CZ EN

Reakce MF na senátní návrhy k daňovému balíčku

Ministerstvo financí usiluje o to, aby daňový balíček vstoupil v účinnost v nejbližším možném termínu. K jednotlivým změnám navrženým senátory proto zaujímá negativní postoj. Vrácení návrhu daňového balíčku zpět do Poslanecké sněmovny totiž znamená další prodloužení legislativního procesu a dalšímu odložení účinnosti navržených změn v situaci, kdy dochází k prodlení s plněním implementačních závazků. A to přesto, že je návrh projednáván Parlamentem již od června loňského roku.

Ministerstvo financí podporuje snižování daňové zátěže. Záměr na snížení DPH na snížení sazby DPH ve vybraných sektorech, například ve stravování, v některých řemeslných a odborných službách, u vodného a stočného, je však nedílnou součástí novely zákona o evidenci tržeb. Toto snížení DPH má totiž podnikatelům ze zbývajících fází kompenzovat náklady na zavedení EET a zároveň je pozitivně motivovat k řádnému plnění daňových povinností.

Z věcného hlediska je Ministerstvo financí ochotné některé myšleny senátorů podpořit, avšak pouze v rámci legislativních návrhů, které jsou pro tyto účely vhodnější jak z hlediska načasování, tak z hlediska dostatečného prostoru pro odbornou diskusi.

Ministerstvo financí proto není nakloněno ani předloženému návrhu senátorů na prodloužení lhůty pro elektronické podání daňového přiznání. Lhůta pro podání daňového přiznání je jednou z velmi významných procesních lhůt. Je na ní přímo i nepřímo navázána celá řada dalších procesních ustanovení, a to nejen z oblasti daní, ale např. i z oblasti pojistných. Neuvážená změna tak může vyvolat nečekané negativní dopady. Z pohledu MF není šťastné provést dílčí změnu tohoto parametru, aniž by byla předem zpracována detailní analýza jejích možných dopadů a proběhla odborná diskuze. Podobný návrh by měl v každém případě projít standardním legislativním procesem včetně připomínkového řízení. Ministerstvo financí se diskuzi na toto téma rozhodně nebrání a je případně připraveno integrovat její závěry do vládní návrhu zákona. Zjednodušování a elektronizace daňového systému je totiž jednou z jeho klíčových priorit.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář