CZ EN

MF zahájilo diskuzi o úsporách, žádné škrty v investicích nenavrhuje

Reakce na některé nejasnosti v médiích v návaznosti na jednání koaliční rady dne 3.2.2019

K diskuzi o rozpočtu na příští rok, které v letošním roce odstartovaly s výrazným předstihem na koaliční radě již na konci ledna, uvádíme, že ministryně financí zde zdůrazňovala čtyři konkrétní oblasti, kde spatřuje prostor pro úspory. Jedná se zejména o snižování nákladů na provoz rezortů i počtu úředníků ve státní správě a dále o modernizaci nepřehledného a nákladného systému sociálních dávek tak, aby sloužil skutečně potřebným. Vzhledem k tomu, že hlavní díl práce při zvyšování efektivnosti leží na ostatních ministrech, kteří sami vědí nejlépe, kde jsou v jejich rezortu rezervy, předložila ministryně financí šéfům jednotlivých rezortů kvantifikaci pozitivních rozpočtových dopadů různých potenciálních druhů úspor.

Konkrétní podoba opatření i státního rozpočtu jako takového bude předmětem pokračující diskuze vládní koalice a vlády. Z uvedeného vyplývá, že materiál, který byl předložen, pouze nastiňuje kvantifikaci dopadů potenciálních úspor na státní rozpočet a byl určen výhradně jednotlivým ministrům pro potřeby jednání koaliční rady.

MF zároveň vyvrací informaci, která se objevila v Lidových novinách (Pomalejší ekonomika nutí vládu škrtat, 7.2.2019), že „oproti letošku stát vybere o 13,5 miliardy méně na daních“. Taková informace se nezakládá na žádném, ani pracovním, předpokladu MF.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář