CZ EN

Alena Schillerová o projektu MOJE Daně v pořadu Týden v politice

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Zdroj: ČT 24 | 19. 5. 2019 | 20:03 | Pořad: Týden v politice

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Hostem pořadu Týden v politice je vicepremiérka, ministryně financí Alena Schillerová. Dobrý den.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý den.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Paní ministryně, my se budeme věnovat prvnímu tématu portálu Moje daně, budete předkládat vládě materiál, který v legislativním procesu, řekněme, nastaví ta pravidla, jak by měly Moje daně vypadat. Co si pod tím můžeme představit, finanční úřad online?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já pošlu do legislativního procesu zákon, který právě postaví základ projektu Moje daně a zejména on-line Finančním úřadu, protože musíte mít základ vlastně legislativní, na kterém potom stavíte to IT řešení. A řekla bych, že ten zákon má takové čtyři základní pilíře kromě jiného. První věc je ta, že vytváříme, aby si to uměli občané představit, jakési internetové bankovnictví pro daně. To znamená využíváme toho, co už dnes existuje. To je daňová informační schránka, ta je v systému asi 15 let. A ten, kdo se do ní přihlásí, tak vidí plnění svých daňových povinností, kde dluží, kolik mu naběhl úrok a tyto všechny platební povinnosti. Takže toto využíváme jako základ. Rozšíříme možnosti přihlášení do tohoto internetového jakoby finančního portálu. Budeme se tam moci přihlašovat nejen přes datovou schránku, ale bude moct využít elektronickou občanku a další..., celou řadu dalších přístupů. A vlastně bude tam vidět vlastně veškeré své povinnosti, tak jako když se přihlásíte do internetové bankovnictví, tak tam vidíte vše, co se týká vašeho účtu a vašich platebních povinností, tak to bude stejné. A to se stane i základem vlastně pro předvyplňování daňového přiznání. Takže já na konci června představím technické řešení, to znamená, v jakých fázích, které technické řešení bude. Bude to v souvislosti s otevřením datového centra v Zelenči, který se otevírá, kde vlastně ten portál Moje daně online finančního úřadu bude budován. A tam vlastně ukážeme, že využijeme toho, že se předvyplní daňové přiznání, dotáhnou se údaje postupně, ke kterému datu se bude dotahovat to či ono. A vlastně chceme, aby daňové přiznání takto elektronicky předvyplnilo.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Znamená to, že tuším v únoru bylo zrušeno výběrové řízení na dodavatele toho portálu. Znamená to, že jste si poradili prostě jinak?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, přesně tak. Projektový tým systému Moje daně přišel s novým návrhem, a my to představíme na konci června, budeme samozřejmě soutěžit v otevřeném výběrovém řízení, ale využijeme toho, co vlastně už dnes systém poskytuje. A budeme na tom stavět dále. Takže, ano, přicházíme s jiným řešením tak, abychom byli schopni v nejkratší době ten systém vybudovat. Dalším pilířem té legislativní úpravy Moje daně, protože těch věcí důležitých je tam více, je vrácení takzvané nesporné části nadměrného odpočtu, zase se to pokusím vysvětlit. Plátce daně uplatňuje v daňovém přiznání nadměrný odpočet, čili má nárok na vrácení a ten nadměrný odpočet je ze strany Finanční správy z nějakého zpochybněn, je o něm pochybnost. Tak dnes to funguje tak, že se zadrží celý ten odpočet. Představte si, máte odpočet třeba 500 tisíc, je o něm nějaká pochybnost a ten se celý zadrží až do doby než je to vlastně zkontrolováno a prověřeno. My jsme sice..., Finanční správa ušla velký kus cesty díky kontrolnímu hlášení, kdy vlastně je schopna mnohem přesněji detekovat ty chyby. Takže meziročně zadržuje asi o 1,5 miliardy méně než v předcházejícím roce. Ale toto je další krok, že vlastně Finanční správa zadrží pouze jenom tu část, o které má pochybnost. Takže vrátí třeba 300 tisíc a 200 tisíc zadrží.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Ale zadrží na delší čas.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Zadrží na dobu, než to prověří. Ta doba je vždycky odvislá...

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Takže tam by se měl zvýšit ten termín o 15 dnů, jestli se nepletu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To bude samozřejmě nastaveno. Je tam, je tam prodloužení lhůty, protože samozřejmě to bude znamenat větší náročnost na prověření. Ale myslím si, že ta lhůta je naprosto minimální. Naše lhůta 30 dnů je nejkratší v podstatě vůbec v Evropě.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
My to ještě doprobereme ty výhody a tu motivaci proč se přihlásit a podávat právě nebo využívat, řekněme, tohoto rozhraní. Ale když bylo to výběrové řízení v únoru zastaveno na toho dodavatele toho portálu, tak hlavní důvodem byla hrozba kolem společnosti Huawei. Teď jste říkal, že budete znovu soutěžit toho dodavatele, budete nějakým způsobem ošetřovat, aby firma Huawei byla vyloučena z toho výběrového řízení?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ono bylo, ne zastaveno, bylo zrušeno právě proto, že z těch důvodů, které se tam vyskytly. A vlastně vemte si, že ono se připravovalo rok to výběrové řízení. A oznámení NÚKIBu nebo varování NÚKIBu najednou vyšlo ve fázi, kdy jsme byli těsně, nebo Finanční správa byl těsně před koncem tohoto výběrového řízení a de facto nebyla ani pořádně připravená, aby realizovala, aby byla schopna vlastně reagovat na všechny ty námitky. A znamenalo by to v podstatě to, že buď by skončilo to výběrové řízení na dlouho u Úřadu pro hospodářskou soutěž, anebo by de facto, nebo by se vystavovala nějakému riziku, tak raději prostě bylo rozhodnuto, že bude soutěž zrušena. A hledaly se další varianty řešení. A to je velice technické, to řešení, já ho představím společně generální ředitelkou Finanční správy na konci června. Ale je to řešení takové, aby se samozřejmě soutěžilo. Částečně se prostě ty věci realizovaly na bázi existujících systémů tak, hlavně aby se to zvládlo co nejrychleji.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Za toto vás opoziční strany chválí a říkají, že je dobře, že bude nové výběrové řízení. Na druhou stranu kritika směrem k tomu, jaké služby bude portál Moje daně nabízet, že nebude propojen třeba se sociálním pojištění. Zvažujete do budoucna, že by se tato služba k tomu přidala?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě ne hned. Ale budeme na tom pokračovat. Víte, já, samozřejmě věcí opozičních stran je vznášet kritiku, já jim vždy naslouchám. Ale někdy vás může někam posunout, ale většinou bývá dost často tendenční. A já si kladu reálné cíle. To znamená, že já chci dosáhnout toho, aby skutečně se vybudoval ten systém, aby to nebyl vzdušný zámek, kde si vymyslíme strašně moc funkcionalit a pak nebude nikde nic. To už jsme všechno zažili třeba s jednotným inkasním místem, kdy vlastně nakonec musela ta minulá vláda ten projekt zrušit, protože nebyl absolutně připraven. A já si kladu reálné cíle a postupně chci směřovat k tomu, abychom něco měli, na tom stavěli a posouvali se dál. S tím seznámím občany na konci června, v jakých fázích to bude. A pak samozřejmě, až se dostaneme na nějakou reálnou úroveň, můžeme propojovat se sociálním pojištěním. Ne naslibovat vzdušné zámky a pak říct, jé, my to neumíme.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Bude tou první fázi podání elektronického daňového přiznání?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě. Určitě, to je jedna věc, to prostě chceme, dneska už to umíme, podávat loňské podání, ale chceme to zjednodušit. A hlavně chceme to maximálně
předvyplnit. To je to důležité, co třeba dnes ještě EPO, kterém už dneska má Finanční správa má, neumí. Ale máme v projektu, v té legislativě Moje daně ještě celou řadu dalších věcí. Jestli mohu říct, jestli mohu na to upozornit.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Určitě. Jaká bude tedy motivace pro lidi, aby využívali tento portál?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Motivace bude třeba ta, že tam zavádíme možnost pro ty lidi, kteří se rozhodnou podat přiznání elektronicky, tak její lhůta pro podání přiznání se o měsíce posune, to znamená, nebudou k 1. dubnu, ale budou podávat třeba až k 1. květnu, pokud jsou to ti, co podávají v tomto termínu.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Proběhnout by měly i revize sankcí, některé by měly klesnout. Proč jste se pro to rozhodli?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já jsem, že sankční systém tak, jak byl nastaven dlouhodobě, že už byl velmi na můj vkus zastaralý. Myslím si, že tam byla celá řada, mně se jevilo, že ta byla celá řada různých i nerovností, nevyvážeností, což se potvrdilo i v průběhu let judikaturou. Já si naopak myslím, že je i poměrně drahý ten sankční systém. Takže já jsem se rozhodla, že navrhnu razantní snížení sankcí, to znamená, když někdo nezaplatí včas, dostane se do prodlení, tak dnes, když bych to vzala podle současné výše repo sazby, to se samozřejmě mění každé čtvrtletí, tak zhruba je výše toho úroku asi 16 %. Takže my to snižujeme poměrně výrazně. Když si představíte teď, v současné chvíli je to 16 % a bylo by to 10. A stejně tak půjdeme i na nižší částku úroků posečkání, když někdo požádá o posečkání, tak tam je úrok poloviční, takže tam půjdeme také o to přímo níž. A naopak zvyšujeme úrok v případech, kdy by třeba se subjektů, Finanční správa pozdě vrátila nadměrný odpočet, tak také zaplatí mu těch 10 %. Úplně stejně jako si vybere z toho pozdního placení, anebo když by se jednalo o částku, která by se vracela po vyhraném sporu soudním, případně..., nebo odvolacím, tak i tam bude stejný úrok, jako když platí z prodlení.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Podle těch propočtů by ale tím příjmy státní kasy měly klesnout zhruba o půl miliardy korun. Jak to jde dohromady s tím, když teď hledáte peníze na to, abyste byli schopni naplnit rozpočet na příští rok?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Je to pro poplatníky, je to půl miliardy, není to nějak zdrcující částka, navíc je to částka pro státní rozpočet. Já s touto částkou si určitě poradím.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Ještě jedna změna, která by měla s tím přijít, a to je zrušení 4 dnů prodlení s platbou daně a také 5 pracovních dnů pro pozdní podání. Proč o tom uvažujete?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To je taková poměrně kdysi poměrně nesmyslná úlitba, která se kdysi zavedla, já si myslím, možná tak 10 let zpátky. A mělo to znamenat jakési..., protože se poměrně nastavily razantně úroky z prodlení, tak to mělo kompenzovat to, že vlastně se ještě dává navíc jakýchsi 5 dnů. Jestliže my takto razantně jdeme dolů, já nevidím pro tuto další úlitbu žádný smysl.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Sledujete Týden v politice, naším dnešním hostem je vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Úředníci dokončili návrh konkrétní podoby digitální daně. Které firmy tedy nakonec budou spadat do této daně? Máte už jasno?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak my máme jasno v tom, že pošlu teď do vnitřního připomínkového řízení návrh zákona. On je v podstatě připraven. A tím základním kritériem pro to, které firmy tam spadnou, budou jejich celosvětové příjmy. Ty máme nastaveny na 750 milionů eur. A ještě máme parametr druhý, a to jsou příjmy, které získávají na území České republiky, tento parametr ještě je k diskusi. Máme tam nějaké varianty k diskusi v rámci právě vnitřního připomínkového řízení, než to pošlu do vnějšího připomínkového řízení. A hlavně máme jasno v tom, který, co bude předmětem daně. Předmětem daně budou příjmy z reklamy především, budou to příjmy z prodej dat, protože ty firmy mnohdy nabízí a prodávají data. A pak to budou příjmy z těch rozhraní, což znamená, že nám tam spadnou firmy jako Amazon, jako Airbnb nebo Uber.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
To už je jasné, že tyto společnosti do té daně spadnou?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Podle těchto kritérií, tak, jak to máme nastaveno, tyto firmy by tam měly spadnout, ale samozřejmě cílí tato úprava zejména na Facebook, YouTube, Google, tyto internetové giganty.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Když už jsme řekli aspoň, jak se bude pohybovat ten domácí limit, bavíme se o desítkách milionů, nebo o stovkách milionů?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, ne, ne, bavíme se o desítkách milionů korun.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Kdy bude jasno?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Bude jasno po vnitřním připomínkovém řízení, protože do vnějšího připomínkového řízení to musím poslat s jasnými parametry.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
A ten důvod, proč jste se rozhodli zatím s touto částkou posečkat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
My samozřejmě chceme mít jasno v tom, že nám tam třeba nespadnou nějaké české firmy, protože musíme to, pošleme to v připomínkování i svazům, komorám, takže toto všechno chceme, aby bylo prodiskutováno.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Práce v tuto chvíli probíhají i na rozpočtu na příští rok. Jak jste daleko s ministerstvem a v tom vyjednávání o rozpočtu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak víte, že jsem začala už v lednu 2020. My jsme poměrně pokročili. To znamená, že já musím poslat rozpočet na vládu do konce května. Takže já předpokládám, že na těch zásadních konturách jsme dohodnuti. A samozřejmě pak bude ještě celé léto na dohadování o detailech.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Jedna ale kontura se řešila tento týden, a Jana Maláčová potvrdila České televizi, že jste našli jakousi shodu na diskutované rodičovské, rodičovském příspěvku. Jaká verze tedy bude platit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak my jsme si vyjasnili především, my jsme spolu měli schůzku tento týden, jsem ráda, že jsme si sedli k jednacímu stolu, to si myslím, že je to nejzásadnější. Vyjasnili jsme si jasně, protože padlo v médiích x různých variant a myslím si, že rodiče už z toho museli být úplně tumpachoví a nevědět vůbec vlastně, která verze platí a co která znamená. Takže my jsme si vyjasnili vlastně, o jaké verzi se bavíme. Já si myslím, že směřujeme k závěru, směřujeme k dohodě. Ale platí to, že prostě to chceme zasadit do toho kontextu celkového jednání o rozpočtu. Takže já si myslím, že jsme velmi blízko dohodě.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Bude to ta varianta, kterou představila sociální demokracie, tedy, že ten nárok budou mít ti, kteří k 1. lednu 2020 mají na rodičovskou dovolenou nárok, na rodičovský příspěvek nárok?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Vydržte. Vydržte. Já jsem v rámci prostě těch debat vlastně přišla s určitými návrhy a myslím si, že se jim hodně blížíme.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Kdy bude ta finální verze, protože sociální demokraté ten jejich návrh s tím, že by děti čerpaly podle věku rodiče, pardon, čerpali podle věku dítěte, tak chtěli poslat už v pondělí na jednání vlády?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Musíme se o tom bavit, jak říkám, musíme se o tom bavit v kontextu celého rozpočtu. A hlavně bych chtěla zdůraznit, my jsme se k tomu zavázali, k tomu navýšení v koaliční smlouvě, ve vládním prohlášení, že navýšíme rodičovskou o 300 tisíc, ten závazek dodržíme, není vůbec nic zmeškáno, protože žádná z politických subjektů v Poslanecké sněmovně nesignalizuje, že by chtěla tento návrh torpédovat, to znamená ten návrh projde jako nůž máslem. A i kdyby se ten zákon nestal účinný od 1. ledna 2020, stal se účinný, třeba, dám příklad, v únoru 2020, tak to v zákoně nastavujeme parametry, že zvýšení se týká dětí těch a těch a tak dále. Takže vůbec není žádný problém legislativní.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Potvrdila vám paní Maláčová, že budou trvat na tom, aby se to v pondělí projednalo na vládě, na jednání vlády ten jejich návrh?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
My jsme toto neřešili, toto je na rozhodnutí premiéra a samozřejmě je to věcí premiéra, my jsme se bavili skutečně o technických parametrech toho návrhu.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
ČSSD vám také předala návrh na bankovní daň. Vy jste říkala, že si k tomu uděláte jakousi analýzu, respektive že ten návrh nastudujete a dáte vyjádření ministerstva financí. Už máte hotové to vyjádření pro sociální demokracii?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Vyjádření hotové mám, samozřejmě my, můj názor je pořád stejný, já se, já jsem proti bankovní dani, já jsem proti bankovní dani jako ministryně financí, jako stabilizátor ekonomiky, jako vicepremiérka pro ekonomiku, a z toho důvodu, že ten krátkodobý efekt, který by toto zdanění přineslo, přineslo by určitě částku větší než 10 miliard, a já netvrdím, že by rozpočtu neprospěla, to bych určitě nebyla upřímná. Ale na druhé straně já nesmím vidět jenom na horizont rozpočtu 20 nebo 21, ale musím vidět na ekonomické dopady i dál na naši zem a na naše obyvatele. A já jsem přesvědčena o tom, že by to mělo z dlouhodobého hlediska na českou ekonomiku prostě negativní dopad. Jednak vemte si, že my máme jeden z nejzdravějších bankovních sektorů široko daleko, potvrdily to krizová léta 2008/2009, kdy ani v té době banky nepotřebovaly žádnou státní injekci, byly ziskové. Jsou dále ziskové. Z toho zisku platí tady na území České republiky daně, to je potřeba si připomenout a nemalé daně. A je potřeba si také připomenout, že pokud je zatížíme bankovní daní, tak oni nebudou chtít přijít o ty zisky, to je podnikatelský subjekt jako každý jiný a bude chtít zůstat na těch svých ziscích, to si řekněme upřímně, a tím pádem začne promítat, kde by si je nějakým způsobem nahradil. A udělá to, že prostě zkomplikují se úvěry pro naše malé a střední podnikatele, ti na to nejvíc doplatí, ti velcí ne, že jo, zkomplikují se hypoteční úroky pro obyvatele, různé půjčky a tak dále.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
A ta vaše analýza, kterou jste si udělali na ministerstvu financí?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak takovouhle analýzu samozřejmě těžko budete schopni ukázat. My nemůžeme predikovat, jak podnikatelský subjekt se zachová, ale to jsou zkušenosti z okolních zemí, jsou to zkušenosti ekonomů, kteří před tím varují, kapacit, prostě nesetkala jsem se s názorem, že by to někdo doporučil jako dobrou věc. A hlavně ty banky také začnou přemýšlet o tom, jestli z území České republiky neodejít. Neodejít někam, kde je stabilní prostředí, kde se prostě nemění podmínky uprostřed hry a nenechá tady pobočky, které tady prostě zdaňovat svůj zisk nebudou, a to by pro ekonomiku bylo velmi špatně.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Vy už jste to naznačila, že na konci května musíte předložit vládě rozpočet. Ty základní parametry, to znamená to, na čem jste se dohodli v tom výhledu, ty budou platit, deficit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já připravuji rozpočet s deficitem 40 miliard.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Která ministerstva ještě s vámi nemají uzavřené, řekněme, ty debaty o prvních nějakých náznacích, jak by jejich rozpočet mohl vypadat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já mám v podstatě uzavřené debaty s ministerstvy za hnutí ANO, tam poměrně jsme byli dohodnuti celkem rychle. Mám uzavřenou de facto debaty s většinou ministrů. Debatujeme, tam spíš jde o to, že debatujeme, není úplně jasno v tom, kolik kdo bude snižovat počet úředníků. A samozřejmě budeme se muset bavit i o růstu platů ve veřejném sektoru. Já každopádně garantuji to v rozpočtu 20, 21 ve výdajových rámcích, že dodržíme závazek, který si vláda dala, že učitelé budou v roce 2021 mít průměrný plat 45 tisíc korun, na tom trvám, to znamená, uzpůsobím nárůst jejich platů tak, abychom v roce 21 dosáhli tohoto cíle.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Jinými slovy, bude stačit těch 10 %, které podle těch propočtů vychází, počítáte s 10 %?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Zhruba, zhruba tak se pohybujeme tak, abychom dosáhli toho závazku v roce 2021. A budeme se bavit i o platech ve veřejném sektoru zbývajícím, a tam prostě už ten růst nemůžeme zabezpečit tak, jak jsme byli v minulých letech zvyklí. Uvědomme si, že co se týče ozbrojených složek, ty nám za poslední 3 roky vyrostly o 28 %, ostatní sektor veřejný o 20 %, a takové růsty už meziroční prostě ten rozpočet neutáhne. Takže v tomto duchu to jsou věci, o kterých se musíme bavit.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Přijde od vás striktní nařízení škrtnout nějaké procento míst na ministerstvech, respektive výdajů?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě škrtáme provozní výdaje ministerstev o 10 %. To jsme dohodnuti, a to každý resort zvládne, já mám tady kapitolu ministerstva financí, také to zvládnu. Samozřejmě, když se budete moci ptát, tak vám každý řekne, že to nejde a že potřebuje ještě třikrát tolik. To je normální. Ale prostě musíme se takhle chovat hospodárně. To znamená, ty škrty, o kterých se hovoří, ty se týkají resortu, ty se týkají veřejného sektoru. My nechceme sahat na benefity našim občanům. To v žádném případě. Ale budeme škrtat v provozu státu. Tam prostě ta možnost úspor je. A co se týče úředníků, tam by k tomu měl přistoupit každý resortní ministr za sebe. Já mu nemůžu nařídit škrtněte tolik, já jsem doporučila, já sama na resortu ministerstva financí, myslím resortu ministerstva financí, budu škrtat 10 %. Ale samozřejmě to je kombinace více opatření, rušíte místa, pokračujete v neobsazených místech, provádím systemizaci, to znamená, ruším některé útvary, které různě slučuji, tím také šetříte. A něco budu skutečně škrtat. Ale v rámci třeba resortních organizací, jako je Finanční správa, to nepřipadá v úvahu, že by se tam snižovalo 10 %, takže tam samozřejmě o tom debatuji s paní generální ředitelkou. Ale já chci rezortním kolegům navrhnout takový motivační, nebo budu jim ho navrhovat, motivační prostředek a to je ten, že polovinu peněz těch ušetřených jim prostě vrátím do rozpočtu. A tím chci motivovat to, že použiji ty peníze na ostatní pracovníky.

Vladimír KEBLÚŠEK, moderátor
--------------------
Hostem pořadu Týden v politice byla tento týden vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Děkujeme a rozhovor.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já děkuji za pozvání.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.