CZ EN

Obavy o důslednost boje s daňovými úniky a podvody nejsou na místě

Obavy o řádný výběr daní či o důslednost boje s daňovými úniky a podvody prezentované na politickém briefingu jsou zcela nedůvodné a vyvrací je všechny poslední zprávy nezávislých autorit. Nejvyšší státní zastupitelství ve své aktuálně zveřejněné výroční zprávě za rok 2018 vyzdvihlo činnost Daňové kobry a také efektivnější kontrolní činnost Finanční správy díky opatřením jako je kontrolní hlášení nebo elektronická evidence tržeb. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zase v loňském roce dle své výroční zprávy zaznamenala trend odklonu od trestné činnosti v oblasti DPH, vystavování fiktivních faktur či podílení se na karuselových podvodech, a to rovněž z důvodu zúžení prostoru k páchání této kriminality díky zvýšeným kontrolám finančních úřadů, nebo zavedení kontrolních hlášení. Nejvyšší kontrolní úřad ve své zprávě o daních v České republice v letech 2014 – 2017 poukázal na úspěšné naplňování cíle boje proti daňovým únikům i lepšící se výběr daní, což byla zároveň hlavní priorita rezortu financí v období, které NKÚ ve své zprávě hodnotil. Také podle Centra ekonomických a tržních analýz se v ČR zmenšuje stínová ekonomika, na čemž má dle poslední zprávy této instituce zásluhu například EET, ale také potírání černému trhu s lihovinami nebo úspěchy Daňové kobry v boji proti daňovým podvodům. MF se při hodnocení své činnosti přidrží objektivních analýz a čísel než proklamací na briefingu politické strany.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář