CZ EN

Rozhovor s Alenou Schillerovou o nových rozpočtových požadavcích

Zdroj: ČT 24 | 31.7.2019 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře | Téma: Ministryně financí

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Paní ministryně, vy jste nazvala pozici ČSSD k rozpočtu jeho torpédováním. Dovede si po těhle slovech na adresu koaličního partnera vůbec představit, že se ještě dohodnete?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
Tak určitě. Já jsem naprosto klidný, pragmatický člověk. Já jsem připravená k dohodě. Já především bych uvítala místo tiskových konferencí, aby 2 největší resorty, které mají nejvyšší požadavky, což je ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo vnitra, mi odpověděly na dopis, který už je z května, kde jsem žádala o podrobný rozpis jejich nadpožadavků, které jsou nejvyšší tak, jak zaznělo ve vaší reportáži. Tu odpověď zatím nemám a samozřejmě já bez tohoto rozpadu a bez toho, abychom si sedli ke stolu a přesně si na číslech ukázali, v čem spočívají nadpožadavky, samozřejmě s tím souhlasit nikdy nebudu. Já bych chtěla připomenout, že kapitola ministerstva práce a sociálních věcí bude prezentovat v příštím roce již víc jak 680 miliard. Je to přes 40 % rozpočtu. Kapitola ministerstva vnitra bude obnášet asi skoro 80 miliard asi necelých, 78 miliard, to znamená, to je také obrovská částka. Obě tyto kapitoly jsou navyšovány. Kapitola práce a sociálních věcí, je to víc jak přes 50 miliard. To znamená, to jsou všechno obrovské částky. Navíc rozpočet obsahuje veškeré priority, na kterých se dohodla koalice, když se uzavírala koaliční smlouva. Já si neumím představit. Ano.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
No, nicméně to prohlášení ČSSD dnešní o tom úplně nesvědčí, že by to obsahovalo všechny vládní priority.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
Ano.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Protože naopak ČSSD říká, že kvůli takhle navrženému rozpočtu ty priority programového prohlášení nepůjde plnit. My jsme samozřejmě zvali i zástupce ČSSD. Bohužel ani jeden den z pracovních dnů v tomto týdnu naše pozvání nepřijali. Nicméně vraťme se právě k pozici ČSSD. Není náhodou jejich reakce, když říkají, že jim chybí 20 miliard, myšleno teď v jejich resortech teď tedy, náznakem toho, že ten návrh rozpočtu byl z vaší strany sestaven špatně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
Pane redaktore, je potřeba si říct fakta. Máme tam důchody, navyšování v průměru o 900 korun. Je tam rodičovský příspěvek, dokonce ho vyplácíme i zpětně rodinám do 4 let, který si nevyčerpaly současný. To je, ta první částka je asi 37 miliard. Schodek je 40 jenom pro porovnání. Druhá částka je 8,6 miliardy. Máme tam navýšení platů učitelů o 10 % tak, abychom dodrželi v roce 21 závazek průměru platu 45 000, což je asi 12 miliard. Máme tam další navýšení nepedagogů, což vyplývá také z vládního prohlášení. To jsou další asi 2 miliardy. Je tam zabezpečena karenční doba.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
No, když vás poslouchám tyhle ty /nesrozumitelné/ miliardy. Jak si tedy vysvětlujete ten, tu pozici sociální demokracie, jejich reakci na to?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
Pozice sociální demokracie je podle mého názoru neopodstatněná. Ty důvody pro všechny vládní priority včetně investic, pro nás jsou důležité i investice, my nemůžeme v době, kdy zpomaluje ekonomický růst, zabrzdit investice, proto počítáme i s tím, že nárůst investic bude extrémní, je to 85 miliard z národních zdrojů, 135 celkem s evropskými penězi. Čili já chci podrobně rozpad těchto částek. Ministerstvo vnitra bylo jediné, kde jsem nekrátila ani policii, ani hasičskému záchrannému sboru žádné prostředky. Já bych jenom chtěla upozornit na to.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
A proč tedy ministr vnitra a vicepremiér Hamáček říká, že nebude na benzín, abych ho citoval přesně?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
Musí, musí mi to vysvětlit. Nekrátím tam o 10 % žádné provozní výdaje policii a hasičskému sboru a chci připomenout, že mezi léty 2013 až, nebo 2014 až 2020 je, policie vzrostla o 14,3 miliardy a hasiči o 3,1 miliardy. Čili to jsou všechno obrovské částky a já očekávám místo těchto tiskových konferencí, očekávám vyjádření se k těm jednotlivým položkám. Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je tam požadavek na IT technologie až 3 miliardy v době problematických.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Dobře, pojďme se podívat teď na, na pozici.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
IT, IT procesů, je to velmi špatně.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Ano, podívejme se na, na váš resort tedy. Nebylo by vhodnější v době, jak jste zmínila, hospodářského byť zpomalujícího růstu nenavrhovat ten schodek 40 miliard v tom smyslu nebo kvůli tomu, aby jste měla větší manévrovací prostor právě pro ta vyjednávání, která vás teď během srpna a září a října čekají?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
V žádném případě. Kdybychom akceptovali bez dalšího požadavky sociální demokracie, znamenalo by to navýšení schodku až o 20 miliard. To ani udělat nemůžeme podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a podle paktu solidarity, kde máme určitě limity a my nechceme. Ne.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Dobře, ale pokud by byl navržen vyrovnaný, pak by těch 20 miliard vypadalo jinak než 60 teď.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
Ne. My nechceme, my nechceme v žádném případě, navržený schodek 40 miliard odpovídá realitě. Odpovídá tomu, že splácíme staré dluhy, že splácíme dluhy vůči důchodcům, že splácíme dluhy vůči učitelům, že nerezignujeme na investice, že dáváme velké množství peněz do vědy a výzkumu. Ten schodek je 0,7 % HDP, to není žádná tragédie, ale navyšování je nepřijatelné. My musíme zachovat pro budoucí generace, pro generaci našich dětí a našich vnoučat zdravé veřejné finance a za to jsem já zodpovědná a o to budu dbát.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
A neznamenají zdravé veřejné finance v době růstu nulový schodek?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
Zdravé veřejné finance jsou takové, jak hospodaří celý, celý, celý balík veřejných financí, to je to podstatné.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Já to chápu, bavíme se ale teď o státním rozpočtu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
A ten hospodaří, státní rozpočet je jenom jeden z fragmentů.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Ne.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
Vy se bavíte, v Evropské unii je to jenom jeden ze součástí veřejných financí. Veřejné finance jsou přebytkové.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Já to samozřejmě chápu, ale vidíte, paní ministryně, že opozice vám vyčítá to, že v době růstu je ten, je ten schodek několik desítek miliard.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
Opozice. Pane, pane redaktore, opozice bude vždycky vyčítat cokoliv, takže to nemůžu já brát jako bernou minci. Veřejné finance jsou v tuto chvíli přebytkové. Příští rok budou téměř vyrovnané a státní rozpočet ve výsledku skončil 3 roky po sobě v podstatě buď v přebytku a nebo téměř ve vyrovnaném, ve vyrovnaném stavu. Teď nám samozřejmě ekonomika zpomaluje, přestože zpomaluje v podstatě nijak dramaticky. Dnes jsme zveřejnili aktuální makroekonomickou predikci, podle které jsme dokonce o jednu desetinku zlepšili růst HDP na 2,5, příští rok zhoršili na 2,3, což je pořád zachování výborného růstu, ale představa, že při růstu 2,5 % HDP budeme mít 60miliardový schodek, je pro mě absolutně nepřijatelná.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Jste připravená, paní ministryně, na možnost, že ČSSD splní své výhrůžky, nepodpoří rozpočet a vláda padne?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
Jsem připravená na to, do posledního dechu jednat. A věřím, že ani české straně sociálně demokratické prostě nebude, by nebylo jedno, kdyby tato země a její občané hospodařili v takzvaném rozpočtovém provizoriu, což znamená samozřejmě, že kromě mandatorních výdajů ministr financí rozhoduje o krácení rozpočtu měsíčně na 1/12 a to si myslím, že by nebylo dobře ani pro ekonomiku, ani pro sociální výdaje, pro nikoho a věřím, že jsou zodpovědnou stranou a že si toto uvědomují.

Martin ŘEZNÍČEK, moderátor
--------------------
Paní ministryně, děkuju za váš čas, za rozhovor a Světlana má podrobnosti k dalšímu dnešnímu dění.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/, /živě České Budějovice/
--------------------
Já děkuji.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář