 10 % půjde do tarifu a vím, že poslední nabídka nebo poslední návrh ministra Plagy, že to je jeho jeho vlastně úkol, toto s nimi vyjednat, je 2700 do tarifu a je otázka prostě asi 900 do těch nenárokových složek, protože on zase tvrdí, a to já musím věřit jemu, že musí vyrovnávat mezi krajové rozdíly, a že musí nechat jakýsi prostor desetitisícům ředitelům škol, aby si rozhodovali o tom, komu chtějí, kolik dát.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Komunistická strana Čech a Moravy váhá zatím s podporou rozpočtu, respektive váže podporu rozpočtu i na situaci ve zdravotnictví, na úhradovou vyhlášku. Je pravda, že v pátek na těch jednáních jichž jste se účastnila s premiérem Babišem. KSČM padl požadavek, aby byl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch odvolán.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, ne. Já jsem byla přítomna na tom jednání celou dobu, pan premiér pak odešel. My jsme, já jsem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kritika Adama Vojtěcha, že neřídí dobře zdravotnictví.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Na odvolání nemám tam, na odvolání Adama Vojtěcha takový požadavek nepadnul. Byla jsem celou dobu přítomna toho jednání, padnul požadavek, já jsem samozřejmě tam byla za rozpočet seznamovala jsem všechny přítomné prostě se a odpovídala jsem na jejich dotazy, v tomto směru žádný problém nebyl, vysvětlila jsem i čtyřicetimiliardový schodek, to si myslím, že jsme si nějakým způsobem vysvětlili. Padla tam ze strany zástupců Komunistické strany požadavek, že chtějí jednání, a to nabídl pan premiér, jednání i za přítomnosti pana premiéra a ministra zdravotnictví a chtějí se bavit o úhradové vyhlášce a chtějí se bavit o vlastně množství peněz, které by z rezerv pojišťoven byly poskytnuty do zdravotnictví.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jaký je váš postoj jako ministryně financí k tomu, aby se ta úhradová vyhláška změnila v pozitivním slova smyslu, vůči některým segmentům, jako je nemocniční péče, jako jsou sociální služby.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak je to především úkol ministra zdravotnictví a pokud jsem pochopila, tak už na nějakém předběžném jednání, kde byl přítomen pan premiér, bylo přislíbeno, že se nějaký další 6 miliard 6 nebo 7 miliard dá z těchto rezerv pojišťoven, já si zase nemyslím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale to odborům nestačí a podle KSČM podporuje.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nemyslím si, že bylo dobré rozpouštět rezervy, protože je to jakýsi polštář na horší časy, ale chci být já, v pátek půjde na to jednání, já jsem požádala pana premiéra, aby mne na to jednání přibral. A půjdu a budu to sledovat, budu prostě poslouchat těm argumentům. Předpokládám, že tam budou odborníci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete tu částku ještě zvýšit.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To je otázka prostě přístupu, to si musí samozřejmě především říct pan ministr zdravotnictví.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale to souvisí s podporou státní rozpočtu na příští rok.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já proto já půjdu v pátek, já nebudu mluvit za ministra zdravotnictví, to je tak, jako bych nechtěla, aby omluvil za mojí gesci, tak já nebudu mluvit do jeho gesce. Ale půjdu tam a budu to bedlivě sledovat, abych si na to právě ten objektivní obrázek udělala.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tady byla řeč také o zvyšování příjmů státního rozpočtu. Jde o kupříkladu zdanění technických rezerv pojišťoven. To kritizovala v Poslanecké sněmovně opozice. Poslechněme si poslance občanských demokratů Zbyňka Stanjuru, podle něhož jde, cituji, o znárodnění peněz klientů pojišťoven.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Podle slov paní ministryně dochází k daňové optimalizaci. A firmy se vyhýbají, společně se vyhýbají placení daní, ale tady ministerstvo financí a vláda jako celek navrhuje zdanit budoucí zisky, o kterých nikdo neví, jestli budou nebo nebudou, ale už je zdaníme. Já tomu nerozumím ,já nevím, jak zněl úkol pro paní ministryni, vyškrábat všechno, co se dá, zdanit, co se hýbe. Zdanit všechno, co nás napadne nebo nevím, jaké bylo zadání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatoval předseda poslaneckého klubu občanských demokratů Zbyněk Staňura, když sněmovna probírala daňový balíček, který zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků. Ten míří tedy ten daňový balíček ve sněmovně ke schválení. Už by se mohlo odehrát už na říjnové schůzi. Začnu u vás pane senátore, co se stane, pokud poslanci ten daňový balíček neschválí a vy víte, jak budete o tom daňovém balíčku hlasovat vy osobně.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Já budu proti tomu daňovému balíčku, protože to je nesystémové opatření, já vidím jednu věc, že my tam potřeba do toho státním rozpočtu nějakým způsobem za každou cenu získat peníze, já si myslím, že ismus s ohledem na ten vývoj ekonomiky, pokud by se zvyšovaly spotřební daně, tak by se měly snižovat přímé daně, to znamená daně z příjmů, zrušit superhrubou mzdu a tam tím směrem vláda vůbec nejde. Já si myslím, že samozřejmě vláda říká, že je to jakési opatření proti závislostem a podobně. Na druhou stranu vláda snížila se zavedením nebo se schválením třetí a čtvrté vlny EET restaurační služby, včetně čepovaného piva na 10 %, tam já vidím, že to je jakési populistické opatření, takže vidíme, že na jednu stranu zavádíme EET, chceme vybrat více peněz. Na druhou stranu naprosto jistě dáváme slevy ve výši nižších sazeb, ty nižší sazby šly na služby, víte ta nižší sazba daně vždycky byla koncipována jakýsi záchytný bod pro sociálně slabší vrstvy. Nevidím tady žádnou, to je úplně proti systému, protože čepované pivo 10 %, jaký to má dopad na jakýsi jakési nižší nižší náklady pro ty sociálně slabší, to samé třeba úklid bytů, čištění oken, kdo z těch sociálně slabších si nechá uklízečkou uklízet byty a umývat okna, no a potom vůbec celá zdůvodnění toho snížení, v té důvodové zprávě původní je, že tam se to vlastně ta sleva bude vztahovat na sektor, kde státní správa není schopna ty daně vybrat, není schopna je zkontrolovat tak, když není schopna je tam vybrat a zkontrolovat, tak to vykompenzuje tím, že tam sníží sazbu daně, si myslí, že tím motivuje ty lidi proto, aby méně podváděli.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy myslíte, že senát ho vrátí do poslanecké sněmovny.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jako celek vrátí daňový balíček.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Já si myslím, že senát vrátí do Poslanecké sněmovny.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně počítáte s tou variantou, že snad.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano počítám, to už je dneska kolorit, já už nepočítám s ničím jiným. Já jsem jenom, já jsem vždycky překvapená, jsem já tam vždycky jsem tam vždycky samozřejmě osobně, všechno se snažím vysvětlovat, když se mi podaří něco, že je schváleno, to považuju spíš zázrak, takže s tím počítám, to je politika. Můžu reagovat jasně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pokud poslanci, například neschválí zdanění rezerv pojišťoven, záhy ještě ano.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Mohu přidat faktickou poznámku, to co mě u toho vadí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
U toho daňového balíčku.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
No hlavně jako u těch technických rezerv pojišťoven to, že tam zase vidím, jako nekonzistenci mezi tím, že jako počínaje jakoby s krizí je velký tlak jako regulace, to znamená jakoby státních autorit, jako na maximální stabilitu finančního sektoru, aby měli dostatek kapitálu, aby měli dostatek rezerv. U bank třeba jako požadavky na kapitál vzrostl dvojnásobně a jako, takže mi připadá, že si jakoby regulace státních autorit tlačí jedním směrem, tak zároveň vlastně jako tady omezuju a berou vlastně jakoby ten podnět k tomu, aby, ty, aby pojišťovny tyto rezervy vytvářely, takže kromě, kromě toho že jakoby stát získá nějaké peníze, v tom nevidím žádný jakoby jakoby jiný důvod, proč by to tak mělo nastat, kde jsou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A bude to mít dopad podle vás do stability pojišťoven.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Tak může mít, pokud pojišťovny ty mají toto není to není jako banka, že to vidíte hned druhý rok, jako vidíte ty jakoby krize nebo ty dopady, které souvisí s jakoby si s nějakými katastrofami, tak přichází jednou za čas jako nebo jako asi nepřijde příští rok nebudou záplavy, jako byly v roce 2002, ale nelze vyloučit o něco podobného,. Ty rezervy děláte vlastně na věci, které mohou nastat a jako od toho ta pojišťovna je, aby nějakým způsobem soustřeďoval rizika. A vytvářela proti nějaké rezervy a nějaké zajištění, takže v okamžiku, kdy tam mají rezervy a já řeknu, já vám část rezerv jakoby, zdaním, tak jako jim berou vlastně jakoby je motivuje k tomu, aby jako rezervy nedrželi v této výši, což si myslím, že z hlediska stability ovšem dobře není.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Vidíte, že mlčím. A teď už můžu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď se vyrovnejte s tím argumentem, zda nezvyšujete nezvyšujete rizika těch pojišťoven

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já budu rychlá. To, že zavedeme vlastně způsob tvorby a teď pozor daňově uznatelných rezerv pojišťoven, jsme si dali do vládního prohlášení v polovině roku 2018, to není žádná zběsilá akce pod heslem hledáme zdroje. To je ve vládním prohlášení.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže jste v roce 2018 zběsile hledali zdroje.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, ne to je prostě dlouhodobý trend, já vám vysvětlím, proč.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zběsilého hledání zdrojů

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, ne, ne, pro nechte mě, to bylo prostě, my jsme nechtěli bankovní daň, kterou chtěl náš koaliční partner, když se uzavírala

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Používáte minulý čas,
/nesrozumitelné/.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
My nechceme bankovní daň a řekli jsme jí to na férovku už v té době, ale teď se vraťme k těm pojišťovnám, abysme to nezamluvili, takže jsme si dali do vládní prohlášení do balíčku roku 19, sem to nedala, protože jsme si řekli, dáme až do balíčku 20, připravili jsme se na to a de facto my říkáme těm pojišťovnám, jinak jenom pro vaši informaci, když se kdysi v devadesátých letech přijímal zákon o rezervách, tak ty pojišťovny tam měly limity, oni mohly tvořit v té době rezervy pouze daňově uznatelné, pozor daňově uznatelné, to znamená tím si snižují základ daně a daň, abysme si řekli, tak si vytvoří rezervy jaké chtějí, ale daňově uznatelné, podle pravidel. Copak banky si mohou tvořit rezervy jaké chtějí, nebo jiné korporátní firmy, no nemohou, takovouto vylobovanou výjimku tady mají jenom pojišťovny, neměly to v těch v těch devadesátých let tedy to mohly tvořit do 60 % a neživotního pojištění, tehdy tam bylo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co se stane, sněmovna v rámci daňového balíčku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já to musím dopovědět, v roce 2000 v roce 2000 tam tehdy nějaký poslanec pan Suchánek, jsem se poučila od pamětníků, že to byl poslanec za ODS, tuším předseda rozpočtového výboru, načetl tuto změnu. A od té doby oni jsou jediný segment, která má tuto výjimku, takže oni si tvoří daňově uznatelné rezervy, jak uznají a říkají budeme platit daně, jak my uznáme, a kdy uznáme a my říkáme ne, my říkáme, přijmeme daňový balíček, účinnost nastane v roce 21, dáme vám ještě 2 roky na dodanění, takže jim dáváme skoro 5 let, aby se s tím, aby se s tím popasovali. A potom tvořte daňově uznatelné rezervy podle evropské směrnice Solvenci 2. To je prostě fér, vemte si, že máme celou řadu zemí Evropské unie, já jsem to měla v Poslanecké sněmovně, které mají dokonce sektorovou daň, to my nechceme, ta byla mnohem horší, takže my chceme jenom pravidla. Tak jako mají všichni ostatní.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ptám se znovu, co se stane, když v Poslanecké sněmovně tato část daňového balíčku neprojde.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Teď myslíte ve třetím čtení.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, znamená, že nebudou zdaněny technické rezervy pojišťoven.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
My samozřejmě jednáme o podpoře, samozřejmě jednáme o podpoře toho balíčku. Já jsem přesvědčena o tom, že to projde a pokud by hrozila nějaké obstrukce, tak budeme tak vyvoláme třeba mimořádnou schůzi, prostě uděláme všechno, protože balíček prošel.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I za cenu mimořádné schůze.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Já jenom ještě k těm technickým rezervám. A že to má jiný sektor, jako logicky, tohle je specifická věc pro pojišťovny, je co se týká bank, tak tam ty požadavky na kapitál, jak už jsem říkal, stouply na dvojnásobek takže, jako je to podle pravidel. A předpoklad jakože vy tam jako pojišťovny pořád jako odlévaly, jako to by ten akcionář jako nechtěl, protože pro něj to jsou vlastně tak jako mrtvý zdroje, jo, takže to není, takže oni se budou donekonečna, tak co by s tím jako dělali, to bylo proti zájmu akcionářů, takže jako se rozhodují, tak co považuju jakoby za rozumné, aby měli technické rezervy pro nenadálé události.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A k čemu to tedy povede, když bude zdaněno, myslíte si že, že se, protože u té sektorové daně, které se ministryně financí a hnutí ANO brání, tak padají argumenty.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Bankovní, bankovní.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, ale i dalších napříkladu u Telecomu, říkáte to se promítne do nákladů klientů.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Nemůžu, nemůžu mluvit za pojišťovny, každá může reagovat jinak, umím si představit, že sníží motivace, aby držela rezervy na této výši říká, když bude problém, tak tam jako ty zdroje dodám, ale nebude je tam držet. Má tu implikaci na náš jako finanční trh, proč pojišťovny jsou významným držitelem koneckonců jakoby státního dluhu, takže pokud by nedržely takto vysoké rezervy, tak vlastně klesá jakoby poptávka, to je další věc. Další věc, že by chtěli jakoby o udržet udržet vlastně jakoby tu tu bezpečnost jako na dostatečné úrovni a vytvářet rezervy, tohle jste nějaký dodatečný náklad pro ně, tak by to mohlo, případně vést ke zdražení produktu. Ale jako já nevím, jako je několika variant, jak pojišťovny můžou reagovat. Já za ně nejsem schopen mluvit.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Není pravda, není proto důvod a vemte si pojišťovnický sektor platí celý pojišťovnický sektor platí, kdo platí daně ve výši 1,6 miliardy, celý pojišťovnický sektor. Banky 16 miliard, já chápu, že bankovní sektor je větší, ale prostě ten, a to právě dělají tyto rezervy,

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Včetně zisku
/nesrozumitelné/.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Samozřejmě, jsou samozřejmě, samozřejmě to je pravda, ale na druhé straně v podstatě to je zanedbatelná částka a je to i to díky tvorbě těchto rezerv.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně. Stále v souvislosti s bankovní daní používáte minulý čas. V uplynulém týdnu tady bankovní daň, že ji předloží jako poslanecký návrh oživila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, připomínám, že ona tvrdí, že národní rozvojový fond, který jste jako hnutí ANO zřídili, jako kompenzaci za neexistenci bankovní daně označila za výsměch, to, cituji, slova ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a krom jiného řekla, myslím, že bychom se neměli plazit před bankami. Návrh bankovní daně máme připraven a předložíme, pokud se nedohodneme v koalici. V Česku banky mají rekordní zisky. V porovnání s jinými státy, můžeme se ostatně podívat na data. Podle České národní banky z ní data čerpáme, v roce 2015 banky vydělaly přes 66 miliard korun, o rok později 74 miliard korun, loni už 82 miliard. Za první čtvrtletí letošního roku činil zisk bank 45,6 miliardy korun. A ministryně Maláčová mluví o daňových příjmech za banky jako možném dalším zdroji pro důchody v budoucnu, vy byste pane senátore hlasoval pro vznik nějaké bankovní daně a považujete ten národní rozvojový fond za dostatečnou kompenzaci bankovní daně.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Tak, té sektorové nebo bankovní dani jsem se vyjadřoval víckrát v televizi, já si myslím, že to je věc, která se neosvědčila, protože ta bankovní daň se zaváděla v té státech, kdy vlastně, národní nebo rozpočet musel sanovat ty problémy bank, které měly v souvislosti s krizí, u nás v ničem takovém nedošlo. Ta sektorová daň nakonec se ukázalo nebo bankovní daně v Německu zdražila služby, logicky zdražit musí, protože ten nám kapitál je samozřejmě nastavený na nějaký zisk, a pokud ten zisk nedosahuje, tak zdraží služby.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se ale podíváte na ty rostoucí zisky bank, přijde vám to normální, že banky jsou nejziskovější v rámci Evropy právě v České republice, nebo že by patří.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Technicky k tomu. Jako ten jako výnos kapitálu klesá, to že nám roste ekonomika, nemůžete porovnávat, že pro před pár lety byl zisk jako, dneska je takový, jako bych vzal hrubý domácí budou před 10 lety a dneska, tak porovnávám nějaké číslo, 2 a půl bilionu jako s 5 tisíci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže vnímáte argumentaci Jany Maláčové, jako chybnou.

Zdeněk TŮMA, ekonom, bývalý guvernér centrální banky
--------------------
Takže, takže nemůžu nemůžu brát absolutní čísla. Musí brát relativní a třeba budu-li brát výnos kapitálu a ten klesnul, klesnul logicky, proč daleko vyšší požadavky jako kapitál, takže jakoby v tom jmenovateli má vyšší číslo, takže když i jakoby ten čitatel mě absolutně roste, tak vlastně ten poměr ten výnos kapitálu, který je podstatný pro toho držitele kapitálu, tak ten jako klesá a ne nepodstatným způsobem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tady vy se shodnete, aby tady vy jste vy jste paní ministryně vy jste paní ministryně připravena na to, že Jana Maláčová a sociální demokraté předloží bankovní daň. Jako poslanecký návrh.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Na to nejsem vůbec připravená, a to by bylo určitě bezesporu porušení koaliční smlouvy, já si myslím, že by nebyla jiná cesta než tuto koaliční smlouvu vypovědět, takže.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že byste si hledali jiného partnera do vlády.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Teď nebudem předjímat, já vždycky se řeší problém až jsou na stole, neumím si představit, že by něco takového, protože my jsme jasně řekli, když se vstupovalo do vlády, řekli my jsme jasně, že nechceme bankovní daň, ani žádnou jinou sektorovou daň.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Protože se plazíte před bankami, jak říká Jana Maláčová.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To já má já nebudu komentovat výroky Jany Maláčové. Já myslím, že máme celou řadu jiných problémů, které třeba řešit třeba revizi sociálních dávek, než se trápit se bankovní daní, ale já se bojím ještě jiné věci, tady se pořád řeší, že by se zvedly poplatky, oni už takový velký prostor na zvednutí poplatků nemají ty banky, já se bojím jiné ekonomické věci, já se bojím toho, že ty banky by prostě přesunuly sídla z České republiky, protože by si řekly, nebudeme zůstávat v takto nestabilním prostředí, kde prostě se neví, co jako můžeme čekat. Přesun přesunou svá sídla a nebudou tady prostě platit daně, ab vemte si, já jsem si nechala sjet ten váš vaše Otázky z minulého týdne a nechala jsem si sjet, co tam řekla paní ekonomka Horská, protože by to zajímalo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ona zastupuje banku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já to chápu, ale cituji ta čísla předpokládám, že je má nějak validní, protože ona tam řekla, že mně z těch vyvedených peněz se v dividendách, že vlastně oni velkou část peněz zase tady prostě investují na území České republiky, to předpokládám, že by netvrdila, kdyby nebyla, kdyby to neměla nějaký způsobem ověřeno a mezi námi, jako to, že někdo odvádí legálně dividendy souladu s dividendovou směrnicí Evropské unie, pozor tady se bavíme o evropském právu, a tak to bude důvodem, že zavedeme sektorovou daň, tak na to už jsou rozsudky prostě Evropského soudního dvora, takže pozor.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A tak když říkáte, že se mám bavit o podstatných věcech, senátor Tomáš Goláň tady zmínil nepřipravený zákon o dani z příjmu a množství výjimek, zaplevelené daně plné výjimek, hnutí ANO slibovalo už před šesti lety, úplně nový zákon o dani z příjmů, připomeňme si ty doby.

Andrej BABIŠ, tehdejší designovaný premiér, 6.12.2017
--------------------
Kdy chceme mít předvídatelné, stabilní daňové prostředí, my píšeme samozřejmě nový zákon daně z příjmu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi, 13.5.2018
--------------------
Ten zákon technicky je napsaný, ale teď podstatné, to strašně důležité, je odlišit tu politickou rovinu, protože já neznám větší politické téma v daních, než je zákon o dani z příjmu.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí, 6.1.2019
--------------------
Mluvím o daňových výjimkách, je to připraveno, je to napsáno a teď je otázka, jestli my budeme chtít rušit daňové výjimky.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí, 29.9.2019
--------------------
My jsme dneska vlastně v roce v jedenadvacátém století. Daňový systém máme ještě jak z devadesátých let minulého století.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, proč tak dlouho čekáte a stále vyjednáváte o daňových výjimkách, to znamená, že tato vláda to hned ten zákon předložit.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To, co jsem řekla, tam citoval je rok staré, jsou to tady řekla, tak to pořád platí. Já ho technicky má připraven, už v době kdy jsem byla náměstkyně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže za rok jsme se nepohnula se samotným zákonem.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já jsem se nepohnula s výjimkami. Já jsem první výjimku, a dokonce ne ani zrušení, ale její redukci, dala do balíčku nebo 20 teď 20, a to je osvobození daní z výher. Jo my my máme dneska výhry a máme to osvobozeno, tak já jsem řekla, dobře tak kolegové mně říkali 100 000 je taková jako hranice, kde hrají skoro všichni, tak ty drobné hry tak nechme 100 000, no, co je kolem toho za povyk, je něco opravdu velmi možná zajímavého.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Protože jdete salámovou metodou z těch výjimek.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Každá výjimka, já mám samozřejmě analýzu všech, já je mám spočítány, za kolik jsou, to platí pořád, zákon je technicky připraven, ale odborná veřejnost, kterou teď se hodláme svolat, svazy komory a budu se jich ptá ,mám poslat zákon nový do legislativního procesu, pokud většina výjimek tam zůstane. Je to obrovské politikum, vemte si, že.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pokud tam zůstane tak ho nepošlete.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Budu se radit, budu radit se svazy a komorami, jestli to mám udělat, že tam je nová terminologie, je tam celá řada prostě nových věcí a já zkomplikují život a většina výjimek tam zůstane, čili to je prostě pro mě problém.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pokud by většina výjimek zůstala, tak vy se kloníte k cestě neposílat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
A radši jít cestou dál balíčku, přesně tak. To se k tomu se kloním.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Je to dobrá cesta pro vás jako daňového poradce.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Nemyslím si, jenom musím ještě reagovat na tu daň z technických rezerv, přesně to co řekla paní ministryně, u bank by hrozilo i u pojišťoven, že by se sebraly z tohohle trhu, protože ten trh je opravdu malý a my tady měníme za jízdy pravidla silničního provozu, pořád.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy, vy si myslíte, že pojišťovny budou mít s Českou republikou problém, když v rámci toho balíčku, který je teď ve sněmovně, projde technické zdanění rezerv.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Přesně tak, můžou. Protože prostě můžou klidně, protože každý má nastavené nějakou politiku investiční a podobně. A najednou mi vlastně budeme tu politiku měnit, jak říkám za jízdy mění pravidla silničního provozu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Pět let mají na to.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
Já vím, ale přesto všechno, je to prostě nějakým způsobem nastaveno. A ví se o tom. Já se vrátím k tomu zákon o dani z příjmu. To je asi nejsložitější daňový zákon, co máme. Je zaplevelený nejenom výjimkami, ale spousty dalších věcí, které si myslím, že by v právním zákonu vůbec měly být, protože je dán předmět a účel toho zákona a z toho by měly vycházet soudy a vůbec i Finanční správa, tam je v podstatě napsáno, když kliku zmáčkneme dolů, takže se otevřou dveře, když ji dám nahoru, tak se dveře zavírají a když se ta klika obrátí, tak musíme to novelizovat. Opravdu souhlasím s tím, že bychom potřebovali nový zákon, jednodušší, protože pro spoustu i daňových poradců je složitý.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A i když se podaří snížit výrazně množství výjimek.

Tomáš GOLÁŇ, senátor /SEN 21/
--------------------
To není o výjimkách, to je o celkové jakoby filozofii toho zákona.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Je to hodně těch výjimkách, ale já se poradím, já nebudu rozhodovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A kdy paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Teď se hodláme svolat, už jsem to už jsem to uvedla na nějaké konferenci, na které jsem nedávno byla, že svolám komory daňových poradců.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, to je jasné, ale kdy budete chtít mít jasno.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Co nejrychleji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No to už jste tady říkala před rokem. Jsem se vás ptal.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
No pokud bych ho, já jsem se nepohnula s těmi výjimkami, protože je to obrovské politikum ty výjimky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale to jste věděli, to věděl už Miroslav Kalousek.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Věděli, ale já jsem, já zavedu třeba tam to, že já samozřejmě to nevzdám. Já celou řadu těch výjimek v případě dám do balíčku, stravenkový paušál ten zavedu od roku 21 prostě zcela určitě, to jsem řekla už jasně, řekla jsem to veřejně, my na něm pracujeme, já to pošlu do legislativního procesu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdy budeme vědět, jestli předložíte nový zákon o dani z příjmu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Během podzimu. Já nemám víc času.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Během podzimu. Děkuji prvním hostům dnešních Otázek, kterými byli, ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO. Senátor a daňový poradce Tomáš Goláň, nestraník klubu Senátor 21 a ekonom a bývalý guvernér centrální banky Zdeněk Tůma. Děkuji vám za tuto věcnou debatu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Děkuji za pozvání.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.