CZ EN

Stravenkový paušál uleví zaměstnancům i podnikům

Ministerstvo financí se ohrazuje proti vyjádření sdružení APROPOS. To tvrdí, že v důsledku zavedení stravenkového paušálu dojde k výpadku v příjmech státního rozpočtu ve výši 7,3 miliardy korun. Svoje tvrzení opírají o výpočet, který porovnává současnou situaci, kdy zaměstnavatelé přibližně milionu zaměstnanců neposkytuji stravenky, a hypotetickou možnost, kdy by využili tento paušál.

Ve skutečnosti je ale dopad na státní příjmy mnohem nižší. Pokud ve dnešních podmínkách není benefit milionem zaměstnanců využíván, pak u nich logicky nemůžeme mluvit o žádných fiskálních dopadech. To samé ale bude platit i v případě, že zaměstnavatelé budou nově těmto zaměstnancům poskytovat příspěvky na stravování ve formě stravenkového paušálu. Tyto peníze budou osvobozené od daní a odvodů, takže na daních a odvodech zaměstnanců stát nově nic nezíská, ale také neztratí oproti dnešnímu stavu.

Ministerstvo připravilo návrh stravenkového paušálu jako alternativu ke stávajícímu systému papírových stravenek, přičemž bez ohledu na zvolenou možnost stávající daňové zvýhodnění na stravování zůstane zachováno. Návrh je určen zejména pro zaměstnance, kteří v tuto chvíli na stravenky nedosáhnou. Záměrem Ministerstva financí je nabídnout možnost zvýhodněného stravování i těmto zaměstnancům, aby tento benefit mohli také využít.

Návrh přináší výhody nejen zaměstnancům, ale i podnikatelům. Ti díky paušálu ušetří za vysoké poplatky a provize stravenkářským společnostem a zároveň se jim uleví od složité administrativy spojené se stravenkami. Částka benefitu bude rovněž stejně jako dnes daňově uznatelná, čímž si podnikatelé mohou snížit základ daně. Pokud si tak daňově osvobozený příspěvek na stravování uplatní i chybějící milion zaměstnanců, odhaduje výpadek v příjmech ve výši 2 miliard korun. Tento výpadek bude způsoben tím, že příslušným zaměstnavatelům oproti dnešnímu stavu vzniknou poskytnutím benefitu daňově uznatelné náklady.

Současný stravenkový systém má negativní fiskální dopad ve výši 3 miliard korun Tyto prostředky však současně slouží jako zdroj příjmů stravenkových společností, které ale své zisky v drtivé většině odvádějí do zahraničí. Pokud by návrh Ministerstva financí vstoupil v platnost, výpadek státní příjmů by se sice navýšil na 5 miliard, ty by ale z velké části nově mohly zůstat českým firmám a živnostníkům.

Používání stravenek jakožto zvláštní měny kvůli vysokým poplatkům a provizím zatěžuje trh s potravinami a restauračními službami vysokými transakčními náklady, které ze své povahy způsobují neefektivity. To kromě Asociace hotelů a restaurací ČR potvrdila i Asociace českého tradičního obchodu, která se s problémem současného systému stravenek setkává v maloobchodě.

„Původní model daňového zvýhodnění příspěvku na stravování v ČR byl založen na tom, že stát daňově zvýhodňoval zaměstnavatele provozující závodní stravování. Čerpání tohoto benefitu bylo zákonem umožněno až později. Tím vznikla dodnes trvající situace, že stravenkové společnosti mají de facto státem garantovanou dotaci založenou na vysokých poplatcích a provizích. My chceme systém zjednodušit a zrušit státní garanci zisku pro několik málo zahraničních firem tím, že umožníme zaměstnavatelům poskytovat příspěvek na stravování rovnou v penězích ve formě stravenkového paušálu,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář