CZ EN

Tomáš Vyhnánek: Rozklikávací rozpočet otevírá virtuální dveře do hospodaření institucí i obcí

Rozhovor s Tomášem Vyhnánkem, náměstkem ministryně financí
Zdroj: Veřejná správa | 26.6.2019 | Rubrika: Rozhovor | Strana: 7 | Autor: Marika Vitnerová

Pomocí aplikace rozklikávacího rozpočtu může veřejnost sledovat hospodaření nejen státní správy, ale i samosprávy. Příjmy a výdaje jsou zpracovány do přehledné grafiky, která je pro uživatele srozumitelná. Na to, jak získává Ministerstvo financí data a co lze z údajů zjistit, jsme se zeptali náměstka Ministerstva financí ze sekce finančního řízení a auditu Tomáše Vyhnánka.

* Co umožňuje informační portál Monitor, který provozuje Ministerstvo financí?

Základní myšlenkou projektu Monitor je poskytnout široké veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím, které jsou shromažďovány v integrovaném informačním systému státní pokladny ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Vzhledem k širokému spektru uživatelů a dat bylo výzvou uspořádat informace tak, aby s nimi mohl pracovat jak laik, tak i odborník a aby tím publikovaná data neztratila na hodnotě. Výsledkem je prezentace dat od státního rozpočtu až k rozpočtu konkrétní účetní jednotky, a to přes účetní závěrku až např. po informaci o schválení či neschválení účetní závěrky, vč. odůvodnění v případě neschválení, či tzv. „analytická část“, která funguje na principu kontingenční tabulky, a je tak možné si zde poskládat údaje dle potřeby.

* Jak dlouho je informační portál v provozu?

Monitor byl spuštěn dne 1. května 2013 a od té doby se úspěšně rozvíjí. Má řadu uživatelů z řad odborné i laické veřejnosti.

* Je prezentace hospodaření měst a státních institucí vyžadována zákonem?

Ministerstvo financí má povinnost zveřejňovat účetní závěrky způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

* Jak tedy získáváte data a jak často je aktualizujete?

Data shromažďujeme ve zmíněném integrovaném informačním systému státní pokladny, a to na denní, měsíční, kvartální a roční bázi (dle druhu výkazu). Co se týče informací z účetnictví, tak např. účetní závěrka se shromažďuje kvartálně od celého veřejného sektoru, tj. cca 18 000 účetních jednotek. Na Monitoru jsou aktuálně data publikovaná čtvrtletně, nicméně připravujeme i měsíční frekvenci, a to u informací z rozpočtu.

* Co všechno může rozklikávací rozpočet odhalit? Je z údajů patrné, odkud např. obci příjmy plynou a za co se zase naopak utrácí?

V rozklikávacím rozpočtu je možno sledovat odděleně příjmy a výdaje, a to v členění na odvětvové (např. výdaje na bezpečnost, sociální problematiku, zemědělství apod.) nebo v členění druhovém (např. investice, nákupy materiálu, služeb apod.). U příjmů můžeme sledovat například daňové příjmy nebo příjmy z prodeje majetku. Dále je vidět struktura financování, v případě, že účetní jednotka hospodaří s deficitem.

* Máte přehled o tom, kolik obcí službu využívá?

Ze zkušenosti víme, že s Monitorem pracují všechny kraje. U obcí, kterých je více než 6 000, je to těžké odhadnout. Se spoustou z nich jsme v kontaktu, víme, jaké informace je zajímají nejvíce, jak s těmito daty pracují a k čemu je používají. Nicméně jsem přesvědčen, že potenciál Monitoru je mnohem širší. I z tohoto důvodu pořádáme různé semináře s cílem Monitor popularizovat a ukázat jednotlivým zástupcům obcí, příspěvkových organizací a dalších subjektů výhody a možnosti jeho použití.

* Pokud bude mít starosta zájem prezentovat prostřednictvím informačního portálu hospodaření své obce, kam se má obrátit?

V případě potřeby se může obrátit na mé kolegy z odboru 28 – Regulace a metodika účetnictví, kteří mají na starosti informace z účetnictví, resp. na kolegy z odboru 12 – Financování územních rozpočtů, kteří mají v gesci rozpočet.

* Je možné informace o hospodaření účetní jednotky integrovat i do stávajících webových stránek měst a institucí?

Přesně tak, na webové stránky jednotlivých účetních jednotek je možné vložit funkcionalitu „iview“, díky které se na webu zobrazí informace o příjmech, výdajích, majetku, pohledávkách a závazcích apod. Současně s těmito informacemi se uživatel může proklikem dostat přímo na profil dané účetní jednotky na Monitoru a zjistit o zkoumané účetní jednotce další potřebné informace.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.