CZ EN

Paušální daň nikomu budoucí důchod nesníží

Komentář Aleny Schillerové, ministryně financí
Reakce na: „Paušální daň OSVČ, cesta do chudoby“
Zdroj: Hospodářské noviny | datum: 10. 10. 2019 | autor: Julie Hrstková

Reaguji na komentář "Paušální daň OSVČ, cesta do chudoby", protože se jednalo o prokazatelně poplašnou zprávu. Žádný živnostník, který se od roku 2021 dobrovolně rozhodne pro paušální daň a začne tak státu místo třech odvodů platit pouze jeden, se nemusí obávat nižšího základu pro výpočet důchodu. Naopak, náš návrh je nově konstruován tak, aby se příjmy důchodového systému od skupiny nejmenších živnostníků s příjmem do 1 milionu korun ročně zvýšily, a s nimi i jejich budoucí důchody. Byť to může být od ministryně financí poněkud překvapivé, činíme tak na úkor daně z příjmů.

Ukažme si to na jednoduchém příkladu. Cílová skupina představuje dohromady asi 408 tisíc subjektů. Drtivá většina z nich má takové příjmy, že do systému sociálního zabezpečení odvádí jen minimální částku. Více než minimální odvod je pak povinno odvádět asi 60 tisíc poplatníků. Souhlasím, že pokud by těchto 60 tisíc poplatníků začalo platit minimální pojistné, jejich budoucí důchody by se pak za jinak nezměněných podmínek mohly opravdu snížit. Pokud by ovšem ušetřených peněz nevyužili například k výhodnějšímu spoření se státním příspěvkem ve 3. pilíři nebo si nezačali dobrovolně platit vyšší pojistné. Ale právě proto, abychom definitivně vyloučili jakékoliv obavy z negativního vlivu paušální daně na systém sociálního zabezpečení či na výši důchodů pro podnikatele z řad OSVČ, navrhujeme všem budoucím paušalistům snížit daň z příjmu na naprosté minimum a o tyto peníze navýšit jejich příspěvek do sociálního pojištění.
Jejich paušální daň se tak bude skládat ze tří složek: Stokoruny na dani z příjmů, minimálního zdravotního pojištění a minimálního sociálního pojistného navýšeného o 15 %, a to právě na úkor příjmové daně. V příštím roce by to dělalo asi 5400 Kč měsíčně. Za tuto částku se živnostníci zbaví spousty papírování, stresu, starostí s účtováním, nebo podáváním daňového přiznání. A to zcela na bázi dobrovolnosti. Podle exaktních čísel by to navíc znamenalo přínos pro systém sociálního pojištění ve výši 59 milionů korun ročně.

Je tedy patrné, že paušální daň opravdu nepovede k oslabení průběžného pilíře, ale naopak bude mít příznivý dopad na velikost důchodů živnostníků i důchodový systém jako celek.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář